Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gautos knygos

Užsisakyti INTERNETU

1. Bendras skyrius.

 

1          A230394, BF

Ivaškevičienė, Genovaitė

Bibliotekos dokumentų fondo organizavimas / G.Ivaškevičienė ; [spec. redaktorius V.Gudaitis] ; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Bibliotekininkystės centras. - Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014. - 106, [1] p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 83-89 (81 pavad.). - Bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašas: p. 90-91 (50 pavad.).

025.2(474.5) Bibliotekų fondai - Lietuva. Viešosios bibliotekos - Fondų komplektavimas - Lietuva. Fondų valdymas (bibliotekos) - Lietuva

 

 9. Teisė.

 

2          PIC

            Российская Федерация. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

2013 / составитель Д.Н.Кравцов. - 2014. - 207 p. : iliustr.

Годовой отчет = Annual report / Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ). - Москва, 1992-. - 1992-1996 m. leido: Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам; 1997-2003 m. - Российское агенство по патентнам и товарным знакам; nuo 2004 m. - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. - Gretut. tekstas rus., angl.

347.77(470+571) Intelektinė nuosavybė - Rusija

 

 16. Gamtos mokslai. Matematika. Fizika.

 

3          K, KL, P, SK

Termodinamika : vadovėlis aukštosioms mokykloms / B.Dziubenko, L.V.Ašmantas, A.Miakočin, P.Urbonas. - Vilnius : Kriventa, 2014. - 241 p. : iliustr.

536(075) Termodinamika - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

 20. Bendroji energetika. Hidroenergetika. Branduolinė (atominė) energetika. Šiluminiai varikliai. Pneumoenergetika. Šaldomoji technika

 

4          A230393BG, K, KL, P

Energetika, 2012-2013 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka ; sudarė Ina Reivytienė. - Vilnius : Lietuvos technikos biblioteka, 2014. - 56 p.

620.9(01) Energetika - Bibliografija

 

5          SK

Martinaitis, Vytautas

Šilumos gamyba deginant kurą : vadovėlis / V.Martinaitis, V.Lukoševičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika, 2014. - 231, [1] p. : iliustr., schem. - Bibliogr.: p. 231. - Dalyk. r-klė: p. 227-230.

662.6/.9(075) Kuras - Degimas. Šiluminė technika - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

 27. Statyba ir architektūra. Miestų statyba. Pastatų apsauga. Statybinė mechanika. Statybinės medžiagos ir jų gamyba. Konstrukcijos.

 

6          K, P, KL, SK

Ambraso architektų biuras = Audrius Ambrasas Architects : darbai, 1998-2014 / [sudarytoja D.Krikščiūnaitė] ; [vertėja G.Gailiūtė]. - Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], [2014]. - 239, [1] p. : iliustr., brėž. - Turinyje aut.: A.Ambrasas, A.Karalius. - Gretut. tekstas liet., angl.

72(474.5)(084)+72.012(474.5)(084) Ambraso architektų biuras. Architektai - Lietuva. Architektūra - Lietuva - 21 amžius. Architektūra - Projektai ir planai

 

 31. Transporto priemonės ir jų ekploatavimas. Pašto ryšiai.

 

7          SK

Leonovič, Ivan

Keliai ir klimatas : vadovėlis / I.Leonovič, A.Laurinavičius, D.Čygas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. - Vilnius : Technika, 2014. - 166, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 163-166.

625.7/.8(075.8)+551.58(075.8) Keliai - Projektavimas ir statyba - Klimato įtaka. Klimatologija - Vadovėliai aukštosioms mokykloms. Kelių inžinerija - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

 45. Menas. Braižyba. Piešimas. Rankdarbiai.

 

8          C37443/22, BF

            The Low Countries : TLC : arts and society in Flanders and the Netherlands. - Bruges (Flanders) : Flemish-Netherlands Foundation "Stichting Ons Erfdeel", 1993-

No. 22 / chief editor L.Devoldere. - 2014. - 315, [5] p. : iliustr. - Bibliogr. str. gale.

7(492)+7(493) Menas - Olandija. Menas - Flandrija. Menas ir visuomenė - Beniliukso šalys. Literatūra - Beniliukso šalys