GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS

KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS


Leidiniai:

•  Lietuvos metinė strateginė apžvalga  2002-2010 2011-2020

Lietuvos metinė strateginė apžvalga  2011-2020