Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gautos knygos

Užsisakyti INTERNETU

1. Bendras skyrius.

 

1          SK

Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos valstybės metraštis 1990-2010 / [vyriausioji redaktorė V.Tamošiūnaitė]. - Kaunas : Leidybos studija, 2013. - 1022 p. : iliustr., portr. - Taip pat vartojama antr.: Lietuvos valstybės metraštis.

030(474.5)+929(474.5)(035)+658(474.5)(035)+061(474.5)(035) Įžymybės - Lietuva - Biografijos - Žinynai, vadovai ir kt. Įmonės - Lietuva - Žinynai, vadovai ir kt. Įstaigos ir organizacijos - Lietuva - Žinynai, vadovai ir kt. Lietuva - Biografijos - Žinynai, vadovai ir kt.

 

 3. Filosofija. Psichologija. Religija.

 

2          C41997, BF, K, KL, P, SK, VIS

Bendradarbiavimas su religinėmis konfesijomis : neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis / [parengė G.Mongirdienė, E.Danilevičius, V.Truncytė, M.Samoška]. - Vilnius : Nacionalinis mokymų centras : Ugdymo plėtotės centras, 2013. - 103, [1] p. : iliustr. - (Mokytis niekada nevėlu, nestovėk vietoje – judėk ir tu! ; 18). - Bibliogr.: p. 79-81 (57 pavad.).

29(474.5)(075)+374.7(474.5)(075) Religinės organizacijos - Lietuva. Suaugusiųjų švietimas - Mokomosios priemonės

 

3          C42003, BF, K, KL, P, SK, VIS

Psichologinė pagalba : neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis / [parengė S.Bražėnas, A.Liepuonius, M.Truncė]. - Vilnius : Nacionalinis mokymų centras : Ugdymo plėtotės centras, 2013. - 103, [1] p. : iliustr. - (Mokytis niekada nevėlu, nestovėk vietoje – judėk ir tu! ; 15). - Bibliogr.: p. 99 (26 pavad.).

159.9(075) Asmenybės vystymasis. Streso valdymas. Kritinis mąstymas. Psichologija - Mokomosios priemonės. Suaugusiųjų švietimas - Mokomosios priemonės

 

 6. Ekonomika. Darbo ekonomika. Ekonomikos mokslai. Ūkio ekonomika. Ekonominio bendradarbiavimo formos.

 

4          B208594, BF

Huerta de Soto, Jesús

Austrų ekonomikos mokykla : rinkos tvarka ir verslus kūrybingumas / Jesús Huerta de Soto ; [iš anglų kalbos vertė A.Šimašius]. - Vilnius : Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2013. - 155, [1] p. - Vert. iš: The Austrian school. - Orig. antr.: Escuela austríaca. - Bibliogr.: p. 145-155.

330.8 Austrų ekonomikos mokykla

 

5          C41993, BF

            Lietuvos ekonomikos tyrimas = A survey of the Lithuanian economy / Lietuvos laisvosios rinkos institutas. - Vilnius : Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2002-. - Gretut. tekstas liet., angl. - Ta pačia antr. leidž. elektronininis išteklius (CD-ROM)

2013/2014 (1) / parengė V.Žukauskas. - 2013. - 23 p. : iliustr.

338.003.12(474.5)(05) Ekonominiai rodikliai - Tyrimai - Lietuva - Periodika. Lietuva - Ekonominė padėtis - Tyrimai - Periodika

 

 7. Finansai.

 

6          C41990, BF, K, P, KL, SK

Kirkpatrick, Charles D. (Kirkpatrikas, Čarlzas D.)

Techninė analizė : išsamusis vadovas finansų rinkos techniniams analitikams / Ch.D.Kirkpatrick II, J.R.Dahlquist ; [iš anglų kalbos vertė Gi.Gabalytė, N.Švecova, L.Pakonaitytė]. - Kaunas : "Smaltijos" leidykla, 2013. - XXIV, 663, [1] p. : faks., graf., portr. - Orig. antr.: Technical analysis. - Bibliogr.: p. 611-630. - R-klė: p. 631-663.

Kn. taip pat: Apie autorius: p. XXIII-XXIV

336.76 Kirkpatrick, Charles D. Dahlquist, Julie R., 1962-. Techninė analizė (investicijų analizė). Investicijų analizė

 

 9. Teisė.

 

7          K, KL, P, SK

Kolektyvinė darbo teisė : vadovėlis / [T.Bagdanskis, R.Guobaitė-Kirslienė, R.Krasauskas, I.Mačernytė-Panomariovienė ; mokslinis redaktorius R.Krasauskas] ; Mykolo Romerio universitetas. - Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. - 508, [1] p. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr., p. 497-508 (178 pavad.), ir išnašose.

349.2(075.8)+331.106(075.8) Kolektyvinės sutartys. Darbo santykiai. Darbo teisė - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

8          PIC

Lisbon agreement for the protection of appellations of origin and their international registration : of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979 ; Regulations : (as in force on January 1, 2012) ; Administrative Instructions : (as in force on January 1, 2010) : official english text / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2013. - 42 p. - (WIPO publications).

347.772+347.77 Prekių kilmės ženklai. Intelektinė nuosavybė gamybos srityje ( tarptautinė teisė)

 

9          KL, P, SK

            Mitkus, Sigitas

Statybos teisė : vadovėlis / S.Mitkus ; [Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. - Vilnius : Registrų centras, 2013-. - d. : iliustr., schem.

D. 1. - 2013. - 251, [1] p. : iliustr., schem. - Bibliogr. skyrių gale ir išnašose.

349.442(075.8) Statybos teisė - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

10         PIC

Report of the director general to the WIPO assemblies, 2013 : the year in review : annual report / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2013. - 20, A p. : iliustr. - (WIPO publications ; No. 1050E). - Aprašas nuo viršelio. - Pilna antr.: Report of the director general to the World Intellectual Property Organization assemblies, 2013.

347.789(100) World Intellectual Property Organization. Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė)

 

11         PIC

Summaries of conventions, treaties and agreements administered by WIPO, 2013 / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2013. - 55 p. - (WIPO publications). - Pilna antr.: Summaries of conventions, treaties and agreements administered by World Intellectual Property Organization, 2013.

347.77 World Intellectual Property Organization. Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė). Autorinės teisės, tarptautinės. Patentai (tarptautinė teisė)

 

12         KL, SK

Vietos savivalda: teoriniai ir praktiniai aspektai : mokymo knyga viešojo administravimo ir ekonomikos papildomų, ištęstinių ir neakivaizdinių studijų studentams / parengė A.Astrauskas. - Vilnius : Ciklonas, 2013. - 105, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 104-105.

352(474.5)(075.8)+352(075.8) Savivaldybės - Lietuva. Savivalda - Lietuva. Savivalda - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 

13         PIC

WIPO a users' guide : an introduction to the Organization for delegates : [bukletas] / World Intellectual Property Organization. - [Geneva : WIPO], 2013. - 27 p., įsk. virš. : iliustr. - (WIPO publications). - Pilna antr.: World Intellectual Property Organization a users' guide.

347.789(100) Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė) - Žinynai, vadovai ir kt. Tarptautinės organizacijos, agentūros ir kt. - Žinynai, vadovai ir kt. Autorinės teisės, tarptautinės - Žinynai, vadovai ir kt. Patentai (tarptautinė teisė) - Žinynai, vadovai ir kt. Arbitražas, tarptautinis - Žinynai, vadovai ir kt.

 

14         K, KL, PIC

ВОИС - руководство для пользователей : введение в Организацию для делегатов : [bukletas] / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - [Geneva : WIPO], 2013. - 27 p., įsk. virš. : iliustr. - Pilna antr.: Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности - руководство для пользователей.

347.789(100) Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė) - Žinynai, vadovai ir kt. Tarptautinės organizacijos, agentūros ir kt. - Žinynai, vadovai ir kt. Autorinės teisės, tarptautinės - Žinynai, vadovai ir kt. Patentai (tarptautinė teisė) - Žinynai, vadovai ir kt. Arbitražas, tarptautinis - Žinynai, vadovai ir kt.

 

15         K, KL, PIC

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС, 2013 г. : события минувшего года : ежегодный доклад / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Geneva : WIPO, 2013. - 21 p. : iliustr. - Aprašas nuo viršelio. - Pilna antr.: Доклад Генерального директора Ассамблеям Всемирной организации интеллектуальной собственности, 2013 г.

347.789(100) World Intellectual Property Organization. Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė)

 

16         K, KL, PIC

Основные положения конвенций, договоров и соглашений, административные функции которых выполняет ВОИС, 2011 г. / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Geneva : WIPO, 2011. - 51 p. - Pilna antr.: Основные положения конвенций, договоров и соглашений, административные функции которых выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности, 2011 г.

347.77 World Intellectual Property Organization. Intelektinė nuosavybė gamybos srityje ( tarptautinė teisė). Autorinės teisės, tarptautinės. Patentai (tarptautinė teisė)

 

 10. Valstybės administracinis valdymas. Karo mokslai.

 

17         C41994, BF, K, KL, P, P, SK, VIS

Visuomenės, asmens, šeimos saugumas : neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis / [parengė I.Kudinavičiūtė-Michailovienė, V. Giršvildas, A.Vaičiulis]. - Vilnius : Nacionalinis mokymų centras : Ugdymo plėtotės centras, 2013. - 103, [1] p. : iliustr. - (Mokytis niekada nevėlu, nestovėk vietoje – judėk ir tu! ; 19). - Bibliogr.: p. 95-99 (81 pavad.).

351.74(075)+374.7(075) Ginklų kontrolė. Visuomenės interesų politika (teisė). Suaugusiųjų švietimas - Mokomosios priemonės

 

 11. Socialinis aprūpinimas ir pagalba.

 

18         PIC

Marrakesh treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2013. - ii, 16 p. - (WIPO publications). - Viršelio antr.: Marrakesh treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled (2013) with the agreed statements of the Diplomatic conference that adopted the treaty

364.65-056.262 Asmenys su regėjimo sutrikimais - Paslaugos. Asmenys su regėjimo sutrikimais - Bendravimo būdai

 

19         K, KL, PIC

Марракешский договор об облегчении доступа слепых лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Женева, 2013. - ii, 20 p. - Viršelio antr.: Марракешский договор об облегчении доступа слепых лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям (2013 г.) и согласованные заявления Дипломатической конференции, принявшей Договор.

364.65-056.262 Architektūra ir asmenys su regėjimo sutrikimais - Paslaugos. Asmenys su regėjimo sutrikimais - Bendravimo būdai

 

 12. Švietimas. Mokymas.

 

20         C42000, BF, K, KL, P, SK, VIS

Laisvalaikio formos ir saviraiška : neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis / [parengė L.Degėsys, D.Lipskis]. - Vilnius : Nacionalinis mokymų centras : Ugdymo plėtotės centras, 2013. - 103, [1] p. : iliustr. - (Mokytis niekada nevėlu, nestovėk vietoje – judėk ir tu! ; 14). - Bibliogr.: p. 69-72 (42 pavad.).

379.8(075) Laisvalaikis - Mokomosios priemonės. Suaugusiųjų švietimas - Mokomosios priemonės

 

 16. Gamtos mokslai. Matematika. Fizika.

 

21         SK

Lietuvos klimato atlasas = Climate atlas of Lithuania / [A.Galvonaitė, D.Valiukas, J.Kilpys…[et al.] ; sudarytoja A.Galvonaitė ; iliustracijos ir žemėlapiai: D.Valiukas, Z.Kitrienė ; vertė J.Kilpys, J.Karkozas] ; Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie [Lietuvos Respublikos] aplinkos ministerijos. - Vilnius : Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, 2013. - 175, [1] p. : iliustr., diagr., faks., žml. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Gretut. tekstas liet., angl. - Bibliogr. skyrių gale.

Kn. taip pat: Įžanga / V.Augulienė, p. 5-6

551.583(474.5) Klimato pokyčiai - Lietuva

 

 18. Inžinerija. Technikos bendrieji klausimai.

 

22         C41992, BF

Ragulskis, Kazimieras

Vibrotechnika 50 / K.Ragulskis ; [sudarytojai A.Bubulis, R.Bansevičius, V.Ostaševičius…[et al.] ; Kauno technologijos universitetas]. - Kaunas : [Vibroengineering], 2013. - 204 p. : iliustr., portr. - Virš. aut. nenurodytas. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 13 (6 pavad.).

621.01(474.5)(092)+62-752+534 Vibracija. Mechanikos inžinieriai - Lietuva - Biografijos. Vibracija - Technika

 

 25. Mašinų detalės. Keliamieji mechanizmai. Tvirtinimo priemonės. Robototechnika.

 

23         STAND 621.869.83, STAND

Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklės : patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2012 m. vasario 1 d. Nr. A1-52. - Vilnius : Rekona, 2013. - 31 p. - Teisės aktų ir standartų sąrašas: p. 25-29

621.869.83+621.869.32 Kėlimo įrenginiai - Nuostatai, taisyklės ir kt.

 

 27. Statyba ir architektūra. Miestų statyba. Pastatų apsauga. Statybinė mechanika. Statybinės medžiagos ir jų gamyba. Konstrukcijos.

 

24         STAND

            Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai / Valstybinis skaičiavimo centras "Sistema". - Vilnius : UAB "Sistela", 1992-. - Nuo 1997 m. sudarytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela". - ISSN 1392-3994

Rink. R62P : Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai : įregistravo VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2013-10-28 Nr. B-13-022. - 2013. - 118 p.

69(083.74) Statyba

 

25-26    STAND

            Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas / Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela". - Vilnius : Sistela, 2004-. - ISSN 1648-9179

X : Gyvenamieji pastatai. Negyvenamieji pastatai : NTK 2013. - 2013. - 359 p. - Taip pat vartojama antr.: Negyvenamieji pastatai

X : Susisiekimo komunikacijos. Inžineriniai tinklai. Kiti statiniai : NTK 2014. - 2014. - 263 p. - Taip pat vartojama antr.: Inžineriniai tinklai ; Kiti statiniai

338.5:69 Nekilnojamasis turtas - Kainos

 

27         STAND

            Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : UAB "Sistela", 2003-. - ISSN 1648-6099

(XX) : Pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. - 2013. - 24 p. : lent.

338.5:69 Statyba - Kainos

 

28         STAND

            Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : Sistela, 1999-. - ISSN 1392-8953

 (XXIII) : Pagal 2013 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas. - 2013. - 279 p.

338.5:69 Statyba - Kainos

 

29         STAND

            Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : Sistela, 1999-. - ISSN 1392-8945

 (XXIII) : Pagal 2013 m. spalio mėn.skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas. - 2013. - 142 p.

338.5:69 Statyba - Kainos

 

30         D18040, BF

            ZI-Jahrbuch : Jahrbuch für die Ziegel-, Baukeramik- und Steinzeugrohren-Industrie = ZI annual : annual for brick and tile, structural ceramics and clay pipe industries. - Wiesbaden ; Berlin : Bauverlag, 2000-. - Gretut. tekstas vok., angl. - Nuo 2003 m. leidimo vieta: Gütersloh

2014 / Redaktionsleitung A.Fischer. - 2013. - 224 p. : iliustr. - R-klės: p. 217-224. - ISBN 978-3-7625-3659-8

666.7 Keramika

 

 37. Buhalterija. Sąskaityba.

 

31         K, KL, P, SK

Bagdžiūnienė, Vitalija

Finansinių ataskaitų analizė : esmė ir verslo situacijos / V.Bagdžiūnienė. - 3-ioji papild. laida. - Vilnius : Conto litera, 2013. - 152, [1] p. : diagr., schem.- Bibliogr.: p. 136-138.

657.3+658.14/.17 Balansinės ataskaitos. Įmonės - Finansai. Buhalterinė apskaita

 

32         B208587, BF, K, KL, P, SK

Tamulevičienė, Daiva

Valdymo apskaita : mokomoji knyga / D.Tamulevičienė, R.Subačienė ; Vilniaus universitetas. Ekonomikos fakultetas. - Vilnius : [Vilniaus universitetas] : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. - 438, [1] p. : graf., schem. - Bibliogr.: p. 437-438 (27 pavad.).

657-05(075.8) Valdymo apskaita - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms. Buhalterinė apskaita - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 

 42. Lengvoji pramonė

 

33         SK

Siuvinių gamybos technologija : vadovėlis / V.Daukantienė, V.Dobilaitė, A.Petrauskas, V.Urbelis ; Kauno technologijos universitetas. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Kaunas : Technologija, 2013. - 737, [2] p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale.

687(075) Siuvinių technologija - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

 44. Skaičiavimo technika. Automatika.

 

34         D18031, BF, K, P, KL, SK

Friedrichsen, Lisa L. (Frydrichsen, Liza L.)

Duomenų bazių kūrimas ir valdymas : Microsoft® Access® (2007, 2010, 2013) : iliustruotas įvadas / L.Friedrichsen ; [vertė R.Danielienė ; adaptavo A.Žandaris]. - Vilnius : Žara, [2013]. - X, 247 p. : iliustr. - Orig. antr.: Microsoft Access 2010 – illustrated introductory. - R-klė: p. 239-247.

681.3.016 Microsoft Access, kompiuterio programa. Duomenų bazių tvarkymas

 

35         B208591, BF, K, KL, P, SK

Vidžiūnas, Antanas

Microsoft Excel 2013 : skaičiuoklių taikymas apskaitoje ir vadyboje / A.Vidžiūnas, M.Vidžiūnaitė. - Kaunas : "Smaltijos" leidykla, 2013. - 335, [1] p. : iliustr.

681.3.066+658:681.3.066+657:681.3.066 Microsoft Excel, kompiuterio programa. Programos kompiuteriams. Elektroninės lentelės - Programos kompiuteriams. Vadyba - Programos kompiuteriams. Apskaita - Programos kompiuteriams

 

36         B208589, BF, K, KL, P, SK

Leonavičienė, Birutė

Microsoft Windows 8 / B.Leonavičienė. - Kaunas : "Smaltijos" leidykla, [2013]. - 383, [1] p. : iliustr. - R-klė: p. 381-383.

681.3.066 Microsoft Windows, kompiuterio operacinė sistema. Operacinės sistemos (kompiuteriai)

 

 45. Menas. Braižyba. Piešimas. Rankdarbiai.

 

37         K, P, KL, SK

Įdomiausi Lietuvos technikos paminklai / sudarytojas E.J.Morkūnas. - Kaunas : Terra publica, 2013. - 268 p. : iliustr.

719(474.5)(035) Technika - Istorija - Lietuva

 

38         D18042, BF

Pasipuoškite: megztukai, kepurės, šalikai, pelerinos, švarkeliai, paltukai, riešinės… ; Kryželiu siuvinėti paveikslai / [sudarytoja K.Černiauskienė]. - Vilnius : Tautodailė, [2013]. - 41, [3] p. : iliustr. - (Lietuvos tautodailininkų ir užsienio menininkų kūryba : žurnalo "Rankdarbiai plius Visažinis" biblioteka, ISSN 1392-6357 ; rankdarbių albumas Nr. 53). - Virš. 1-oji antr.: Pasipuoškite: megztukai, šalikai, pelerinos, kepurės, švarkeliai, paltukai, riešinės… - Taip pat vartojama antr.: Pasipuoškite: megztukai, šalikai, pelerinos, kepurės, švarkeliai, paltukai, riešinės… ; Kryželiu siuvinėti paveikslai

646.21+646.26+746.311+746.42 Mezgimas virbalais. Siuvinėjimas kryželiu

 

 48. Kalbos mokslai.

 

39         C42010, BF, K, KL, P, SK, VIS

Andragoginiai prancūzų kalbos mokymo metodai : neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis / [parengė M.Stasilo, V.Valiukienė, R.Syrovatskaja]. - Vilnius : Nacionalinis mokymų centras : Ugdymo plėtotės centras, 2013. - 119, [1] p. : iliustr. - (Mokytis niekada nevėlu, nestovėk vietoje – judėk ir tu! ; 16). - Bibliogr. skyrių gale.

811.133.1:374.7(075) Prancūzų kalba - Mokymas - Mokomosios priemonės. Suaugusiųjų švietimas - Mokomosios priemonės

 

40         C42006, BF, K, KL, P, SK, VIS

Andragoginiai vokiečių kalbos mokymo metodai = Deutsch für erwachsene Lerner : neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis / [parengė S.Skruzdienė, E.Trečiokienė]. - Vilnius : Nacionalinis mokymų centras : Ugdymo plėtotės centras, 2013. - 103, [1] p. - (Mokytis niekada nevėlu, nestovėk vietoje – judėk ir tu! ; 17). - Bibliogr.: p. 96-99.

811.112.2:374.7(075) Vokiečių kalba - Mokymas - Mokomosios priemonės. Suaugusiųjų švietimas - Mokomosios priemonės

 

41         A230312, BF

            Leksika. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005-. - (Kalbos patarimai ; Kn.4. D.1). - ISBN 5-420-01490-4

Skolinių vartojimas : (Leksikos skolinių sąrašas ir Senųjų svetimybių sąrašas) / [sudarė D.Mikulėnienė ir A.Dvylytė]. - 2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. - 95, [1] p. - (Kalbos patarimai ; 4, 1).

811.172'373.45+811.172'271.12+811.172'373 Lietuvių kalba - Skoliniai. Lietuvių kalba - Svetimi žodžiai ir posakiai. Lietuvių kalba - Kalbos patarimai. Leksikologija

 

42         C41988, BF

Kniūkšta, Pranas

Tarp gramatikos ir politikos : [straipsnių rinkinys] / P.Kniūkšta. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013. - 257, [2] p. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale.

811.172`271+811.172`272+811.172`36 Kalbos kultūra - Lietuva. Kalbos politika - Lietuva. Lietuvių kalba - Kanceliarinė kalba. Asmenvardžiai - Lietuva. Kalbininkai - Lietuva. Lietuvių kalba - Tarmės - Lietuva - Kretingos rajono savivaldybės teritorija

 

43         A230320, BF

Visos tarmės gražiausios… : tarmių medžiagos rinkimo instrukcija / [D.Aliūkaitė, G.Kačiuškienė, L.Kalėdienė…[et al.] ; sudarytojos D.Mikulėnienė, V.Ragaišienė] ; Valstybinė lietuvių kalbos komisija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. - 71, [1] p. : iliustr., faks., žml. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr. išnašose. - Tiražas 1000 egz.

811.172'282(083.133) Lietuvių kalba - Tarmės - Medžiagos rinkimas

 

 50. Istorija.

 

44         C41989, BF

Zinkevičius, Zigmas

Lietuviai = The Lithuanians : praeities didybė ir sunykimas / Z.Zinkevičius ; Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Lietuvių kalbos institutas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. - 503, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 462-465. - R-klės / sudarė L.Šinkūnienė, p. 485-503.

947.45+811.172(091) Lietuviai - Istorija. Baltai (indoeuropiečiai) - Istorija. Lietuva - Istorija. Lietuvių kalba - Istorija. Lietuva - Kalbos