PATENTINĖS

INFORMACIJOS

CENTRAS

2014 m. kovo mėn. Lietuvoje paskelbti išradimai: 2012 079 Organinės trąšos sapropelio pagrindu ir jų gamybos būdas; 2012 080 Korozijos inhibitorius, skirtas ledo šalinimo skysčiams; 2012 082 Nauji fotochrominiai junginiai, jų gamybos būdas ir tarpiniai junginiai jiems gauti; 2012 083 Gravitacinio-estakadinio tipo hidrotechninis statinys; 2012 084 Dujų generatorinė pakura ir dujų gaminimo joje būdas; 2012 085 Regeneratyvinis optinis stiprintuvas, skirtas trumpų impulsų lazeriams, lazerinis šaltinis ir lazerio sistema; 2012 086 Rotorinis kamino valymo įrenginys; 2012 087 Edukacinis klausimų ir atsakymų žaidimo įrenginys; 2012 108 Rutulinis vožtuvas; 2013 103 Puslaidininkinio įsisotinančio sugėriklio veidrodis; 6001 Vertikalus stovas gėlių vazonams laikyti; 6002 Aparatas automatiniam perjungimui tarp kompiuterių bendra pele ir klaviatūra bei šio automatinio perjungimo būdas.; 6003 Įrenginys, skirtas hidrotechninių konstrukcijų remontui esant dideliam gyliui; 6004 Dūmtraukio (dūmtakio) konstrukcija su turbulencinėmis plokštelėmis; 6005 Elektrai laidaus skysčio lygio matavimo būdas ir matuoklis; 6006 Įsotinantis sugėriklis, skirtas skaidulinių lazerių modų sinchronizacijai, įsotinančios sugerties skaidulinis Brego veidrodis ir skaidulinis sinchronizuotų modų lazeris; 6007 Kokso atliekų briketų sudėtis ir jų gavimo būdas; 6008 Difuzinis ėmiklis; 6009 Šildymo sistema; 6010 Optiškai valdomas spartus plačiajuostis fazės moduliatorius; 6011 Pulsuojančio srauto ežektorius; 6012 Nauji 1,5-dipakeisti 11-oksa-3-aza-3H-3-alkil- (arba aril-)dibenzo[a,m]indeno[2,1,7,6-ghij]pleiadenų dariniai, jų sintezė ir taikymas optoelektronikoje; 6013 Ypatingai gryno dihidrokvercetino gamybos būdas

Apie mus

Darbo laikas: 8.00-19.00

Naujienos                 Kontaktai                  LT / EN

 

PASLAUGOS


Seminaras apie naująjį OHIM tinklalapį, 2014 m. balandžio 25 d. Vilniuje


 

Lietuvos technikos bibliotekos patentinės informacijos centras (PIC) yra Lietuvos ir užsienio pramoninės nuosavybės dokumentų, oficialių leidinių ir literatūros depozitinė biblioteka, informacinių paslaugų, patentinių dokumentų leidybos ir platinimo centras Lietuvoje.

Patentinės informacijos centro pagrindinis tikslas yra patentinės informacijos skleidimas visuomenėje.

Čia jūs galite:

  • susipažinti su Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų išradimais, prekių ženklais, dizainu;

  • atlikti dokumentų paiešką CD/DVD-ROM ir interneto duomenų bazėse;

  • užsisakyti patentų, prekių ženklų paieškas, technologijų stebėseną;

  • užsiprenumeruoti oficialius ir informacinius leidinius;

  • konsultuotis informacijos paieškos, išradimų patentavimo ir intelektinės nuosavybės valdymo klausimais.

 Leidinys Pramoninės nuosavybės apsauga

Patentų paieškos

Prekių ženklų paieškos

Dizaino paieškos

Prenumerata

Kitos paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS

Paieška su konsultantu

DUOMENŲ BAZĖS

Paieškos pagalba

Espacenet

Patentų klinika

Lietuvos patentai

Konsultacija apie IN  strategiją

Lietuvoje galiojantys Europos patentai

Konsultacija apie patentų vertinimą /Nauja/

Lietuvos prekių ženklai

Naujienų prenumerata

Lietuvos dizainas

LIETUVOS IŠRADIMAI


Virtuali paroda
"Petras Kasperavičius - inžinierius, išradėjas, patentologas"


Mėnesio išradimas /Kovas/                 ĮDOMU

NUORODOS

Nauji Lietuvos patentai
/2014 03 25/

Valstybinis patentų biuras

PINO depozitinė biblioteka
                           /Nauja/

VPB oficialus biuletenis

FONDAS

Lietuvos patentiniai patikėtiniai

Leidiniai / straipsniai

Interneto šaltiniai

ES teisės apžvalgos

Naujausi pasaulio patentai

Pramoninės nuosavybės civilinės nutartys

Teisės aktai