GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Šaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymas

Šaltinių citavimas:

Pagrindiniai bibliografinio aprašo elementai:

Citavimo būdai:

Citavimo stiliai. Stilių pavyzdžiai:

Literatūros sąrašų sudarymas:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt