Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  skaitytojai aptarnaujami: 9:00-19:00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gautos knygos

Užsisakyti INTERNETU

Ekonomika. Darbo ekonomika. Ekonomikos mokslai. Ūkio ekonomika. Ekonominio bendradarbiavimo formos.

STAND
Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai : [papildymai] / Uždaroji akcinė bendrovė „Sistela". - Vilnius, 1995-. - ISSN 1392-3994
           1 papildymas : Rink. N57P. Automobilių kelių statybos darbai. - 2016. - 49 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

STAND
Pastatų atnaujinimo ( modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos / Uždaroji akcinė bendrovė „Sistela". - Vilnius, 2014-. - ISSN 2351-5627
         (V) : Pagal 2016 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas. - 2016. - 135 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

STAND
Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : Sistela, 2003-. - ISSN 1648-6099
         (XXV) : Pagal 2016 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas. - 2016. - 24 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

STAND
Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : Sistela, 1999-. - ISSN 1392-8953
         (XXVIII) : Pagal 2016 m. kovo mėn. darbo, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainos. - 2016. - 224 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

STAND
Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai / Lietuvos Respublika. Aplinkos ministerija. - Vilnius : Sistela, 1999-. - ISSN 1392-8945
         (XXVIII) : Pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias rinkos kainas. - 2016. - 135 p.
338.5:69 Statyba - Kainos

Teisė.

PIC
Seznam českých udĕlených patentů a zapsaných užitných vzorů ; List of Czech granted patents and registered utility models / Úřad průmyslového vlastnictví. - Praha, 2009-
       2015 : publikovaných ve Vĕstníku ÚPV č. 1-52/2015 : udĕlené patenty č. 304884-305601 : zapsané užitné vzory č. 27614-29010 : published in the Official Gazette (Vĕstník ÚPV) No. 1-52/2015 : granted patents No. 304884-305601 : registered utility models No. 27614-29010. - 2016. - 368 p. - R-klės: p. 302- 368
347.773(437.1)+001.894(437.1) Pramoninis dizainas - Patentai - Čekija. Patentai - Čekija

 Valstybės administracinis valdymas. Karo mokslai.

D18363, BF
Lietuvos karinė doktrina : patvirtinta Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-570 / [Lietuvos kariuomenė] ; [parengė Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba] ; atsakingasis redaktorius G.Sadaitis. - 2-asis leid. - [Vilnius] : [Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija], 2016. - 106 p. įv. pag. : iliustr., schem. - Turinyje aut.: Jonas Vytautas Žukas.
355(474.5) Strategija. Karinė doktrina - Lietuva. Lietuva - Ginkluotosios pajėgos

D18358, BF
Lietuvos Respublikos karinė strategija : patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-252. - Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2016. - 11, [1] p., įsk. virš. - Kiti leidimai: The military strategy of the Republic of Lithuania.
355(474.5)+355.02(474.5)+327(474.5)+327.51NATO+355.3NATO:061.1 Lietuva. Kariuomenė - Valdymas. North Atlantic Treaty Organization. Nacionalinis saugumas - Lietuva. Lietuva - Karinė politika. Lietuva - Ginkluotosios pajėgos. Lietuva - Krašto apsauga

D18359, BF
The military strategy of the Republic of Lithuania : approved by the order No. V-252 of the Minister of National Defence of the Republic of Lithuania, 17 March 2016. - Vilnius : Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, 2016. - 11, [1] p., įsk. virš.- Kiti leidimai: Lietuvos Respublikos karinė strategija.
355(474.5)+355.02(474.5)+327(474,5)+327.51NATO+355.3NATO:061.1 Lietuva. Kariuomenė - Valdymas. North Atlantic Treaty Organization. Nacionalinis saugumas - Lietuva. Lietuva - Karinė politika. Lietuva - Ginkluotosios pajėgos. Lietuva - Krašto apsauga

Menas. Braižyba. Piešimas. Rankdarbiai.

C42441, BF
Imahashi, Riko
The Akita Ranga School and the cultural context in Edo Japan / R.Imahashi ; translated by R.S.McCreery ; LTCB International Library Trust, Inetrnational house of Japan. - Tokyo : Inetrnational house of Japan, Inc., 2016. - xvi, 434 p., [4] iliustr. lap. : iliustr. - (LCTB International library selection ; no. 34). - Dalis teksto jap. - Bibliogr.: p. 369-415. - Dalyk. r-klė: p. 425-434.
75.03(520) Tapyba, Japonijos - Japonija

C37443/24, BF
The Low Countries : TLC : arts and society in Flanders and the Netherlands. - Bruges (Flanders) : Flemish-Netherlands Foundation "Stichting Ons Erfdeel", 1993-
      No. 24 / [chief editor: L.Devoldere]. - 2016. - 320 p. : iliustr., portr., žml. - Bibliogr. str. gale. - ISBN 978-90-79705-245
7(492) Menas - Olandija. Menas - Flandrija. Menas ir visuomenė - Beniliukso šalys. Literatūra - Beniliukso šalys

Kalbos mokslai.

C42455, BF
Drazdauskienė, Marija Liudvika
Language and usage: potentialities and problems : [vertimas į anglų k.] / M.L.Drazdauskiene-Rutkauskaite ; english editor C.Phillips. - Warszawa : Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, 2016. - 241 p. - Bibliogr. išnašose, ir p. 228-239. - Dalyk. r-klė: p. 240-241.
802.0 Anglų kalba - Stilius. Anglų literatūra - Kalba