Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gautos knygos

Užsisakyti INTERNETU

1. Bendras skyrius.

1     A230863, BF
       Bliūdžiuvienė, Nijolė
      Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai : mokomoji knyga / N.Bliūdžiuvienė ; Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas. - 2-oji laida. - Vilnius : Akademinė leidyba, 2015. - 63, [1] p. - Bibliogr.: p. 61-63.
01:006.32(075) Bibliografinės nuorodos - Standartai. Bibliografija - Metodologija. Bibliografija - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

2     B208830, BF
       Brazier, Hugh
       365 skaičių knyga : vien skaičiai, jokios matematikos / H.Brazier, J.McCann ; [iš anglų kalbos vertė A.Šorys]. - Vilnius : Sofoklis, 2015. - 374, [2] p. - Orig. antr.: The book of 365. - Bibliogr. išnašose. - R-klė: p. 368-375.
088 Keistenybės ir įdomybės

3     A230821, BF, K
       Duokit fraką : tarpukario Lietuvos spaudos įvairenybės / sudarė A.Žilionytė. - Vilnius : Tyto alba, 2015. - 214, [2] p. : faks.
070(474.5)(091) Spauda - Lietuva - Istorija. Publicistiniai straipsniai, lietuvių - Istorija ir kritika

4-5  SK
      Gatignon, Hubert
      Making innovation last : sustainable strategies for long term growth / G.Gatignon, D.Gotteland, Ch.Haon. - London : Palgrave Macmillan, 2016
      Vol. 1. - 2016. - xviii, 255 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 249-255.
      Vol. 2. - 2016. - xx, 456 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 445-456.
001.895+658.013 Naujos technologijos - Valdymas. Nauji gaminiai. Ekonominis kūrybingumas

6     B208823, BF
       Grigas, Jonas
       Ateitis jau atėjo / J.Grigas. - Vilnius : Tyto alba, 2015. - 267, [3] p. - Kitos autoriaus mokslo ir mokslo populiarinimo knygos: p. 269.
001 Mokslas. Aplinkos pažinimas. Išradimai. Naujos technologijos. Socialiniai pakitimai

7     C42322, BF, K
       Januškis, Vaidotas
       Neįtikėtina… / V.Januškis. - 2-asis, patais. ir papild., leid. - Vilnius : Didakta, 2015. - 287, [1] p. : iliustr., portr., žml.
001.94 Neišaiškinti reiškiniai. Gyvybė kosmose. Neatpažinti skraidantys objektai

8     A230817, BF, K
       Noordzij, Gerrit
      Štrichas: rašymo teorija / G.Noordzij ; [iš anglų kalbos vertė A.Triantafyllidou]. - [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. - 87 p. : iliustr. - Orig. antr.: Streek.
003.07 Kaligrafija. Raštas

9     A230853, BF, K
       Survila, Arvydas
       Nepaprastųjų situacijų valdymas : vadovėlis / A.Survila ; Mykolo Romerio universitetas. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 391, [1] p. : schem. - Bibliogr.: p. 370-387 (235 pavad.).
005.334(075)+351.78(075) Ekstremalių situacijų valdymas - Vadovėliai aukštosioms mokykloms. Rizikos įvertinimas - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

10     B208827, BF
        Tamulaitis, Gintautas
        Mokslas su prieskoniais / G.Tamulaitis. - Vilnius : Tyto alba, 2015. - 391, [1] p. : iliustr. - Bibliogr., p. 390-391 (33 pavad.), ir išnašose.
001:087.6 Mokslas - Populiarioji literatūra

 2. Atskiros organizacijos. Firmos.

11    C42363, OAS
       Hughes, Philip
       Exhibition design / P.Hughes. - 2nd ed. - London : Laurence King Publishing, 2015. - 232 p. : iliustr. - Antraštė iš viršelio. - Bibliogr.: p. 227. - Dalyk. r-klė: p. 228-230.
061.4 Parodos - Projektavimas. Prekybos parodos. Parodų palapinės - Projektavimas ir statyba

 3. Filosofija. Psichologija. Religija.

12     B208853, BF
         André, Christophe (Andrė, Kristofas)
        Tik nepamiršk būti laimingas : pozityviosios psichologijos abėcėlė / Ch.André ; iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. - Vilnius : Tyto alba, 2015. - 399, [1] p. - Orig. antr.: Et n'oublie pas d'être heureux. - Bibliogr.: p. 380-395.
159.923.5+159.923.2+17.023.34 Laimė. Pozityvioji psichologija. Sugebėjimas gyventi

13      B208831, BF
          Blekaitytė, Leonora
          Sielos aritmetika : [praktinis gidas teigiamų pokyčių link] / L.Blekaitytė, E.Nikonovaitė. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 286, [2] p.
159.923.5 Pasikeitimas (psichologija). Savivoka. Socialinė gyvensena. Sėkmė

14       B208820, BF
           Fexeus, Henrik (Feksėjus, Henrikas)
          Galios žaidimai : kaip valdyti viską ir visus / H.Fexeus ; iš švedų kalbos vertė A.Merkliopaitė. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 281, [7] p. - Orig. antr.: Maktspelet.
159.947.5+316.47 Kontrolė (psichologija). Galia (filosofija). Valia. Verbalinė komunikacija. Tarpusavio bendravimas

15       B208813, BF, K
           Lobel, Thalma
          Pojūčiai : kaip fiziniai potyriai veikia mąstymą ir elgseną / T.Lobel ; iš anglų kalbos vertė D.Gadeikis. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 260, [4] p. - Orig. antr.: Sensation. - Bibliogr. išnašose: p. 244-253. - R-klė: p. 254-262.
159.93 Jausmai ir pojūčiai. Pažinimas (psichologija)

16        SK
           Navarro, Joe (Navaro, Džo)
           Kūno kalba : FTB agento patarimai, kaip greitai perprasti žmones / J.Navarro, M.Karlinsas ; iš anglų k. vertė A.Gendvilienė. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 270, [1] p. : iliustr. - Orig. antr.: What every BODY is saying. - Bibliogr.: p. 255-258. - R-klė: p. 259-270.
159.925+81`221.2+316.772.2 Kūno kalba. Neverbalinė komunikacija

17        B208811, BF, K
            Peters, Steve
           Proto valdymas : šimpanzės paradoksas / S.Peters ; iš anglų kalbos vertė G.Auškalnis. - Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Spauda). - 358, [1] p. : iliustr. - Orig. antr.: The chimp paradox. - R-klė: p. 353-358.
159.955+159.923.5 Mąstymas. Savitvarda. Saviraiška (psichologija). Sėkmė

4. Demografija. Statistika. Sociologija.

18     C42404, BF
        Nematoma sovietmečio visuomenė / mokslinė redaktorė A.Ramonaitė. - Vilnius : Naujasis židinys-Aidai, 2015. - 387, [1] p. : iliustr., diagr., faks. - Aut.: Saulius Grybkauskas, Jūratė Kavaliauskaitė, Valdemaras Klumbys, Rytė Kukulskytė, Ainė Ramonaitė, Rūta Žiliukaitė. - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 378-387.
316.323.72(474.5)(091)+316.728(474.5)(091)+32(474.5)(091) Socialistinė visuomenė - Ideologija. Socialinė gyvensena. Lietuva - Visuomeninis gyvenimas. Socialinė psichologija - Lietuva. Lietuva - Politika ir valdymas - 1944-1990

19     C42403, BF
       Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija? : [monografija] / [S.Bankauskaitė-Grigaliūnienė, L.Gudžinskas, S.Karmazinaitė, V.Kuokštis, K.Maniokas, V.Nakrošis, R.Vilpišauskas, D.Žeruolis]. - Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. - 292, [1] p. : diagr. - Aut. nurodyti kn. metr. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 254-276. - Asmenvardžių ir dalyk. r-klės: p. 284-292.
316.42(474.5)+339.92(474.5)+32(474.5) European Union - Lietuva. European Union - Narystė - Tyrimai - Lietuva. Europos vienijimasis - Tyrimai. Europos Sąjungos šalys - Ekonominė integracija - Tyrimai. Socialiniai pakitimai - Lietuva - Tyrimai. Lietuva - Politika ir valdymas - 21 amžius - Tyrimai

20     C42345, BF
        Senėjanti visuomenė: kaip mes pasirengę? : [monografija] / D.Skučienė, A.Bartkus, J.Moskvina, A.Uleckienė ; Lietuvos socialinių tyrimų centras. - Vilnius : [Vaibra] : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2015. - 331, [1] p. : diagr. - Bibliogr.: p. 279-298.
316.346.32-053.9(474.5)+314.18(474.5)+316.42(474.5)+338-053.9(474.5) Gyventojų senėjimas - Tyrimai - Lietuva. Demografiniai pokyčiai - Tyrimai - Lietuva. Gyventojų senėjimas - Ekonominis aspektas - Lietuva. Senatvės pensijos - Lietuva. Pagyvenę žmonės - Valstybės politika - Lietuva. Lietuva - Socialinė padėtis - Tyrimai

 5. Politika. Tarptautiniai santykiai.

21     SK

Ascher, William

Development strategies and inter-group violence : insights on conflict-sensitive development / W.Ascher, N.Mirovitskaya. - New York : Palgrave Macmillan, 2016. - 322 p. - (Politics, economics, and inclusive development). - Bibliogr.: p. 263-293. - Dalyk. r-klė: p. 295-322.

327.56(1-773)+316.42(1-773) Konflikto valdymas - Ekonominis aspektas - Besivystančios šalys. Ekonominis vystymas - Socialinis aspektas - Besivystančios šalys. Visuomenės grupių santykiai - Besivystančios šalys

 

22     C42407, BF

Burinskaitė, Kristina

LSSR KGB ideologija, politika ir veikla 1954-1990 m. / K.Burinskaitė. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2015. - 263, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Santr. angl., rus. - Bibliogr.: p. 210-222. - Pavardžių r-klė: p. 256-263.

351.746(474.5)(091)+327.84(474.5)(091)+351.746(474.5)(093)+327.84(474.5)(093) Lietuvos TSR. Valstybės saugumo komitetas - Istorija. Lietuvos TSR. Valstybės saugumo komitetas - Istorija - Šaltiniai. Slaptosios tarnybos - Lietuva - Istorija. Slaptosios tarnybos - Lietuva - Istorija - Šaltiniai. Lietuva - Politika ir valdymas - 1940-1990

 

23     A230875, BF

Donskis, Leonidas

Optimizmo paieškos pesimizmo amžiuje : Rytų Europos nuojautos ir pranašystės : [filosofo ir poeto diskusija] / L.Donskis, T.Venclova. - Vilnius : Versus aureus, [2015]. - 143, [1] p. - Bibliogr. išnašose.

32.01(093)+32(4-11)(093)+342.7(47+57)(093)+327(093) Donskis, Leonidas, 1962- - Dokumentai ir korespondencija. Intelektualai - Lietuva - Dokumentai ir korespondencija. Venclova, Tomas, 1937- - Dokumentai ir korespondencija. Amerikos lietuvių poetai - Dokumentai ir korespondencija. Politikos mokslas - Filosofinis aspektas. Europa, Rytų - Politika ir valdymas - Filosofinis aspektas. Žmogaus teisės - Tarybų Sąjunga - Filosofinis aspektas. Tarptautiniai santykiai - Filosofinis aspektas

 

24     SK

Franks, Jason

Rethinking the roots of terrorism / J.Franks. - Basingstoke (Hampshire) : Palgrave Macmillan, 2016. - 248 p. - (Rethinking peace and conflict studies). - Bibliogr.: p. 236-244. - Dalyk. r-klė: p. 245-248.

323.2 Terorizmas

 6. Ekonomika. Darbo ekonomika. Ekonomikos mokslai. Ūkio ekonomika. Ekonominio bendradarbiavimo formos.

 

25     C42420, BF

Handbook on transport and development / edited by R.Hickman, M.Givoni, D.Bonilla, D.Banister. - Cheltenham, Gloucestershire ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2015. - XXVI, 698 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 689-698.

338.47:656(075)+330.34(075) Transportas. Ekonominis vystymas

 

 

26     C42329, BF, K, KL, P

Misiukonis, Tomas

Koučingo praktika vadovams / T.Misiukonis. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Vilnius : Vaga, 2015. - 327, [1] p. : schem. - Bibliogr.: p. 326-327 (75 pavad.).

658.3+005.963 Asmeninis konsultavimas. Vadovaujantys darbuotojai - Rengimas. Organizacijos mokymasis

 

27     SK

Mochrie, Robbie

Intermediate microeconomics / R.Mochrie. - London : Palgrave, 2016. - xxxiv, 636 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 621-624. - Dalyk. r-klė: p. 625-636.

330.101.542 Mikroekonomika

 

28     SK

Reeves, Dory Elizabeth

Management skills for effective planners : a practical guide / D.Reeves. - London : Palgrave, 2016. - xx, 266 p. : iliustr. - (Planing, environment, cities). - Bibliogr.: p. 237-253, ir skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 254-266.

334.73.02+658.012.2 Verslas - Planavimas. Strateginis planavimas

 

29     C42338, BF

Sandel, Michael J.

Ko nenusipirksi už pinigus : rinkos galia ir ribos / M.J.Sandel ; iš anglų kalbos vertė G.Pulokas. - Vilnius : Tyto alba, 2015. - 262, [2] p. - Orig. antr.: What money can't buy. - Bibliogr. nuorodos: p. 235-260.

330.16+330.111.62+174.4 Ekonomika - Moralinis etinis aspektas. Kapitalizmas - Moralinis etinis aspektas. Turtas - Moralinis etinis aspektas. Rinkos - Moralinis etinis aspektas. Vertė

 

7. Finansai.

 

30     KL, P, SK

Sajauskas, Stanislovas

Pinigų istorija / S.Sajauskas. - 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015. - 203, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. - (Lietuva : knygų serija / redakcinė taryba: M.Barkauskaitė (pirm.) … [et al.]). - Bibliogr.: p. 202. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 9.

336.74(091)+336.74(474.5)(091)+737.1(474.5)(091) Sajauskas, Stanislovas, 1946-. Pinigai - Istorija. Pinigai - Lietuva - Istorija. Monetos, Lietuvos - Istorija

 

 8. Prekyba. Užsienio prekyba. Marketingas.

 

31     SK

Chaston, Ian

Entrepreneurial marketing : sustaining growth in all organisations / I.Chaston. - 2nd ed. - London : Palgrave, 2016. - xii, 388 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 347-384. - Dalyk. r-klė: p. 385-388.

339.138+334.012.63/64. Marketingas - Valdymas. Verslininkystė. Verslas, smulkusis - Marketingas

 

  9. Teisė.

 

32     SK

Adamkus, Valdas

Pareigos, kurios nesibaigia : Prezidento dienoraščiai / V.Adamkus ; [literatūrinis bendraautoris V.Bartasevičius]. - Vilnius : Tyto alba, 2015. - 301, [2] p. : iliustr. - Pavardžių r-klė: p. 293-301.

342.511(474.5)(092)+323(474.5)(091)"20"(093.3)+327(474.5)(091)"20"(093.3)+94(474.5)"1990/…"(093.3) Adamkus, Valdas, 1926- - Dienoraščiai. Prezidentai - Lietuva - Dienoraščiai. Lietuva - Politika ir valdymas - 21 amžius - Dienoraščiai. Lietuva - Užsienio ryšiai - 21 amžius - Dienoraščiai. Lietuva - Istorija - 21 amžius - Šaltiniai. Dienoraščiai, lietuvių

 

33     B208852, BF

Arendt, Hannah (Arent, Hana)

Eichmannas Jeruzalėje : ataskaita apie blogio banalumą / H.Arendt ; iš anglų kalbos vertė V.Bartninkas ; įvadinį straipsnį parašė S.Čelutka. - Vilnius : Aidai, 2015. - 407, [1] p. - Orig. antr.: Eichmann in Jerusalem. - Bibliogr.: p. 391-396. - R-klė / sudarė Alius Jaskelevičius, p. 397 - 407. - Kn. taip pat: Vertėjo žodis / Vilius Bartninkas, p. 7-9.

344.3(569.44)+341.322.5(430)(092)+343.337(4)(=411.16)+94(100)"1939/1945":94(33) Arendt, Hannah, 1906-1975. Eichmann, Adolf, 1906-1962 - Teismo procesai, ginčai ir kt. Kariniai nusikaltėliai - Vokietija. Žydų naikinimas (1939-1945) - Europa. Teismo procesai (karo nusikaltimai) - Jeruzalė

 

34     K, KL, SK

Bublienė, Danguolė

Civilinė teisė. Bendroji dalis : praktikumas : mokymo priemonė / D.Bublienė, P.Miliauskas, A.Balčiūnė ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 195, [1] p. - Taip pat vartojama antr.: Bendroji dalis. - Bibliogr. sk. gale.

347(076) Civilinė teisė - Uždaviniai, pratimai ir kt. aukštesniosioms mokykloms (neakivaizdinės studijos)

 

35     B208829, BF, K, KL

Daujotas, Rimantas

Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas : monografija / R.Daujotas. - Vilnius : Eugrimas, 2015. - 451, [1] p. - Bibliogr. išnašose.

341.63+347.918+339.7 Investicijos, užsienio - Teisiniai aktai ir įstatymai. Arbitražas, tarptautinis - Bylos. Ginčo išsprendimas (teisė)

 

36     PIC

Geneva act of the Lisbon agreement on appellations of origin and geographical indications and regulations under the Geneva act of the Lisbon agreement of May 20, 2015 / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - 54 p. - (WIPO publication ; no. 239(E)).

347.772 Prekių kilmės ženklai - Teisiniai aktai ir įstatymai - Europos Sąjungos šalys

 

37     PIC

Guide on surveying the economic contribution of the copyright industries / World Intellectual Property Organization. - Rev. ed. - Geneva : WIPO, 2015. - 194 p. : iliustr. - (WIPO publication ; тo. 893E). - Bibliogr.: p. 183-194.

347.78 Autorinės teisės - Ekonominis aspektas. Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė). Autorinės teisės, tarptautinės

 

38     KL, SK

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas : 2015 m. spalio 1 d. galiojanti suvestinė redakcija / [Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija]. - 25-oji atnauj. laida. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 756 p. - Abėc. dalyk. r-klė: p. 645-745.

342.9(474.5) Administracinė teisė - Lietuva. Lietuva - Valstybės įstatymai

 

39     SK

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas : [oficialaus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2015 m. sausio 12 d.]. - Vilnius : Saulelė, 2015. - 215, [1] p. - Nugarėlės antr.: Baudžiamojo proceso kodeksas. - R-klė: p. 3-14.

343.1(474.5)(094.4) Baudžiamasis procesas - Lietuva. Lietuva - Valstybės įstatymai

 

 40    SK

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas : [oficialaus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2015 m. sausio 12 d.]. - Vilnius : Saulelė, 2015. - 302, [1] p. - Nugarėlės antr.: Civilinio proceso kodeksas. - R-klė: p. 3-24.

347.91/.95(474.5)(094.4) Civilinis procesas - Lietuva. Lietuva - Valstybės įstatymai

 

41     KL, SK

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas : patvirtintas 2002 m. vasario 28 d. įstatymu Nr. IX-743, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną : su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais iki 2015 m. rugsėjo 1 d. / [Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija]. - 14-oji pakeist. ir papild. laida. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 609, [1] p. - Abėc. dalyk. r-klė: p. 530-609.

347.91/.95(474.5) Civilinis procesas - Lietuva. Lietuva - Valstybės įstatymai

 

42     SK

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas : [oficialaus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2015 m. sausio 5 d.]. - Vilnius : Saulelė, 2015. - 493, [1] p. - Nugarėlės antr.: Civilinis kodeksas. - R-klė: p. 3-13.

347(474.5)(094.4) Civilinė teisė - Lietuva. Lietuva - Valstybės įstatymai

 

43     SK

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas : patvirtintas 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864, įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d. : su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais iki 2015 m. rugsėjo 1 d. / [Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija]. - 14-oji pakeist. ir papild. laida. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 983, [1] p. - Abėc. dalyk. r-klė: p. 866-980.

347(474.5) Civilinė teisė - Lietuva. Lietuva - Valstybės įstatymai

 

44     K, SK

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną : su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais iki 2015 m. rugsėjo 1 d. / [Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija]. - 12-oji pakeist. ir papild. laida. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 228 p. - Abėc. dalyk. r-klė: p. 182-227.

349.2(474.5)+331(474.5) Darbo teisė - Lietuva. Lietuva - Valstybės įstatymai

 

45     A230836, BF, K, KL

Meškauskaitė, Liudvika

Teisė į privatų gyvenimą : teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą: teorinės ir praktinės problemos / L.Meškauskaitė ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 335, [1] p. - Bibliogr.: p. 300-330.

342.72/.73(4)+342.72/.73(474.5) Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą - Europos Sąjungos šalys. Duomenų apsauga - Teisiniai aktai ir įstatymai - Europos Sąjungos šalys. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą - Lietuva.

 

46     SK

Policing and security in practice : challenges and achievements / edited by T.Prenzler. - Basingstoke (Hampshire) : Palgrave Macmillan, 2016. - 227 p. - (Crime prevention and security management). - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 221-227.

343.85+351.74 Nusikalstamumo prevencija. Policija - Valdymas. Policija, privati

 

47     A230845, BF, KL

Petrauskas, Feliksas

Vartotojų ginčų sprendimo alternatyvos : monografija / F.Petrauskas ; Mykolo Romerio universitetas. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 301, [1] p. : schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 278-301 (345 pavad.). - Tiražas 500 egz.

346.548(4)+366.542(4)+346.548(474.5)+366.542(474.5) Vartotojų apsauga - Teisiniai aktai ir įstatymai - Ginčo išsprendimas (teisė) - Europos Sąjungos šalys. Lietuva.

 

48     PIC

Report of the director general to the WIPO Assemblies : the year review : annual report / World Intellectual Property Organization ; F.Gurry. - Geneva : WIPO, 2015. - 28, [1] p. : iliustr. - (WIPO publication ; no. 1050E/15). - Aprašas nuo virš. - Pilna antr.: Report of the director general to the World Intellectual Property Organization Assemblies.

347.789(100) World Intellectual Property Organization. Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė)

 

49     PIC

Successful technology licensing / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - 66 p. - (WIPO publication ; no. 903(E)) (IP assets management series).

347.77.04 Licencijuoti susitarimai. Technologijos perdavimas. Patentai

 

50     K, KL, SK

Taminskas, Algirdas

Daiktinė teisė : praktikumas : mokymo priemonė / A.Taminskas, L.Didžiulis ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 140, [1] p. - Bibliogr. sk. gale.

347.2/.3(076) Daiktinė teisė - Uždaviniai, pratimai ir kt. aukštosioms mokykloms

 

51     SK

Venckus, Zenonas

Aplinkos apsaugos teisė : mokomoji knyga / Z.Venckus ; Šiaulių universitetas. Technologijos ir gamtos mokslų fakultetas. - Vilnius : Litera, 2015. - 227, [1] p. : iliustr., schem. - Bibliogr.: p. 217-227.

349.6(075)+502.14(075) Aplinkos apsaugos teisė. Aplinkos apsaugos teisė, tarptautinė. Aplinkos apsauga - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 

52     PIC

World intellectual property report : breakthrough innovation and economic growth / World Intellectual Property Organization. - Geneva : WIPO, 2015. - 143 p. : iliustr. - (WIPO publication ; no. 944E) (WIPO economics & statistics series). - Bibliogr. skyrių gale.

347.77 World Intellectual Property Organization. Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė)

 

53     PIC

Договор о патентной кооперации (РСТ) : подписанный в Вашингтоне 19 июля 1970 г., пересмотренный 28 сентября 1979 г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г. ; Инструкция к РСТ : текст, имеющий силу с 1 июля 2015 года / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Geneva : WIPO, 2015. - 254 p.

347.77 Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė)

 

54     PIC

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС : события минувшего года : годовой отчет / Всемирная организация интеллектуальной собственности ; Ф.Гарри. - Geneva : WIPO, 2015. - 28, [1] p. : iliustr. - Aprašas nuo virš. - Pilna antr.: Доклад Генерального директора Ассамблеям Всемирной организации интеллектуальной собственности.

347.789(100) World Intellectual Property Organization. Intelektinė nuosavybė (tarptautinė teisė)

 

55     PIC

Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях и инструкция к Женевскому акту Лиссабоского соглашения от 20 мая 2015 г. : договоры / Всемирная организация интелектуальной собственности. - Geneva : WIPO, 2015. - 59 p. - (WIPO publication ; no. 239(R)).

347.772 Prekių kilmės ženklai - Teisiniai aktai ir įstatymai - Europos Sąjungos šalys

 

  10. Valstybės administracinis valdymas. Karo mokslai.

 

56     SK

Abromavičius, Stanislovas

Jonas Misiūnas-Žalias Velnias : [leidinys apie Didžiosios Kovos apygardos partizanų vadą, jo draugus, partizanų kovas ir veikimo taktiką] / S.Abromavičius, D.Juodis. - Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2015. - 287, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; DKA ir Jono Misiūno istorija knygose: p. 261. - Bibliogr. išnašose.

355.425.4(474.5)(092)+355.425.4(474.5)(091)+94(474.5)"1944/1953"(092)+94(474.5)"1944/1953" Misiūnas, Jonas, 1910 ar 11-1947. Partizanai - Lietuva - Biografijos. Partizaninis karas - Lietuva - Istorija. Pasipriešinimo judėjimas - Lietuva - Istorija. Rezistencinis judėjimas Lietuvoje, 1944-1953. Lietuva - Istorija - Rezistencijos ir stalinizmo laikotarpis, 1944-1953

 

 57    D18318, BF, KL

Lietuvos krašto apsaugos sistemos atkūrimas 1989-1993 metais : istorinis dokumentinis leidinys / [sudarytojas J.Užurka]. - Vilnius : Eugrimas, 2015. - 439, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Turinyje aut.: V.Baranauskas, A.Bulotas, A.Butkevičius, B.Čekanauskas, V.Eidukaitis, A.Gamziukas, L.Gudelevičius, G.Jankus, Č.Jezerskas, K.Jurgelionis, A.Jurkevičius, P.Kasteckas, J.A.Leišis, V.Lukavičius, E.Miliauskas, J.Noreika, Z.Orentas, V.Pacevičius, A.Pakalka, A.Paulikas, J.A.Paužolis, A.Ramaška, V.Ribakas, H.Sausenavičius, V.Sirevičius, I.Skujaitė, Č.Šlegaitis, V.Urbas, J.Užurka, A.Vaičeliūnas, A.Vaitkaitis, Z.Vegelevičius, V.Vilkelis. - Skiriama Krašto apsaugos sistemos (Krašto apsaugos departamento) atkūrimo 25-mečiui ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui. - Santr. angl.

355(474.5)(091)+355(474.5)(091)(093) Lietuva. Kariuomenė - Istorija - 1990-. - Šaltiniai. Krašto apsauga - Istorija. Lietuva

 

58     SK

Lukša, Juozas

Partizanai / J.Daumantas. - 6-asis leid. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2015]. - 461, [2] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., portr. - Kn. taip pat: N.Bražėnaitės pratarmė: p. 5-6. A.Lukšos pratarmė: p. 6-7. Kinematografininkų pratarmė / J.Ohman, V.Sruoginis, M.Johnston, p. 9.

355.425.4(474.5)(093.3)+94(474.5)"1944/1953"(093.3) Lukša, Juozas, 1921-1951. Rezistencijos ir stalinizmo laikotarpis, 1944-1953 - Atsiminimai. Partizanai - Nacionalinis išsivadavimo judėjimas - Lietuva - Istorija - Atsiminimai

 

 11. Socialinis aprūpinimas ir pagalba.

 

59     C42328, BF

Kompleksinė pagalba neįgaliems asmenims : mokslo studija / G.Kvieskienė, R.Čiužas, V.Vaicekauskienė, R.Šalaševičiūtė ; Lietuvos edukologijos universitetas. - Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. - 195, [1] p. : diagr. - Bibliogr.: p. 149-157.

364.65-056.26(474.5) Sutrikusios sveikatos asmenų rūpyba - Tyrimai - Lietuva. Socialinė rūpyba - Teisiniai aktai ir įstatymai - Lietuva. Sutrikusios sveikatos asmenys - Paslaugos - Tyrimai - Lietuva

 

60     B208817, BF

Žalimienė, Laimutė

Socialinės paramos dilema – tarp autonomijos ir paternalizmo : [monografija] / L.Žalimienė, E.Dunajevas ; Vilniaus universitetas. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. - 335, [1] p. : diagr., graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 306-321.

364(4)+364(474.5) Socialinė rūpyba - Europa. Socialinė rūpyba - Lietuva. Europa - Socialinė politika. Lietuva - Socialinė politika

 

 12. Švietimas. Mokymas.

 

61     K, P, KL, A230881BG

Mokymosi visą gyvenimą galimybės Lietuvoje, 2010-2015 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka ; sudarė L.Raškauskaitė. - Vilnius : Lietuvos technikos biblioteka, 2016. - 27 p.

37(474.5)(01) Suaugusiųjų mokymasis - Lietuva. Suaugusiųjų mokymasis - Bibliografija

 

 14. Kultūra. Etiketas. Elgesio taisyklės. Papročiai. Tautosaka.

 

62     A230823, BF, K

Bauman, Zygmunt (Baumanas, Zygmuntas)

Kultūra takiojoje modernybėje / Z.Bauman ; vertė K.Kirtiklis. - Vilnius : Apostrofa, [2015]. - 159, [1] p. - (Academia, ISSN 1822-7457). - Orig. antr.: Culture in a liquid modern world. - Bibliogr. išnašose. - Vardų r-klė: p. 148-150. - Kn. taip pat: Kultūra pagal Zygmuntą Baumaną / K.Kirtiklis, p. 151-159.

008:1 Bauman, Zygmunt, 1925-. Kultūra - Filosofija. Socialiniai pakitimai

 

63     B208822, BF

Jett, Tish

Visada elegantiška : prancūzių grožio ir stiliaus paslaptys / T.Jett ; iš anglų kalbos vertė M.Bautrėnienė. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 239, [1] p. : iliustr. - Orig. antr.: Forever chic.

391(44)+7.01(44) Moterys - Prancūzija - Gyvenimo būdas. Moterų apranga - Prancūzija. Moters grožis (estetika)

 

64     A230826, BF

Jurkevičienė, Jurga

Itališkos elegancijos kodas / J.Jurkevičienė. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2015]. - 205, [5] p., įsk. virš. : iliustr. - Kn. taip pat: "Itališkos elegancijos kodas" – knyga apie mados ir stiliaus nuojautą / J.Talaikytė, p. 200-202.

391(450)(084)+7.05(450)(084) Apranga - Italija. Mados - Italija. Gyvenimo stilius - Italija

 

65     SK

Klimka, Libertas

Po Tėviškės dangum / L.Klimka, R.Kazlauskas, Ž.Lazdauskaitė ; [sudarytoja O.Verseckienė] ; [iliustracijų autorė M.Jasilionytė]. - Vilnius : Žara, [2015]. - 171, [1] p. : iliustr., nat.

39(474.5)+398(474.5) Etnologija - Lietuva. Lietuva - Papročiai ir buitis. Tautosaka, lietuvių - Istorija ir kritika

 

66     C42360, OAS

Seeling, Charlotte

Fashion. 150 years couturiers, designers, labels / Ch.Seeling. - Potsdam : h.f.ullmann, 2015. - 485, [26] p. : iliustr. - Orig. antr.: Mode: 150 Jahre- Couturiers, Designer, Marken. - R-klės kn. gale.

391(091)(084)+7.05(091)(084) Mados - Istorija - 20 amžius. Mados - Istorija - 21 amžius. Drabužių modeliuotojai - Biografijos

 

67     C42334, BF, K, P

Veysset, Frédérique (Veisė, Frederika)

Stilingas tarsi prancūzas : vyrų mados paslaptys / F.Veysset, I.Thomas ; projekto vadovė C.Levesque ; [iš prancūzų kalbos vertė V.Vaitonė]. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 190, [2] p. : iliustr. - Orig. antr.: You're so French men!

391-055.1(44)+7.05(44) Vyrų apranga - Prancūzija. Mados - Prancūzija

 

15. Gamtos apsauga.

 

68     SK

Bučas, Jurgis

Trakų istorinis nacionalinis parkas = Trakai Historical National Park / J.Bučas. - Vilnius : Savastis, 2015. - 276, [1] p. : iliustr., brėž., žml. - (Kultūros paveldas Lietuvos nacionaliniuose parkuose = Cultural heritage in the national parks of Lithuania ; t. 2). - Santr. angl., lenk., rus. - Bibliogr.: p. 223-228.

502.4(474.5) Trakų istorinis nacionalinis parkas (Lietuva) - Informaciniai leidiniai. Nacionaliniai parkai ir rezervatai - Lietuva - Informaciniai leidiniai. Kultūros vertybės - Lietuva - Trakų kraštas

 

 16. Gamtos mokslai. Matematika. Fizika.

 

69     SK

Chemija. Teorija ir uždavinių sprendimai : mokomoji knyga / A.Šulčius, R.Alaburdaitė, V.Valeika…[et al.] ; Kauno technologijos universitetas. Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra. - 3-ioji patais. ir papild. laida. - Kaunas : Technologija, 2015. - 138, [1] p. : iliustr. - Algirdas Šulčius, Rasa Alaburdaitė, Virgilijus Valeika, Kristina Kantminienė, Egidijus Griškonis, Edita Paluckienė, Angelė Jezerskaitė, Stanislovas Grevys. - Taip pat vartojama antr.: Teorija ir uždavinių sprendimai. - Bibliogr.: p. 138 (9 pavad.).

54(075.8) Chemija - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms. Chemija - Uždaviniai, pratimai ir kt. aukštosioms mokykloms

 

70     C42341, BF, P, KL, SK

Chemijos enciklopedija / [rengėjai R.Mudėnienė (grupės vadovė), S.Čižauskaitė, R.Lazauskienė, R.Liutkevičienė [i.e. Liudkevičienė], D.Ignatjeva, G.Viselgienė] ; [redakcinė taryba: E.Juzeliūnas (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015. - 815, [1] p. : iliustr. - Dalyk. r-klė / sudarė A.Karnišauskas, p. 772-813.

54(031) Chemija - Enciklopedijos

 

71    D18307, BF

Ivanauskas, Albinas

Fizika / A.Ivanauskas, S.Jurėnas. - 1-asis leid., 2014 [m. tiražas]. - Kaunas : Šviesa, 2015 (Vilnius : Spauda). - 159, [1] p. : iliustr. - (Prieš egzaminą). - Virš. aut. nenurodyti. - Bibliogr.: p. 160 (8 pavad.). - Dalyk. r-klė: p. 158-159.

53(079.1) Fizika - Egzaminai - Mokomosios priemonės. Vidurinės mokyklos - Lietuva - Egzaminai - Fizika

 

72     C42343, BF, K, P, KL

Krylovas, Aleksandras

Matematika studijuojantiems ekonomiką ir verslą : vadovėlis / A.Krylovas, R.Kriauzienė ; Mykolo Romerio universitetas. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - VI, 320, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 315-316. - R-klė: p. 317-320.

51(075) Matematika - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

73     C42408, BF

Lietuvos kurortų klimatas / A.Galvonaitė, J.Kilpys, Z.Kitrienė, D.Valiukas ; Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie [Lietuvos Respublikos] aplinkos ministerijos. - Vilnius : Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, 2015. - 103, [1] p. : iliustr., diagr. - Virš. aut. nenurodyti. - Bibliogr.: p. 101-103.

551.586(474.5)+613.1(474.5) Medicininė klimatologija - Lietuva. Žmogus - Klimato poveikis - Lietuva. Lietuva - Klimatas

 

74     C42317, BF, KL

Mozgeris, Gintautas

Geografinių informacinių sistemų pagrindai : studijų knyga / G.Mozgeris, A.Dumbrauskas, D.Jonikavičius ; Aleksandro Stulginskio universitetas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Miškų ir ekologijos fakultetas. - 2-asis papild. ir patais. leid. - Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015. - 205, [1] p. : iliustr., schem. - 1-osios laidos antr.: Geoinformacinių sistemų pagrindai. - Bibliogr. skyrių gale.

528.9:004.9(075.8) Geografinės informacijos sistemos - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 

75     PIC

Patent landscape report on assistive devices and technologies for visually and hearing impaired persons / World Intellectual Property Organization ; N.Solomon, P.Bhandari. - Geneva : WIPO, 2015. - 173 p. : iliustr. - (WIPO publication;  No. 949/1E) (Patent landscape reports project).

534.773+681.73 Komunikaciniai sutrikimai - Pacientai - Reabilitacija. Bendravimo priemonės sutrikusios sveikatos asmenims. Klausos aparatai

 

76     C42421, BF

Tyson, Robert K.

Principles of adaptive optics / R.K.Tyson. - 4th ed. - Boca Raton, Fl [etc.] : CRC Press, 2016. - XXIV, 360 p., [1] iliustr. lap. : iliustr. - (Engineering- electrical). - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 355-360.

535 Optika, adaptyvioji

 

 17. Medicina. Sanitarija.

 

77     C42375, BF

Budnikas, Vytautas

Vaistažolės : tradicinis vartojimas, arbatų ir kitokių ištraukų gaminimas namuose / V.Budnikas, K.Obelevičius. - Kaunas : Vitae Litera, 2015. - 239, [1] p. : iliustr. - R-klės: p. 225-239.

615.322(035)+615.89(035) Vaistiniai augalai - Žinynai, vadovai ir kt. Vaistažolės - Terapinis naudojimas - Žinynai, vadovai ir kt.

 

78     A230835, BF

Dideli paprasto vandens stebuklai : 1000 mokslo ir liaudies medicinos patarimų / [sudarytojas A.Rebždys]. - Kaunas : Dajalita, [2015]. - 143, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 135-136 (17 pavad.).

615.838 Vanduo - Terapinis naudojimas

 

79     A230824, BF, K

Rawles, James Wesley

Kaip išgyventi šiuolaikinio pasaulio pabaigą : taktika, būdai ir priemonės neramiems laikams / J.W.Rawles ; iš anglų kalbos vertė R.Kuzas. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2015]. - 329, [2] p. - Orig. antr.: How to survive the end of the world as we know it. - R-klė: p. 325-329.

614.8 Išlikimas. Survivalizmas. Pasiruošimas. Katastrofos - Socialinis aspektas

 

80     A230874, BF

Tacas, Samuelis

Dirbančios rankos / S.Tacas kartu su V.Majorovu ; [knygoje panaudotos dailininko E.Mikalauskio iliustracijos iš knygos "Muzikanto rankos"]. - Vilnius : Mažoji leidykla, 2015. - 152, [2] p. : iliustr.

615.825+612.766+613.6 Ranka - Fiziologija. Rankų pratimai. Profesinės ligos

 

81     B208824, BF

Vanagaitė, Rūta

Pareigos metas : pirmoji knyga Lietuvoje apie artimųjų senatvę ir slaugą / R.Vanagaitė. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 300, [1] p.

613.98+616-083-053.9 Senatvė. Pagyvenusių žmonių slauga

 

18. Inžinerija. Technikos bendrieji klausimai.

 

82     C42416, BF

Гольдаде, Виктор Антонович

Smart materials taxonomy / V.Goldade, S.Shil'ko, A.Neverov. - Boca Raton, Fl. [etc.] : CRC Press, 2016. - xviii, 259 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 247-259.

620.22 Aktyvios medžiagos - Klasifikacija. Nanostruktūrinės medžiagos - Klasifikacija

 

 20. Bendroji energetika. Hidroenergetika. Branduolinė (atominė) energetika. Šiluminiai varikliai. Pneumoenergetika. Šaldomoji technika

 

83-86     SK

        Anwar, Sohail

Encyclopedia of energy engineering and technology / edited by S.Anwar. - 2nd. ed. - Boca Raton, Fl [etc.] : CRC Press, 2015.

Vol. 1. - 2015. - xliv, 552, I-35 p. : iliustr. - Bibliogr. str. gale. - Dalyk. r-klė: p. I-1 - 35.

Vol. 2. - 2015. - xliv, P. 533-1176, I-35 : iliustr. - Bibliogr. str. gale. - Dalyk. r-klė: p. I-1 - 35.

Vol. 3. - 2015. - xliv, P. 1177-1688, I-35 : iliustr. - Bibliogr. str. gale. - Dalyk. r-klė: p. I-1 - 35.

Vol. 4. - 2015. - xliv, P. 1689-2341, I-35 : iliustr. - Bibliogr. str. gale. - Dalyk. r-klė: p. I-1 - 35.

620.9(03)+531.6(03) Energijos šaltiniai - Enciklopedijos. Energija (mechanika) - Enciklopedijos. Energetika - Resursų išsaugojimas - Enciklopedijos

 

 87    C42419, BF

Bioenergy: opportunities and challenges / edited by R.Navanietha Krishnaraj, Jong-Sung Yu. - Waretown, NJ ; Oakville : Apple Academic Press, 2016. - XVIII, 364 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 353-364.

620.952 Biomasės energija. Mikrobiniai kuro elementai. Biodyzelinas. Lignoceliuliozė

 

88     C42425, BF

Marine bioenergy : trends and developments / edited by Se-Kwon Kim, Choul-Gyun Lee. - Boca Raton, Fl [etc.] : CRC Press, 2015. - xviii, 751 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 733-751.

620.952 Biomasės energija. Vandenyno energijos ištekliai

 

 21. Elektrotechnika. Elektroenergetika.

 

89     C42422, BF

Duarte, F.J.

Tunable laser optics / F.J.Duarte. - 2nd ed. - Boca Raton, Fl [etc.] : CRC Press, 2015. - xxx, 323 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 293-315. - Dalyk. r-klė: p. 317-323.

621.373.826+537.533.31 Lazeriai. Elektrooptika

 

 22. Radiotechnika. Elektronika. Elektros ryšiai.

 

90     C42424, BF

Binh, Le Nguyen

Advanced digital optical communications / Le Nguyen Binh. - 2nd ed. - Boca Raton, Fl [etc.] : CRC Press, 2015. - xxx, 907 p. : iliustr. - (Optics and photonics). - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 893-907.

621.39+621.39.037.372 Optiniai ryšiai. Skaitmeniniai ryšiai. Kompiuterių tinklai

 

 27. Statyba ir architektūra. Miestų statyba. Pastatų apsauga. Statybinė mechanika. Statybinės medžiagos ir jų gamyba. Konstrukcijos.

 

91     D18324, OAS

A+Awards 2015 Architizer. - London : Phaidon Press Limited, 2015. - 223 p. : iliustr. - Taip pat vartojama antr.: Architizer A+ Awards. - Pilna antr.: A plus Awards 2015 Architizer. - R-klė: p. 221-223.

72.036 Architektūra - Premijos, apdovanojimai ir kt. Architektūrinis projektavimas - Varžybos. Architektūra, šiuolaikinė - 21 amžius

 

92     C42361, OAS

Baker, Lisa

XS: small houses big time / L.Baker. - [Salenstein] : Braun, 2016. - 304 p. : iliustr.

643/645+728.37 Individualūs gyvenamieji namai - Apipavidalinimas. Interjero dekoravimas

 

93     C42381, BF, SK

Baužienė, Morta

Pasižvalgymas anapus Vilniaus miesto gynybinės sienos / M.Baužienė. - Vilnius : Savastis, 2015. - 351, [1] p. : iliustr., faks. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 340-347 (210 pavad.).

711.424(474.5-25)(091)(084)+72(474.5-25)(091)(084)+94(474.5-25)(084) Vilnius (Lietuva) - Istorija. Architektūra - Istorinės reikšmės pastatai - Lietuva - Vilnius

 

94     C42435, OAS

Built to grow – blending architecture and biology / edited by B.Imhof, P.Gruber. - Basel : Birkhäuser, 2016. - 175 p. : iliustr.

72.036 Architektūra, šiuolaikinė - 21 amžius - Temos, siužetai ir kt.

 

95     SK

Cobb, Fiona

Structural engineer's pocket book : eurocodes / F.Cobb. - 3rd ed. - Boca Raton, Fl. [etc.] : CRC Press, 2015. - xx, 443 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 428-435. - Dalyk. r-klė: p. 437-443.

69.002.5(031) Statybos technika - Žinynai, vadovai ir kt.

 

 

96     D18326, OAS

Goods 2. Interior products from sketch to use. - Amsterdam : Frame Publishers, 2016. - 392 p. : iliustr. - Taip pat vartojama antr.: Interior products from sketch to use. - R-klės: p. 386-390.

747 Interjero dekoravimas

 

97      D18332/2, OAS

         Jodidio, Philip

100 contemporary concrete buildings = 100 Zeitgenössische Bauten aus Beton = 100 Bâtiments contemporains en Béton / Ph.Jodidio. - Cologne : Tachen, 2015. - Gretut. tekstas angl., vok., pranc. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Nugarėlės antr.: Concrete buildings. - Pilna antr.: One hundred contemporary concrete buildings.

Vol. 2. - 2015. - P. 352-730 : iliustr. - Dalyk. r-klė: p. 726-729.

624.012.3+721.021 Betono konstrukcijos. Architektūra, šiuolaikinė - 21 amžius - Projektai ir planai

 

98     D18328/1, OAS

        Jodidio, Philip

100 contemporary wood buildings = 100 Zeitgenössische Holzbauten = 100 Bâtiments contemporains en bois / Ph.Jodidio. - Cologne : Tachen, 2015. - Gretut. tekstas angl., vok., pranc. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Nugarėlės antr.: Wood buildings. - Pilna antr.: One hundred contemporary wood buildings.

Vol 1. - 2015. - 326, [2] p. : iliustr.

691.11+72.036 Mediniai pastatai ir medinės konstrukcijos. Architektūra, šiuolaikinė - 20 amžius. Architektūra, šiuolaikinė - 21 amžius

 

99      D18328/2, OAS

         Jodidio, Philip

100 contemporary wood buildings = 100 Zeitgenössische Holzbauten = 100 Bâtiments contemporains en bois / Ph.Jodidio. - Cologne : Tachen, 2015. - Gretut. tekstas angl., vok., pranc. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Nugarėlės antr.: Wood buildings. - Pilna antr.: One hundred contemporary wood buildings.

Vol. 2. - 2015. - P. 328-650 : iliustr. - R-klės: p. 646-298.

691.11+72.036 Mediniai pastatai ir medinės konstrukcijos. Architektūra, šiuolaikinė - 20 amžius. Architektūra, šiuolaikinė - 21 amžius

 

100   C42383, BF

Juknevičius, Algirdas

Škotų palikimas Kėdainiuose : [leidinys apie XVII-XVIII a. Kėdainiuose gyvenusių škotų presbiterionų mūrinę architektūrą] / [A.Juknevičius]. - Vilnius : Savastis, 2015. - 52, [4] p. : iliustr., faks. - Antr. iš virš. - Aut. nurodytas kn. metr. - Bibliogr. išnašose.

72(474.5)(091)(084)+323.15(474.5)(=152.2)(091)(084) Škotai - Buvimo ir gyvenimo vietos - Lietuva - Kėdainiai  - Istorija. Architektūra - Pastatai ir statiniai

 

101   D18323, OAS

Kombol, Meaghan

30/30 landscape architecture / M.Kombol. - London : Phaidon, 2015. - 320 p. : iliustr. - Pilna antr.: Thirty/thirty landscape architecture. - Dalyk. r-klė: p. 314-318.

712 Kraštovaizdžio architektūra

 

102   K, SK

Lietuvos dvarai ir pilys : [iliustruotasis žinynas] / [sudarytojai V.Kandrotas ir I.Veliutė]. - Kaunas : Terra publica, [2015]. - 319, [1] p. : iliustr. - Aut.: V.Alekseriūnaitė, M.Antanavičius, S.Bagužaitė-Talačkienė, V.Banys, D.Barasa, A.Bieliauskaitė, R.Bražėnaitė, R.Budrys, R.Černius, A.Dambrauskaitė, D.Gadliauskaitė, R.Gustaitis, M.Jakelaitis, D.Janavičienė, R.Jasinevičienė, R.Juodagalvienė, J.Kanarskas, V.Kasnauskienė, V.Kazlienė, R.Kliukienė, R.Končiutė, J.Kovaliūnienė, J.Kuckailis, A.Kuprelytė, D.Lauraitienė, O.Mackevičienė, D.Makavičius, N.Milaknienė, A.Nedveckienė, O.Norkutė, V.Pakalniškienė, R.Petrikas, E.Pilypaitis, D.Pledienė, L.Prascevičiūtė, Z.Predkelienė, D.Puodžiukienė, M.Purvinas, E.Rūkas, A.Saladūnaitė, A.Seibutis, D.Sičiovienė, L.Skardžienė, N.Spiridonovienė, V.Stanislovaitis, P.Šmitas, R.Tamašauskas, A.Vaičiūnas, I.Vaitkevičienė, E.Vaitkevičiūtė, I.Veliutė, D.Vičas, J.Zareckas, B.Zuzevičienė, D.Žalpienė, A.Žilinskas. - Abėc. r-klė: p. 318.

728.83(474.5)(036)+728.81(474.5)(036)+908(474.5)(036) Dvarai - Lietuva - Žinynai, vadovai ir kt. Pilys - Lietuva - Žinynai, vadovai ir kt.

 

103   B208833, OAS

McDonald, Robert Ian

Conservation for cities : how to plan and build natural infrastructure / R.I.McDonald. - Washington…[etc.] : Island Press, 2015. - x, 268 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 245-258. - Dalyk. r-klė: p. 259-268.

711:504 Tausojanti miestų plėtra. Miesto ekologija (sociologija). Miesto planavimas - Gamtosaugos aspektas

 

104   D18322, OAS

New Swiss architecture / project texts by M.B. von Graevenitz ; edited by N.Herschdorfer ; introduction by H.Adam. - London : Thames & Hudson, 2015. - 304 p. : iliustr.

72.036(494) Architektūra - Šveicarija - Istorija - 21 amžius

 

105   D18343, OAS

Pfeifer, Günter

Residential buildings : a typology / G.Pfeifer, P.Brauneck. - Basel : Birkhäuser, 2015. - 432 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 426-429.

728.37+721.011 Architektūra, gyvenamųjų namų - Projektai ir planai. Architektūra, gyvenamųjų namų. Architektūrinis projektavimas

 

 

106   C42410, OAS

Stimmel, Carol L.

Building smart cities : analytics, ICT, and design thinking / C.L.Stimmel. - Boca Raton, Fl. [etc.] : CRC Press, 2016. - xxiv, 266 p. : iliustr. - Bibliogr. išnašose. - Dalyk. r-klė: p. 261-266.

711 Miesto planavimas

 

107   C42411, OAS

Urban development for the 21st century : managing resources and creating infrastructure / edited by K.Etingoff. - Waretown, NJ ; Oakville : Apple Akademy Press, 2016. - XXII, 342 p. : iliustr. - Pilna antr.: Urban development for the twenty-first century. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 333-342.

711 Miesto planavimas. Miesto planavimas - Gamtosaugos aspektas. Tausojanti miestų plėtra

 

108   C42412, OAS

Urban ecology : strategies for green infrastructure and land use / edited by K.Etingoff. - Waretown, NJ ; Oakville : Apple Academic Press, 2016. - xxvi, 351 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 341-351.

711 Miesto ekologija (sociologija). Miesto ekologija (biologija). Urbanizacija - Gamtosaugos aspektas. Žemėnauda - Gamtosaugos aspektas

 

109   C42364, OAS

Watkin, David (Vatkinas, Davidas)

A history of western architecture / D.Watkin. - 6th ed. - London : Laurence King Publishing, 2016. - 736 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 720-724. - Dalyk. r-klė: p. 726-736.

72.03 Architektūra - Istorija

 

28. Keliai. Geležinkeliai.

 

110   C42427, BF

Nikolaides, Athanassios

Highway engineering : pavements, metrials and control of quality / A.Nikolaides. - Boca Raton, Fl [etc.] : CRC Press, 2015. - XL, 883 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 825-883.

625.85+625.7/.8 Kelio dangos. Kelių inžinerija

 

 30. Sanitarinė technika. Vandens tiekimas. Kanalizacija. Apšvietimas.

 

111   C42426, BF

Introduction to water resource recovery / edited by Th.E.Jenkins, D.A.Nolasco ; Water Environment Federation. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw Hill, 2015. - xxxiv, 570 p. : iliustr. - (Environmental engineering). - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 565-570.

628.3 Nuotekų valyklos - Projektavimas ir statyba. Nuotekos - Valymas

 

 31. Transporto priemonės ir jų ekploatavimas. Pašto ryšiai.

 

112   C42417, BF

City logistics : mapping the future / edited by E.Taniguchi, R.G.Thompson. - Boca Raton, Fl. [etc.] : CRC, 2015. - XIV, 217 p. : iliustr. - (Supply chain management. Logistics). - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 211-217.

656.1(-21) Miesto transportas - Planavimas. Krovinių gabenimas - Planavimas

 

113   A230851, BF, K, KL

Nikitinas, Vilius

Pervežimų teisė : mokymo priemonė / V.Nikitinas ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. - Vilnius : Registrų centras, 2015. - 189, [1] p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 188-189 (28 pavad.).

347.463(075)+656.07(075) Krovinių gabenimas - Teisiniai aktai ir įstatymai. Transportas - Teisiniai aktai ir įstatymai - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 

114   B208841, BF, SK

Stasiukaitienė, Ona

Civilinės aviacijos raida Lietuvoje 1919-1991 metais / O.Stasiukaitienė. - Vilnius : Savastis, 2015. - 183, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 163-172.

629.7(474.5)(091) Aviacija, civilinė - Lietuva - Istorija

 32. Žemės ūkis. Miškų ūkis. Žuvininkystė.

 

115   C42324, BF, K, P

Bartholomew, Mel

Kvadratinio metro daržas / M.Bartholomew ; iš anglų kalbos vertė J.Jėrinaitė. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2015]. - 269, [1] p. : iliustr. - Orig. antr.: Square metre gardening. - R-klė: p. 266-269.

635.1/.8 Daržininkystė. Kvadratinio metro sodininkystės sistema

 

116   SK

Canavari, Maurizio

Food supply networks : trust and E-business / edited by M.Canavari, M.Fritz, G.Schiefer. - Wallingford (Oxfordshire) ; Boston : CABI, 2016. - xvi, 196 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 189-196.

338.43(4)+339:681.3(4) Aprūpinimas maisto produktais - Elektroninė prekyba - Tikėjimas - Europa - Atvejų analizė

 

117   A230829, BF

Dormion, Jérôme

Kurmių naikinimas : norint jais visiškai atsikratyti nepakenkiant aplinkai / J.Dormion ; [iš prancūzų kalbos vertė L.Račienė]. - Vilnius : Naujoji Rosma, [2015]. - 94, [1] p. : iliustr. - Orig. antr.: Le piégeage traditionnel des taupes.

632.6:599.362+599.362:632.6 Kurmis - Kontrolė ir inspekcija. Spąstai gyvūnams

 

118   A230837, BF

Gudonis, Aloyzas

Pieno kokybė : mokomoji knyga / A.Gudonis ; Utenos kolegija, Technologijų katedra. - Papild. ir patais. laida. - Utena : Utenos Indra, 2015. - 102, [2] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 98 (17 pavad.).

637.12.04/.07(075) Pienas - Kokybė - Tyrimas. Pienas - Sudėtis - Tyrimas. Pieno produktai - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 

119    B208818, BF, K

Jasionis, Saulius

Gamtinis daržas : atraskime iš naujo natūralių daržovių skonį / S.Jasionis. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 253, [2] p. : iliustr.

635 Ekologinė daržininkystė

 

120   SK

Visual soil evaluation : realizing  potential crop production with minimum environmental impact / edited by B.C.Ball, L.J.Munkholm. - Wallingford (Oxfordshire) ; Boston : CABI, 2015. - xii, 160 p. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 155-160.

631.4 Žemės ūkio kultūros ir dirvožemiai. Dirvožemiai - Analizė. Dirvožemiai - Kokybė. Dirvotyra. Dirvožemio chemija

 

33. Namų ūkis. Buities tarnyba.

 

121   C42409, BF

Bartuškaitė, Vilma

Dovanos iš virtuvės : pas draugus į svečius / [V.Bartuškaitė] ; [bendraautorė A.Žvikevičienė]. - Kaunas : Laisvos valandos [i.e. Žurnalų leidybos grupė], [2015]. - 257, [7] p. : iliustr. - Aut. nurodytos antr. lapo kt. pusėje.

641.55(083.12) Dovanos. Kulinarija

 

122   SK

Bez, David

Salotos su meile : visavalgiams, žaliavalgiams, vegetarams, veganams / D.Bez ; iš anglų kalbos vertė M.Bautrėnienė. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 299, [5] p. : iliustr. - Virš. antr. ir aut. nenurodyti. - Orig. antr.: Salad love. - R-klė: p. 300-304.

641.83(083.12) Salotos (kulinarija)

 

123   SK

Jonikienė, Marija

Maitinimo organizavimas ir lankytojų aptarnavimas : [mokomoji priemonė] / M.Jonikienė. - Vilnius : Homo liber, 2015. - 239, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 239.

642.5(075.8) Stalo serviravimas. Stalo etiketas. Maitinimo įstaigos - Klientų aptarnavimas - Mokomosios priemonės aukštosioms mokykloms

 

124   K, SK

Jurkevičius, Paulius

Staltiesės ritmu / P.Jurkevičius. - Vilnius : Tyto alba, 2015. - 355, [1] p. - Kn. taip pat: Sveikatos kalvė / P.U.Dini, p. 7-8.

641 Gastronomija

 

125   K, SK

Lietuviška virtuvė : šventės ir valgiai : [receptų knyga] / [sudarytojos D.Dmuchovska ir L.Mickutė] ; [tekstų autoriai S.Kanopkaitė, L.Klimka, J.Martišiūtė, L.Mickutė, V.Pėtelienė, K.Rimkutė, T.Romikaitis, I.Žukauskaitė]. - Kaunas : Terra publica, [2015]. - 199, [1] p. : iliustr. - Receptų r-klė: p. 198-199.

641.568(474.5)(083.12)+398.3(474.5) Kulinarija, lietuvių. Šventės ir atmintinos dienos - Kulinarija - Lietuva

 

126   C42406, BF

Pasaulio virtuvė : daugiau nei 850 nuotraukų, kiekvieną patiekalą iliustruojančių žingsnis po žingsnio / iš anglų kalbos vertė Š.Laugalis ; [nuotraukos: M.Cooper] ; [įžanga: L.Doeser]. - 2-oji laida. - Kaunas : MEDIA INCOGNITO, [2015]. - 381, [1] p. : iliustr. - (Smaguris). - Orig. antr.: Step by step cook's encyclopedia.

641.5(100)(083.12) Kulinarija

 

127   C42346, BF

Praktiškos moters knyga : [ruduo] : praktiniai patarimai : sveikata ir grožis, sode, darže, gėlyne, rudens virtuvė / [sudarytoja D.Dmuchovska] ; [tekstų autorės J.Andriukevičiūtė, R.Antanaitienė, S.Čapkauskienė, E.Ivanavičienė, I.Nanartonytė, V.Rimkienė, B.D.Šlepetienė, I.Žėglytė]. - Kaunas : Virtuvės knyga [i.e. Terra publica], [2015]. - 303, [1] p. : iliustr. - Patiekalų receptų r-klė: p. 298-299.

646-055.2+641.5(083.12) Moterys - Patarimai, konsultacijos ir kt. Moterys - Sveikata ir higiena. Namų ūkis. Kulinarija

 

128   C42399, BF

Praktiškos moters knyga : [žiema] : praktiniai patarimai : sveikata ir grožis, dekoracijos ir dovanos, žiemos virtuvė / [sudarytoja D.Dmuchovska] ; [tekstų autorės J.Andriukevičiūtė, S.Čapkauskienė, K.Česlevičienė, R.Deksnienė, D.Dmuchovska, R.Guščienė, A.Malakauskienė, I.Metlovaitė, J.Narbutienė, R.V.Venterienė, S.Zlatkuvienė, I.Žėglytė]. - Kaunas : Virtuvės knyga [i.e. Terra publica], [2015]. - 303, [1] p. : iliustr. - Patiekalų receptų r-klė: p. 298-299.

646-055.2+641.5(083.12) Moterys - Patarimai, konsultacijos ir kt. Moterys - Sveikata ir higiena. Namų ūkis. Kulinarija

 

129   SK

Prie stalo visa Lietuva : mityba ir maisto kultūra nuo seniausių laikų iki šių dienų / [redaktorė D.Dmuchovska]. - Kaunas : Terra publica, [2015]. - 239, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Aut.: Ina Aleksaitienė, Aelita Ambrulevičiūtė, Justina Andriukevičiūtė, Norbertas Černiauskas, Marius Ėmužis, Henrita Kontrauskienė, Nijolė Majerienė, Olga Mastianica, Justina Minelgaitė, Eglė Morkūnaitė, Lina Mustafinaitė, Alfas Pakėnas, Giedrė Polkaitė-Petkevičienė, Aivas Ragauskas, Raimonda Ragauskienė, Rasa Ruibienė, Aldona Ruseckaitė, Dalia Sruogaitė, Daiva Steponavičienė, Dovilė Troskovaitė, Andrius Zeigis. - Bibliogr.: p. 224-232.

641.56(474.5)(091)+392.81(474.5)(091) Kulinarija, lietuvių - Istorija. Mitybos įpročiai - Lietuva - Papročiai ir buitis

 

35. Gamybos organizavimas. Įmonių ekonomika. Reklama.

 

130   D18325, OAS

Mollerup, Per (Molerupas, Peras)

Simplicity: a matter of design / P.Mollerup. - Amsterdam : BIS Publishers, 2015. - 199 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 182-191. - Dalyk. r-klė: p. 175-181.

658.512.2 Dizainas - Istorija - 20 amžius. Gaminių dizainas. Pramoninis dizainas

 

131   B208848, BF, SK

Viešojo administravimo teorijos : [vadovėlis] / [M.Bileišis, D.Gudelis, B.G.Peters, V.Smalskys, A.Stasiukynas, B.Stankevič, J.Urbanovič, M.S. De Vries] ; [sudarytojai J.Urbanovič, V.Smalskys] ; Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo institutas. - Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015 (Kaunas : Vitae Litera). - 258, [1] p. : iliustr., portr. ; Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr. sk. gale.

351/354(075.8) Viešasis administravimas - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

132   SK

Žmogiškųjų išteklių valdymas : vadovėlis magistrantūros studentams / V.Gražulis, D.Račelytė, R.Dačiulytė…[et al.] ; Mykolo Romerio universitetas. - Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. - 466, [1] p. : portr., schem. - Vladimiras Gražulis, Daiva Račelytė, Rūta Dačiulytė, Andrius Valickas, Rūta Adamonienė, Tadas Sudnickas, Agota Giedrė Raišienė. - Bibliogr. skyrių gale.

005.95/.96(075.8) Darbo ištekliai - Vadyba. Organizacija. Personalo vadyba - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

 37. Buhalterija. Sąskaityba.

 

133   B208849, BF, SK

Finansų kontrolė ir auditas: teorija ir praktika : vadovėlis / [D.Daujotaitė, L.Giriūnas, G.Giriūnienė, A.Miškinis, D.Vinauskienė, D.Adomavičiūtė] ; Mykolo Romerio universitetas. - Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. - 381, [1] p. : schem. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 358-370 (207 pavad.).

657.6(075.8)+336.1/.5(075.8) Finansai, valstybiniai. Vidaus auditas. Finansinės ataskaitos. Auditas - Teisiniai aktai ir įstatymai. Auditas - Vadovėliai aukštosioms mokykloms. Finansai - Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

 39. Maisto pramonė.

 

134    A230831, BF, KL

Jurkevičius, Paulius

Knyga apie ypač tyrą : pirmasis lietuviškas alyvuogių aliejaus vadovėlis / P.Jurkevičius. - Kaunas : [MEDIA INCOGNITO], [2015]. - 223, [1] p. : iliustr. - (Smaguris). - Bibliogr.: p. 218 (15 pavad.). - Kn. taip pat: Aliejus ar alyva: alyvuogių kultūros pėdsakai Lietuvos virtuvėje / R.Laužikas, p. 212-217.

665.327.3+613.268 Alyvuogės. Alyvų aliejus. Alyvų aliejaus gamyba

 

 42. Lengvoji pramonė

 

135   D18336, OAS

Dupon, Olivier

Shoe : contemporary footwear by inspiring designers / O.Dupon. - London : Thames & Hudson, 2015. - 256 p. : iliustr.

685.341.83 Batai - Iliustruoti leidiniai. Moterų batai - Iliustruoti leidiniai. Moterų batai - Projektavimas - Iliustruoti leidiniai

 

 

136   C42377, OAS

The handbook of textile culture / edited by J.Jefferies, D.Wood, H.Clark. - London…[etc.] : Bloomsbury, 2016. - xxviii, 478 p., [23] iliustr. lap. : iliustr. - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 463-478.

677 Audėjo amatas - Socialinis aspektas. Tekstilės gaminiai - Socialinis aspektas

 

137   D18327, OAS

Thompson, Rob

Manufacturing processes for textile and fashion design professionals / R.Thompson ; photographs by M.Thompson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 544 p. : iliustr. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Bibliogr.: p. 535. - Dalyk. r-klė: p. 538-544.

677 Technologiniai procesai. Tekstilės gaminiai. Tekstilės gaminių dizainas

 

44. Skaičiavimo technika. Automatika.

 

138   SK

Christou, George

Cybersecurity in the European Union : resilience and adaptability in governance policy / G.Christou. - London : Palgrave Macmillan, 2016. - xiv, 222 p. - Bibliogr.: p. 199-215. - Dalyk. r-klė: p. 216-222.

681.324.067 Europos Sąjungos šalys. Kompiuterių apsauga - Valstybės politika - Europos Sąjungos šalys. Kompiuterių tinklai - Apsaugos priemonės

 

139   A230842, BF, KL

Manžuch, Zinaida

Strateginis kultūros paveldo skaitmeninimo valdymas : Vilniaus universiteto vadovėlis / Z.Manžuch ; Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas. - Vilnius : Akademinė leidyba, 2015. - 303, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 284-303 (346 pavad.).

681.3.01(075)+681.3:008(075)+008:681.3(075) Kultūros vertybės - Skaitmeninis keitimas. Valdymas. Skaitmeninis išsaugojimas - Darbuotojai . Vadovėliai aukštosioms mokykloms

 

140   C42415, OAS

Spies, Marco

Branded interactions : creating the digital experience / M.Spies. - London : Thames & Hudson, 2015. - 361 p., 5 lankst. lap. : iliustr. - Bibliogr.: p. 356-358.

659.126+681.327.2+681.3.066 Ženklodara (marketingas). Naudotojo sąsajos (kompiuterių sistemos). Taikomoji programinė įranga - Vystymasis

 

 45. Menas. Braižyba. Piešimas. Rankdarbiai.

 

141   D18344, OAS

Flip fashion designer / illustrated by L.Clerc. - London : Magma Laurence King, 2015. - 1 kn. (be pag.) : iliustr.

7.05(091)(084)+391(091)(084) Drabužių modeliavimas - Istorija - 21 amžius. Mados - Iliustruoti leidiniai

 

142   C42414, OAS

Herzog, Amy

Knit, wear, love : foolproof instructions for knitting you best-fitting sweaters ever in the styles you love to wear / A.Herzog ; photography by K.Pearson. - New York : STC craft : A Melanie Falick book, 2015. - 192 p. : iliustr.

746.4 Mezgimas. Megztiniai

 

143   B208834, OAS

Leach, Bernard

A potter's book / B.Leach. - London : Unicor Press, 2015. - 367 p. : iliustr. - Dalyk. r-klė: p. 356-367.

738 Keramikos dirbiniai

 

144   D18340, BF

Neblėstanti elegancija: šaliai, skaros, skraistės ; Kryželiu siuvinėti paveikslai / [sudarytoja K.Černiauskienė]. - Vilnius : Tautodailė, [2015]. - 41, [3] p. : iliustr. - (Lietuvos tautodailininkų ir užsienio menininkų kūryba : žurnalo "Rankdarbiai plius Visažinis" biblioteka, ISSN 1392-6357 ; rankdarbių albumas Nr. 57)

646.26/.27+746.42+746.43+746.311 Mezgimas virbalais. Nėriniai ir nėrimas. Siuvinėjimas kryželiu

 

47. Sportas. Turizmas.

 

145    SK

Artal Tur, Andrés

Destination competitiveness, the environment and sustainability : challenges and cases / edited by A.Artal-Tur and M.Kozak. - Wallingford (Oxfordshire) ; Boston : CABI, 2016. - x, 222 p. : iliustr. - (CABI series in tourism management research). - Bibliogr. skyrių gale. - Dalyk. r-klė: p. 213-222

338.48 Turizmas - Gamtosaugos aspektas. Tausojanti plėtra. Turizmas - Vadyba - Atvejų analizė. Turizmas - Marketingas - Atvejų analizė

 

146   K, SK

Karalevičius, Skirmantas Leonas

Krepšinio pilnaties sapnas : [knyga skirta krepšininko A.Sabonio 50-mečiui] / S.L.Karalevičius. - Kaunas [i.e. Klaipėda] : [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2015. - 447, [1] p. : iliustr., faks., portr.

796.323(474.5)(092)+796.323(474.5)(091) Sabonis, Arvydas, 1964-. Krepšininkai - Lietuva - Biografijos. Krepšinis - Lietuva - Istorija

 

147   SK

Labeckas, Kęstutis

Šachmatai nuo pradžių iki akademijos / K.Labeckas, G.Zybartas. - Vilnius : Petro ofsetas, 2015. - 110, [2] p. : iliustr.

794.1 Šachmatai - Partijos

 

148   SK

Roberts, Kenneth

The business of leisure : tourism, sport, events and other leisure industries / K.Roberts. - 2nd ed. - London : Palgrave, 2016. - x, 262 p. - Bibliogr.: p. 237-254. - Dalyk. r-klė: p. 255-262.

79:658 Laisvalaikio paslaugų pramonė. Laisvalaikis - Ekonominis aspektas. Laisvalaikis - Valdymas

 

 48. Kalbos mokslai.

 

149    A230825, BF

Grigaliūnienė, Sigutė

Anglų kalbos pradžiamokslis : 90 pamokų : mokymosi priemonė / S.Grigaliūnienė. - 8-oji papild. laida. - Kaunas : Naujasis lankas, 2015. - 248 p. : iliustr. + 1 garso diskas (CD). - (Forget-me-not).

811.111(075.4) Anglų kalba - Pradžiamoksliai. Anglų kalba - Mokomosios priemonės kitakalbiams - Lietuviams

 

 49. Geografija. Ekonominė geografija.

 

150-151  SK    

              Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai : [apžvalgų ir biografijų rinkinys] / [redakcinė kolegija: V.Dauderienė … [et al.]. - Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2015. - 2 d. : iliustr., faks., portr. ; Taip pat vartojama antr.: 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai - Skiriama Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir Lietuvą kuriančių asmenybių atminimui įamžinti.

D. 1. - 2015. - 719, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Nugarėlės antr.: Lietuvos pasiekimai, 1990-2015. - Bibliogr.: p. 717-719.

D. 2. - 2015. - 1199, [1] p. : portr.

929(474.5)(035)+658(474.5)(035)+061(474.5)(035)+338(474.5)(035)+308(474.5)(035)+008(474.5)(035) Įžymybės -  Biografijos - Įstaigos ir organizacijos - Įmonės - Ekonominė padėtis - 1990 kovo 11- Socialinė padėtis - Lietuva - Kultūra - Žinynai, vadovai ir kt.

 

152   SK

Laiconas, Erikas

Labas, Slovėnija : informacija apie šalį ir patarimai keliautojui ; Tranzitu per Triesto provinciją (Italija) / E.Laiconas. - Vilnius : Fortus Vita, 2016. - 96 p. : iliustr., žml. - Priedas prie: Kelionės ir pramogos. Taip pat vartojama antr.: Tranzitu per Triesto provinciją (Italija). - Kn. taip pat: Geriausia šalis Europoje būti studentu / G.Simanauskaitė, p. 85-86.

910.4:379.85(479.1)+796.5(479.1) Keliautojai - Patarimai, konsultacijos ir kt. Slovėnija - Kelionių vadovai

 

 50. Istorija.

 

153   D18337, BF, D18337BG, SK

Kas yra kas Lietuvoje, 2015 : biografinis žinynas / [vyriausiasis redaktorius L.Pupelis]. - Kaunas : Leidybos studija, 2015. - 1271 p. : iliustr., portr. - Taip pat vartojama antr.: KYK.

929(474.5)(031)+658(474.5)(031)+061(474.5)(031) Įžymybės - Biografijos - Įstaigos ir organizacijos - Lietuva - Įmonės - Lietuva - Žinynai, vadovai ir kt.

 

154   B208828, BF

Kulikauskas, Gediminas

Elektros boikotas ir kiti pasakojimai apie smetoninę Lietuvą / G.Kulikauskas. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2015]. - 413, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml.

94(474.5)"1918/1940"+316.728(474.5)(091)+621.311(474.5)(091)+323.25(474.5)(091) Lietuva - Istorija - Lietuvos Respublika, 1918-1940. Lietuva - Visuomeninis gyvenimas - Istorija. Socialinė gyvensena. Elektros energijos vartojimas - Lietuva - Istorija. Pasyvusis pasipriešinimas - Lietuva. Boikotas

 

155   SK

Mačiulis, Dangiras

Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga - 1940 m.) / D.Mačiulis, D.Staliūnas ; Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. - 322, [1] p. : iliustr., faks. - Santr. angl. - Bibliogr., p. 297-315, ir išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 319-322.

94(474.5-25)"18/19"+94(474.5)"1861/1917"+94(474.5)"1918/1940"+327(474.5:438)(091)+327(438:474.5)(091) Vilnius (Lietuva) - Istorija - 19 amžius. 20 amžius. Sostinės - Vilniaus klausimas. Nacionalinė valstybė. Lietuva - Užsienio ryšiai - Lenkija - Iki nepriklausomybės paskelbimo, 1861-1917. Lietuva - Istorija - Lietuvos Respublika, 1918-1940