Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144; tel.(85)2621919
skaitytojai aptarnaujami: 9:00-19:00  
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Pasiūlymus ir atsiliepimus siųsti el. paštu barbora.kubiliute@tb.lt

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS:  

Tarptautinės organizacijos

World Development Indicators (WDI) Database     http://data.worldbank.org/news/wdi2012-database-updated
Pasaulio bankas – svarbi finansinės ir techninės pagalbos besivystančioms šalims institucija. Jo tikslas mažinti skurdą vidutines ir žemas pajamas turinčioms šalims. Skelbiami duomenys apie tarptautines ir nacionalines statistikas, įvairių veiklos sektorių moksliniai tyrimai, informacija, analizė, patarimai dėl pasaulio ekonomikos tendencijų. Ataskaitos teikiamos 4 kartus per metus.

EU Bookshop    http://bookshop.europa.eu/en/home/
Europos Sąjungos institucijų publikacijų knygynas ir archyvas. Leidiniai skelbiami 23 ES valstybių kalbomis. Čia rasime knygas, brošiūras, periodinius leidinius, techninius dokumentus, leidinius pdf formatu, DVD, CDROOM.

EURO Intelligence – Informes, debates and educates about the Eurozone  http://www.eurointelligence.com/
Eurozonos ekonomikos analizės ir komentarų svetainė. Einamoji informacija ekonominės krizės sąlygomis teikiama per kasdieninę rytinę spaudos konferenciją, politinius debatus, pranešimus. Informacija skirta žiniasklaidai ir politikams.

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development  http://www.oecd.org/
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija savo svetainėje informuoja apie politiką ir priemones, kurie gerina ekonominį ir socialinį gyvenimą pasaulyje. Skelbiami oficialūs pranešimai, moksliniai tyrimai, projektai ir iniciatyvos, rinkų tobulinimo priemonės. Registracija. Dalis leidinių prieinami nemokamai.

UNdata: a World of Information    http://data.un.org/
Informacinė paieška Jungtinių Tautų statistikos duomenų bazėje pagal raktažodžius. Čia rasite žinias apie gyventojus, demografiją, prekybą, produktus, darbą, švietimą, energiją, aplinką, sveikatą. Išryškinti atskirų šalių profiliai ir sąsajos su tų šalių statistikos agentūromis.

The official Documents of the United Nations        http://documents.un.org/
UN oficialių dokumentų duomenų bazė. Kai kurių dokumentų skaitymas reikalauja aukštesnių Netscape ir Internet Explorer versijų. Tekstas pdf formatu.

FITA The Federation of International Trade Associations    http://fita.org/aboutfita.html
Tarptautinės prekybos ir verslo bendruomenių asociacija aprūpina informacija apie interneto išteklius, paslaugas ir įrankius, reikalingus verslo plėtrai. Čia rasite informaciją apie gamintojus, tiekėjus, muitines, bankus, telekomunikacijas ir kt.

EUsreen            http://www.euscreen.eu/
Suteikia standartizuotą prieigą prie Europos kultūros ir televizijos paveldo: vaizdo ir garso archyvų, skaitmeninių objektų kolekcijų iš muziejų, bibliotekų ir archyvų. Tekstai, vaizdo ir garso įrašai.

Directory of Development Organizations    http://www.devdir.org/
Plėtros organizacijų žinyno 2008 m. leidimas apima 53 750 įvairių pasaulio šalių organizacijų. Žinyno tikslas palengvinti bendradarbiavimą ir pasikeitimą žiniomis tarp visuomenės pilietinių bendruomenių, vyriausybinių organizacijų, mokslinių institucijų, privataus sektoriaus. Nuorodos ir informacija naudingi gydytojams ir teisininkams, tyrėjams, tarnautojams ir politikams jų veikloje tobulinant valdymą, keliant  gyvenimo lygį. Paieška atliekama pagal kontinentus, pagal šalis. Detali informacija apie tos šalies organizacijas išdėstyta pdf formatu, abėcėlės tvarka.

SCONUL           www.sconul.ac.uk/
Didžiosios Britanijos ir Airijos universitetų ir didžiųjų bibliotekų asociacija.

OPEC-Organization of the Petroleum Exporting Countries www.opec.org/
Naftą eksportuojančių šalių tarpvyriausybinė organizacija.

FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations        www.fao.org/
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija: dokumentai, statistika, žemėlapiai, multimedijos ištekliai.

ASEAN-Association of Southeast Asian Nations  www.aseansec.org
Pietryčių Azijos šalių draugystės ir bendradarbiavimo asociacija.

Banque Mondiale           www.banquemondiale.org/
Pasaulio bankas, teikiantis finansinę ir techninę paramą visoms besivystančioms šalims.

World Economic Forum  www.weforum.org/
Davoso forumo politinių ir verslo vadovų kuriama globali partnerystė įvairiose srityse.

IMF-International Monetary Fund             www.imf.org/
Tarptautinis valiutos fondas skatina ekonominį vystymąsi per tarptautinį piniginį bendradarbiavimą ir laikiną finansinę pagalbą.

United Nations   www.un.org/
Globali įvairių šalių vyriausybių organizacija, reguliuojanti bendradarbiavimą tarptautinės teisės, saugumo, ekonomikos plėtros ir socialinio saugumo srityse.

World Chambers Network           www.worldchambers.com
Pasaulio Prekybos ir Pramonės Rūmų tinklalapis. Informacija apie verslą, pramonę, informacijos išteklius.

European Union Websites Index A to Z    http://www.eurunion.org/infores/euindex.html
Europos Komisijos delegacijos Vašingtone informacinis vadovas, kuriame kaupiama informacija apie ES ir specialiųjų agentūrų Europoje tinklalapius. Informacijos paieška atliekama  pagal ES veikos tematiką, abėcėlinį dalykinių rubrikų sąrašą.

Convention of National Societies of Electrical Engineers of Europe (EUREL)      http://www1.vde.com/eurel/ 
Europos elektrotechnikos inžinierių asociacijų konvencija.

Directory of Development Organizations            http://www.devdir.org/  
Plėtros organizacijų žinyno 2006 m. leidimas apima 47 500 įvairių pasaulio šalių organizacijų. Žinyno tikslas palengvinti bendradarbiavimą ir pasikeitimą žiniomis tarp visuomenės pilietinių bendruomenių,vyriausybinių organizacijų, mokslinių institucijų, privataus sektoriaus. Nuorodos ir informacija naudingi gydytojams ir teisininkams, tyrėjams, tarnautojams ir politikams jų veikloje tobulinant valdymą,keliant  gyvenimo lygį. Paieška atliekama pagal kontinentus, toliau pagal šalis. Detali informacija apie tos šalies organizacijas išdėstyta pdf formate, abėcėlės tvarka.

GuideStar            http://www.guidestar.org/ 
Amerikos nekomercinė duomenų bazė,administruojama IRS (Internal Revenue Service of US Department of the Treasury). Čia registruojasi ir atnaujina savo profilį labdaros ir nekomercinės organizacijos. Informacija palengvina mokėsčių mokėtojams suvokti jų pareigas ir teises, bendrauti ir sekti mokesčių įstatymų pasikeitimus. Naudinga informacija mokslininkams, verslininkams, studentams, ieškantiems rėmimo programų, subsidijų, labdaros.

IATE – Inter Active Terminology for Europe                http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
Europos Bendrijų Komisijos daugiakalbė terminologijos duomenų bazė anksčiau vadinama EURODICAUTOM pakeitė savo pavadinimą. Terminų banko kūrime dalyvauja Europos Komisija,Parlamentas,Taryba,Vertimų centras, Skaičiavimo rūmai bei kitos įvairių šalių institucijos, teikiančios savo indėlius terminologijai plėtoti. Šiuo metu IATE duomenų bazėje sukaupta  1,4 mln terminų,akronimų ir santrumpų, naudojamų ES oficialiose ir darbo kalbose. Prieiga nemokama ir vieša.

List of Library Associations from Wikipedia            http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_library_associations
Bibliotekų ir informatikos tarnybų asociacijų sąrašas. Asociacijos sugrupuotos pagal pasaulio regionus.

PreLex            http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=lt
ES Tarpinstitucinio sprendimų priėmimo stebėjimų duomenų bazė, teikianti informaciją apie pagrindinių sprendimų priėmimo procesus tarp Komisijo ir kitų institucijų :Europos Tarybos, Parlamento, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, Europos centrinio banko, Teisingumo Teismo ir kt.  procedūrų vykdymo, institucijų sprendimų, asmenvardžių srityse. Galima laisvai prieiti prie dokumentų tekstų.

The Visual Resources Association  (VRA)            http://www.vraweb.org/
Skaitmeninės vaizdinės produkcijos vadybos profesionalų tarptautinė asociacija. Jos nariai dirba švietimo ir kultūros srityje, tai: informacijos specialistai, bibliotekininkai, architektai, menininkai, muziejininkai, fotografai ir kt.

British Companies:Trade Associations, Institutes, Organisations and Federations UK            www.britishcompanies.co.uk/organisations.htm
Didžiosios Britanijos įvairių sričių asociacijų,institucijų,vyriausybinių organizacijų informacinių išteklių elektroninis katalogas.Paieška atliekama pagal tematines rubrikas.

Deutsches Verbände Forum            www.verbaende.com/
Didžiausias Vokietijos asociacijų,bendrovių, draugijų ir susivienijimų portalas. Jame atsispindi 12 000 asociacijų ir draugijų adresų, 30 000 interneto informacijos išteklių, 25 000 nuorodų į straipsnius ir pranešimus.Čia galima rasti visateksčių straipsnių ir ataskaitų, pranešimų ir pan. Kasdien apsilanko 1800 lankytojų. Dalį tekstų galima atsispausdinti nemokamai.

Die Platform fuer Verbaende und Organisationen     www.verbaende.ch
1300 Šveicarijos asociacijų,leidėjų ir organizacijų. Paieška pagal kategorijas ir pavadinimą.

International Maritime Organization  (IMO)     www.imo.org/
Tarptautinė jūreivystės organizacija.

Platform der Deutschen Verbaende     www.verbaende.de
Vokietijos asociacijų, susivienijimų ir draugijų žinynas

Scientific Societies.Research Communications for Scientist and Engineers            http://eprints.osti.gov/cgi-bin/search_societies.pl
Mokslinių ir mokslo šakų asociacijų informacinių išteklių kolekcija, teikianti prieigą prie 2000 šių asociacijų svetainių.Paieška atliekama pagal organizacijos pavadinimą (išdėstytą abėcėlės tvarka), kalbą. Svetainės tematika - elektronika, elektrotechnika, gamtos mokslai ir su jais susijusios mokslų sritys.

Scholarly Societies Project http://www.lib.uwaterloo.ca/society/overview.html
Vartai į teminės informacijos paieškos portalą. Projektą remia Kanados Vaterlo universiteto biblioteka. Infomacija kaupiama nuo 1994 metų. Talpykloje yra nuorodos į 4113 asociacijas, 3183 web tinklalapius. Paieška atliekama pagal tematiką (subjektą), šalį,kalbą.Informacija teikiama apie mokslines, akademines, profesines, tarptautines asociacijas, draugijas, bendruomenes.

Union of International Associations www.uia.org/website.htm
Tarptautinių asociacijų sąjunga.

World Intellectual PropertyOrganization  (WIPO) www.wipo.int/
Pasauline intelektualines nuosavybes organizacija

World Meteorological Organization  www.wmo.ch/index-en.html
Pasauline meteorologijos organizacija.

European Parliament             http://www.europarl.europa.eu/portal/lt /
ES Parlamento aprašymas, struktūra ir įgaliojimai. Komitetų ir narių biurų sąrašai.

ORGALIME-Liaison Group of the Mechanical, Electrical,Electronic and Metalworking Industries            www.orgalime.org/
ORGALIME yra  Europos nacionalinių pramonės asociacijų, atstovaujančių  mašinų gamybos,elektrotechnikos,elektronikos ir metalo apdirbimo  pramonės šakas, federacija.Šią federaciją sudaro apie 130 000 vidutinio ir smulkaus verslo kompanijų. Didžiausią federacijos dalį sudaro mašinų gamybos sektorius, kurio prekių apyvarta siekia 1200 miliardų eurų į metus. Svetainėje yra vertingas ORGALIME partnerių- ES asociacijų ir prekybos organizacijų  sąrašas.

The Court of Justice of the European Communities            http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/  ES Teisingumo teismo tinklapis, kuriame supažindinama su organizacijomis ir oficialiai skelbiamais dokumentais, procesą reglamentuojančiais teismo aktais.

United Nationas Industrial Development Organization            www.unido.org/
Jungtinių tautų pramonės plėtros organizacija.

 

į viršų