Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  skaitytojai aptarnaujami: 9:00-19:00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

1      LST EN 13250:2014+A1:2015. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant geležinkeliams tiesti = Geotextiles and geotextile-related products- Characteristics required for use in the construkcion of railways : keičia: LST EN 13250:2014 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 59. - Vilnius, 2016. - 39 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 13250:2014+A1:2015. - Keitinys A1 nuo 2016 09 01. - ICS: 59.080.70. - lietuvių k.

2      LST EN 13249:2014+A1:2015. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms įrengti (išskyrus geležinkelius ir asfalto sluoksnį) = Geotextiles and geotextile-related products- Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion) : keičia: LST EN 13249:2014 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 59. - Vilnius, 2016. - 39 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 13249:2014+A1:2015. - Keitinys A1:2015. - ICS: 59.080.70. - lietuvių k.

3      LST EN 415-10:2014. Pakavimo mašinų sauga. 10 dalis. Bendrieji reikalavimai = Safety of packaging machines- Part 10: General Requirements : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 42. - Vilnius, 2016. - 86 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 415-10:2014. - ICS: 55.200. - lietuvių k.

4      LST EN 12467:2012+A1:2016. Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai = Fibre-cement flat sheets- Product specification and test methods : keičia: LST EN 12467:2012 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 46. - Vilnius, 2016. - 57 p.. - ICS: 91.100.40. - lietuvių k.

5      LST EN 12467:2012. Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai = Fibre-cement flat sheets- Product specification and test methods : keičia: LST EN 12467:2005, LST EN 12467:2005/A1:2005, LST EN 12467:2005/A2:2007 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 46. - Vilnius, 2016. - 50 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 12467:2012. - Keičiama:į LST EN 12467:2012+A1:2016 nuo 2016 0 9 01. - Anuliuota: 2016 09 01. - ICS: 91.100.40. - lietuvių k.

6      LST EN 13779:2007. Negyvenamųjų pastatų vėdinimas. Vėdinimo ir patalpų kondicionavimo sistemų veiksmingumo reikalavimai = Ventilation for non-residential buildings- Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems : keičia: LST EN 13779:2004 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 50. - Vilnius, 2016. - 65 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 13779:2007. - ICS: 91.140.30. - lietuvių k.

7      LST EN 13561:2015. Išorinės žaliuzės ir markizės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai = External blinds and awnings- Performance requirements including safety : keičia: LST EN 13561:2004+A1:2009 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 60. - Vilnius, 2016. - 53 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 13561:2015. - Pataisa AC nuo 2016 09 01. - ICS: 91.060.50. - lietuvių k.

8      LST EN 81-77:2014. Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialusis keleivinių ir krovininių liftų pritaikymas. 77 dalis. Liftai, veikiami seisminių sąlygų = Safety rules for the construction and installations of lifts- Particular applications for passenger and goods passenger lifts- Part 77: Lifts subject to seismic conditions : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 77. - Vilnius, 2016. - 26 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 81-77:2013. - ICS: 91.120.25, 91.140.90. - lietuvių k.

9      LST 1428-15:2016. Betonas. Bandymo metodai.15 dalis. Dilumo nustatymas = Concrete- Test methods- Part 15: Determination of wear resistance : keičia: LST L 1428.15:2006 : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 19. - Vilnius, 2016. - 6 p.. - ICS: 91.100.10. - lietuvių k.

10      LST EN 1342:2012. Gamtinio akmens grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai = Setts of natural stone for external paving- Requirements and test methods : keičia: LST EN 1342:2003 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 19. - Vilnius, 2016. - 28 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 1342:2012. - ICS: 93.080.20. - lietuvių k.

11      LST EN 1341:2012. Gamtinio akmens grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai = Slabs of natural stone for external paving- Requirements and test methods : keičia: LST EN 1341:2003 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 19. - Vilnius, 2016. - 32 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 1341:2012. - ICS: 93.080.20. - lietuvių k.

12      LST EN ISO 10535:2007. Keltuvai neįgaliesiems perkelti. Reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 10535:2006) = Hoists for the transfer of disabled persons- Requirements and test methods (ISO 10535:2006) : keičia: LST EN ISO 10535:2002 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 54. - Vilnius, 2016. - 53 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN ISO 10535:2006. - ICS: 11.180.10. - lietuvių k.

13      LST EN 14491:2012. Apsauginės dulkių sprogimo slėgio šalinimo sistemos = Dust explosion venting protective systems : keičia: LST EN 14491:2006, LST EN 14491:2006+AC:2009, LST EN 14491:2006/AC:2009, LST EN 14491:2006/P:2010 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 76. - Vilnius, 2016. - 39 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 14491:2012. - ICS: 13.230. - lietuvių k.

14      LST EN Apsauginės dulkių sprogimo slėgio šalinimo sistemos = Dust explosion venting protective systems : keičia: LST EN 14491:2006, LST EN 14491:2006+AC:2009, LST EN 14491:2006/AC:2009, LST EN 14491:2006/P:2010 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 76. - Vilnius, 2016. - 39 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 14491:2012. - ICS: 13.230. - lietuvių k.

15      LST EN ISO 14001:2015. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2015) = Environmental management systems- Requirements with quidance for use (ISO 14001:2015) : keičia: LST EN ISO 14001:2005, LST EN ISO 14001:2005/AC:2009, LST EN ISO 14001:2005/P:2011 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 36. - Vilnius, 2016. - 42 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN ISO 14001:2015. - ICS: 13.020.10. - lietuvių k.

16      LST EN 12016:2013. Elektromagnetinis suderinamumas. Liftams, eskalatoriams ir judamiesiems takams skirtas gaminių šeimos standartas. Atsparumas trukdžiams = Electromagnetic compability- Product family standard for lifts, escalators and moving walks- Immunity : keičia: LST EN 12016:2005+A1:2008 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 77. - Vilnius, 2016. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN 12016:2013. - ICS: 33.100.20, 91.140.90. - lietuvių k.

17      LST EN ISO 9000:2015. Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2015) = Quality management systems- Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015) : keičia: LST EN ISO 9000:2005, LST EN ISO 9000:2007 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 24. - Vilnius, 2016. - 64 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: EN ISO 9000:2015. - ICS: 01.040.03, 03.120.10. - lietuvių k.

18      LST 1438:2016. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė priežiūra ir remontas. Paslaugoms keliami reikalavimai = Maintenance and repair of motor vehicles and trailers- Service requirements : keičia: LST 1438:2005 : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, LDG 3. - Vilnius, 2016. - 14 p.. - ICS: 03.080.99. - lietuvių k.

19      LST EN ISO 9001:2015. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015) = Quality management systems- Requirements (ISO 9001:2015) : keičia: LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 9001:2008/AC:2009 : galioja nuo: 2016 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 24. - Vilnius, 2016. - 34 p. - Lietuviškoji versija. - Atitikmuo: ISO 9001:2015. - ICS: 03.120.10. - lietuvių k.

20     LST EN ISO 5223 : 2016. Grūdų tyrimo sietai (ISO 5223:1995, įskaitant keitinį Amd.1:1999) = Test sieves for cereals (ISO 5223:1995, including Amendment 1:1999) : keičia: LST ISO 5223+A1:2003 : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 15. - Vilnius, 2016. - 12 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 5223:2015. - ICS: 67.260. - lietuvių k.

21      LST EN ISO 7973 : 2016. Grūdai ir maltų grūdų produktai. Miltų klampos nustatymas. Metodas naudojant amilografą (ISO 7973:1992) = Cereals and milled cereal products - Determination of the viscosity of flour - Method using an amylograph (ISO 7973:1992) : keičia: LST ISO 7973:2006 : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 15. - Vilnius, 2016. - 14 p. - Lietuviška versija. - atitikmuo: EN ISO 7973:2015. - ICS: 67.060. - lietuvių k.

22      LST EN 1927-2:2008/AC:2010. Apvaliosios spygliuočių medienos klasifikavimas pagal kokybę. 2 dalis. Pušys. = Qualitative classification of softwood round timber - Part 2: Pines : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 17. - Vilnius, 2016. - 2 p. - Lietuviška versija. - Atitikmuo: EN 1927-2:2008/AC:2009. - Pataisa AC. - ICS: 79.080. - lietuvių k.

23      LST EN 12390-3:2009/AC:2011. Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris. = Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 19. - Vilnius, 2016. - 2 p. - Lietuviška versija. - Atitikmuo: EN 12390-3:2009/AC. - Pataisa AC. - ICS: 91.100.30. - lietuvių k.

24      LST EN 16005:2013. Mechaniškai valdomų įeinamųjų durų sąrankos. Naudojimo sauga. Reikalavimai ir bandymo metodai. = Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 60. - Vilnius, 2016. - 54 p. - Lietuviška versija. - Atitikmuo: EN 16005:2012. - ICS: 91.060.50. - lietuvių k.

25      LST EN 15759-1:2012. Kultūros vertybių išsaugojimas. Vidaus klimatas.1 dalis.  Bažnyčių, koplyčių ir kitų maldos namų šildymo gairės. = Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 81. - Vilnius, 2016. - 22 p. - Lietuviška versija. - Atitikmuo: EN 15759-1:2011. - ICS: 97.195. - lietuvių k.

26      LST EN 12183 : 2014. Rankomis varomi neįgaliųjų vežimėliai. Reikalavimai ir bandymo metodai. = Manual wheelchairs. Requirements and test methods. : pakeičia : LST EN 12183: 2010, LST EN 12183: 2010/P: 2011 : galioja nuo: 2017 03 31 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 54. - Vilnius, 2017. - 42 p. - Lietuviška versija. - Atitikmuo: EN 12183: 2014. - ICS: 11.180.10. - lietuvių k.

27      LST EN 343+A1:2007/AC:2010. Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus. = Protective clothing - Protection against rain : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 35. - Vilnius, 2016. - 2 p. - Lietuviška versija. - Atitikmuo: EN 343:2003+A1:2007/AC:2009. - Pataisa AC. - ICS: 13.340.10. - lietuvių k.

28      LST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009. Apsauginės ugniagesių pirštinės = Protective gloves for firefighters : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 35. - Vilnius, 2016. - 2 p. - Lietuviška versija. - Atitikmuo: EN 659:2003+A1:2008/AC:2009. - Pataisa AC. - ICS: 13.340.40. - lietuvių k.

29     LST EN ISO 14505-2:2007/AC:2009. Šiluminės aplinkos ergonomika. Šiluminės aplinkos įvertinimas transporto priemonėse. 2 dalis. Lygiavertės temperatūros nustatymas (ISO 14505-2:2006/Cor.1:2007) = Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of thermal environments in vehicles - Part 2: Determination of equivalent temperature (ISO 14505-2:2006/Cor.1:2007) : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 64. - Vilnius, 2016. - 3 p. - Lietuviška versija. - Pataisa AC. - ICS: 13.180, 43.020. - lietuvių k.

30      LST ISO/IEC 27005:2011. Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo rizikos valdymas (tapatus ISO/IEC 27005:2011) = Information technology - Security techniques - Information security risk management (ISO/IEC 27005:2011, identical) : keičia: LST ISO/IEC 27005:2008 : galioja nuo: 2016 10 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 79. - Vilnius, 2016. - 63 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: ISO/IEC 27005:2011. - ICS: 35.040. - lietuvių k.

31      LST EN ISO 14688-2:2004/A1:2014. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai. 1 keitinys (ISO 14688-2:2004/Amd.1:2013) = Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification - Amendment 1 (ISO 14688-2:2004/Amd.1:2013) : galioja nuo:2016 10 31 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 59. - Vilnius, 2016 - Lietuviška versija. - Atitikmuo: EN ISO 14688-2:2004/A1:2013. - lietuvių k.