Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gautos knygos

Užsisakyti INTERNETU

Politika. Tarptautiniai santykiai.

1          SK

Rousseau, Jean-Jacques (Ruso, Žanas Žakas)

Visuomenės sutartis, arba Politinės teisės principai / J.-J.Rousseau ; iš prancūzų kalbos vertė F.Mackus. - Vilnius : Vaga, 2015. - 173, [1] p. : faks., portr. - Viršelio antr.: Visuomenės sutartis. - Taip pat vartojama antr.: Politinės teisės principai. - Orig. antr.: Du contrat social. - Bibliogr. išnašose.

32.01+340.12 Politikos mokslas. Visuomenės sutarimas. Teisės mokslas

 

Ekonomika. Darbo ekonomika. Ekonomikos mokslai. Ūkio ekonomika. Ekonominio bendradarbiavimo formos.

2          K, KL, SK

Čiegis, Remigijus

Aplinkos ekonominis vertinimas : mokomoji knyga / R.Čiegis ; Klaipėdos universitetas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. - 178, [2] p. : graf., schem.. - Bibliogr.: p. 164-173 (169 pavad.). - Vardų r-klė: p. 174-179.

330.34:502.17(075)+502.131.1(075) Ekonominis vystymas - Gamtosaugos aspektas. Tausojanti plėtra. Ekonominis vystymas - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 

3      STAND

            Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : UAB "Sistela", 2003-. - ISSN 1648-6099

(XXIII) : Pagal 2015 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. - 2015. - 24 p.

338.5:69 Statyba - Kainos

 

Teisė.

4      PIC

            Seznam českých udĕlených patentů a zapsaných užitných vzorů ; List of Czech granted patents and registered utility models / Úřad průmyslového vlastnictví. - Praha, 2009-

[2014] : publikovaných ve Vĕstníku ÚPV č. 1-52/2013 : udĕlené patenty č. 303591-304202 : zapsané užitné vzory č. 24731-25012, 25014-26266 : published in the Official Gazette (Vĕstník ÚPV) No. 1-52/2013 : granted patents No. 303591-304202 : registered utility models No. 24731-25012, 25014-26266. - 2015. - R-klės: p. 319-381.

347.773(437.1)+001.894(437.1) Pramoninis dizainas - Patentai - Čekija. Patentai - Čekija

 

 Švietimas. Mokymas.

5      C42264, BF, K, KL, P

Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos / G.Bužinskas, D.R.Cymbaliuk, A.Kalvaitis, V.Lukošiūnienė, Ž.Navikienė, L.Vaitkutė. - Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. - 130 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale ir išnašose. - Tiražas 500 egz.

374.7(474.5) Suaugusiųjų švietimas - Lietuva. Suaugusiųjų švietimas - Socialinis aspektas - Lietuva

 

Kultūra. Etiketas. Elgesio taisyklės. Papročiai. Tautosaka.

6          SK

Nuotakos biblija : [leidinys apie vestuvių planavimą] / [sudarytoja S.Krasauskienė] ; [fotografijų autorius L.Dambrauskas]. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 359, [1] p. : iliustr. - Turinyje aut.: E.Banienė, E.Buškevičiūtė, G.Chromovaitė…[etc.].

392.532+77.04(474.5)(084) Vestuvės - Planavimas. Vestuvių papročiai ir ritualas. Fotografija - Vestuvės - Lietuva

 

Medicina. Sanitarija.

7      K, KL, P, SK

Adomavičienė, Danutė

Manikiūras ir pedikiūras : mokomoji priemonė / D.Adomavičienė. - Vilnius : Ciklonas, 2015. - 123, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 122-123 (22 pavad.).

687.54(075.8) Manikiūras. Nagai (anatomija) - Priežiūra ir higiena. Pėda - Priežiūra ir higiena. Kosmetologija - Mokomosios priemonės

 

Transporto priemonės ir jų ekploatavimas. Pašto ryšiai.

8          SK

Kelių eismo taisyklės : [su naujais papildymais ir priedais, 2015 metai] : patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1086 redakcija) įsigalioja 2014-10-11 / Lietuvos kelių policijos tarnyba. - [Vilnius] : ALS leidiniai, [2015]. - 112, [2] p., įsk. virš. : iliustr.

656.11.05(474.5) Kelių eismo taisyklės - Lietuva

 

Žemės ūkis. Miškų ūkis. Žuvininkystė.

9      B208784, BF

Mizaras, Stasys

Miškų tvarkymo darnumo vertinimas: ekonominiai ir socialiniai aspektai : monografija / S.Mizaras, V.Brukas, D.Mizaraitė ; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas. Miškų institutas. - Kaunas : Lututė, 2015. - 256 p. : iliustr. - Santr. angl.. - Bibliogr.: p. 232-255.

630.2(474.5) Miško ūkio valdymas. Miškanauda

 

Gamybos organizavimas. Įmonių ekonomika. Reklama.

10         K, KL, P, PIC, SK

Tarpukario Lietuvos reklama / sudarė R.Minkevičius. - Kaunas : R. Minkevičiaus individuali veikla, 2015. - 261, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Turinyje aut.: G.Jankevičiūtė, T.Karpavičius, A.Klimas, T.Ramanauskas, P.Senūta, R.Stanevičius.

659.1(474.5)(091)(084)+766(474.5)(091)(084) Reklama - Lietuva - Istorija - Iliustruoti leidiniai. Grafinis dizainas (poligrafija)

 

Buhalterija. Sąskaityba.

11      C42270, BF, K, KL, P, SK

Apskaitos ir audito pagrindai : [Vilniaus universiteto] vadovėlis / [R.Subačienė (autorių kolektyvo vadovė ir atsakingoji redaktorė), R.Budrionytė, I.Kamarauskaitė…[etc.]. - Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. - 557, [1] p. : schem. - (Vilniaus universiteto vadovėlis). - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 553-557.

657(075.8)+657.6(075.8) Buhalterinė apskaita - Vadovėliai aukštosioms mokykloms. Auditas

 

Menas. Braižyba. Piešimas. Rankdarbiai.

12      C37443/23, BF

            The Low Countries : TLC : arts and society in Flanders and the Netherlands. - Bruges (Flanders) : Flemish-Netherlands Foundation "Stichting Ons Erfdeel", 1993-

No. 23 / chief editor L.Devoldere. - 2015. - 315, [5] p. : iliustr.. - Bibliogr. str. gale.

7(492)+7(4930 Menas - Olandija. Menas - Flandrija. Menas ir visuomenė - Beniliukso šalys. Literatūra.

 

 Geografija. Ekonominė geografija.

13         SK

Dviračių maršrutai : Vilnius, Trakai, Kernavė : [pažinkime senąsias Lietuvos sostines] : [bukletas] / Turizmo plėtros institutas. - Vilnius : Turizmo plėtros institutas, 2015. - 54 p. : iliustr. žml.

912.438(474.5-25):796.5+796.57(474.5-25)(084.3) Dviračių takai - Vilnius  - Žemėlapiai. Dviračių takai - Trakai  - Žemėlapiai. Dviračių takai - Kernavė  - Žemėlapiai

 

Istorija.

14      B208785, BF

Mehdiyev, Ramiz Әnvәr oğlu (Mehdijevas, Ramizas)

Azerbaidžano praeities netektys ir ateities vizija / R.Mehdijevas ; [sudarytojas ir specialusis redaktorius M.Gamzajevas] ; iš azerbaidžaniečių kalbos vertė M.Gamzajevas ir E.Ratkuvienė. - Vilnius : Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija, 2015. - 123, [1] p. : portr.. - Turinyje aut.: H.Alijevas, A.Buračas, M.Gamzajevas…[etc.]. - Bibliogr. išnašose.

94(479.24)"19"+343.337(479.24)(091)"19"+323.1(479.24)(091)"19"+355.1(479.24-074:47+57)"19"+ 32(479.24)(091)"20"+338.2(479.24)(091)"20"+316.42(479.24)(091)"20" Istorija - 1917-1991. Genocidas - Nacionaliniai santykiai - Politinis aspektas. Pasipriešinimo judėjimas - Politinis žiaurumas - Tarybų Sąjunga - Ginkluotosios pajėgos - Politika ir valdymas - Ekonominė politika - 21 amžius - Socialinė politika - Strateginis planavimas - Azerbaidžanas

 

15         SK

Pažinkime žydų istoriją ir paveldą Lietuvoje : [turistinis gidas] / Turizmo plėtros institutas. - Vilnius : Turizmo plėtros institutas, 2015. - 35 p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl.

947.45:933+719(474.5) Žydai - Lietuva - Istorija. Lietuvos žydai - Istorija

 

16         SK

Pažinkite senąsias Lietuvos sostines = Узнаите исторические столицы Литвы = Poznaj stare stolice Litwy : Vilnius, Trakai, Kernavė : [turistinis gidas] / Turizmo plėtros institutas. - Vilnius : Turizmo plėtros istitutas, 2015. - 129 p. : iliustr., žml. - Gretut. tekstas liet., rus., lenk.

908.474.5+719(474.5) Vilnius (Lietuva) - Informaciniai leidiniai. Trakai (Lietuva) - Informaciniai leidiniai. Kernavė (Širvintų rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) - Informaciniai leidiniai