Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144;  skaitytojai aptarnaujami: 9:00-19:00
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

Naujai gauti:

Knygos Lietuvos patentai Standartai

Naujai gauti Standartai /2017-05-30/

Užsisakyti INTERNETU

1      LST EN 14465:2004/A1:2006. Tekstilė. Apmušalinės medžiagos. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai. Keitinys A1 = Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test : galioja nuo: 2006 09 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 21. - Vilnius, 2006. - 6 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 14465:2003/A1:2006. - ICS: 59.080.30, 97.140. - lietuvių k.

2      LST EN ISO 5089:2016. Tekstilė. Laboratorinių ėminių ir bandinių paruošimas cheminiams bandymams (ISO 5089:1977) = Textiles - Preparation of laboratory test samples and test speciments for chemical testing (ISO 5089:1977) : keičia: LST ISO 5089:1996 : galioja nuo: 2016 11 10 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 21. - Vilnius, 2016. - 8 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 5089:2016. - ICS: 59.080.01. - lietuvių k.

3      LST EN ISO 105-X12:2016. Tekstilė. Spalvos atsparumo bandymai. X12 dalis. Spalvos atsparumas trinčiai (ISO 105-X12:2016) = Textiles- Test for colour fastness- Part X12: Colour fastness to rubbing (ISO 105-X12:2016) : keičia: LST EN ISO 105-X12:2002, LST EN ISO 105-X12:2004 : galioja nuo: 2016 11 10 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 21. - Vilnius, 2016. - 8 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 105-X12:2016. - ICS: 59.080.01. - lietuvių k.

4      LST EN ISO 21415-2:2016. Kviečiai ir kvietiniai miltai. Glitimo kiekis. 2 dalis. Šlapiojo glitimo ir glitimo indekso nustatymas mechaninėmis priemonėmis (ISO 21415-2:2015) = Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 2: Determination of wet gluten and gluten index by mechanical means (ISO 21415-2:2015) : keičia: LST EN ISO 21415-2:2008 : galioja nuo: 2016 03 10 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 15. - Vilnius, 2016. - 20 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 21415-2:2015. - ICS: 67.060. - lietuvių k.

5      LST EN 60335-2-37:2004/AC:2007. Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms gruzdintuvėms (IEC 60335-2-37:2002).Pataisa AC = Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers (IEC 60335-2-37:2002) : galioja nuo: 2007 12 15 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 5. - Vilnius, 2007. - 1 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 60335-2-37:2002/AC:2007. - ICS: 97.040.50. - lietuvių k.

6      LST EN 60335-2-37:2004/A11:2012. Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms gruzdintuvėms. Keitinys A11. = Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers : galioja nuo: 2012 10 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 5. - Vilnius, 2012. - 8 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 60335-2-37:2002/A11:2012. - ICS: 97.040.50. - lietuvių k.

7      LST EN 60335-2-37:2004/A1:2008. Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms gruzdintuvėms (IEC 60335-2-37:2002/A1:2008). Keitinys A1 = Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers (IEC 60335-2-37:2002/A1:2008) : galioja nuo: 2008 10 31 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 5. - Vilnius, 2008. - 5 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 60335-2-37:2002/A1:2008. - ICS: 97.040.50. - lietuvių k.

8      LST EN 81-20:2014. Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Keleiviniai ir krovininiai liftai. 20 dalis. Keleiviniai ir krovininiai-keleiviniai liftai. = Safety rules for the construction and installation of lifts- Lifts for the transport of persons and goods-Part 20: Passenger and goods passenger lifts : keičia: LST EN 81-1:2000+A3:2010, LST EN 81-2:2000+A3:2010 : galioja nuo: 2014 12 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 77. - Vilnius, 2014. - 145 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 81-20:2014. - ICS: 91.140.90. - lietuvių k.

9      LST EN 81-50:2014. Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Tyrimai ir bandymai. 50 dalis. Lifto komponentų projektavimo taisyklės, skaičiavimai, tyrimai ir bandymai. = Safety rules for the construction and installation of lifts- Examinations and tests- Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components : keičia: LST EN 81-1:2000+A3:2010, LST EN 81-2:2000+A3:2010 : galioja nuo: 2014 12 17 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 77. - Vilnius, 2014. - 89 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 81-50:2014. - ICS: 91.140.90. - lietuvių k.

10      LST EN 60335-2-37:2004/A12:2016. Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms gruzdintuvėms. Keitinys A12 = Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers : galioja nuo: 2016 11 10 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 5. - Vilnius, 2016. - 4 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN 60335-2-37:2002/A12:2016. - ICS: 97.040.50. - lietuvių k.

11      LST EN ISO 8624:2011/A1:2015. Oftalmologinė optika. Akinių rėmeliai. Matavimo sistema ir terminija (ISO 8624:2011/Amd.1:2015). Keitinys A1 = Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology (ISO 8624:2011/Amd.1:2015) : galioja nuo: 2015 12 31 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 52. - Vilnius, 2015. - 5 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 8624:2011/A1:2015. - ICS: 11.040.70. - lietuvių k.

12      LST EN ISO 4287:2007/A1:2009. Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Paviršiaus reljefas. Profilio metodas. Terminai, apibrėžtys ir paviršiaus reljefo parametrai. 1 keitinys. Pikų skaičius (ISO 4287:1997/Amd.1:2009). Keitinys A1 = Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters - Amendment 1: Peak count number (ISO 4287:1997/Amd.1:2009) : galioja nuo: 2009 09 30 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 34. - Vilnius, 2009. - 4 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 4287:1998/A1:2009. - ICS: 01.040.17, 17.040.20. - lietuvių k.

13      LST EN ISO 6433:2012. Techniniai gaminių dokumentai. Dalių žymenys (ISO 6433:2012) = Technical product documentation - Part references (ISO 6433:2012) : keičia: LST EN ISO 6433:2002, LST EN ISO 6433:2005 : galioja nuo: 2012 09 28 / Lietuvos standartizacijos departamentas, TK 30. - Vilnius, 2012. - 8 p. - Lietuviška versija. - Atitinka: EN ISO 6433:2012. - ICS: 01.110. - lietuvių k.