Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  skaitytojai aptarnaujami: 9:00-19:00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gautos knygos

Užsisakyti INTERNETU

1. Bendras skyrius.

1      C42438/2, BF
        Bibliotekų tyrimai Lietuvoje : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; [mokslinė redaktorė I.Krauls-Ward]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015-.
        T. 2 / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos mokslų departamentas. - 2016. - 246, [1] p. : iliustr., diagr.- Turinyje aut.: Dalia Jaskonienė, Elvyda Skuodytė. - Santr. angl.- Bibliogr. str. gale ir išnašose.
02:001.891(474.5) Savivaldybių viešosios bibliotekos - Tyrimai - Lietuva. Bibliotekos - Planavimas - Lietuva

2       A230938, BF
         Lietuvos bibliotekų statistika / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. - Vilnius : LNB, 1998-
         2015 / parengė R.Šurkutė. - 2016. - 194, [1] p. : iliustr.- Dalis gretut. teksto liet., angl.
02(474.5) Bibliotekos - Lietuva - Statistika - Periodika

3        A230937, BF
          Lietuvos spaudos statistika / Lietuvos valstybinis leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetas, Lietuvos knygų rūmai ; atsakomasis redaktorius A.Lukošiūnas. - 1919/1989; 1990-. - Vilnius : Lietuvos knygų rūmai, 1990-. - Kasmetinis. - Priešantr.: Lietuvos spaudos departamentas, Lietuvos knygų rūmai, 1991; Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1993; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1994-1998; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1999-. - Red.: Jūratė Malašauskienė, 1991; Regina Varnienė, 1993-. - Leidėjas: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 1993-.
          2015 / sudarytojos: R.Markevičienė, L.Tamulynienė. - 2016. - 82, [1] p. : iliustr.
002.2(474.5)(083.41)(05) Spauda - Lietuva - Statistika - Periodika

 6. Ekonomika. Darbo ekonomika. Ekonomikos mokslai. Ūkio ekonomika. Ekonominio bendradarbiavimo formos.

4         STAND
          Pastatų atnaujinimo ( modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos / Uždaroji akcinė bendrovė "SISTELA". - Vilnius : SISTELA, 2014-.
          (VI) : Pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. - 2016. - 135 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

5         STAND
          Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų / Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela". - Vilnius : Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela", 2010-.
           Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai. - 2010-.
           Nr. 7 : Pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. - 2016. - 10 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

6         STAND
           Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai. - 2010-.
           Nr. 7 : Pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. - 2016. - 12 p.
338.5:69 Statyba – Kainos

7          STAND
            Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai. - 2010-.
            Nr. 7 : Pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. - 2016. - 12 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

8           STAND
             Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : UAB "Sistela", 2003-.
            (XXVI) : Pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. - 2016. - 24 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

9           STAND
             Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : Sistela, 1999-.
             (XXIX) : Pagal 2016 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas. - 2016. - 219 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

10          STAND
              Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : Sistela, 1999-.
              (XXIX) : Pagal 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas. - 2016. - 135 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

10. Valstybės administracinis valdymas. Karo mokslai.

11           A230939, BF, K, P, KL, A230939EIS
              Karo tarnyba: Lietuvos ir užsienio patirtis : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka ; [sudarytoja I.Adomėlytė]. - Vilnius : Lietuvos technikos biblioteka, 2016. - 52 p.
355.1(01) Ginkluotosios pajėgos - Bibliografija

27. Statyba ir architektūra. Miestų statyba. Pastatų apsauga. Statybinė mechanika. Statybinės medžiagos ir jų gamyba. Konstrukcijos.

12-14       STAND
               Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai : [papildymai] / Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela". - Vilnius, 1995-.
              1 papildymas : Rinkiniai: N5P. Poliai ir gręžtiniai pamatai, N6P. Monolitinės betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos, N10P. Medinės konstrukcijos, N12P. Stogai. - 2016. - 14 p.
               2 papildymas : Rink. N57P. Automobilių kelių statybos darbai. - 2016. - 5 p.
               3 papildymas : Rink. R61P. Aplinkos tvarkymo, statinių remonto ir priežiūros darbai. - 2016. - 18 p.
69(083.74) Statyba

50. Istorija

15-22       SK
               Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė – B.Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001-2015. - 10 t.
               T. 3 / [Vytautas Asevičius, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Danutė Ercmonienė, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Laima Kazakevičienė, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Arvydas Lekavičius, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Justinas Noreika, Gražina Palionienė, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2003. - 399, [1] p. : iliustr., portr.- (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, ISSN 1392-8929 ; 10). - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje.
               T. 4 / [Vytautas Asevičius, Henrikas Butkus, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Rita Dagienė, Danutė Ercmonienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Sigitas Jegelevičius, Palmira Karevičiūtė, Laima Kazakevičienė, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Justinas Noreika, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2004. - 414, [2] p. : iliustr., faks., portr.- (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, ISSN 1392-8929 ; 13). - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje.
               T. 5 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Arūnas Ramonis, Asta Reklaitytė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2005. - 423, [1] p. : iliustr., portr.- (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, ISSN 1392-8929 ; 15). - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje.
               T. 6 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Danutė Ercmonienė, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Vytautas Jasulaitis, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Giedrė Tallat-Kelpšaitė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2006. - 383, [1] p. : iliustr., faks., portr.- (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, ISSN 1392-8929 ; 17). - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje.
                T. 7 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Vytautas Indrašius, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Arūnas Ramonis, Asta Reklaitytė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2007. - 422, [1] p. : iliustr., portr.- (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, ISSN 1392-8929 ; 18). - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje.
                T. 8 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Danutė Deniušytė, Danutė Ercmonienė, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Vytautas Voveris, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2008. - 423, [1] p. : iliustr., portr.- (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, ISSN 1392-8929 ; 20). - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje.
                T. 9 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Danutė Deniušytė, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Vytautas Jasulaitis, Vanda Danutė Kazlauskienė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Vytautas Voveris, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė ; redakcinė komisija: pirmininkas – Vytautas Zabielskas…[et al.]. - Vilnius : Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2013. - 512 p. : iliustr., faks., portr.- Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje - Skiriama Lietuvos kariuomenės 95-mečiui.
                T. 10 / [Vytautas Asevičius, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Danutė Deniušytė, Elona Grybauskienė, Danutė Ercmonienė, Vytautas Indrašius, Eugenijus Jakimavičius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Vanda Danutė Kazlauskienė, Stasys Knezys, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Vytautas Voveris, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė] ; [redakcinė komisija: pirmininkas – Vytautas Zabielskas … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2015. - 483, [1] p. : iliustr., faks., portr.- Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje - Skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. - ISSN nurodytas klaidingai: ISSN 1392-8929. - Karininkų asmenvardžių r-klė: p. 380-483.
355(474.5)(092)+355(474.5)(091) Lietuva. Kariuomenė - Karininkai - Biografijos - Rodyklės, sąrašai ir kt. Istorija - 1918-1940. Istorija - 1941-1944. Istorija - 1944-1953