PATENTINĖ

INFORMACIJA

2016 m. birželio mėn. 27 d. Lietuvoje paskelbti išradimai: 2014 128 Frikcinė pavara neįgaliojo vežimėliui; 2014 134 Skaliarinis magnetinio lauko zondas; 2014 138 Nauji fotochrominiai junginiai ir tarpiniai junginiai jiems gauti; 2014 139 Šildymo katilas; 2014 140 Naujas rekombinantinis antikūnas prieš žmogaus karboanhidrazę XII; 2014 141 Aukštųjų energijų apšvitos didelių įtėkių bei dozių matavimo būdas ir įrenginys; 2014 142 Apsaugančios nuo radiacijos medžiagos kompozicija, radiacinei apsaugai skirtas ekranas ir jo gamybos būdas; 2014 144 Šilumą izoliuojantis statybinis elementas ir jo gamybos būdas; 2014 147 Sauso aušinimo bokštas su įtaisu atšaldymo oro paruošimui; 2014 148 Kombinuotas saulės kolektorius šiluminei ir fotoelektrinei energijai gauti; 2014 149 Saulės šviesos imitatorius; 2014 509 Oksidų nanokristalinių klasterių gavimo ant vandenyje tirpių medžiagų, panaudojant magnetroninį garinimą, būdas; 2014 510 Polimerinių medžiagų paviršiaus apsaugos, panaudojant nanokristalinių oksidų dangas, būdas; 2014 511 Tiriamojo objekto spektroskopinis vaizdinimo būdas ir įrenginys; 2014 513 Būdas ir įrenginys, skirtas ore ar kitose dujose esančiai elementinei gyvsidabrio komponentei nustatyti; 2015 104 Dehidratuotas kukurūzų silosas; 2015 508 Farmacinis preparatas akims su propoliu ir alaviju (aloe vera) ir jo gavimo būdas; 6275 Betoninio konstrukcinio elemento armatūros strypų grupės tvirtinimo įranga; 6276 Miego arterijos kraujo spaudimo ir jo pulsinės bangos matavimo įrenginys ir sistema augmentacijos indekso ir miego arterijos vidinio skersmens skaičiavimui ir skaičiavimo būdas; 6277 Lankstus rėmas skirtas nugaros raumenų įtampai sumažinti lenkimosi į priekį metu

Apie mus

 

          Naujienos          Kontaktai          LT / EN

 

 


Virtuali paroda, skirta Lietuvos pramoninės nuosavybės
apsaugos sistemos 25-mečiui


DĖMESIO. Nuo 2016 m. liepos 1 d. pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos funkcija iš Lietuvos technikos bibliotekos (LTB) perduodama Valstybiniam patentų biurui, o LTB Patentinės informacijos centras baigia savo veiklą. Dėl patentinių dokumentų prašome kreiptis į Elektroninės informacijos skaityklą (207 kab.). Telefonu 2621919; patent@tb.lt

Lietuvos technikos bibliotekoje jūs galite:

  • susipažinti su Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų išradimais, prekių ženklais, dizainu;

  • atlikti informacijos paiešką interneto duomenų bazėse savarankiškai;

  • pateikti užklausas, susijusias su patentine informacija;

  • konsultuotis informacijos paieškos internete klausimais.

 

PASLAUGOS

Patentų paieškos

Prekių ženklų paieškos

Dizaino paieškos

Leidinių prenumerata

Kitos paslaugos

KONSULTACIJOS

Paieška su konsultantu

DUOMENŲ BAZĖS

Paieškos pagalba

Espacenet

Patentų klinika

Lietuvos patentai

Konsultacija apie IN  strategiją

Lietuvoje galiojantys Europos patentai

Konsultacija apie patentų vertinimą

Lietuvos prekių ženklai

LIETUVOS IŠRADIMAI

Mėnesio išradimas/Birželis/             ĮDOMU

 

Lietuvos dizainas

Nauji Lietuvos patentai

NUORODOS

FONDAS

Valstybinis patentų biuras

Leidiniai  / straipsniai

VPB oficialus biuletenis

E-periodika

Lietuvos patentiniai patikėtiniai

ES teisės apžvalgos

Interneto šaltiniai

Teisės aktai

Naujausi pasaulio patentai

Pramoninės nuosavybės civilinės nutartys