Į PRADŽIĄ

Šv.Ignoto g. 6, LT-01144; tel.(85)2610379
skaitytojai aptarnaujami: 9:00-19:00  
(išskyrus poilsio ir švenčių dienas bei paskutinį mėnesio trečiadienį)

NAUJIENOS:

Parodos Virtualios parodos Renginiai Parodų archyvas LTB išleisti leidiniai

 

PARODOS 

 

    I a. Tako galerijos stenduose

Paroda, skirta Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos (LKBK)
 45 metų jubiliejui
pažymėti

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika (LKBK) – pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972 –- 1989 m. Pirmasis numeris, kurį leido „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui“ artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai, pasirodė 1972 m. kovo 19 d. Buvo rašyta apie katalikų persekiojimus  ir diskriminaciją Lietuvoje, tikinčiųjų gyvenimą kitose sovietinėse respublikose.

Per 17 metų išėjo 81 LKBK numeris. Kronika buvo verčiama į anglų, ispanų ir kitas kalbas bei platinama daugelyje katalikiškų kraštų.

 Parodos kuratorius Rimvydas Butautas – Kudirka

2017 03 18 – 2017 03 31

 

    I a. Tako galerijoje

Tautodailininkės Aldonos Dominikos Barauskienės dailės darbų paroda „Atgaiva“

„Gimiau 1938 m. Dubių kaime, Alytaus rajone. 1954 m. baigiau Dubėnų septynmetę mokyklą, o 1958 m. – Alytaus 2-ąją vidurinę mokyklą. Vilniaus Finansų ir kredito technikume gavau buhalterės diplomą. Trisdešimt metų pagal specialybę dirbau Vilniaus universitete, iš ten išėjau į pensiją.

Nuo 2005 m. lankau Vilniaus dizaino mokymo centro senjorų dailės studiją. Čia pradėjau piešti, tapyti, kurti koliažus. Dalyvauju šio centro organizuojamuose pleneruose, parodose. 2012 m. dalyvavau Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykusioje respublikinėje konkursinėje parodoje Monikos Bičiūnienės premijai laimėti. 2013 m. dizaino mokymo centro galerijoje „Menų kampas“ surengiau personalinę parodą „Svajonė“. 2014 m. ji eksponuota Muitinės mokymo centre. 2014 m. dalyvavau Taikomosios dailės muziejuje vykusioje Dainų šventei skirtoje parodoje „Mūsų namai“. 2014-2015 m. Lietuvos Žemės ūkio ministerijoje surengiau personalinę parodą „Spalvų simfonija“. 

Mane žavi folkloras. Patinka liaudies šventės su šokiais ir dainomis. Šiuo metu priklausau folkloro ansambliui „Vilniaus gija“, giedu Vilniaus arkikatedros ansamblyje „Senoji giesmė“. Dailė, muzika man teikia džiaugsmo ir dvasios ramybės.“ 

Aldona Dominika Barauskienė

2017 03 01 – 2017 03 31

 

    II a. Freskos galerijoje

Jolantos Balionienės tapybos darbų paroda „Emocijų dienoraštis“

„Menas  yra dialogas tarp pačio menininko ir žiūrovo. Kasdieninis mūsų gyvenimas neatsiejamas nuo kiekvienos dienos patirtų išgyvenimų, jausmų ir nuotaikų. Savo darbuose grafikos technika norėjau perteikti linijas, spalvas, formą, erdvės ir kaligrafijos santykį. Geometrinės  formos taip pat išreiškia emocijas, todėl pasikartojantis kvadratas - dvasinės pusiausvyros, tvirto apsisprendimo išraiška.”

 

Jolanta Balionienė

 

2017 03 01 – 2017 03 31