PATENTINĖ

INFORMACIJA

2016 m. birželio mėn. 27 d. Lietuvoje paskelbti išradimai: 2014 128 Frikcinė pavara neįgaliojo vežimėliui; 2014 134 Skaliarinis magnetinio lauko zondas; 2014 138 Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti; 2014 139 Šildymo katilas; 2014 140 Naujas rekombinantinis antikūnas prieš žmogaus karboanhidrazę XII; 2014 141 Aukštųjų energijų apšvitos didelių įtėkių bei dozių matavimo būdas ir įrenginys; 2014 142 Apsaugančios nuo radiacijos medžiagos kompozicija, radiacinei apsaugai skirtas ekranas ir jo gamybos būdas; 2014 144 Šilumą izoliuojantis statybinis elementas ir jo gamybos būdas; 2014 147 Sauso aušinimo bokštas su įtaisu atšaldymo oro paruošimui; 2014 148 Kombinuotas saulės kolektorius šiluminei ir fotoelektrinei energijai gauti; 2014 149 Saulės šviesos imitatorius; 2014 509 Oksidų nanokristalinių klasterių gavimo ant vandenyje tirpių medžiagų, panaudojant magnetroninį garinimą, būdas; 2014 510 Polimerinių medžiagų paviršiaus apsaugos, panaudojant nanokristalinių oksidų dangas, būdas; 2014 511 Tiriamojo objekto spektroskopinis vaizdinimo būdas ir įrenginys; 2014 513 Būdas ir įrenginys, skirtas ore ar kitose dujose esančiai elementinei gyvsidabrio komponentei nustatyti; 2015 104 Dehidratuotas kukurūzų silosas; 2015 508 Farmacinis preparatas akims su propoliu ir alaviju (aloe vera) ir jo gavimo būdas; 6275 Betoninio konstrukcinio elemento armatūros strypų grupės tvirtinimo įranga; 6276 Miego arterijos kraujo spaudimo ir jo pulsinės bangos matavimo įrenginys ir sistema augmentacijos indekso ir miego arterijos vidinio skersmens skaičiavimui ir skaičiavimo būdas; 6277 Lankstus rėmas skirtas nugaros raumenų įtampai sumažinti lenkimosi į priekį metu

Apie mus

 

          Naujienos         LT / EN

 

PASLAUGOS


Virtuali paroda, skirta Lietuvos pramoninės nuosavybės
apsaugos sistemos 25-mečiui


DĖMESIO. Nuo 2016 m. liepos 1 d. pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos funkcija iš Lietuvos technikos bibliotekos (LTB) perduodama Valstybiniam patentų biurui, o LTB Patentinės informacijos centras baigia savo veiklą. Dėl patentinių dokumentų prašome kreiptis į Elektroninės informacijos skaityklą (207 kab.). Telefonu 2621919; patent@tb.lt

Lietuvos technikos bibliotekoje jūs galite:

  • susipažinti su Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų išradimais, prekių ženklais, dizainu;

  • atlikti informacijos paiešką interneto duomenų bazėse savarankiškai;

  • pateikti užklausas, susijusias su patentine informacija;

  • konsultuotis informacijos paieškos internete klausimais.

Patentų klinika

 

LIETUVOS IŠRADIMAI

Nauji Lietuvos patentai

FONDAS

Leidiniai  / straipsniai

E-periodika

ES teisės apžvalgos

Teisės aktai

DUOMENŲ BAZĖS

Pramoninės nuosavybės civilinės nutartys

Espacenet

 

Lietuvos patentai

 

Lietuvoje galiojantys Europos patentai

 

Lietuvos prekių ženklai

 

Mėnesio išradimas/Birželis/             ĮDOMU

Lietuvos dizainas

 

NUORODOS

 

Valstybinis patentų biuras

 

VPB oficialus biuletenis

 

Lietuvos patentiniai patikėtiniai

 

Interneto šaltiniai

 

Naujausi pasaulio patentai