Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  skaitytojai aptarnaujami: 9:00-19:00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai Firmų katalogai

Naujai gauti Standartai

Užsisakyti INTERNETU

NORMATYVINIAI  DOKUMENTAI

Standartai

1              Stand
                LST 1413-12:2015
. Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. 12 dalis. Tinko atsparumo šalčiui nustatymas vienpusiu užšaldymu ir atšildymu = Mortar - Test methods - Part 12: Determination of frost resistance to one-sided freezing and thawing : keičia: LST 1413-12:1998 : galioja nuo: 2015 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 23. - Vilnius, 2015. - 7 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.10.  

2              Stand
                LST 1941:2015
. Saldintas sutirštintas pienas ir karamelizuotas saldintas sutirštintas pienas = Sweetened condensed milk and caramelized (boiled) sweetened condensed milk : keičia: LST 1941:2007 : galioja nuo: 2015 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 2. - Vilnius, 2015. - 6 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 67.100.10.  

3              Stand
                LST 2005:2015
. LST EN 998-1:2010 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko skiedinys“ taikymo taisyklės = Rules for the application of LST EN 998-1:2010 "Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar : keičia: LST L 1346:2005 : galioja nuo: 2015 11 27 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 23. - Vilnius, 2015. - 6 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 91.100.10. 

4              Stand
                LST EN 1537:2013
. Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gruntiniai inkarai = Execution of special geotechnical works - Ground anchors : keičia: LST EN 1537:2001, LST EN 1537:2001/AC:2006 : galioja nuo: 2015 08 28 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 59. - Vilnius, 2015. - 45 p. - Lietuviškoji versija. - ICS: 93.020.

5              Stand
                LST EN 15898:2012
. Kultūros vertybių išsaugojimas. Pagrindiniai bendrieji terminai ir jų apibrėžtys = Conservation of cultural property - Main general terms and definitions : galioja nuo: 2015 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 81. - Vilnius, 2015. - 25 p. - Lietuviškoji versija. -  ICS: 01.040.97, 97.195.

6              Stand
                LST EN 752:2008
. Lauko nuotakynai = Drain and sewer systems outside buildings : keičia: LST EN 752-1:2003, LST EN 752-2:2000, LST EN 752-3:2000, LST EN 752-4:2000, LST EN 752-5:2000, LST EN 752-6:2000, LST EN 752-7:2000 : galioja nuo: 2015 10 29 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 29. - Vilnius, 2015. - 96 p. - Lietuviškoji versija.  - ICS: 93.030.