Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

1          Stand.

LST EN 12182:2012. Pagalbinės priemonės neįgaliesiems. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai = Assistive products for persons with disability - General requirements and test methods : keičia: LST EN 12182:2001 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 54. - Vilnius, 2014. - 54 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.01.

 

2          Stand.

LST EN 12184:2014. Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai, motoroleriai ir jų įkrovikliai. Reikalavimai ir bandymo metodai = Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods : keičia: LST EN 12184:2010 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 54. - Vilnius, 2014. - 54 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.180.10.

 

3          Stand.

LST EN 1279-3:2003. Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 3 dalis. Ilgalaikio bandymo metodas ir dujų nuotėkio spartos bei jų koncentracijos leidžiamųjų nuokrypų reikalavimai = Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances : galioja nuo: 2014 11 18 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 60. - Vilnius, 2014. - 25 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 81.040.20.

 

4          Stand.

LST EN 1279-4:2003. Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 4 dalis. Kraštų sandariklių fizikinių savybių tyrimo metodai = Glass in building - Insulating glass units - Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seals : galioja nuo: 2014 11 18 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 60. - Vilnius, 2014. - 26 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 81.040.20.

 

5          Stand.

LST EN 13163:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija = Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification : keičia: LST EN 13163:2009 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 26. - Vilnius, 2014. - 53 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.60.

 

6          Stand.

LST EN 13164:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai. Specifikacija = Thermal insulation products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification : keičia: LST EN 13164:2009 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 26. - Vilniaus, 2014. - 44 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.60.

 

7          Stand.

LST EN 13172:2012. Termoizoliaciniai gaminiai. Atitikties įvertinimas = Thermal insulation products - Evaluation of conformity : keičia: LST EN 13172:2008 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 26. - Vilnius, 2014. - 32 p. - lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.60.

 

8          Stand.

LST EN 13298:2004. Geležinkelio taikmenys. Pakabos dalys. Sraigtinės plieninės pakabos spyruoklės = Railway applications - Suspension components - Helical suspension springs, steel : galioja nuo: 2014 10 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 42 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 21.160, 45.060.01.

 

 

 

9          Stand.

LST EN 13481-1:2012. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 1 dalis. Apibrėžtys = Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 1: Definitions : keičia: LST EN 13481-1:2004, LST EN 13481-1:2004/A1:2006 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 10 p. - Lietuviškoji versija. - - ICS: 01.040.93, 93.100.

 

10         Stand.

LST EN 13707:2014. Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai lakštai, skirti stogo hidroizoliacijai. Apibrėžtys ir charakteristikos = Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics : keičia: LST EN 13707:2005+A2:2010, LST EN 13707:2005+A2:2010/P:2012 : galioja nuo: 2014 10 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 46. - Vilnius, 2014. - 37 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 01.040.91, 91.100.50.

 

11         Stand.

LST EN 13802:2014. Geležinkelio taikmenys. Pakabos komponentai. Hidrauliniai amortizatoriai = Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers : keičia: LST EN 13802:2004 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 53 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 45.040.

 

12         Stand.

LST EN 14309:2009+A1:2013. Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija = Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification : keičia: LST EN 14309:2010 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 26. - Vilnius, 2014. - 47 p. - Lietuviškoji versija. -  ICS: 91.100.60.

 

13         Stand.

LST EN 15528:2008+A1:2013. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio linijų kategorijos, skirtos riedmenų apkrovų ribinių verčių ir infrastruktūros sąsajai valdyti = Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure : keičia: LST EN 15528:2008 : galioja nuo: 2014 09 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 51 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 03.220.30, 45.060.20.

 

14         Stand.

LST EN 15558:2009. Trąšos. Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas pagal Ulschą = Fertilizers - Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Ulsch : keičia: LST CEN/TS 15558:2007 : galioja nuo: 2014 09 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 57. - Vilnius, 2014. - 13 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.080.

 

15         Stand.

LST EN 15559:2009. Trąšos. Nitratinio ir amoniakinio azoto nustatymas pagal Arndą = Fertilizers - Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Arnd : keičia: LST CEN/TS 15559:2007 : galioja nuo: 2014 09 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 57. - Vilnius, 2014. - 14 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.080.

 

16         Stand.

LST EN 15750:2010. Trąšos. Visuminio azoto, kuris trąšose yra tik kaip nitratinis, amoniakinis ir karbamidinis azotas, nustatymas dviem skirtingais metodais = Fertilizers - Determination of total nitrogen in fertilizers containing nitrogen only as nitric, ammoniacal and urea nitrogen by two different methods : keičia: LST CEN/TS 15750:2008 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 57. - Vilnius, 2014. - 15 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.080.

 

17         Stand.

LST EN 1870-4:2012. Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 4 dalis. Daugiadiskės rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo išilginio pjaustymo staklės = Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 4: Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading : keičia: LST EN 1870-4:2002+A1:2010 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 13. - Vilnius, 2014. - 64 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 79.120.10.

 

18         Stand.

LST EN 20273:2001. Tvirtinimo detalės. Skylės su tarpeliu varžtams ir sraigtams (ISO 273:1979) = Fasteners - Clearance holes for bolts and screws (ISO 273:1979) : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 56. - Vilnius, 2014. - 4 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 21.060.01.

 

19         Stand.

LST EN 206:2014. Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis = Concrete - Specification, performance, production and conformity : keičia: LST EN 206-1:2002, LST EN 206-1:2002/A1:2004, LST EN 206-1:2002/A2:2005, LST EN 206-9:2010 : galioja nuo: 214 09 11 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 19. - Vilnius, 2014. - 86 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.30.

 

20         Stand.

LST EN 413-1:2011. Mūro cementas. 1 dalis. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai = Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria : keičia: LST EN 413-1:2004 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 25. - Vilnius, 2014. - 23 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.10.

 

21         Stand.

LST EN 415-9:2009. Pakavimo mašinų sauga. 9 dalis. Pakavimo mašinų, pakavimo linijų ir susijusios įrangos skleidžiamo triukšmo matavimo metodai. 2-oji ir 3-ioji tikslumo klasės = Safety of packaging machines - Part 9: Noise measurement methods for packaging machines, packaging lines and associated equipment, grade of accuracy 2 and 3 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 42. - Vilnius, 2014. - 28 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 17.140.20, 55.200.

 

22         Stand.

LST EN 50122-1:2011. Geležinkelio taikmenys. Stacionarieji įrenginiai. Apsauga nuo elektros, įžeminimas ir grįžtamosios srovės grandinė. 1 dalis. Apsaugos nuo elektros smūgio priemonės = Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit -- Part 1: Protective provisions against electric shock : keičia: LST EN 50122-1:2001, LST EN 50122-1:2001/P:2005, LST EN 50122-1:2001/AC:2007 : galioja nuo: 2014 10 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 84 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 29.280.

 

23         Stand.

LST EN 50467:2012. Geležinkelio taikmenys. Riedmenys. Elektrinės jungtys, reikalavimai ir bandymo metodai = Railway applications - Rolling stock - Electrical connectors, requirements and test methods : keičia:  LST CLC/TS 50467:2008, LST CLC/TS 50467:2008/AC:2008 : galioja nuo: 2014 11 18 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 41 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 29.120.30, 45.060.01.

 

24         Stand.

LST EN 55014-1:2007. Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai, keliami buitiniams prietaisams, elektriniams įrankiams ir panašiems aparatams. 1 dalis. Spinduliavimas (CISPR 14-1:2005) = Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission (CISPR 14-1:2005) : keičia: LST EN 55014-1+A1+A2:2002 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 8. - Vilnius, 2014. - 64 p. - Lietuviškoji versija. - Keitinys: A1:2009, A2:2012. - ICS: 33.100.10.

 

25         Stand.

LST EN 55015:2013. Elektros apšvietimo ir panašios įrangos keliamų radijo trikdžių charakteristikų ribinės vertės ir matavimo metodai (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013) = Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013) : keičia: LST EN 55015:2007, LST EN 55015:2007/A1:2008, LST EN 55015:2007/A2:2009 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 8. - Vilnius, 2014. - 61 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 33.100.10.

 

26         Stand.

LST EN 60669-2-1:2004. Buitinių ir panašios paskirties stacionariųjų elektros įrenginių jungikliai. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Elektroniniai jungikliai (IEC 60669-2-1:2002, modifikuotas) = Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-1: Particular requirements. Electronic switches (IEC 60669-2-1:2002, modified) : keičia: LST EN 60669-2-1+A2:2002 : galioja nuo: 2014 11 18 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 5. - Vilnius, 2014. - 41 p. - Lietuviškoji versija. - Keitinys: pataisa AC:2008, A1:2009, A12:2010. - ICS: 29.120.40.

 

27         Stand.

               LST EN 61000-4-2:2009. Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-2 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumo elektrostatiniam išlydžiui bandymas (IEC 61000-4-2:2008) = Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test (IEC 61000-4-2:2008) : keičia: LST EN 61000-4-2+A1+A2:2002 : galioja nuo:2014 11 18 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 8. - Vilnius, 2014. - 60 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 23.100.20.

 

28            Stand.

LST EN 71-1:2011+A3:2014. Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės = Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties : keičia: LST EN 71-1:2011+A2:2013 : galioja nuo: 2014 09 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 20. - Vilnius, 2014. - 130 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 97.200.50.

 

29         Stand.

LST EN 716-1:2008+A1:2013. Baldai. Buitinės vaikiškos ir sulankstomosios vaikiškos lovelės. 1 dalis. Saugos reikalavimai = Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements : keičia: LST EN 716-1:2008 : galioja nuo: 2014 09 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 9. - Vilnius, 2014. - 11 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 97.140.

 

30         Stand.

LST EN 716-2:2008+A1:2013. Baldai. Buitinės vaikiškos ir sulankstomosios vaikiškos lovelės. 2 dalis. Bandymo metodai = Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods : keičia: LST EN 716-2:2008 : galioja nuo: 2014 09 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 9. - Vilnius, 2014. - 33 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 97.140.

 

31         Stand.

LST EN 771-2:2011. Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai = Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units : keičia: LST EN 771-2:2003, LST EN 771-2:2003/P:2004, LST EN 771-2:2003/A1:2005, LST EN 771-2:2003/2P:2005, LST EN 771-2+A1:2005 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 23. - Vilnius, 2014. - 36 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.25.

 

32         Stand.

LST EN 771-3:2011. Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais) = Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates) : keičia; LST EN 771-3:2003, LST EN 771-3:2003/P:2005, LST EN 771-3:2003/A1:2005, LST EN 771-3+A1:2005 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 23. - Vilnius, 2014. - 36 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.30.

 

33         Stand.

LST EN 771-4:2011. Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 4 dalis. Autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai = Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units : keičia: LST EN 771-4:2003, LST EN 771-4:2003/A1:2005, LST EN 771-4+A1:2005, LST EN 771-4+A1:2005/P:2005 : galioja nuo: 2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 23. - Vilnius, 2014. - 31 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.30.

 

34         Stand.

LST EN 771-6:2011. Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 6 dalis. Gamtinio akmens mūro gaminiai = Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units : keičia: LST EN 771-6:2005 : galioja nuo:2014 10 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 23. - Vilnius, 2014. - 27 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.15.

 

35         Stand.

LST EN 868-10:2009. Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant medicinos priemones. 10 dalis. Klijine danga dengtos neaustinės poliolefininės medžiagos. Reikalavimai ir bandymo metodai = Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods : keičia: LST EN 868-10:2000 : galioja nuo: 2014 09 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 12 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.30.

 

36         Stand.

LST EN 868-2:2009. Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant medicinos priemones. 2 dalis. Vyniojamoji sterilizavimo pakuotė. Reikalavimai ir bandymo metoda = Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods : keičia: LST EN 868-2:2000 : galioja nuo: 2014 09 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 18 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.30.

 

37         Stand.

LST EN 868-8:2009. Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant medicinos priemones. 8 dalis. Daugkartinė sterilizavimo tara, naudojama gariniuose sterilizatoriuose, atitinkančiuose EN 285. Reikalavimai ir bandymo metodai = Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285 - Requirements and test methods : keičia: LST EN 868-8:2000 : galioja nuo: 2014 09  29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 18 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.30.

 

38         Stand.

LST EN 868-9:2009. Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant medicinos priemones. 9 dalis. Nepadengtos neaustinės poliolefininės medžiagos. Reikalavimai ir bandymo metodai = Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods : keičia: EN 868-9:2000 : galioja nuo: 2014 09 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 9 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.30.

 

39         Stand.

               LST EN ISO 10140-1:2010. Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 1 dalis. Taisyklės, taikomos specialiesiems gaminiams (ISO 10140-1:2010) = Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products (ISO 10140-1:2010) : keičia: LST EN ISO 140-1:1999, LST EN ISO 140-1:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-3:1999, LST EN ISO 140-3:1999/A1:2005, LST EN ISO 140-6:2001, LST EN ISO 140-8:2001, LST EN ISO 140-8:2003, LST EN 20140-10:2001, LST EN ISO 140-11:2005, LST EN ISO 140-11:2005/P:2007, LST EN ISO 140-16:2007 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 31. - Vilnius, 2014. - 14 p. - Lietuviškoji versija. - Keitinys: A1:2012. - ICS: 91.120.20.

 

40            Stand.

LST EN ISO 11138-1:2006. Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Biologiniai indikatoriai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 11138-1:2006) = Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 1: General requirements (ISO 11138-1:2006) : keičia: LST EN 866-1:2000 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 40 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.01.

 

41         Stand.

LST EN ISO 11140-3:2009. Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Cheminiai indikatoriai. 3 dalis. 2 klasės indikatorių sistemos, naudojamos garų skverbimuisi tirti Bowie'o ir Dick'o metodu (ISO 11140-3:2007, įskaitant pataisą Cor.1:2007) = Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 3: Class 2 indicator systems for use in the Bowie and Dick-type steam penetration test (ISO 11140-3:2007, including Cor 1:2007) : keičia: LST EN ISO 11140-3:2007, LST EN ISO 11140-3:2007/AC:2008 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 26 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.01.

 

42         Stand.

LST EN ISO 11140-4:2007. Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Cheminiai indikatoriai. 4 dalis. 2 klasės indikatoriai, naudojami kaip Bowie'o ir Dick'o tyrimo alternatyva garų skverbimuisi aptikti (ISO 11140-4:2007) = Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 4: Class 2 indicators as an alternative to the Bowie and Dick-type test for detection of steam penetration (ISO 11140-4:2007) : keičia: LST EN 867-4:2002 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 37 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.01.

 

43         Stand.

LST EN ISO 11553-2:2009. Mašinų sauga. Lazerinio apdorojimo mašinos. 2 dalis. Saugos reikalavimai, keliami rankiniams lazerinio apdorojimo įtaisams (ISO 11553-2:2007) = Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices (ISO 11553-2:2007) : keičia: LST EN ISO 11553-2:2007 : galioja nuo: 2014 10 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 52. - Vilnius, 2014. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 13.110, 31.260.

 

44         Stand.

LST EN ISO 14065:2013. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Reikalavimai, keliami šiltnamio efektą sukeliančių dujų pareiškimų patvirtinimo ir patikrinimo įstaigoms ir taikomi akredituojant arba kitaip pripažįstant (ISO 14065:2013) = Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition (ISO 14065:2013) : keičia: LST EN ISO 14065:2012 : galioja nuo: 2014 11 18 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 36. - Vilnius, 2014. - 65 p. - Lietuviškoji ir angliškoji versijos. - ICS: 13.020.40.

 

45         Stand.

LST EN ISO 4413:2011. Hidraulika. Bendrosios taisyklės ir saugos reikalavimai, keliami sistemoms ir jų komponentams (ISO 4413:2010) = Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010) : keičia: LST EN 982:2000+A1:2009 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 35. - Vilnius, 2014. - 45 p. - lietuviškoji versija. - ICS: 23.100.01.

 

46         Stand.

LST EN ISO 9606-1:2013. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012, įskaitant Cor.1:2012) = Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor.1:2012) : keičia: LST EN 287-1:2011 : galioja nuo: 2014 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 41. - Vilnius, 2014. - 38 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 03.100.30, 25.160.10.