Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  Darbo valandos: 8.00-19.00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

II. NORMATYVINIAI  DOKUMENTAI

Standartai

 

1              Stand.

LST EN 1316-1:2013. Apvalioji lapuočių mediena. Klasifikavimas pagal kokybę. 1 dalis. Ąžuolas ir bukas = Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 1: Oak and beech : keičia: LST EN 1316-1:2002 : galioja nuo: 2014 07 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 17. - Vilnius, 2014. - 9 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 79.040.

 

2              Stand.

LST EN 13231-1:2013. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Darbų priėmimas. 1 dalis. Balastuotojo bėgių kelio darbai. Vientisas bėgių kelias, iešmai ir bėgių sankryžos = Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 1: Works on ballasted track - Plain line, switches and crossings : keičia: LST EN 13231-12006, LST EN 13231-2:2006 : galioja nuo: 2014 05 28 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 29 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.100.

 

3              Stand.

LST EN 13231-3:2012. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Darbų priėmimas. 3 dalis. Bėgių kelyje reprofiliuotų bėgių priėmimas = Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 3: Acceptance of reprofiling rails in track : keičia: LST EN 13231-3:2006, LST EN 13231-3:2006/P:2007 : galioja nuo: 2014 05 28 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 35 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.100.

 

4              Stand.

LST EN 13231-4:2013. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Darbų priėmimas. 4 dalis. Iešmuose ir bėgių sankryžose reprofiliuotų bėgių priėmimas = Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 4: Acceptance of reprofiling rails in switches and crossings : galioja nuo: 2014 05 28 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 9 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.100.

 

5              Stand.

LST EN 13272:2012. Geležinkelio taikmenys. Viešojo transporto sistemų riedmenų elektrinis apšvietimas = Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems : keičia: LST EN 13272:2002, LST EN 13272:2002/P:2003 : galioja nuo: 2014 06 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 43. - Vilnius, 2014. - 22 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 45.060.01, 91.160.10.

 

6              Stand.

LST EN 13795:2011+A1:2013. Pacientų, medicinos personalo ir įrangos chirurginiai apklotai, chirurginiai chalatai ir švaraus oro chirurginė apranga, naudojami kaip medicinos priemonės. Bendrieji reikalavimai, keliami gamintojams, paruošėjams ir gaminiams, tyrimo metodai, veiksmingumo reikalavimai ir jo lygiai = Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels : keičia: LST EN 13795:2011 : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 22 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.140.

 

7              Stand.

LST EN 14275:2013. Automobiliniai degalai. Benzino ir dyzelino kokybės įvertinimas. Ėminių ėmimas iš degalų kolonėlių degalinėse ir degalų įpylimo įrangos didmeninės prekybos vietose = Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel fuel quality - Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers : keičia: LST EN 14275:2004 : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 40. - Vilnius, 2014. - 12 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 75.160.20.

 

8              Stand.

LST EN 1501-1:2011. Šiukšliavežiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 1 dalis. Per galą pakraunami šiukšliavežiai = Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles : keičia: LST EN 1501-1+A2:2010 : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 36. - Vilnius, 2014. - 57 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 43.160.

 

9              Stand.

LST EN 1501-5:2011. Šiukšliavežiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 5 dalis. Kėlimo įtaisai, skirti šiukšliavežiams = Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles : keičia: LST  EN 1501-1:2000+A2:2010 : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 36. - Vilnius, 2014. - 83 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 43.160.

 

10            Stand.

LST EN 15507:2009. Pakuotės. Gabenamosios pavojingųjų krovinių pakuotės. Lyginamieji įvairių rūšių polietileno bandymai = Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas,  TK 42. - Vilnius, 2014. - 12 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 13.300, 55.040.

 

11            Stand.

LST EN 15587:2008+A1:2014. Grūdai ir jų produktai. Priemaišų nustatymas minkštuosiuose kviečiuose (Triticum aestivum L.), kietuosiuose kviečiuose (Triticum durum Desf.), rugiuose (Secale cereale L.) ir pašariniuose miežiuose (Hordeum vulgare L.) = Cereals and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.) and feed barley (Hordeum vulgare L.) : keičia: LST EN 15587:2008, LST EN 15587:2008+AC:2009, LST EN 15587:2008/AC:2009 : galioja nuo: 2014 07 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 15. - Vilnius, 2014. - 25 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 67.060.

 

12            Stand.

LST EN 15604:2009. Trąšos. Įvairių formų azoto, kuris tame pačiame ėminyje yra kaip nitratinis, amoniakinis, karbamidinis ir cianamidinis azotas, nustatymas = Fertilizers - Determination of different forms of nitrogen in the same sample, containing nitrogen as nitric, ammoniacal, urea and cyanamide nitrogen : keičia: LST CEN/TS 15604:2007 : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 57. - Vilnius, 2014. - 21 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.080.

 

13            Stand.

LST EN 15723:2010. Geležinkelio taikmenys. Naudingojo krovinio apsaugų nuo aplinkos poveikio uždarymo ir fiksavimo įtaisai. Ilgalaikiškumo, eksploatavimo, žymėjimo, techninės priežiūros ir perdirbimo reikalavimai = Railway applications - Closing and locking devices for payload protecting devices against environmental influences - Requirements for durability, operation, indication, maintenance, recycling : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas,  TK 43. - Vilnius, 2014. - 29 p. - Lietuviškoji versija. – ICS 45.060.20

 

14            Stand.

LST EN 15749:2010. Trąšos. Sulfatų kiekio nustatymas trimis skirtingais metodais = Fertilizers - Determination of sulfates content using three different methods : keičia: LST CEN/TS 15749:2008 : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 57. - Vilnius, 2014. - 20 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 65.080.

 

15            Stand.

LST EN 16114:2011. Vadybos konsultacijų paslaugos = Management consultancy services : galioja nuo: 2014 07 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas,  LST. - Vilnius, 2014. - 24 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 03.080.20.

 

16            Stand.

LST EN 196-8:2010. Cemento bandymų metodai. 8 dalis. Hidratacijos šiluma. Tirpimo metodas = Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method : keičia: LST EN 196-8:2005 : galioja nuo: 2014 05 28 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 25. - Vilnius, 2014. - 13 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.10.

 

17            Stand.

LST EN 459-3:2011. Statybinės kalkės. 3 dalis. Atitikties įvertinimas = Building lime - Part 3: Conformity evaluation : keičia: LST EN 459-3+AC:2002, LST EN 459-3+AC:2004 : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 25. - Vilnius, 2014. - 12 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.10.

 

18            Stand.

LST EN ISO 105-E01:2013. Tekstilė. Bandymai spalvos atsparumui nustatyti. E01 dalis. Spalvos atsparumas vandeniui (ISO 105-E01:2013) = Textiles - Tests for colour fastness - Part E01: Colour fastness to water (ISO 105-E01:2013) : keičia: LST EN ISO 105-E01:2010 : galioja nuo: 2014 06 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 21. - Vilnius, 2014. - 10 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 59.080.01.

 

19            Stand.

LST EN ISO 105-E04:2013. Tekstilė. Bandymai spalvos atsparumui nustatyti. E04 dalis. Spalvos atsparumas prakaitui (ISO 105-E04:2013) = Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration (ISO 105-E04:2013) : keičia:  LST EN ISO 105-E04:2013 : galioja nuo: 2014 06 14 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 21. - Vilnius, 2014. - 9 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 59.080.01.

 

20            Stand.

LST EN ISO 11138-2:2009. Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Biologiniai indikatoriai. 2 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami sterilizuojant etileno oksidu (ISO 11138-2:2006) = Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes (ISO 11138-2:2006) : keičia: LST EN ISO 11138-2:2006 : galioja nuo: 2014 07 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 11 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.01.

 

21            Stand.

LST EN ISO 11138-3:2009. Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Biologiniai indikatoriai. 3 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami sterilizuojant drėgnąja šiluma (ISO 11138-3:2006) = Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes (ISO 11138-3:2006) : keičia: LST EN ISO 11138-3:2006 : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 14 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.01.

 

22            Stand.

LST EN ISO 14050:2010. Aplinkos apsaugos vadyba. Aiškinamasis žodynas (ISO 14050:2009) = Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2009) : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 36. - Vilnius, 2014. - 111 p. - Lietuviškoji, angliškoji, prancūziškoji ir vokiškoji versijos. - ICS: 01.040.13, 13.020.10.

 

23            Stand.

LST EN ISO 17664:2004. Medicinos priemonių sterilizavimas. Gamintojo teikiama informacija apie pakartotinai sterilizuojamų medicinos priemonių paruošimą (ISO 17664:2004) = Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices (ISO 17664:2004) : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 22 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 11.080.01.

 

24            Stand.

LST EN ISO 4180:2010. Pakuotės. Užbaigtos pripildytos gabenamosios pakuotės. Eksploatacinių charakteristikų bandymo planų sudarymo bendrosios taisyklės (ISO 4180:2009) = Packaging - Complete, filled transport packages - General rules for the compilation of performance test schedules (ISO 4180:2009) : keičia: LST EN 24180-1:2001, LST EN  24180-2:2001 : galioja nuo: 2014 09 01 / Lietuvos standartizacijos departamentas,  TK 42. - Vilnius, 2014. - 22 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 55.180.40.

 

25            Stand.

LST EN ISO 534:2012. Popierius ir kartonas. Storio, tankio ir savitojo tūrio nustatymas (ISO 534:2011) = Paper and board - Determination of thickness, density and specific volume (ISO 534:2011) : keičia: LST EN ISO 534:2005 : galioja nuo: 2014 06 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 70. - Vilnius, 2014. - 17 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 85.060.

 

26            Stand.

LST EN ISO/IEC 17065:2012. Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms (ISO/IEC 17065:2012) = Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012) : keičia: LST EN 45011:1998, LST EN 45011:2000 : galioja nuo: 2014 06 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 24. - Vilnius, 2014. - 61 p. - Lietuviškoji ir angliškoji versijos. - ICS: 03.120.20.

 

27            Stand.

LST ISO 5519:2008. Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai. Sorbo rūgšties kiekio nustatymas (tapatus ISO 5519:2008) = Fruits, vegetables and derived products - Determination of sorbic acid content (ISO 5519:2008, identical) : keičia: LST ISO 5519:1997 : galioja nuo: 2014 06 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 6. - Vilnius, 2014. - 8 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 67.080.01.

 

28            Stand.

LST ISO 9622:2013. Pienas ir skystieji pieno gaminiai. Vidurinės infraraudonosios srities spektrometrijos taikymo gairės (tapatus ISO 9622:2013) = Milk and liquid milk products — Guidelines for the application of mid-infrared spectrometry (ISO 9622:2013, identical) : keičia: LST ISO 9622:2000 : galioja nuo: 2014 07 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 2. - Vilnius, 2014. - 13 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 67.100.10.