Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  skaitytojai aptarnaujami: 9:00-19:00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

1      LST EN 1993-1-4:2007/A1:2016. Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės. Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės. Keitinys A1 = Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels : galioja nuo: 2016 05 10 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 38. - Vilnius, 2016. - 15 p. - Lietuviška versija. - ICS: 91.010.30, 91.080.10. - lietuvių k.

2      LST EN 1993-1-1:2005/A1:2014. Eurokodas 3. Plieninių kontrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės. Keitinys A1 = Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings : galioja nuo: 2014 09 16 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 38. - Vilnius, 2014. - 6 p. - Lietuviška versija. - ICS: 91.010.30, 91.080.10. - lietuvių k.

3      LST EN 1999-1-1:2007/A2:2014. Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios konstrukcijų taisyklės. Keitinys A2 = Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules : galioja nuo: 2014 03 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 38. - Vilnius, 2014. - 21 p. - Lietuviška versija. - ICS: 91.010.30, 91.080.10. - lietuvių k.

4      LST EN 1015-3:2002/A2:2007. Mūro skiedinio bandymo metodai. 3 dalis. Šviežio skiedinio konsistencijos nustatymas (sklidumo metodu). Keitinys A2 = Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table). : galioja nuo: 2007 05 31 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 25. - Vilnius, 2007. - 3 p. - Lietuviška versija. - ICS: 91.100.10. - lietuvių k.

5      LST EN 1015-9:2002/A1:2007. Mūro skiedinio bandymo metodai. 9 dalis. Šviežio skiedinio tinkamumo ir jo tikslinimo trukmės nustatymas. Keitinys A1 = Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar. : galioja nuo: 2007 05 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 25. - Vilnius, 2007. - 3 p. - Lietuviška versija. - ICS: 91.100.10. - lietuvių k.

6      LST EN 1992-1-1:2005/A1:2015. Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės. Keitinys A1 = Eurocode 2.: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings : galioja nuo: 2015 06 16 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 38. - Vilnius, 2015. - 6 p. - Lietuviška versija. - ICS: 91.010.30, 91.080.40. - lietuvių k.

7      LST EN 1991-1-3:2004/A1:2015. Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai . Sniego apkrovos. Keitinys A1 = Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads : galioja nuo: 2015 11 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 38. - Vilnius, 2015. - 12 p. - Lietuviška versija. - ICS: 91.010.30. - lietuvių k.

8      LST EN 2: 1996/A1:2004. Gaisrų klasifikavimas. Keitinys A1 = Classification of fires : galioja nuo: 2004 12 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 22. - Vilnius, 2004. - 3 p. - Lietuviška versija. - ICS: 13.220.01. - lietuvių k.

9      LST EN ISO 20471:2013/A1:2017. Gerai matoma apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai. 1 keitinys (ISO 20471:2013/Amd.1:2016). Keitinys A1 = High visibility clothing - Test methods and requirements - Amendment 1 (ISO 20471:2013/Amd 1:2016) : galioja nuo: 2017 01 31 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 21. - Vilnius, 2017. - 5 p. - Lietuviška versija. - ICS: 13.340.10. - lietuvių k.

10      LST EN 12958:2002/A1:2004. Avalynė. Linkių bandymo metodai. Atsparumas varginimui. Keitinys A1 = Footwear - Test methods for shanks - Fatigue resistance : galioja nuo: 2014 11 22 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 53. - Vilnius, 2014. - 3 p. - Lietuviška versija. - ICS: 61.060. - lietuvių k.

11      LST EN ISO 5555:2003/A1:2014. Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus. Mėginių ėmimas. 1 keitinys. Lanksčiosios talpyklos (ISO 5555:2001/Amd.1:2014). Keitinys A1. = Animal and vegetable fats and oils - Sampling - Amendment 1: Flexitanks (ISO 5555:2001/Amd.1:2014) : galioja nuo: 2014 11 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 44. - Vilnius, 2014. - 6 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 5555:2001/A1:2014. - ICS: 67.200.10. - lietuvių k.

12      LST 1419-2:2017. Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 2 dalis. Aktyvintųjų mineralinių miltelių bandymo metodai. = Bituminous mixtures for motor roads - Part 2: Testing methods for activated mineral powder : keičia: LST 1419-1:1996 : galioja nuo: 2017 02 28 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 12. - Vilnius, 2017. - 16 p. - Lietuviška versija. - ICS: 91.100.30, 93.080.20. - lietuvių k.

13      LST 1419-1:2017. Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 1 dalis. Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams milteliams = Bituminous mixtures for motor roads - Part 1: Requirements for activated mineral powder : keičia: LST 1419:1995, LST 1419:1995/1K:1996 : galioja nuo: 2017 02 28 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 12. - Vilnius, 2017. - 8 p. - Lietuviška versija. - ICS: 91.100.30, 93.080.20. - lietuvių k.

14      LST EN 14749:2016. Baldai. Buities ir virtuvės korpusiniai baldai bei virtuvės stalviršiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai = Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods : keičia: LST EN 14749:2005, LST EN 14749:2006 : galioja nuo: 2016 05 10 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 9. - Vilnius, 2016. - 33 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 14749:2016. - ICS: 97.040.10, 97.140. - lietuvių k.

15      LST EN 771-3:2011+A1:2015. Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais) = Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units ( Dense and lightweight aggregates) : keičia: LST EN 771-3:2011 : galioja nuo: 2015 12 31 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 23. - Vilnius, 2015. - 39 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 771-3:2011+A1:2015. - ICS: 91.100.30. - lietuvių k.

16      LST EN ISO 11607-2:2006/A1:2014. Galutinai sterilizuotų medicinos priemonių pakuotės. 2 dalis. Formavimo, sandarinimo ir surinkimo procesų patvirtinimo reikalavimai (ISO 11607-2:2006/Amd.1:2014). Keitinys A1 = Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2006/Amd.1:2014) : galioja nuo: 2014 10 31 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 32. - Vilnius, 2014. - 6 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 11607-2:2006/A1:2014. - ICS: 11.080.30. - lietuvių k.

17      LST EN ISO 13982-1:2005/A1:2011. Apsauginė apranga nuo kietųjų sveikatai žalingų dalelių. 1 dalis. Apsaugančios nuo chemikalų aprangos, teikiančios visam kūnui apsaugą nuo ore esančių kietųjų sveikatai žalingų dalelių, naudojimo charakteristikų reikalavimai (5 tipo apranga). 1 keitinys (ISO 13982-1:2004/Amd.1:2010). Keitinys A1 = Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the fullbody against airborne solid particulates (type 5 clothing) - Amendment 1 (ISO 13982-1:2004/Amd.1:2010) : galioja nuo: 2011 02 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 35. - Vilnius, 2011. - 5 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 13982-1:2004/A1:2010. - ICS: 13.340.10. - lietuvių k.

18      LST EN ISO 12402-6:2007/A1:2010. Asmeninės plūduriavimo priemonės. 6 dalis. Specialiosios paskirties gelbėjimosi liemenės ir plūdriosios priemonės. Saugos reikalavimai ir papildomi bandymo metodai. 1 keitinys (ISO 12402-6:2006/Amd.1:2010). Keitinys A1 = Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods - Amendment 1 (ISO 12402-6:2006/Amd1:2010) : galioja nuo: 2010 09 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 35. - Vilnius, 2010. - 6 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 12402-6:2006/A1:2010. - ICS: 13.340.70. - lietuvių k.

19      LST EN 12300:2000/A1:2006. Kriogeniniai indai. Švarumas. Keitinys A1. = Cryogenic vessels - Cleanliness for cryogenic service : galioja nuo: 2006 11 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 63. - Vilnius, 2006. - 4 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 12300:1998/A1:2006. - ICS: 23.020.40. - lietuvių k.

20      LST EN 50110-1:2013. Elektros įrenginių eksploatavimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai = Operation of electrical installations - Part 1: General requirements : keičia: LST EN 50110-1:2005 : galioja nuo: 2013 11 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 45. - Vilnius, 2013. - 38 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 50110-1:2013. - ICS: 29.240.01. - lietuvių k.

21      LST EN 50160:2010/A1:2015. Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos. Keitinys A1. = Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks : galioja nuo: 2015 05 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 45. - Vilnius, 2015. - 4 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 50160/A1:2015. - ICS: 29.020. - lietuvių k.