Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gautos knygos

Užsisakyti INTERNETU

1. Bendras skyrius.

 

1          K, P, KL, PIC

            Lietuvos išradimai : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka ; sudarė I.Riškienė. - Vilnius : Lietuvos technikos biblioteka, 2008-

            D. 3 : 2009-2014 m.. - 2015. - 72 p.

001.894(474.5)(01) Išradimai - Lietuva

 

 6. Ekonomika. Darbo ekonomika. Ekonomikos mokslai. Ūkio ekonomika. Ekonominio bendradarbiavimo formos.

 

2          A230704, K, P, KL, BG

Darnus ekonominis vystymasis, 2000-2014 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka ; sudarė I.Adomėlytė. - Vilnius : LTB, 2014. - 31 p.. - Virš. sudaryt. nenurodyta

330.34(01)+502.34(01) Ekonominis vystymas - Gamtosaugos aspektas - Bibliografija. Tausojanti plėtra - Bibliografija

 

3          C42226, BF

            Lietuvos ekonomikos tyrimas = A survey of the Lithuanian economy / Lietuvos laisvosios rinkos institutas. - Vilnius : Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2002-. - Gretut. tekstas liet., angl.. - Ta pačia antr. leidž. elektronininis išteklius (CD-ROM)

2013/2014 (2) / parengė L.Rekašius. - 2014. - 15 p. : iliustr.

338.003.12(474.5)(05) Ekonominiai rodikliai - Tyrimai - Lietuva - Periodika. Lietuva - Ekonominė padėtis - Tyrimai - Periodika

 

 9. Teisė.

 

4          PIC

Hague agreement concerning the international registration of industrial designs : of November 6, 1925 ; Common regulations : as in force on January 1, 2015 ; Administrative instructions : as in force on January 1, 2014 / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - 132 p.. - (WIPO publication ; No 269(E))

347.77+347.78 Autorinių teisių apsauga (tarptautinė teisė). Intelektinė nuosavybė gamybos srityje ( tarptautinė teisė)

 

5          PIC

Program and budget for the 2014/15 biennium : approved by the Assemblies of the Member States of WIPO on December 12, 2013 / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - iv, 270 p. : iliustr.. - (WIPO publication ; no. 360E/PB14/15). - Viršelio antr.: WIPO program and budget

347.77 World Intellectual Property Organization - Periodika. Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė) - Periodika. Biudžetas - Periodika

 

6          PIC

WIPO academy education and training programs portfolio / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - 71 p. : iliustr.. - (WIPO publication ; no. 467E/15)

347.77 Intelektinė nuosavybė - Mokomosios priemonės

 

7          K, KL, PIC

Программа и бюджет на двухлетний период 2014-2015 гг. : одобрено Ассамблеями государств-членов ВОИС 12 декабря 2013 г. / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Geneva : WIPO, 2015. - vi, 300 p. : iliustr.. - Viršelio antr.: Программа и бюджет ВОИС

347.77 World Intellectual Property Organization - Periodika. Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė) - Periodika. Biudžetas - Periodika

 

 16. Gamtos mokslai. Matematika. Fizika.

 

8          C42224, BF, K, KL, P

Kulviecas, Liubomiras

Развитие понятия веса в классической механике (XVII-XX вв.) / Л.Кульвецас. - Вильнюс : Petro ofsetas, 2014. - 119 p. : iliustr.. - Su dedikacija: Dovanoju Lietuvos technikos bibliotekai - Donata Kulviecaitė (LTB: C42224). - Bibliogr.: p. 107-119 (241 pavad.).

531.7 Svoriai ir matai. Mechanika

 

 27. Statyba ir architektūra. Miestų statyba. Pastatų apsauga. Statybinė mechanika. Statybinės medžiagos ir jų gamyba. Konstrukcijos.

 

9          STAND

            Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas / Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela". - Vilnius : Sistela, 2004-. - ISSN 1648-9179

XI : Gyvenamieji pastatai. Negyvenamieji pastatai : NTK 2015. - 2015. - 359 p.. - Taip pat vartojama antr.: Negyvenamieji pastatai

 

10         STAND

            Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas / Uždaroji akcinė bendrovė "Sistela". - Vilnius : Sistela, 2004-. - ISSN 1648-9179

XI : Susisiekimo komunikacijos. Inžineriniai tinklai. Kiti statiniai : NTK 2015. - 2015. - 282 p.. - Taip pat vartojama antr.: Inžineriniai tinklai ; Kiti statiniai

338.5:69 Nekilnojamasis turtas - Kainos

 

11         SK, VIS

Лисенко, Вадим Андреевич

Архитектура. Хроноэволюция архитектурных форм, конструкций и материалов [Elektroninis išteklius] = Architecture. Chrono-evolution of architectural forms, constructions and materials = Архiтектура. Хроноэволюцiя архiтектурних форм, конструкцiй ta матерiалiв : монография / В.А.Лисенко ; Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Международная инженерная кадемия, Украинская академия архитектуры, Строительная академия Украины, Инженерная академия Украины, Союз архитекторов Украины, ICOMOS-UNESCO-ICCROM-EUROPA NOSTRA. - Одесса : Optimum, 2014. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) : iliustr.. - (Научная серия Academia. Архитектоника. Реставрация. Урбоэкология). - Taip pat vartojama antr.: Хроноэволюция архитектурных форм, конструкций и материалов

72.01+72.02(4/9)+72.03 Architektūra. Architektūra - Saugojimas ir restauravimas. Urbanizacija - Gamtosaugos aspektas

 

 42. Lengvoji pramonė

 

12         SK

Cox, Caroline

Prabangių prekių ženklai / C.Cox ; pratarmė C.Silver ; [iš anglų kalbos vertė A.Lukšaitė-Lapinskienė]. - Vilnius : Naujoji Rosma, 2014. - 288 p. : iliustr.. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - R-klė: p. 286-287.

391(091)+687.1(091)+659.1(091) Mados - Istorija. Drabužių modeliavimas - Istorija. Drabužių modeliuotojai - Istorija. Prekių ženklai - Istorija

 

 49. Geografija. Ekonominė geografija.

 

13         SK

100 nepažintų kelionių : ["National Geographic" specialus priedas] / vyriausiasis redaktorius F.Jansonas. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 120 p. : iliustr.. - Pilna antr.: Šimtas nepažintų kelionių.

911.2 Fizinė geografija