Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

II. NORMATYVINIAI  DOKUMENTAI

Standartai

 

1              Stand.

LST 1329:2015. Baldai. Terminai ir apibrėžtys = Furniture - Terms and definitions : keičia: LST 1329:1994, LST 1344:1994, LST 1345:1994 : galioja nuo: 2015 07 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 9. - Vilnius, 2015. - 35 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 01.040.97, 97.140.

 

2              Stand.

LST 1331:2015. Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija = Soils for use in road construction - Classification : keičia: LST 1331:2002 : galioja nuo: 2015 07 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 12. - Vilnius, 2015. - 13 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 98.080.20.

 

3              Stand.

LST 1360-2:2015. Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas = Soils for use in road construction - Testing methods - Part 2: Proctor test : galioja nuo: 2015 07 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 12. - Vilnius, 2015. - 26 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.15, 93.080.20.

 

4              Stand.

LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai = Design of construction works. General requirements : Keičia: LST 1516:1998 : Galioja nuo: 2015 06 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 14. - Vilnius, 2015. - 31 p.. - ICS: 01.100.30.

 

5              Stand.

LST EN 13286-2:2010. Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas = Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content - Proctor compaction : keičia: LST EN 13286-2:2004 : galioja nuo: 2015 04 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 12. - Vilnius, 2015. - 29 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.080.20.

 

6              Stand.

LST EN 14274:2013. Automobiliniai degalai. Benzino ir dyzelino kokybės įvertinimas. Degalų kokybės monitoringo sistema (FQMS) = Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel quality - Fuel quality monitoring system (FQMS) : keičia: LST EN 14274:2004, LST EN 14274:2004/AC:2004 : galioja nuo: 2015 05 28 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 40. - Vilnius, 2015. - 25 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 75.160.20.

 

7              Stand.

LST EN 71-1:2015. Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės = Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties : keičia: LST EN 71-1:2011+A3:2014 : galioja nuo: 2015 07 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 20. - Vilnius, 2015. - 130 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 97.200.50.

 

8              Stand.

LST EN 927-1:2013. Dažai ir lakai. Išorės medienos dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 1 dalis. Klasifikavimas ir atranka = Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 1: Classification and selection : keičia: LST EN 927-1:2002, LST EN 927-1:2004, LST EN 927-1:2002/P:2004 : galioja nuo: 2015 04 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 7. - Vilnius, 2015. - 20 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 71.100.50, 87.040.