GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

 

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

MOKSLO ŽURNALAS „KARO ARCHYVAS“

   

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo žurnalas „Karo archyvas“ skirtas Lietuvos kariuomenės ir karo veiksmų Lietuvos teritorijoje istorijos tyrimams nuo Lietuvos valstybės sukūrimo XIII amžiuje iki šių dienų.

Žurnalas Krašto apsaugos ministerijos pradėtas leisti 1925 metais. 1925 m. buvo išleisti net du žurnalo tomai. 1926 m. pasirodė 3-iasis, 1928 m. – 4-asis, 1929 m. – 5-asis, o 1936 m., po gana ilgos pertraukos, – 6-asis tomas. Nuo tada kiekvienais metais iki pat Lietuvos okupacijos išeidavo po tomą. 1940 m. buvo išleistas 12-asis tomas. Lietuvą okupavus sovietams, „Karo archyvo“ leidyba nutrūko.

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, imtasi atkurti tai, kas sovietų buvo sugriauta. Nepriklausomoje Lietuvoje sparčiai steigiami nauji ir atgimė anksčiau leisti valstybės istorijai skirti moksliniai žurnalai, taigi turėjo būti atkurti ir jos kariuomenės istoriniai leidiniai.

1992 m. gegužės 8 d. krašto apsaugos ministro įsakymu „Karo archyvas“ buvo atkurtas. Redaktoriumi paskirtas dr. Gintautas Surgailis. Atkurtasis „Karo archyvas“ toliau tęsia iki 1940 m. ėjusio žurnalo tradicijas Nuo 2002 m. „Karo archyvas“ tapo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos moksliniu žurnalu.

„Karo archyvas" tomai

„Karo archyvas" tomai išleisti iki 1940 m. (t. I–XII)

„Karo archyvo“ redaktorių kolegija „Karo archyvo“ redaktorių kolegijos etikos principai

Atmena „Karo archyvo“ autoriams

Recenzavimas