Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144; tel.(85)2621919
skaitytojai aptarnaujami: 9:00-19:00  
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Pasiūlymus ir atsiliepimus siųsti el. paštu barbora.kubiliute@tb.lt

ŽODYNAI:

Kalbiniai

Specialūs

Elektroninės vertyklės

SPECIALŪS ŽODYNAI

 

Architektūra 

ArtLex Art Dictionary      http://www.artlex.com/
Meno terminų žodynas, daugiau kaip 3 600 apibrėžimų, pateiktų su iliustracijomis, tarimu, citavimu ir nuorodomis.
Skirtas menininkams, kolekcionieriams, kritikams, istorikams, pedagogams.


Glossary of Medieval Art and Architecture            
http://www.pitt.edu/~medart/menuglossary/
Viduramžių meno ir architektūros terminų žodynas su kryžminėmis nuorodomis, iliustracijomis ir tarimu.

Thésaurus de l'architecture         www.culture.gouv.fr/documentation/thesarch/pres.htm
Architektūros ir paveldo valdymo terminologijos žodynai.

Construction Glossary from Home Building Manual           http://www.homebuildingmanual.com/Glossary.htm
Namų statybos terminologijos žodynas.

Glossary of Painting Styles         http://www.ibiblio.org/wm/paint/glo/
Tapybos stilių terminų žodynas. Kryžminės nuorodos.

Glossary of Medieval Art and Architecture            http://www.pitt.edu/%7Emedart/menuglossary/INDEX.HTM
Viduramžių meno ir architektūros terminų žodynas.

Art & Architecture Thesaurus Online  AAT  http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/
Getty Research Institute struktūrinis meno ir architektūros žodynas, kuriame 34 000 sąvokų,131 000 terminų,apibrėžimų,bibliografinių įrašų iš vaizduojamojo meno, architektūros, taikomos meno, kultūros.

Gartenästhetik-Begriffe der Landschafts-und Gartenarchitektur    www.janaszek.de/ga/gartenarchitektur-glossar.html
Iliustruotas landšafto ir parkų architektūros žodynas. Vokiečių kalba

The Union List of Artist Names  (ULAN)            http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/
Getty struktūrinis biografinis menininkų ir architektų žodynas, kuriame sukaupta 120 000 sąvokų.  293 000 pavadinimų atspindi  biografinės ir bibliografinės informacijos sąvokas, įskaitant skirtingus pavadinimus, pseudonimus bei kalbinius variantus.

 

Chemija

Chemistry & Environmental Dictionary     http://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/     
Chemijos ir aplinkos terminų žodynas
.

Encyclopedia of Analytical Instrumentation           http://www.tissuegroup.chem.vt.edu/chem-ed/ac-meths.html
Pristatomi labiausiai paplitę instrumentinės analizės metodai.

IUPAC Compendium of Chemical Terminology      http://old.iupac.org/publications/compendium/A.html
International Union of Pure and Applied Chemistry chemijos terminų kompendiumas.

Chemistry Environmental Dictionary         http://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/
Chemijos ir aplinkosaugos  terminų žodynas.

General Chemistry Online: Glossary: Simple Compounds            http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/compounds/glossary.shtml
Cheminių junginių terminų žodynas. Kryžminės nuorodos.

Beilstein English-German Dictionary of Organic Chemistry            http://www-sul.stanford.edu/depts/swain/beilstein/bedict1.html
Organinės chemijos terminologijos anglų - vokiečių kalbų žodynas.

Chemielexika und Stoffendatenbanken  (aut.Th.Seilnacht)    www.seilnacht.com/lexika.htm
Specialus cheminių medžiagų žodynas. Dažai ir pigmentai, cheminių medžiagų duomenų žinynas, mineralai, polimerai ir plastmasės, praktiniai nurodymai, organinė chemija, druskos, rūgštys, laboratoriniai darbai ir kt.

Chemical Fact Sheet-List of Compounds  http://www.speclab.com/compound/chemabc.htm
Chemijos junginių žodynas 1591 terminas.

Oil Analysis and Lubrication Dictionary   http://www.machinerylubrication.com/Glossary
Naftos analizės ir mašininių tepalų terminų žodynas.

Ekonomika

Ekonomikos terminų žodynas     http://e-terminai.lt/
Pirmas Lietuvoje kuriamas išsamus ir tikslus ekonomikos terminų el.žodynas.

Finance Dictionary. Glossary and Terms Directory
http://www.financeglossary.net/
Finansinių terminų žodynas.

Glossary of Terms used in Payments and Settlements Systems
http://www.bis.org/publ/cpss00b.htm
Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų (CPSS) terminų, naudojamų Pasauliniame ir Europos centriniame bankuose, žodynas.

Investor Words
http://www.investorwords.com/
Išsamus finansinių terminų žodynas.

Accounting Dictionary
http://www.ventureline.com/glossary.html
Sąskaitybos terminų žodynas.

Darbuotojų saugos ir sveikatos terminų žodynas
http://www.socmin.lt/dss/

Multilangual Trade Documentation 
http://www.scinet-corp.com/associates/bdd_md.htm
Prekių ir paslaugų terminų, naudojamų pasaulio prekyboje 4 kalbų (ispanų, anglų, prancūzų ir vokiečių) glosarijus.

Deardorff‘s Glossary of International Economics
http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/e.html#ExportImportCompany
Tarptautinės ekonomikos terminų žodynas.

Abbreviations used in International Trade
http://www.giagroup.com/trade-abbreviations.cfm#.VZDqsxuqqko
Santrumpos, naudojamos tarptautinėje prekyboje.

WTO Terminology Database
http://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm
WTOTERM  – terminų, naudojamų tarptautinėje prekyboje duomenų bazė. Nuolat atnaujinama duomenų bazė, skirta vertėjams.

The New Palgrave Dictionary of Economics online:Dictionary Home
http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary
Naujos kartos ekonomistų bendravimo terminų žodynas.

Handelslexikon  www.handelswissen.net/data/handelslexikon/
Prekybos terminų žodynas

Encyclopedia of the New Economy          www.insiderinfo.com/
Naujosios ekonomikos enciklopedija.

The Concise Encyclopedia of Economic   http://www.econlib.org/library/CEECategory.html
Trumpa ekonomikos enciklopedija.

Kredit Engel. Kredit Lexikon        http://www.kredit-engel.de/kredit-lexikon/
Vokiečių kalbos kredito ir finansų terminų žodynas. Aiškinami terminai, naudojami pasaulio finansų srityje.

Das Finanzen Lexikon            http://www.finanzen-lexikon.de/lexikon.htm
Trumpas aiškinamasis finansinių terminų žodynas. Kryžminės nuorodos.

Deardorff’s Glossary of International Economics   http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/
Tarptautinės ekonomikos terminų ir koncepcijų žodynas, kuriame atsispindi tarptautinės prekybos ir finansų terminologija.

Financial Glossary            http://glossary.reuters.com/index.php?title=Main_Page  
Finansinių terminų žodynas anglų kalba.

Online Verwaltungslexikon : Definitionen und Materialien            http://www.olev.de/
Administracinio valdymo terminų žodynas vokiečių kalba.Viešojo administravimo ir vadybos reformos.

Umwelt-Lexikon Umwelt unter einem D,A,CH            http://www.umweltdatenbank.de/lexikon.htm
Trumpas aiškinamasis aplinkos apsaugos ir vadybos terminų žodynas. Kryžminės nuorodos.

Elektronika

Lexicon of Semiconductor Terms Preface http://rel.intersil.com/docs/lexicon/index.html
Puslaidininkių terminų žodynas.

Computer Online Dictionary   http://www.computeruser.com/resources/dictionary/
Kompiuterinių terminų žodyne yra 25 000 tradicinių terminų ir naujadarų .

Lexique, dictionnaire   http://www.abcelectronique.com/divers/dossiers/dico/
Elektronikos terminų anglų-prancūzų kalbų žodynas.

Elektrotechnika

Lighting Design Knowledgebase Glossary    www.schorsch.com/kbase/glossary
Apšvietimo projektavimo ir modeliavimo žodynas.

UPS Battery Glossary    http://www.americanbatterycompany.com/battery-glossary.php
UPS baterijų terminų žodynas.

Electropedia: The World‘s Online Electrotechnical Vocabulary       http://dom2.iec.ch/iev
Tarptautinės elektrotechnikos komisijos parengtas daugiakalbis interaktyvus elektrotechnikos terminų žodynas. 20 000 žodžių paieška atliekama pagal dalykines rubrikas.

Licht-Lexikon.  Informationen zu Beleuchtungstechnik,Grundleuchtmittel und Leuchtsteuerung            http://info.dimmer.de/dindex.htm
Dr.Dimmer apšvietimo žinynas: apšvietimo produktų tipai, įranga, šviestuvai, šviesos valdymo pultai, patarimai planavimui, produkų aprašymai ir nuotraukos.

 

Energetika 

Abkürzungen im Umweltschutz  (H.J.Skron)            http://www.skronn.de/opa/abk.htm
Aplinkosaugos santrumpų vokiečių kalbos terminologijos žodynas.

Energielexikon. Erneuerbare-Energien-Gesetz
http://www.energieinfo.de/eglossar/contrails.html
Atsinaujinančios energijos terminų žodynas vokiečių kalba.
Terminai pristatomi pagal temas. Grafikai, formulės ir paaiškinimai.

SolarLexikon            http://www.solarserver.de/lexikon/
Der Solarserver
 – saulės energijos portalas, kuriame patalpintas specialių terminų žodynas vokiečių kalba. Kiekvieną žodį papildo nuorodos į naudingus interneto išteklius.

Dictionary of Petroleum and Natural Gas Terms    http://www.crossdictionary.com/  Naftos ir dujų terminologijos žodynas: anglų, italų, prancūzų ir rusų kalbomis.

Energy Glossary   http://www.eia.doe.gov/glossary/

Energetikos terminų, vartojamų JAV Energy Information Administration ataskaitose, pranešimuose, apžvalgose, statistikoje, pristatymuose, žodynas.

 

Electric Power Industry Glossary     http://www.energycentral.com/reference/glossary
Elektros energijos pramonės terminų žodynas.

 

Energielexikon   http://www.energieinfo.de/eglossar/index.html
Energetikos terminų žodynas.

 

Energy Terms    http://www.energy.ca.gov/glossary/
Energetikos terminų žodynas.

 

Oil Anglysis and Lubrication Dictionary    http://www.machinerylubrication.com/Glossary
Naftos analizės ir mašininių tepalų terminų žodynas.

 

Dictionary of Energy-definisions-Energy Glossary          http://www.photius.com/energy/
Energetikos terminų žodynas.

Glossary on Environmental Terms           http://www.nrdc.org/reference/glossary/a.asp
Ekologijos terminų žodynas.

Global Warming Glossary: The Pew Center on Global Climate Change       http://www.pewclimate.org/global-warming-basics/full_glossary
Visuotinio klimato atšilimo terminų žodynas.

Acronyms Used in Energy Industry          http://www.energy.ca.gov/glossary/acronyms.html
Akronimai, naudojami energetikos pramonėje.

Kernenergie Lexikon       http://www.kernenergie.de/kernenergie-wAssets/docs/service/021lexikon.pdf  
Branduolinės energijos terminų žodynas, 1700 žodžių.

Informatika

Acronym Search            http://www.acronymsearch.com/
Akronimų ir santrumpų nuolat atnaujinama duomenų bazė, kurioje 50  000 įrašų. Informacinė paieška atliekama pagal abėcėlę ir teminės kategorijas, pvz.: kompiuterija, finansai, apskaita, kariuomenė, kosmosas, oro uostai ir pan.

All-Acronyms. The Largest and Most Comprehensive Acronyms and Abbreviations Dictionary          http://www.all-acronyms.com/
Talpykloje šiuo metu yra 865 000 žmonių redaguoti akronimai ir santrumpos. Informacija rūšiuojama pagal abėcėlę ir įvairių sričių temines kategorija. Apibrėžimai rūšiuojami pagal relevantiškumą ir populiarumą.

Dictionary of Abbrevietions and Acronyms in Geographic Information Systems, Cartography...            http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbreviations_A-K
Akronimų ir santrumpų, naudojamų įvairiuose žemėlapiuose, kartografijos ir geografijos informacijos sistemose ir žiniatinklio svetainėse, šifravimo žodynas.

Definitions.net    http://www.definitions.net/
Nemokamas definicijų žodynas, kuris padeda greitai rasti apibrėžimus: personalijų, vietovių, technologijos procesų, istorijos, įvairenybių. Išėjimas į žiniatinklio svetainių - partnerių tinklą: Abbreviations.com, Phrases.net, Quotes.net, Convert.net, References.net ir kt

TechTerms        http://www.techterms.com/
Kompiuterių ir technologijų terminų žodynas. Terminai aiškinami su vartojimo pavyzdžiais. Informacijos paieška pagal temines kategorijas ir abėcėlę.

Computer Glossary, Computer Terms – Technology Definitions and Cheat Sheets…            http://whatis.techtarget.com/
Kompiuterijos terminų žodynas. Galima paieška pagal informatikos temines sritis.

Glossar Wichtige Begriffe-IZ-Web Internet Dienste            http://www.iz-web.de/glossary.html
Interneto terminologijos žodynas.

Online Film Dictionary    http://home.snafu.de/ohei/ofd/moviedict_e.html
Daugiakalbis interneto filmų terminologijos žodynas.

Glossary of Computers and Internet Terms           http://www.sharpened.net/glossary/
Kompiuterijos ir interneto terminų žodynas. Terminų apibrėžimai aiškūs ir lengvai suprantami.

Zeix – Internet Laxikon   http://www.zeix.ch/de/lexikon/index.html
Iliustruotas interneto terminologijos žodynas vokiečių kalba.

Dictionnaire anglais-français sur INFORMATIQUE http://www.glossaire.be/
Anglų-prancūzų kompiuterijos ir interneto terminų žodynas. 
Gramatika. Papildomai pateikiami terminų žodynai: foto, ekonomikos, gamtos, mechanikos.

International Telecommunication Union    http://www.itu.int/terminology/index.html
Jungtinių tautų agentūra informacijos ir ryšių technologijos klausimais. Ji skatina ekonomikos augimą per telekomunikacijų ir informacijos tinklų plėtrą, radijo spektro ir palydovinės orbitos koordinavimą. Nuorodos į terminologijos duomenų bazių išteklius.

Bibliotheks-Glossar/Library Glossary       http://www.cyboerg.de/glossar/index1.htm
Bibliotekininkystės terminų žodynas anglų ir vokiečių kalbomis. 90 000 techninių terminų bibliotekų, knygų ir duomenų bazių tematika

Bookbinding and Book Conservation Dictionary      http://palimpsest.stanford.edu/don/don.html

English-Spanish Library and Informatik on Studies Dictionary         http://eubd1.ugr.es/tony/risweb.isa
Anglų-ispanų kalbų bibliotekininkystės ir informatikos terminų žodynas. Remiamasi IFLA irLIS specialia terminologija .Viso 89 215 žodžių.

FOLDOC.Free On-line Dictionary of Computing     http://foldoc.org/

Glossary of Internet Terms http://www.matisse.net/files/glossary.html
Interneto terminų žodynas.

Glossary of Library Terms      www.lib.monash.edu.au

Your Dictionary. The Global Language Resource   www.yourdictionary.com/diction1.html
Svetainės skyriuje „Kiti žodynai“ atsispindi ir informatikos terminų žodynų kolekcija.

Language Dictionaries of Computing Terms               http://www.css.qmul.ac.uk/foreign/
Angliškų kompiuterijos terminų vertimas į vokiečių,prancūzų ir ispanų kalbas

Lexikon der Computerbegriffe von Wolfgang Bergt            http://www.bergt.de/lexikon/
Kompiuterijos pasaulio terminai.

Matisse’s Glossary of Internet Terms            http://www.matisse.net/files/glossary.html
Interneto terminų žodynas.

Netdictionary            http://www.netdictionary.com/
Interneto srities terminų žodynas anglų kalba.

NetLingo : The INTERNET Language Dictionary            www.netlingo.com
Elektroninis interneto ir www technologijų terminų aiškinamasis žodynas.

ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science     http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx 
Bibliotekininkystės ir informatikos terminų žodynas.

V.E.R.A   Virtual Entity of Relevant Acronyms      http://cgi.snafu.de/ohei/user-cgi-bin/veramain-e.cgi
Kompiuterijos terminų ir akronimų žodynas

Inžinerija

Engineering Dictionary       http://www.engineering-dictionary.org/
Inžinerijos terminų žodynas, ruošiamas profesionalų programoje Babylon. Jam būdinga taikomasis pobūdis, informatyvumas, laisva prieiga tinkle.

Materials Science and Engineering Dictionary    http://www.engineering-dictionary.org/Materials-Science-and-Engineering-Dictionary/A/1/
Medžiagotyros ir inžinerijos terminų žodynas. Čia rasime žodžius ir frazes, būdingas šioms sritims.

Engineering Dictionary      http://www.engnetglobal.com/tips/glossary.aspx
EngNet  inžinerijos ir taikomųjų technologijų terminų žodynas.

Glossary of Wood Terms            http://www.answers.com/library/Wood%20Glossary
Medienos terminų žodynas. Teminės sritys: medienos technologija, pjovimas, granulės, beicavimas ir kt.

Dictionary of Architecture and Construction          http://www.answers.com/library/Architecture%20and%20Construction
Architektūros ir statybos terminų žodynas, skirtas projektuotojams, statybininkams, rangovams, gamtosaugininkams. Aiškūs ir glausti terminų paaiškinimai apie statybinę techniką ir medžiagas, taikomąsias praktikas, iliustruojami nuotraukomis ir vaizdo klipais.

MagPortal         http://www.magportal.com/
Informacinės paieškos variklis ir žinynas, kurio tikslas informuoti apie straipsnius, mokslinius tyrimus ir idėjas programinės įrangos ir interneto paslaugų inovacijų srityse.
Registracija.

German-English Technical Dictionary.      http://www.e-woerterbuch.de/
Vokiečių-anglų-vokiečių techninių terminų žodynas. Aiškinami patentų teisės, automobilių inžinerijos, telekomunikacijų, chemijos, matematikos ir mechanikos sričių terminai.

Glossary of Optical Fiber Technology and Technologies    http://www.fiber-optics.info/fiber_optic_glossary/
Optinio pluošto inžinerijos ir technologijų terminų žodynas. 
Terminai iliustruojami grafika ir formulėmis.

EngNet
http://www.engnetglobal.com/tips/glossary.aspx
Inžinerijos terminų žodynas.

Encyklopedia Włokiennicza        http://wskalski.republika.pl/
Tekstilės enciklopedija.

Penkiakalbis fizikos terminų žodynas      http://www.ff.vu.lt/ftz/
Fizikos terminų žodynas lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis.

Dictionary of Metal Terminology     http://mtpinc-exporter.com/metals/dictionary/dictlist.htm 
Metalų terminologinis žodynas.

Diesel Glossary    http://www.dieselnet.com/glossary.html
Dizelinių variklių ir kuro terminų žodynas. Varikliai, išmetamų dujų kontrolė, matavimas ir reguliavimas.

DOD Dictionary of Military and Associated Terms-NATO only terms            http://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf
NATO karo terminų žodynas.

A Glossaryof World Bathymetric Terms and Their English Language Equivalents    http://geonames.nga.mil/gns/html/
Batimetrijos, t.y. vandens telkinių gylio matavimo ir žymėjimo žemėlapyje, terminų žodynas.

Transportas

Dictionary of Automotive Terms   http://www.engineering-dictionary.org/Dictionary-of-Automotive-Terms/A/1/
Automobilių terminų žodynas.

Glossary of Astro Photography and Digital Imaging Terms. Catching the Light            http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/GLOSSARY.HTM
Astrofotografija ir skaitmeninio vaizdavimo sąlygų terminų žodynas. Astrofotografijos metodika.

A Dictionary of Weather  http://dw.weather.com/glossary/a.html
Orų, susijusių su aplinkosauga, terminologijos žodynas. Kryžminės nuorodos.

Tarptautinių akronimų ir santrumpų žodynas profesionaliems jūrininkams. http://www.shiplands.com/glossary/

Illustrated Encyclopedia of Aircraft           http://www.flugzeuginfo.net/acdata_en.php
Iliustruota orlaivių enciklopedija. Čia rasime civilinių ir karinių lėktuvų bei sraigtasparnių nuotraukų ir techninių specifikacijų.

Automotive dictionary     www.motorera.com/dictionary/index.htm
Iliustruotas automobilių, motociklų, dviračių, laivų ir variklių terminų žodynas. 20 000 žodžių ir posakių.

Automotive Glossary of Abbreviations      http://www.smmt.co.uk/acronyms/
Automobilių pramonės abreviatūrų žodynas, nuolat papildomas UK Society of Motor Manufacturers and Traders Limited.

MarineTerms.com
http://www.marineterms.com/
Jūrų transporto terminų žodynas.

Teisė

NOLO‘s Free Dictionary of Law Terms and Legal Definitions          http://www.nolo.com/dictionary/
Teisės terminų ir įstatymų definicijų žodynas.

Flag Terminology Glossary          http://www.translationdirectory.com/glossaries/glossary325.php
Standartiniai vėliavos dalių apibrėžimai ir terminai.

į viršų