Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

NORMATYVINIAI  DOKUMENTAI

Standartai

 

1          Stand.

LST 1988:2006+1K:2014. Uogienės. Bendrieji reikalavimai = Preserves - General requirements : keičia: LST 1988:2006 : galioja nuo: 2014 03 26 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 6. - Viilnius, 2014. - 7 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 67.080.10.

 

2          Stand.

LST 2006:2014. Tarrąsčiai. Techniniai reikalavimai = Packing logs. Technical requirements : galioja nuo: 2014 04 18 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 17. - Vilnius, 2014. - 3 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 79.040.

 

3          Stand.

LST 2007:2014. Geografinė informacija. Vietovardžių pateikimo žemėlapiuose reikalavimai = Geographic information. Requirements for presentation of place names in maps : galioja nuo: 2014 03 26 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 86. - Vilnius, 2014. - 18 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 35.240.70.

 

4          Stand.

LST EN 13481-2:2012. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 2 dalis. Gelžbetoninių pabėgių sąvaržos = Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers : keičia: LST EN 13482-2:2004, LST EN 13481-2:2004/A1:2006 : galioja nuo: 2014 04 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 18 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.100.

 

5          Stand.

LST EN 13481-5:2012. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 5 dalis. Sąvaržos, skirtos plokštėmis kloto bėgių kelio paviršiuje paklotiems arba į kanalus įleistiems bėgiams = Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 5: Fastening systems for slab track with rail on the surface or rail embedded in a channel : keičia: LST EN 13481-5:2003, LST EN 13481-5:2003/A1:2006 : galioja nuo: 2014 04 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 16 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.100.

 

6          Stand.

LST EN 15287-1:2007+A1:2010. Dūmtraukiai. Dūmtraukių projektavimas, įrengimas ir perdavimas eksploatuoti. 1 dalis. Dūmtraukiai, skirti nuo patalpos oro priklausantiems šildymo prietaisams = Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances : keičia: LST EN 15287-1:2007 : galioja nuo: 2014 02 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 84. - Vilnius, 2014. - 73 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.060.40.

 

7          Stand.

LST EN 15440:2011. Kietasis atgautasis kuras. Biomasės kiekio nustatymo metodai = Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content : keičia: LST CEN/TS 15440:2007, LST CEN/TS 15747:2009 : galioja nuo: 2014 05 13 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 71. - Vilnius, 2014. - 50 p. - Lietuviškoji versija. - Keitinys: AC:2011. - ICS: 01.110, 35.240.30,, 49.020, 75.160.10.

 

8          Stand.

LST EN 1554:2012. Konvejerio juostos. Trinties į būgną bandymas = Conveyor belts - Drum friction testing : keičia: LST EN 1554:2002 : galioja nuo: 2014 04 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 74. - Vilnius, 2014. - 12 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 53.040.20.

 

9          Stand.

LST EN 15689:2010. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. Kryžmių komponentai, pagaminti iš liejamojo austenitinio manganinio plieno = Railway applications - Track - Switches and crossings - Crossing components made of cast austenitic manganese steel : galioja nuo: 2014 05 13 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 18 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.100.

 

10         Stand.

LST EN ISO 11930:2012. Kosmetikos gaminiai. Mikrobiologija. Kosmetikos gaminio antimikrobinės apsaugos įvertinimas (ISO 11930:2012, pataisyta 2013-05-01 versija) = Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product (ISO 11930:2012, Corrected version 2013-05-01) : galioja nuo: 2014 04 18 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 75. - Vilnius, 2014. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 07.100.99, 71.100.70.