Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

NORMATYVINIAI  DOKUMENTAI

Standartai

1          Stand.

LST 1536:2015. Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis ir spiritiniai gėrimai. Įprastiniai analizės metodai = Ethyl alcohol and spirit drinks of agricultural origin. Routine methods of analysis : keičia: LST 1536:2004 : galioja nuo: 2015 01 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK11. - Vilnius, 2015. - 56 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 67.160.10.

 

2          Stand.

LST 1969:2015. Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai. Įprastiniai analizės metodai = Wine and other fermented beverages. Routine methods of analysis : keičia: LST 1969:2004 : galioja nuo: 2015 01 09 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK11. - Vilnius, 2015. - 38 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 67.160.10.

 

3          LST EN 13480-1:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai = Metallic industrial piping - Part 1: General : keičia: LST EN 13480-1:2003, LST EN 13480-1:2003/A1:2005, LST EN 13480-1+A1:2007, LST EN 13480-1:2003/A2:2008 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 56. - Vilnius, 2014. - 17 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 23.040.01.

 

4          Stand.

LST EN 13480-6:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 6 dalis. Papildomi reikalavimai, keliami užkastiesiems vamzdynams = Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping : keičia: LST EN 13480-6:2004, LST EN 13480-6:2004/A1:2006, LST EN 13480-6:2005, LST EN 13480-6:2005/A1:2007, LST EN 13480-6:2004/P:2005 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 56. - Vilnius, 2014. - 37 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 23.040.01.

 

5          Stand.

LST EN 1594:2014. Dujų infrastruktūra. Didesnio kaip 16 bar didžiausiojo eksploatacinio slėgio vamzdynai. Funkciniai reikalavimai = Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements : keičia: LST EN 1594:2009 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 28. - Vilnius, 2014. - 85 p. - Lietuviškoji versija. -ICS: 23.040.01, 75.200.

 

6          Stand.

LST EN 15958:2012. Trąšos. Vandenyje tirpaus fosforo ekstrahavimas = Fertilizers - Extraction of water soluble phosphorus : keičia: LST CEN/TS 15958:2010 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 57. - Vilnius, 2014. - 6 p. - Lietuviškoji versija. -ICS: 65.080.

 

7          Stand.

LST EN 15960:2012. Trąšos. Visuminio kalcio, visuminio magnio, visuminio natrio ir visuminės sulfatų pavidalo sieros ekstrahavimas = Fertilizers - Extraction of total calcium, total magnesium, total sodium and total sulfur in the forms of sulfates : keičia: LST CEN/TS 15960:2010 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 57. - Vilnius, 2014. - 6 p. - Lietuviškoji versija. -ICS: 65.080.

 

8          Stand.

LST EN 15961:2012. Trąšos. Vandenyje tirpių kalcio, magnio, natrio ir sulfatų pavidalo sieros ekstrahavimas = Fertilizers - Extraction of water-soluble calcium, magnesium, sodium and sulfur in the form of sulfates : keičia: LST CEN/TS15661:2010 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 57. - Vilnius, 2014. - 6 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.080.

 

9          Stand.

LST EN 55024:2011. Informacinių technologijų įranga. Atsparumo charakteristikos. Ribinės vertės ir matavimo metodai (CISPR 24:2010) = Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 24:2010) : keičia: LST EN 55024:2000, LST EN 55024:2000/A1:2002, LST EN 55024:2000/A1:2003, LST EN 55024:2000/A2:2003, LST EN 55024:2000/A2:2004, LST EN 55024:2000/IS1:2007 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 8. - Vilnius, 2014. - 43 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 33.100.20.

 

10         Stand.

LST EN 867-5:2002. Sterilizatoriuose naudojamos nebiologinės sistemos. 5 dalis. Indikatorių sistemų ir proceso išbandymo priemonių, naudojamų mažų B ir S tipo sterilizatorių eksploatacinėms charakteristikoms tikrinti, techniniai reikalavimai = Non-biological systems for use in sterilizers - Part 5: Specification for indicator systems and process challenge devices for use in performance testing for small sterilizers Type B and Type S : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.10.

 

11         Stand.

LST EN ISO 10140-2:2010. Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 2 dalis. Ore sklindančio garso izoliacijos matavimas (ISO 10140-2:2010) = Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2010) : keičia: LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007, LST EN ISO 140-16:2007 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 31. - Vilnius, 2014. - 19 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.120.20.

 

12         Stand.

LST EN ISO 10140-3:2010. Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 3 dalis. Smūgio garso izoliacijos matavimas (ISO 10140-3:2010) = Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO 10140-3:2010) : keičia: LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007, LST EN ISO 140-16:2007 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 31. - Vilnius, 2014. - 17 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.120.20.

 

13         Stand.

LST EN ISO 10140-4:2010. Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 4 dalis. Matavimo procedūros ir reikalavimai (ISO 10140-4:2010) = Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 4: Measurement procedures and requirements (ISO 10140-4:2010) : keičia: LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007, LST EN ISO 140-16:2007 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 31. - Vilnius, 2014. - 16 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.120.20.

 

14         Stand.

LST EN ISO 10140-5:2010. Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 5 dalis. Bandymo įrenginių ir įrangos reikalavimai (ISO 10140-5:2010) = Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 5: Requirements for test facilities and equipment (ISO 10140-5:2010) : keičia: LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007, LST EN ISO 140-16:2007 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 31. - Vilnius, 2014. - 40 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.120.20.

 

15         Stand.

LST EN ISO 11607-1:2009. Galutinai sterilizuotų medicinos priemonių pakuotės. 1 dalis. Reikalavimai medžiagoms, sterilaus barjero sistemoms ir pakuotės sistemoms (ISO 11607-1:2006) = Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2006) : keičia: LST EN ISO 11607-1:2006 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 30 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.30.

 

16.               Stand.

LST EN ISO 11607-2:2006. Galutinai sterilizuotų medicinos priemonių pakuotės. 2 dalis. Formavimo, sandarinimo ir surinkimo procesų patvirtinimo reikalavimai(ISO 11607-2:2006) = Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2006) : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 17 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.30.

 

17         Stand.

LST EN ISO 11850:2012. Miškų ūkio mašinos. Bendrieji saugos reikalavimai (ISO 11850:2011) = Machinery for forestry - General safety requirements (ISO 11850:2011) : keičia: LST EN 14861:2004+A1:2010 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 13. - Vilnius, 2014. - 22 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.060.80.

 

18         Stand.

LST EN ISO 14155:2012. Žmonėms skirtų medicinos priemonių klinikinis tyrimas. Gera klinikinė praktika (ISO 14155:2011) = Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011) : keičia: LST EN ISO 14155:2011,LST EN ISO 14155:2011/AC:2011 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 61 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.100.20.

 

19         Stand.

LST EN ISO 17665-1:2006. Sveikatos priežiūros produktų sterilizavimas. Drėgnoji šiluma. 1 dalis. Medicinos priemonių sterilizavimo proceso kūrimo, validavimo ir įprastinio tikrinimo reikalavimai (ISO 17665-1:2006) = Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 17665-1:2006) : keičia: LST EN 554:2001 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 49 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.01.

 

20         Stand.

LST EN ISO 4254-10:2010. Žemės ūkio mašinos. Sauga. 10 dalis. Rotoriniai vartytuvai ir grėbliai (ISO 4254-10:2009) = Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes (ISO 4254-10:2009) : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 13. - Vilnius, 2014. - 40 p. - Lietuviškoji versija. - Keitinys: AC:2010. - ICS: 65.060.50.

 

21         Stand.

LST EN ISO 898-2:2012. Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detalių mechaninės savybės. 2 dalis. Nustatytų savybių klasių veržlės. Stambusis ir smulkusis sriegiai (ISO 898-2:2012) = Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-2:2012) : keičia: LST EN 20898-2:2000, LST EN ISO 898-6:2000 : galioja nuo: 2014 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 56. - Vilnius, 2014. - 27 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 21.060.20.

 

22         Stand.

LST ISO/IEC 20000-1:2015. Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas. 1 dalis. Paslaugų vadybos sistemos reikalavimai (tapatus ISO/IEC 20000-1:2011) = Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements (ISO/IEC 20000-1:2011, identical) : galioja nuo: 2015 01 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 4. - Vilnius, 2015. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 03.080.99, 35.020.