IndexDarbo laikasTikslasKontaktaiVeiklaKitaPaslaugosDuomenu bazesLaisvos prieigos duomenu bazesTestuojamosBaigiamieji darbaiPublikacijosRegistravimo tvarkos aprašasMokslo sriciu klasifikacijaParodosVirtualios parodosRenginiaiSiulyk knygaKlauskiteUžsisakykite konsultacijąGaukite naujienassablonasBibliotekos pastato istorijaNuorodosEkskursijosElektroniniai istekliai siuolaikinems studijomsNaujienų archyvasParodu archyvasIndex_engwork hoursLibrary missionContactsTheses dissertations
LIBRARY OF THE GENERAL JONAS ŽEMAITIS MILITARY ACADEMY OF LITHUANIA
Vartotojui
Darbo laikas
Kontaktai
Working time
We are open:

Mondays–Thursdays: 8.00 – 21.00.
Fridays: 8.00 – 17.00.

Closed:
Saturdays, Sundays

The last workday of every month is maintenance day. The library working hours then is 8.00 - 13.00
We finish 1 hour earlier on the last day before national holidays.
Library mission
During the 26 years of its existence, the library has accumulated extensive warfare, social sciences, humanities, technology, training and other sources of information with several hundred of new study and research publications being added each year.

The library's task is to provide valuable, comprehensive information on scientific activities and studies. However, it is important not only to provide necessary information for learners and employees, but also to create a cozy environment, modern and comfortable spaces, where one can not only find and read the necessary publications, but also prepare for individual or group tasks, discuss the latest science and study problems.

The library will continue making efforts in continuously improving the quality of customer service by creating new, convenient study environment - both physical and virtual.

Contacts
Administration
Albertas Šadys
Director
Library of the General Jonas Žemaitis
Military Academy of Lithuania
Tel.: KATT 24678 (+370 5 210 3678),
Mob. +370 614 28665
E-mail albertas.sadys@mil.lt, albertas.sadys@lka.lt
Dalia Juodienė
Assistant director
Library of the General Jonas Žemaitis
Military Academy of Lithuania
Mob. tel.: 861301961
E-mail: dalia.juodiene@lka.lt
Department of information resources
Arvydas Kažukauskas
Head of department
Tel. +370 5 262 44 46
E-mail arvydas.kazukauskas@lka.lt
Šv.Ignoto str. 6, Vilnius
Customer service department
Ina Reivytienė
Head of department
Tel. +370 5 261 87 28
Mob. +370 615 55 251
E-mail ina.reivytiene@lka.lt
Šv.Ignoto str. 6, Vilnius
Department of science information and NATO documents
Daiva Kalvaitienė
Head of department
Tel. +370 5 262 51 96
Mob.: +370 674 31 567
E-mail daiva.kalvaitiene@lka.lt
Šv. Ignoto str. 6, Vilnius
Information
(Šilo str. 5A., LT-10322 Vilnius)
Customer service department
Lending department
Tel. +370 5 273 5549
E-mail biblioteka@lka.lt

(Šv. Ignoto str. 6, LT-01144 Vilnius)
Customer registration
Tel. +370 5 262 8146
registra@lka.lt
Reading room
Tel. +370 5 261 8758
skaitykla@lka.lt
Lending department
Tel. +370 5 262 2181
knyga@lka.lt
Theses & Dissertations
Library of the General Jonas Žemaitis
Military academy of Lithuania
Šilo str. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. m. biblioteka@lka.lt
Library of the General Jonas Žemaitis
Military academy of Lithuania
Šilo str. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. m. biblioteka@lka.lt
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ BIBLIOTEKA
Mokslo sričių ir krypčių klasifikacija
Publikacijos
Elektroniniai ištekliai šiuolaikinėms studijoms
2018 m. spalio 31 d. LKA Karo mokslų ir technologijų biblioteka (toliau – KMTB) organizavo seminarą „Elektroniniai ištekliai – šiuolaikinėms studijoms, mokslui ir mokymuisi visą gyvenimą”. Seminare dalyvavo Lietuvos karo akademijos bendruomenė, KAS bibliotekų specialistai bei kolegos iš kitų bibliotekų.


Seminarą moderavo KMTB Mokslinės informacijos ir NATO dokumentų skyriaus vedėja Daiva Kalvaitienė. Pasak jos, seminaro temą padiktavo šių dienų aktualijos. Elektroniniai ištekliai yra ta sudedamoji informacinio turinio dalis, kuri gali būti daugeliui vartotojų parankesnė, prieinamesnė, ir, galbūt, šiuolaikiškesnė. Sakoma, kad Googlas pateikia tūkstantį atsakymų, bet bibliotekininkas duoda vieną ir,greičiausiai, teisingą atsakymą. Taigi, seminare buvo kalbėta apie tuos teisingus atsakymus, kuriuos vartotojams paruošė bibliotekų specialistai, apie informacijos svarbą paverčiant ją žiniomis, apie patikimumą, prieinamumą vardan studijų kokybės ir mokymosi visą gyvenimą

LKA Karo mokslų ir technologijų bibliotekos direktorius Albertas Šadys apžvelgė KMTB bibliotekos ateities tikslus, uždavinius ir akcentavo prioritetus. Vienas iš svarbiausių bibliotekos prioritetų - vartotojų tikslinės grupės kūrimas bei požiūris į biblioteką studijų it mokslo kontekste. Karininko profesija nuo neatmenamų laikų yra susijusi su mokymusi visą gyvenimą. Ugdymas, švietimas, mokymas – tai sritys, kurios visame pasaulyje nuolat verčia prisitaikyti prie esamų socialinių, ekonominių ir besikeičiančių valstybės, visuomenės bei karininkų poreikių, todėl ieškoma įvairiapusiškesnių būdų kaip ugdyti būsimus karininkus, kurie gebėtų greitai reaguoti į besikeičiančius gyvenimo bei visuomenės poreikius. Tad kompleksinis karininko ugdymas bei mokymasis visą gyvenimą yra tie dalykai, kurie rūpi LKA akademinei bendruomenei.

LKA Karo mokslų ir technologijų bibliotekos Mokslinės informacijos ir NATO dokumentų skyriaus bibliotekininkas Valdas Kriauza perskaitė pranešimą „Duomenų bazės LKA Karo mokslų ir technologijos bibliotekoje 2018/2019 m. – panaudos tendencijos ir perspektyvos“. Jis apžvelgė LKA prenumeruojamas bei testuojamas duomenų bazes, jų panaudą. Buvo paminėta ProQuest „Military Database” bazė, kurios testavimas susilaukė daug teigiamų akademinės bendruomenės vertinimų, todėl svarstoma galimybė ją prenumeruoti artimiausioje ateityje. ProQuest „Military Database” temos apima visas vyriausybės ir karines sritis, įskaitant tarptautinius santykius, politikos mokslus ir kt. ProQuest „Military Database” pateikiamas įvairiapusis turinys, kurį sudaro moksliniai, prekybos ir industrijos žurnalai, laikraščiai, techninės ataskaitos, konferencijų protokolai, vyriausybės leidiniai ir kt

eLABa konsorciumo Informacinių sistemų priežiūros KTU darbo grupės ITD Bibliotekų informacinių sistemų skyriaus vyresnysis programuotojas Linas Salelionis supažindino su Lietuvos informacijos ištekliais, apimančiais bibliotekose saugomų spausdintų, elektroninių, skaitmenintų dokumentų rinkinius, prenumeruojamų duomenų bazių turinį ir t.t. Lietuvos virtuali biblioteka - informacijos paieškos vartai. Lietuvos virtualioji biblioteka sukurta automatizuojant bibliotekas, unifikuojant paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų.

eLABa konsorciumo informacinių sistemų priežiūros VU darbo grupės Mokslinės informacijos ir duomenų skyriaus projektų vadybininkė Aurelija Striogienė perskaitė pranešimą „Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka: iššūkiai ir galimybės“. Lektorė pristatė nacionalinę talpyklą eLABa, kurią palaiko ir prižiūri Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (eLABa) konsorciumas. Joje kaupiama visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kuriama mokslo produkcija - mokslinės publikacijos, disertacijos ir jų santraukos, magistro bei bakalauro darbai, jų metaduomenys. LKA mokslo produkcija taip pat atsispindi šioje talpykloje.

Mykolo Romerio universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyriaus Informacijos paslaugų ir ugdymo grupės vyresniosios bibliotekininkės Natalijos Popkovos pranešimas supažindino auditoriją su atvirąja prieiga. Atviroji prieiga sudaro sąlygas internete nemokamai pasiekti skaitmeninio formato mokslinę produkciją ir laisviau ją naudoti, derinant su šiuo metu numatytu autorių teisių apsaugos ir licencinių draudimų reguliavimu. Atvirojo turinio licencijos leidžia teisiškai tai įgyvendinti.

Kauno kolegijos bibliotekos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr.Lina Šarlauskienė perskaitė pranešimą „Informacijos šaltinių naudojimas ir plagiato prevencija“. Visuose studijų ir mokslo tyrimų procesuose svarbios akademinės etikos vertybės: sąžiningumas, objektyvumas, veiklos ir rezultatų skaidrumas, socialiai atsakingas elgesys, tyrimų teisėtumas ir kt. Kiekvienas studentas, dėstytojas, mokslininkas ir darbuotojas asmeniškai įsipareigoja vadovautis akademinės etikos vertybėmis ir laikytis akademinės etikos kodekso. Studijuojant, atliekant tyrimus, rašant studijų ar mokslo darbus, naudojant kitų autorių kūrinius būtina laikytis akademinės etikos principų ir galiojančių įstatymų. Plagijavimas yra viena iš akademinių nusižengimų ir įstatymų pažeidimo rūšių, todėl seminare buvo kalbama apie akademinės etikos nuostatas, plagiato prevenciją ir informacijos naudojimą, atsižvelgiant į autorių teises.

Po seminaro visi norintys dalyvavo Astos Šulniuvienės vedamoje ekskursijoje po įspūdingas buvusio jėzuitų noviciato erdves ( Šv.Ignoto 6).

Daiva Kalvaitienė ir Eglė Ragauskaitė

~ Preview ~

Ekskursijos
Organizuojamos ekskursijos po Lietuvos karo akademijos karo mokslų ir technologijų biblioteką - buvusį jėzuitų noviciato (naujokyno) architektūrinį ansamblį, pristatant bibliotekos veiklą ir jos galimybes.

 „Laiko ženklai, sąsajos ir paralelės... nuo jėzuitų novicijų vienuolyno
senosios bibliotekos iki dabartinės bibliotekos


Ekskursijos organizuojamos grupėms nuo 5 iki 25 asmenų.

Atskiri asmenys gali teirautis telefonu +370 5 261 0367 arba el.paštu asta.sulniuviene@lka.lt

Trukmė – apie 1 val.

Ekskursijų gidė Asta Šulniuvienė, MINDS skyriaus bibliotekininkė

Naudingos nuorodos
Nato dokumentai ir mokslo darbų saugyklos

Strateginiai NATO dokumentai
https://nato.mfa.lt/nato/lt/dokumentai/strateginiai-nato-dokumentai

NATO standartizacijos ofisas
https://www.nato.int/cps/en/natohq/publications.htm

NATO Handbook – ŽINYNAS
https://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf

NATO – Publications – STRAIPSNIAI
https://www.nato.int/cps/en/natohq/79511.htm

NATO Publications - NATO Multimedia Library – VIZUALINIŲ PREIMONIŲ BIBLIOTEKA
www.natolibguides.info/library/find/nato_pubs

NATO Logistics Handbook – DTIC – LOGISTIKOS ŽINYNAS
www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a479915.pdf

NATO Publications - NATO Multimedia Library - NATO LibGuides at ... – MULTIMEDIJOS BIBLIOTEKA
www.natolibguides.info/library/find/nato_pubs

Allied Joint Publication (AJP) – DOKTRINOS
https://www.gov.uk/government/collections/allied-joint-publication-ajp


Mokslininkų darbų nuorodos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABA)
https://www.elaba.lt/elaba-portal/

Bibliografinė duomenų bazė Scopus
https://www.scopus.com/home.uri

Žurnalų, straipsnių publikavimui, paieškos įrankis
https://journalfinder.elsevier.com/

Master Journal List - Clarivate Analytics
http://mjl.clarivate.com/

Emerging Sources Citation Index (ESCI)
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/ 

The International Statistical Institute (ISI)
https://www.isi-web.org/

Bibliotekos pastato (architektūros paminklo) istorija
1970 m. birželio 9 d. Ministrų tarybos sprendimu Lietuvos technikos bibliotekai (tuo metu buvusiai Centrinei mokslinei bibliotekai) buvo paskirtas pastatas Giedrio 6 (dabar Šv.Ignoto 6) , buvęs Šv.Ignoto jėzuitų noviciatas (naujokynas). Tais pačiais metais paruošta užduotis restauruoti pastatą. Vyriausiuoju architektu paskirtas Evaldas Purlys. Freskas restauravo Respublikinis kultūros paminklų restauravimo trestas. Statybos darbus atliko Vilniaus m. statybos ir remonto trestas. Ansamblio darbai prasidėjo 1976 m. ir truko 10 metų. Per tą laikotarpį bibliotekos darbuotojai dalyvavo tūkstančiuose talkų, nes nerašyta sutartis su darbų vykdytojais skelbė: kiek patalpų bus išvalyta, tiek jų bus ir remontuojama. Beveik visos požeminės ir kitos patalpos buvo užverstos šiukšlėmis iki lubų, tačiau bibliotekininkai ir informacijos specialistai išnešiojo tas tonas...

Visą architektūrinį ansamblį sudaro vėlyvojo renesanso ir baroko architektūros pastatų kompleksas: Šv.Ignoto bažnyčia ir vienuolyno pastatai, išsidėstę aplink 3 kiemus (du iš jų dabar priklauso LTB, vienas Krašto apsaugos ministerijai). Ansamblis užima 13 ha. Pagrindiniuose noviciato pastatuose įsikūrusi biblioteka, kituose - Krašto apsaugos ministerija, restoranas "Le Bohema".

Noviciato įsikūrimo pradžia - 1602-1604 m. Šiame sklype buvo nupirkti du nedideli pastatai, kuriuos suremontavus, iš Polocko atkeltas jėzuitų naujokynas. 1605 m. Šv.Ignoto jėzuitų mokykla - vienuolynas pradeda oficialiai veikti. Pirmuoju rektoriumi paskiriamas Mykolas Bekanas. Vienuolynui reikėjo savo bažnyčios, tad šalia pastatoma laikina koplyčia. 1609 m. noviciate jau buvo 30 naujokų ir 10 vienuolių.

Po metų Vilnių nusiaubia baisus gaisras. Jo metu sudega koplyčia, gerokai nukenčia vienuolyno pastatai. Pasinaudoję šia nelaime jėzuitai pigiai superka beveik visas kvartalo žemes. Fundatorių, rėmėjų, darbo jėgos, statybinių medžiagų jiems netrūko. Todėl tuoj prasidėjo naujo noviciato pastato ir Šv.Ignoto bažnyčios statyba. 1622 m. buvo pašventintas kertinis bažnyčios akmuo, o 1647 m. - pati bažnyčia.

1622-1633 m. noviciato pastatas labai išsiplėtė ir susidarė planiniai tūriai, išlikę iki šio laiko.

1655 m. pastatai dar kartą nukenčia nuo gaisro.
1681 m. seno pastato vietoje pastatomas puošnus refektoriaus korpusas (dabar bendroji skaitykla).

Prie vienuolyno veikė įvairių amatų dirbtuvės. Kai kurios iš jų pasižymėjo aukštu meistriškumu. Todėl neatsitiktinai 1705 m. čia lankėsi Rusijos imperatorius Petras I.
Vienuolynas turėjo didelį ūkį. Čia buvo kepykla, skerdykla, nuosavas bravoras, salyklinė, grūdų laikymo sandėlis, malūnas, kalvė, tvartai gyvuliams.
Bet nuo 1706 m. noviciatą viena po kitos apninka nelaimės. Jis labai nukenčia nuo švedų plėšikavimo (Šiaurės karas su švedais). Kaip tik tada pagrobiamas visas bažnyčios sidabras. Sugrįžusi caro armija atima iš vienuolių gyvulius, maisto atsargas, arklius, vežimus, baldus. 1710 m. į Vilnių atslenka baisi maro epidemija. Ji visiškai sužlugdo noviciatą, bet jis dar šiaip taip tęsia savo egzistavimą

1756 m. Nesvyžiuje atsiranda antra tokia jėzuitų mokykla-vienuolynas, todėl Vilniuje lieka tik 67 žmonės.
1773 m. - paskutinieji noviciato gyvavimo metai. Popiežius Klemensas XIV skelbia jėzuitų ordino panaikinimą.

1794-1798 m. vienuolyno patalpose veikia Vilniaus vyskupijos kunigų seminarija.
1798 m. pastatai parduodami kareivinėms, kurios čia išbuvo iki XX amžiaus pradžios (literatūroje aptinkamas teiginys, jog vienuolyno patalpas kareivinėms pritaikė garsusis Pietro Rossi).

Po II-ojo Pasaulinio karo čia trumpam įsikuria S.Neries vidurinė mokykla, vėliau statybininkų bendrabučiai.

Puošniausias yra pagrindinis buvusio noviciato korpusas, kuris per visus 3 aukštus turi uždaras arkines galerijas (iki XIX a. II-os pusės jos buvo atviros). Fasadas baltas, dekoratyviniai elementai paryškinti pilka spalva (čia palikti ir autentiški polichromijos fragmentai).

Architektūriniame ansamblyje atodangos būdu eksponuojama renesansinė posesijos gynybinė siena su šaudymo angomis (Šv. Ignoto gatvė). Kol kas ji - vienintelė Vilniuje. Atidengtas ir gotikinio vienaaukščio namo gatvės fasadas (Šv. Ignoto gatvė), gotikiniai vartai ir varteliai. Pačiose bibliotekos patalpose išlaikytas erdvinis planavimas.

Noviciato reprezentacinės patalpos buvo ištapytos siužetine-figūrine bei ornamentine tapyba. Tai rodo išlikusios freskos, senojo dekoro fragmentai koridoriuose, pagrindinėje skaitykloje bei kitose patalpose.

Figūrinės tapybos spalvinė gama gana tamsi, sodri, vyrauja pilkai žalia, pilka, pilkai rausva ir violetinė spalvos. Savo kompozicija, koloritu bei ornamentų motyvais tapyba priskiriama baroko laikotarpiui.

Antro aukšto koridoriuje buvo rastas angos aprėminimas lelijų motyvu. Deja, jo nepavyko išsaugoti ir restauruoti.
Išorinis pastato dekoras, langų tapybiniai aprėminimai (mažasis kiemas), pirmo aukšto arkos-įėjimo taip vadinamasis "apkaustų" motyvas - tai jau ankstesnio, renesansinio laikotarpio puošybos menas.
Gaukite naujienas
Klauskite

Jei nerandate informacijos mūsų svetainėje, klauskite užpildydami žemiau esančią formą.

Siūlyk knygą

Jeigu neradote jums rūpimos knygos mūsų kataloge, galite pasiūlyti ją įsigyti. Užpildykite šią formą ir bibliotekos darbuotojai, atsižvelgę į jūsų pageidavimus ir bibliotekos fondų pirkimų planus, galbūt įsigis šią knygą.

Renginiai

18-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė
2018 m. balandžio 23 – 29 dienomis

Sparčiai tobulėjančios technologijos, demografiniai pokyčiai, nauji socialiniai ir ekonominiai reiškiniai, stiprėjantys globalizacijos procesai keičia nusistovėjusius bibliotekų veiklos principus ir kelia naujų profesinių ateities iššūkių. Esame bendruomenės nariai, todėl šios temos svarbios ir mums ypač dabar, kai kuriame savo ateitį – modernią ir dinamišką Karo mokslų ir technologijų biblioteką. Kviečiame ją kurti drauge su mumis. Junkitės prie mūsų Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginių programos. Kiekvienas esate laukiamas, svarbus ir suprantamas!

 Balandžio 24 d. / antradienis /
17.30 val.
„Lietuvos karinių oro pajėgų praeities įvykiai“

Konferencijų salė, LKA Karo mokslų ir technologijų biblioteka, Šv. Ignoto g. 6, Vilnius

Tarpukario karo lėktuvo, patyrusio avariją ir nugarmėjusio į Rėkyvos ežero (Šiaulių r.) gelmes karo lėktuvo Letov (Šmolik) Š-20L, paieškos ir iškėlimo planai,
pranešėjas srž. mjr. Alvydas Tamošiūnas.

Antano Navaičio knygos „Šimtmečio skrydis. Karo lakūno atsiminimai“ pristatymas, pranešėjas atsakingasis knygos redaktorius Mindaugas Sereičikas.

Elektroniniai ištekliai – šiuolaikinėms studijoms, mokslui ir mokymuisi visą gyvenimą

2018 m. spalio 31 d. LKA Karo mokslų ir technologijų biblioteka (toliau – KMTB) organizavo seminarą „Elektroniniai ištekliai – šiuolaikinėms studijoms, mokslui ir mokymuisi visą gyvenimą”. Seminare dalyvavo Lietuvos karo akademijos bendruomenė, KAS bibliotekų specialistai bei kolegos iš kitų bibliotekų. Plačiau...

Tarpukario Lietuvos karo lakūnai

Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje (Šv.Ignoto 6) spalio 17 d. įvyko Artūro Slapšio tapybos parodos „Tarpukario Lietuvos karo lakūnai” atidarymas.

Taip pat renginio metu srž. mjr. Alvydas Tamošiūnas pasidalino įspūdžiais apie ekspediciją, vykusią ieškant tarpukariu sudužusio lėktuvo liekanų Rėkyvos ežere (Šiaulių r.).

Virtualios parodos

 Lietuvos kariuomenės karininkai

  1918-1953 metų Lietuvos kariuomenės karininkai – tai dvi karininkų kartos. Pirmoji – 1918-1920 metų Nepriklausomybės karų ir 1923 metų Klaipėdos išvadavimo kovų karininkai – karta, apgynusi Lietuvos laisvę.

Antrajai kartai priklausė Karo mokyklos išugdyti karininkai. Daugelis jų po 1940-ųjų okupacijos pateko į kalėjimus, lagerius, buvo nužudyti.

Nuotraukos ir dokumentai, supažindinantys su Lietuvos kariuomenės karininkais, išsilavinimo, tarnybos kariuomenėje faktais bei detalėmis, kariniais apdovanojimais.

  Lietuvos nepriklausomybės aktas ir jo paskelbimas  „Lietuvos aide”. Signatarai

Lietuvos Tarybos* 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje,
Didžiojoje g. 30 (dabar Pilies g. 26, Signatarų namai), pirmininkaujant Jonui Basanavičiui,  pasirašytas ir
perskaitytas dokumentas, skelbiantis, kad
atkuriama
Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada visų valstybinių ryšių,
kada nors buvusių su kitomis tautomis
.

Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti
Atkuriamajam Seimui.

Parodos

Jei norite bibliotekos naujienas gauti el. paštu, užpildykite ir išsiųskite šią formą.

Užsisakykite konsultaciją

Norintiems susipažinti su mūsų bibliotekos teikiamomis paslaugomis išsamiau, gauti mokslinės informacijos rūpima tema ar kitais klausimais, siūlome užsisakyti bibliotekininko konsultaciją. Gavę konsultacijos prašymą, su jumis susisieksime elektroniniu paštu arba telefonu. Konsultacija teikiama Lietuvos Karo akademijos darbuotojams, studentams ir dėstytojams.

Mokslo publikacijų paieška

LKA vardu skelbtų publikacijų paiešką galite atlikti eLABa paieškos portale tarp bibliotekos išteklių pasirinkus Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa).

Duomenų bazė:

Mokslo publikacijų duomenų bazėje LKA darbuotojai gali įvairiais aspektais analizuoti savo publikacijas, atsispausdinti statistines ataskaitas, publikacijų bibliografinius sąrašus žinodami:
Registracija:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje dirbantys autoriai publikacijas registruoja Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) talpykloje.

Kaip prisijungti eLABa sistemoje:
 • Norėdami įkelti naują publikaciją prisijunkite talpyklos adresu - https://talpykla.elaba.lt/.
 • Iš institucijų sąrašo pasirinkite Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 • įveskite savo e-pašto adresą, slaptažodį (dėl prisijungimo duomenų kreiptis jurate.kairiene@lka.lt)
 • spauskite Naujas dokumentas ir įveskite duomenis
 • įvedę duomenis, spauskite Perduoti bibliotekos darbuotojui tvirtinti
 • bibliotekininkui peržiūrėjus duomenis Jūsų publikacijos įrašas taps prieinamas per eLABa paieškos portalą.
Pastaba:

Registruojant publikaciją, privalote nurodyti: LKA prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį ir tematiką.
Jei publikaciją užregistravo kita institucija, gavus iš eLABa sistemos pranešimą būtina pateikti LKA bibliotekai publikacijos kopiją, jei leidinys nėra atvirai prieinamas:
 • Straipsniui (knygos daliai) - viso straipsnio ir leidinio, kuriame jis paskelbtas, antraštinių lapų abiejų pusių su leidimo ir recenzavimo duomenimis bei turinio lapų PDF kopija.
 • Knygai - titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais ir recenzavimo duomenimis), turinio, metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo lapų bei teksto pirmo ir paskutinio puslapių PDF kopija.
 • Kopija nebūtina, jei publikacija išleista Akademijoje ir patalpinta tinklalapyje. Internete paskelbtoms publikacijoms autorius pateikia elektroninę nuorodą. Be dokumento šaltinio nuorodos arba jo kopijos publikacija netvirtinama.
Instrukcijos
 • Mokslo publikacijos įkėlimo ir tvarkymo eLABa talpykloje instrukcija PDF formatu.
 • Mokslo publikacijos įkėlimo ir tvarkymo eLABa talpykloje instrukcija VIDEO formatu:
 • Mokslo publikacijos sąrašo ar ataskaitos suformavimas VIDEO formatu:
Bibliotekos veikla
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Baigiamieji darbai
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TALPINIMAS Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABA)

LKA Viršininko 2017-11-17 įsakymu Nr. V-863 patvirtinta LKA elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka.

Kariūnų, magistrų baigiamieji darbai ir daktaro disertacijos


Kariūnai, magistrai ir doktorantai prieš 5 darbo dienas iki viešo gynimo, savo baigiamąjį darbą turi pateikti į eLABa talpyklą.

Norėdami įkelti baigiamąjį darbą prisijunkite eLABa talpykloje adresu http://talpykla.elaba.lt:
 • Pasirinkite instituciją – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 • Įveskite LKA informacinėje sistemoje naudojamą vardą (vartotojo vardas.pavarde) ir slaptažodį.
 • (4 paskutiniai asmens kodo skaičiai).
 • Spauskite „Prisijungti“.
 • Spauskite „Naujas dokumentas“ ir įveskite duomenis.
Instrukcijos:
 • Darbo pateikimo į eLABa instrukcija LKA studentams PDF formatu.
 • Darbo pateikimo į eLABa instrukcija LKA studentams VIDEO formatu:
Svarbu! licencinės sutarties pildyti nereikia, nes pildoma sąžiningumo deklaracija.
Maksimali galima embargo laikotarpio trukmė ne ilgesnė nei 3 metai.

Baigiamųjų darbų paieška

Išsamesnė konsultacija teikiama:
Tel. (85) 2103 679
E. paštu: jurate.kairienė@lka.lt
Testuojamos duomenų bazės
Per 26 gyvavimo metus biblioteka sukaupė didelius mokslo ir mokomosios literatūros karybos, socialinių, humanitarinių ir technologijos mokslų tematika, mokymo ir kitų informacijos šaltinių fondus, kurie kasmet pasipildo keliais šimtais naujų leidinių, skirtų studijoms ir tyrimams.
Bibliotekos užduotis – aprūpinti mokslinės veiklos ir studijų procesus vertinga, visapuse informacija. Tačiau svarbu ne tik užtikrinti visų KAS besimokančiųjų ir dirbančiųjų informacinius poreikius, bet ir sukurti jaukią aplinką, modernias ir patogias erdves, kuriose būtų galima ne tik lengvai susirasti ir ramiai perskaityti reikiamą knygą ar žurnalą, bet ir pasirengti individualioms ar grupinėms užduotims, diskutuoti, aptarti naujausias mokslo ir studijų problemas.

Biblioteka ir toliau dės pastangas, kad nuolat gerėtų vartotojų aptarnavimo kokybė, kurdama naujas, patogias studijų erdves – fizines ir virtualias
Laisvos prieigos duomenų bazės
Prenumeruojamos duomenų bazės
 • Prisijungti galima iš LKA kompiuterių tinklo ir krašto apsaugos kompiuterių tinklo be slaptažodžio.
 • KTU e-knygos       Sąrašas
 • Springer EBooks Collections – elektroninės visatekstės knygos. Prieiga suteikta prie Behavioural Science and Psychology, History, Law and Criminology, Political Science and International Studies ir Social Sciences kolekcijų.

 • Prisijungti galima iš LKA kompiuterių tinklo  ir krašto apsaugos kompiuterių tinklo be slaptažodžio. Jungtis adresu: http://link.springer.com/

 • Jungiantis iš kitų kompiuterių tinklų, naudokitės EZproxy  paslauga.

 • Cambridge Core - Leidyklos Cambridge University Press mokslinių žurnalų duomenų bazė. Prieiga suteikta prie Humanities and Social Sciences, kurią sudaro daugiau negu 250 visateksčių žurnalų iš skirtingų humanitarinių ir socialinių mokslų sričių

 • Prisijungti galima iš LKA kompiuterių tinklo  ir krašto apsaugos kompiuterių tinklo be slaptažodžio. Jungtis adresu: http://journals.cambridge.org

 • Jungiantis iš kitų kompiuterių tinklų, naudokitės EZproxy  paslauga.

 • EBSCO Publisching viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas. Prieiga suteikiama prie žurnalų, monografijų, konferencijų, pranešimų medžiagos  šiomis temomis: humanitariniai, socialiniai mokslai, rinkodara, vadyba, finansai, gamtos mokslai, medicina ir t. t.

 • Prisijungti galima iš LKA kompiuterių tinklo  ir krašto apsaugos kompiuterių tinklo be slaptažodžio. Jungtis adresu: http://search.ebscohost.com

 • Jungiantis iš kitų kompiuterių tinklų, naudokitės EZproxy  paslauga.

 • Emerald Management eJournals Collection — viso teksto duomenų bazė apima šias temas: marketingas, personalo vadyba,  žmogiškųjų išteklių valdymas, logistika ir tiekimas, gamybos valdymas, ekonomika, auditas, apskaita, informacijos mokslas ir kt.

 • Prisijungti galima iš LKA kompiuterių tinklo  ir krašto apsaugos kompiuterių tinklo be slaptažodžio. Jungtis adresu: www.emeraldinsight.com

 • Jungiantis iš kitų kompiuterių tinklų, naudokitės EZproxy  paslauga.

 • Taylor & Francis  — viso teksto duomenų bazę sudaro įvairios tematikos žurnalai nuo 1997metų.

 • Prisijungti galima iš LKA kompiuterių tinklo  ir krašto apsaugos kompiuterių tinklo be slaptažodžio. Jungtis adresu: www.informaworld.com

 • Jungiantis iš kitų kompiuterių tinklų, naudokitės EZproxy  paslauga.

 • Žurnalų sąrašas
 • RefWorks – bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

  Ši programa leidžia išsaugoti bibliografinę informaciją asmeninėje duomenų bazėje, bazėje esančius įrašus grupuoti pagal temas, redaguoti, atlikti įrašų paiešką, sudaryti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo standartus. Teksto kūrimo įrankis Write-N-Cite leidžia nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą. Jis gali būti integruojamas į MS Word programą.

 • Prisijungti galima iš LKA kompiuterių tinklo  ir krašto apsaugos kompiuterių tinklo be slaptažodžio. Jungtis adresu: www.refworks.com

 • Norint naudotis programa reikia: užsiregistruoti iš LKA kompiuterių tinklo arba krašto apsaugos kompiuterių tinklo kompiuterių. Per kelias minutes Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus atsiųstas registraciją patvirtinantis laiškas su asmeniniais prisijungimo duomenimis ir Group Code. Jungiantis iš LKA kompiuterių tinklo arba krašto apsaugos kompiuterių tinklo kompiuterių reikia įvesti tik savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Jungiantis iš kitų kompiuterių tinklų naudojama EZproxy paslauga.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Paslaugos

eLABa publikacijos

Duomenų bazės

Leidinių paieška ir užsakymas

Parodos

Kita
Akademijos biblioteka – jauniausia tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų – savo veiklą pradėjo 1992 m. drauge su Krašto apsaugos mokykla. Tai lėmė bibliotekos pobūdį – pareigą komplektuoti įvairius karybos mokslo šakų leidinius, kariniam rengimui ir akademinėms studijoms būtiną literatūrą, kuria noriai naudojasi ne tik kariūnai, bet ir čia įvairiuose karjeros ir kvalifikacijos kursuose besimokantys karininkai, seržantai, civiliai. Čia sukaupta per ketvirtį milijono leidinių. Biblioteka atvira ne tik Akademijos bendruomenei, bet ir krašto apsaugos sistemos karininkams, specialistams, kitų aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams.

Akademijos biblioteka – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) narė, Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIIMSPPK) narė. Ji atlieka informacijos paiešką pagal vartotojų užsakymus, taip pat vykdo temines informacijos užklausas, turi sukaupusi įvairių šalių ikikarinių žurnalų karine tematika fondą. Bibliotekoje teikiama TBA (tarpbibliotekinio abonemento) paslauga.

2000 m. bibliotekoje įdiegta integrali informacinė programa ALEPH-500, leidžianti įsijungti į aukštųjų mokyklų suvestinį elektroninį katalogą. Yra galimybė naudotis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos katalogais, atlikti skaitytojų aptarnavimą.

Biblioteka užtikrina galimybę naudotis kokybiškomis elektroninių duomenų bazėmis: elektroninių visateksčių žurnalų duomenų baze EBSCO Publishing (nuo 2005 m.), Oxford Reference Online, duomenų baze, kurioje yra per 1,5 mln. enciklopedinių įrašų (nuo 2006 m.), Oxford Journals Online. Skaitytojai yra mokomi naudotis bibliotekos informacine baze. Bibliotekos fondą nuolat papildo Akademijos mokslininkų, dėstytojų ir instruktorių išleisti darbai. Nuo 2011 metų veikia Akademijos mokslininkų publikacijų duomenų bazė (PDB).

2018 m. prie Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bibliotekos prijungta Lietuvos technikos biblioteka. Bibliotekos pastato Šv. Ignoto gt. 6 (architektūros paminklo) istorija.


LKA bibliotekos teikiamos paslaugos:

leidinių užsakymas per TBA (tarpbibliotekinį abonementą);
informacijos paieška, vartotojų užsakymų atlikimas;
kopijavimas;
skenavimas.

Vartotojai aptarnaujami:

(Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius)

pirmadieniais–ketvirtadieniais: 7.30 – 18.00 val.
penktadieniais:                      7.30 – 16.00 val.
poilsio dienos:                       šeštadienis, sekmadienis

(Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius)

pirmadieniais–penktadieniais: 9:00 – 19.00 val.
poilsio dienos:                       šeštadienis, sekmadienis
Akademijos biblioteka – jauniausia tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų – savo veiklą pradėjo 1992 m. drauge su Krašto apsaugos mokykla. Tai lėmė bibliotekos pobūdį – pareigą komplektuoti įvairius karybos mokslo šakų leidinius, kariniam rengimui ir akademinėms studijoms būtiną literatūrą, kuria noriai naudojasi ne tik kariūnai, bet ir čia įvairiuose karjeros ir kvalifikacijos kursuose besimokantys karininkai, seržantai, civiliai. Čia sukaupta per ketvirtį milijono leidinių. Biblioteka atvira ne tik Akademijos bendruomenei, bet ir krašto apsaugos sistemos karininkams, specialistams, kitų aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams.

Akademijos biblioteka – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) narė, Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIIMSPPK) narė. Ji atlieka informacijos paiešką pagal vartotojų užsakymus, taip pat vykdo temines informacijos užklausas, turi sukaupusi įvairių šalių ikikarinių žurnalų karine tematika fondą. Bibliotekoje teikiama TBA (tarpbibliotekinio abonemento) paslauga.

2000 m. bibliotekoje įdiegta integrali informacinė programa ALEPH-500, leidžianti įsijungti į aukštųjų mokyklų suvestinį elektroninį katalogą. Yra galimybė naudotis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos katalogais, atlikti skaitytojų aptarnavimą.

Biblioteka užtikrina galimybę naudotis kokybiškomis elektroninių duomenų bazėmis: elektroninių visateksčių žurnalų duomenų baze EBSCO Publishing (nuo 2005 m.), Oxford Reference Online, duomenų baze, kurioje yra per 1,5 mln. enciklopedinių įrašų (nuo 2006 m.), Oxford Journals Online. Skaitytojai yra mokomi naudotis bibliotekos informacine baze. Bibliotekos fondą nuolat papildo Akademijos mokslininkų, dėstytojų ir instruktorių išleisti darbai. Nuo 2011 metų veikia Akademijos mokslininkų publikacijų duomenų bazė (PDB).

2018 m. prie Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bibliotekos prijungta Lietuvos technikos biblioteka. Bibliotekos pastato Šv. Ignoto gt. 6 (architektūros paminklo) istorija.

LKA bibliotekos teikiamos paslaugos:

leidinių užsakymas per TBA (tarpbibliotekinį abonementą);
informacijos paieška, vartotojų užsakymų atlikimas;
kopijavimas;
skenavimas.

Veiklos dokumentai...
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Kontaktai
Administracija
Albertas Šadys
Direktorius
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius
Tel.: KATT 24678 (+370 5 210 3678),
Mob. +370 614 28665
El. paštas albertas.sadys@mil.lt, albertas.sadys@lka.lt

Dalia Juodienė
Direktoriaus pavaduotoja
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius
Tel.: +370 5 262 4446,
Mob. tel.:
+370 613 01961
El. paštas: dalia.juodiene@lka.lt

Informacijos išteklių formavimo skyrius
Arvydas Kažukauskas
Skyriaus vedėjas
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 262 4446
El. paštas arvydas.kazukauskas@lka.lt
Vartotojų aptarnavimo skyrius
Ina Reivytienė
Skyriaus vedėja
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 261 8728
Mob. +370 615 55251
El. paštas ina.reivytiene@lka.lt
Mokslo informacijos ir NATO dokumentų skyrius
Daiva Kalvaitienė
Skyriaus vedėja
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 262 4446
Mob.: +370 674 31567
El. paštas daiva.kalvaitiene@lka.lt
Informacijai
(Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius)
Skaitytojų registracija
registra@lka.lt
Bendroji skaitykla
Tel. +370 5 261 8758
skaitykla@lka.lt
Abonementas
Tel. +370 5 262 2181
knyga@lka.lt
(Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius)
Vartotojų aptarnavimo skyrius
Abonementas
Tel. +370 5 273 5549
El. paštas biblioteka@lka.lt

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Bibliotekos tikslas
Per 26 gyvavimo metus biblioteka sukaupė didelius mokslo ir mokomosios literatūros karybos, socialinių, humanitarinių ir technologijos mokslų tematika, mokymo ir kitų informacijos šaltinių fondus, kurie kasmet pasipildo keliais šimtais naujų leidinių, skirtų studijoms ir tyrimams.
Bibliotekos užduotis – aprūpinti mokslinės veiklos ir studijų procesus vertinga, visapuse informacija. Tačiau svarbu ne tik užtikrinti visų KAS besimokančiųjų ir dirbančiųjų informacinius poreikius, bet ir sukurti jaukią aplinką, modernias ir patogias erdves, kuriose būtų galima ne tik lengvai susirasti ir ramiai perskaityti reikiamą knygą ar žurnalą, bet ir pasirengti individualioms ar grupinėms užduotims, diskutuoti, aptarti naujausias mokslo ir studijų problemas.

Biblioteka ir toliau dės pastangas, kad nuolat gerėtų vartotojų aptarnavimo kokybė, kurdama naujas, patogias studijų erdves – fizines ir virtualias.
Darbo laikas

Vartotojai aptarnaujami:


(Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius)

pirmadieniais–ketvirtadieniais: 8.00 – 21.00 val.
penktadieniais:                             8.00 – 17.00 val.
poilsio dienos:                              šeštadienis, sekmadienis

(Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius)

pirmadieniais–penktadieniais: 8:00 – 19.00 val.
penktadieniais:                       8.00 – 17.00 val.
poilsio dienos:               šeštadienis, sekmadienis

Kiekvieno mėnesio paskutinė darbo diena – švaros diena, bibliotekos darbo laikas – 8.00 - 13.00
Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas 1 val.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt

Paieška

H 000 Humanitariniai mokslai

01H Filosofija

02H Teologija

03H Menotyra

04H Filologija

05H Istorija

07H Etnologija

S 000 Socialiniai mokslai

01S Teisė

02S Politikos mokslai

03S Vadyba

04S Ekonomika

05S Sociologija

06S Psichologija

07S Edukologija

08S Komunikacija ir informacija
T 000 Technologijos mokslai

01T Elektros ir elektronikos inžinerija

02T Statybos inžinerija

03T Transporto inžinerija

04T Aplinkos inžinerija

05T Chemijos inžinerija

06T Energetika ir termoinžinerija

07T Informatikos inžinerija

08T Medžiagų inžinerija

09T Mechanikos inžinerija

10T Matavimų inžinerija
P 000 Fiziniai mokslai

01P Matematika

02P Fizika

03P Chemija

04P Biochemija

05P Geologija

06P Fizinė geografija

07P Paleontologija

08P Astronomija

09P Informatika

A 000 Žemės ūkio mokslai

01A Agronomija

02A Veterinarija

03A Zootechnika

04A Miškotyra
B 000 Biomedicinos mokslai

01B Biologija

02B Biofizika

03B Ekologija ir aplinkotyra

04B Botanika

05B Zoologija

06B Medicina

07B Odontologija

08B Farmacija

09B Visuomenės sveikata

10B Slauga
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Registravimo tvarkos aprašas
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
DARBUOTOJŲ MOKSLO PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau – LKA) darbuotojų mokslo publikacijos (toliau – publikacijos) registruojamos Bibliotekos dokumentų komplektavimo poskyryje. Bibliografiniai užregistruotų publikacijų duomenys skelbiami LKA darbuotojų mokslo publikacijų duomenų bazėje.

2. LKA darbuotojai privalo registruoti LKA vardu paskelbtas visas mokslo publikacijas:
    2.1. straipsnius:
             2.1.1. Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose;
             2.1.2. kituose Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose [Proceedings ir kt.];
             2.1.3. tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose;
             2.1.4. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose:
             2.1.4.1. Lietuvos mokslo leidiniuose;
             2.1.4.2. konferencijų pranešimų medžiagos leidiniuose;
             2.1.4.3. kituose periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt.
             2.2. mokslo šaltinių publikacijas, apžvalgas, straipsnius kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose;
             2.3. monografijas;
             2.4. studijas;
             2.5. taikomuosius mokslo darbus (žodynus, žinynus, enciklopedijas, bibliografijas, paminklų sąvadus, teisės aktų komentarus);
             2.6. kitas knygas;
             2.7. knygų vertimus;
             2.8. patentus;
             2.9. studijų literatūrą:
             2.9.1. vadovėlius;
             2.9.2 mokomąsias knygas;
             2.9.3. kitas metodines priemones.
             2.10. kitas publikacijas.

II. PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

        3. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo publikacijų duomenų bazėje registruojamos LKA vardu paskelbtos publikacijos, išspausdintos praėjusiais ir einamaisiais metais.
        4. LKA darbuotojai per mėnesį nuo publikacijos išleidimo privalo ją užregistruoti Bibliotekoje.
        5. LKA darbuotojai apie pastebėtus užregistruotų publikacijų duomenų netikslumus privalo pranešti raštu arba žodžiu atsakingam Bibliotekos darbuotojui.
        6. Einamųjų metų publikacijas pageidautina užregistruoti iki gruodžio 31 d. Vėliau išleistos mokslo publikacijos registruojamos tuoj pat, kai tik publikuojamos.
        7  Atsakingas Dokumentų komplektavimo poskyrio bibliotekininkas gautus duomenis privalo įtraukti į LKA darbuotojų mokslo publikacijų duomenų bazę.
        8. Už pateiktos informacijos teisingumą atsakingas publikaciją registruoti pateikęs asmuo.

III. PUBLIKACIJŲ DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA

        9. LKA darbuotojai, registruojantys savo publikacijas Bibliotekoje, turi pateikti:
             9.1. registruojamos ir aprašomos publikacijos originalą (knygą, periodinį leidinį, konferencijos medžiagos leidinį, kuriame skelbiami registruojami straipsniai, pranešimai ir pan.), o jo kopiją palikti atsakingam            Bibliotekos darbuotojui;
             9.2. kopiją:
             9.2.1. knygos – antraštinio lapo abiejų pusių (kur pateikti leidybos duomenys), turinio, metrikos, literatūros sąrašo, pirmojo ir paskutinio puslapių kopijas;
             9.2.2. knygos dalies – leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, antraštinio lapo abiejų pusių (kur pateikti leidybos duomenys), turinio, metrikos, literatūros sąrašo, knygos dalies pirmojo ir paskuti                       puslapių kopijas;
             9.2.3. straipsnio (konferencijos medžiagos, tezių) – leidinio, kuriame išspausdintas straipsnis (pranešimas, tezės), antraštinio lapo abiejų pusių (kur pateikti leidybos duomenys), turinio, paties straipsnio                   kopijas;
             9.2.4. interneto puslapio adresą arba elektroninės laikmenos originalą (kopiją), jei publikacija pateikiama tik elektronine forma.
       10. Publikacijų, išleistų LKA, kopijų pateikti nereikia.
       11. Pranešimai, skaityti mokslinėse konferencijose, bet nepublikuoti, LKA publikacijų duomenų bazėje neregistruojami.
       12. Autoriams, teikiantiems publikacijas, būtina papildomai nurodyti mokslo kryptį ir duomenų bazes, kuriose referuojama publikacija (jei žinoma).
       13. LKA darbuotojas gali gauti asmenines ataskaitas naudodamasis asmenine prieiga. Prisijungti reikalingi duomenys: ID – tabelio numeris, slaptažodis – asmens kodas (vėliau keičiamas).
       14. Publikacijų duomenų bazėje (PDB) (http://pdb.library.lt) teikiami mokslo publikacijų bibliografiniai įrašai, statistinės ataskaitos. Mokslo darbuotojai atsispausdina publikacijų sąrašus metinei veiklos ataskaitai             rengti, rengdami atestacijos dokumentus, dokumentus dalyvauti konkurse pareigoms eiti, teikdami duomenis pedagoginiam vardui gauti ir t.t.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
       15. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos darbuotojų mokslo publikacijų registravimo tvarkos aprašas gali būti keičiamas LKA viršininko įsakymu.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Naujienų archyvas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Parodų archyvas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt

~ Preview ~

~ Preview ~

~ Preview ~

~ Preview ~

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt