INFORMACINIS  LEIDINYS

 
GRĮŽTI Į PRADŽIĄ PRAMONINĖS  NUOSAVYBĖS  APSAUGA

 

Informacinis leidinys "PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA"

Nutraukiama leidinio „Pramoninės nuosavybės apsauga“ leidyba
Leidinys buvo leidžiamas nuo 1999 m. iki 2016 m. vidurio.

Leidinio tikslas - supažindinti su pramoninės nuosavybės apsauga šalyje ir užsienyje, pateikti informaciją apie naujausius teisės aktus ir tarptautinius susitarimus pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, naujausius pasiekimus plėtojant patentinės informacijos sistemas tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, taip pat supažindinti su teisminėmis bylomis dėl neteisėto išradimų, prekių ženklų, pramoninio dizaino panaudojimo.

Leidinys skirtas įmonininkams, verslininkams, išradėjams, dizaineriams, pramoninės nuosavybės apsaugos specialistams, studentams ir visiems, kurių darbas susijęs su šia veiklos sritimi.

Šį leidinį Jūs galite:

  - skaityti Lietuvos technikos bibliotekos elektroninės informacijos skaitykloje (207 kab.)
     ir
apskričių skyriuose Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje,

  - susipažinti su leidinio turiniu ir kai kuriais straipsniais internete.

 

1999 m.  1  2  3 -4

2000 m.  1  2  3  4

2001 m.  1  2  3  4

2002 m.  1  2  3  4

2003 m.  1  2  3  4

2004 m.  1  2  3  4

2005 m.  1  2  3  4

2006 m.  1  2  3  4

2007 m.  1  2  3  4

2008 m.  1  2  3  4

2009 m.  1  2  3  4

2010 m.  1  2  3  4

2011 m.  1  2  3  4

2012 m. 1  2  3  4

2013 m.  1  2  3  4

2014 m.  1  2  3  4

2015 m.  1  2  3  4

2016 m.  1  2  3  4      

 

2016
Nr2.(70)

Patentinės informacijos centras: nuo 1999 iki 2016 metų
1999 m. vasario 1 d. Lietuvos technikos bibliotekoje (LTB) buvusio patentų padalinio pagrindu buvo įkurtas Patentinės informacijos centras (PIC). Greta buvusių funkcijų – dokumentų komplektavimo, saugojimo ir skaitytojų aptarnavimo – prisidėjo patentinių dokumentų rengimas ir leidyba, patentinės informacijos mokamos paslaugos, seminarų rengimas. 2016 m. liepos 1 d. Patentinės informacijos centras dėl bibliotekos pavaldumo pasikeitimo ir pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos funkcijos perdavimo Valstybiniam patentų biurui nutraukia veiklą po daugiau kaip 17 metų gyvavimo...

„Europos išradėjo 2016“ apdovanojimai: Lietuvos išradėjas prof. Arminas Ragauskas – vienas iš trijų finalistų MVĮ kategorijoje
Birželio 9 d. Lisabonos (Portugalija) MEO arenoje iškilmingai paskelbti Europos patentų tarnybos (EPT) nuo 2006 m. organizuojamų apdovanojimų „Europos išradėjas 2016“ nugalėtojai penkiose kategorijose: pramonės („Industry“); tiriamojo darbo („Research“); mažų ir vidutinių įmonių („SMEs“); ne Europos šalių („Non-European countries“) ir viso gyvenimo pasiekimų („Lifetime achievement“). Nuo 2013 m. minėtos kategorijos papildytos nauja kategorija – simpatijų prizu („Popular prize“)...

Valstybiniam patentų biurui 25-eri
Balandžio 12 d. Valstybinis patentų biuras paminėjo 25-erių veiklos metų jubiliejų. Ta proga prisiminsime kai kuriuos svarbiausius nacionalinės intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos atkūrimo žingsnius...

Regioninė konferencija – vienas iš VPB 25-erių metų veiklos sukakčiai paminėti renginių
Balandžio 13 – 14 d. Vilniuje, verslo centre „Pirklių klubas“, vyko regioninė konferencija „Intelektinė nuosavybė ir sportas“, organizuota įgyvendinant Valstybinio patentų biuro (VPB) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT) dvišalio bendradarbiavimo 2016 metais susitarimą bei bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu...

Pasaulinės intelektinės nuosavybės diena Lietuvoje
Kasmet balandžio 26-ąją drauge su dar 187 valstybėmis, kurios yra vienijamos Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) švenčiame Pasaulinę intelektinės nuosavybės dieną. Tai proga daugiau sužinoti apie intelektinės nuosavybės teisių (patentai, prekių ženklai, pramoniniai dizainai, autorių teisės) vaidmenį skatinant inovacijas bei kūrybiškumą ir nepamiršti kūrėjų ir problemų, su kuriomis jie susiduria. Lietuvoje dėl piratų veiklos ypač kenčia kino ir muzikos kūrėjai...

Konferencija PATLIB 2016
Kaip ir kiekvienais metais patentinių bibliotekų konferencija PATLIB 2016 suteikė progą pasisemti idėjų ir žinių, galinčių padėti spręsti su intelektine nuosavybe susijusias problemas. Buvo daug pranešėjų iš įvairių šalių bei organizacijų, kurie pasidalino savo patirtimi, esamais iššūkiais ir būdais, kaip tuos iššūkius įveikti. Visos konferencijos metu buvo pateikta daug informacijos ir medžiagos, iškeltos ir tam tikros problemos bei pasiūlyti jų sprendimai, kurie yra aktualūs ir Lietuvoje. Apie tai toliau trumpai aptariama šiame straipsnyje...

„Užkabinusi“ inovacija
Genealios idėjos sukurti išradimą gimsta dėl įvairių priežasčių. Kartais tai susiję su verslumo gyslele ar smalsumu, o kartais tenka padėkoti tiesiog atsitiktinumui. Būtent į tokią situaciją 1941 metais papuolė ir šveicarų išradėjas George de Mestral. Vieną vasaros rytą jis kartu su savo šunimi patraukė į kalnus medžioti. Grįžęs namo, išradėjas pastebėjo, kad jo kelnės, o tuo pačiu ir kartu ėjusio augintinio kailis buvo aplipę spygliuotomis dagišiaus sėklomis. Išradėjas buvo sužavėtas šių sėklų kibumu ir vedamas smalsumo nusprendė pasižiūrėti įdėmiau, kas gi lemia tokią sėklų savybę. Pažvelgęs į sėklas per mikroskopą G. De Mestral suprato kokia yra šio augalo paslaptis. Sėklos buvo sudarytos iš daugybės mažų, tačiau stiprių kabliukų, kurie lengvai įsikibdavo tiek į gyvūnų kailį, tiek į audinius...

Sumanios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa ir nacionalinė intelektinės nuosavybės strategija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 patvirtintoje prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (MTEPI) sumanios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programoje iki 2020 m. numatomas įgyvendinimas tokių sumaniosios specializacijos krypčių:
1. Energetika ir tvari aplinka
2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
3. Agroinovacijos ir maisto technologijos

4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
5. Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos (IRT)
6. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė...

UAB „Terekas“ – į dizainą investuojanti įmonė
Pristatome Kretingos įmonę UAB „Terekas“, kuri gamina PET tarą bei jos formavimo įrenginius. Iki 2007 m. pagrindinės „Tereko“ eksporto rinkos buvo Rytų Europos ir Vidurio Azijos šalys. Vėliau, nuosekliai investuojant į modernizavimą, inovacijas, gaminių dizainą, kretingiškių produkcija pradėjo dominti ir Vakarų šalis...

Keturios dažnai pasitaikančios klaidos, kurių turėtų vengti startuoliai
Įsteigti naują bendrovę nėra lengva, net ir tuomet, jeigu turite nuostabią idėją, sukurti sklandžiai veikiantį produktą ar paslaugą ir įsiveržti į konkurencingą rinką, kurioje jau vyrauja pripažinti ir mėgstami prekių ženklai, sudėtinga. Norint pasiekti gerų rezultatų, iš esmės, svarbiausia – motyvuota komanda. Tačiau nesuskaičiuojamos valandos nepailstamo darbo nueitų veltui, jeigu kas nors galėtų tiesiog imti ir pradėti naudotis Jūsų darbo rezultatais be Jūsų sutikimo arba dar blogiau – priversti Jūsų bendrovę mokėti dideles pinigų sumas už intelektinės nuosavybės pažeidimus, dėl ko bendrovė galėtų tapti neperspektyvi ar nepatikima. Laimei, tokios lemties galima išvengti, jeigu planuosite iš anksto ir vengsite toliau nurodytų labai dažnai pasitaikančių klaidų...

Akademiko Kazimiero Ragulskio išradėjo fenomenas
Šiais (2016) metais spalio 15 d. habilituotas mokslų daktaras, profesorius emeritas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas Kazimieras Ragulskis švęs savo 90-mečio jubiliejų. Mes savo ruožtu norėtume trumpai apžvelgti jo ir kaip išradėjo veiklą...

Nutraukiama leidinio „Pramoninės nuosavybės apsauga“ leidyba
Tikriausiai ne visi mūsų skaitytojai žino, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1145, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos technikos bibliotekos savininko teisės perėjo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai...

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2016 metų II-ojo ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2016 metų balandžio ir gegužės mėnesių LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų mėnesio išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomas naujas LTB išleistas leidinys: Vytautas Guobys. „Įmonės vadovui: kaip veiksmingiau naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis?“.

 

2016
Nr.1(69)

Europos Sąjungos prekių ženklų sistemos reforma jau įgyvendinama
Straipsnyje pristatyti aktualūs vartotojams Europos Sąjungos prekių ženklų sistemos pakeitimai: naujas tarnybos pavadinimas, mokesčių sistema, instituciniai, techniniai ir kt. pakeitimai.

Lietuva pagal 2015 m. Europos patentų paraiškas pirmą kartą aplenkė kitas dvi Baltijos šalis
Europos patentų tarnybos (EPT) 2015 m. statistika skelbia, kad Europos patentų paraiškų (paduotų tiesiogiai ir pagal tarptautinę PCT procedūrą) skaičius lyginant su 2014 m. išaugo 1,6%. Iš viso gauta 278867 patentų paraiškos ir išduotas 68421 Europos patentas. Siekiant sudaryti aiškesnį vaizdą dėl Baltijos šalių Europos patentų, straipsnyje pristatyti pokyčiai vykę Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje per 2010–2015 metus.

Lietuvos universitetų patentinių duomenų statistika: kaip geriau ja pasinaudoti?
Siekdamas apibendrinti Lietuvos universitetų indėlį į potencialių inovacijų apsaugą, Lietuvos technikos bibliotekos patentinės informacijos centras 2016 m. kovo mėn. pradžioje, naudodamasis Global patent index, Espacenet, European patent register, Valstybinio patentų biuro patentų duomenų baze ir kitais statistikos duomenimis, parengė 2015 metų Lietuvos universitetų patentinių duomenų statistiką. Plačiau apie gautus rezultatus ir kaip jais pasinaudoti – šiame straipsnyje.

„Bloomberg“ iškėlė Lietuvą į Baltijos šalių inovacijų lyderius: ar jau švęsti?
„Bloomberg“, siekdama nustatyti inovatyviausias pasaulio ekonomikas, įvertino daugiau nei 200 pasaulio šalių pagal 7 rodiklius. Po to atmetusi šalis, pateikusias duomenis mažiau kaip pagal 6 rodiklius, šį sąrašą sutrumpino iki 84 ir 2016 m. sausio 19 d. paskelbė inovatyviausių pasaulio ekonomikų penkiasdešimtuką. Straipsnyje trumpai apžvelgiami vertinimo rezultatai, Lietuvos žiniasklaidos reakcija, aptariami kai kurie rodikliai susiję su intelektine nuosavybe (inovacijų sąsajos, žinių perėmimas, žinių kūrimas, žinių poveikis ir kt.).

Pasaulinis inovacijų indeksas 2015: Lietuva tarp 40 inovatyviausių pasaulio valstybių
2015 m. „Pasaulinis inovacijų indeksas“ apžvelgia 141 valstybės ekonomikas (2014 m. – 143), pasitelkdamas 79 rodiklius (2014 m. – 81). Šis indeksas skelbiamas kasmet nuo 2007 m. ir tapo pripažintu palyginimo įrankiu visiems, kuriuos domina inovacijų būklės pokyčiai pasaulyje ir atskirose valstybėse, tarp jų verslo administratoriams, ekonominės politikos formuotojams, rizikos kapitalo bendrovėms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Straipsnyje lyginama padėtis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pagal šiuos rodiklis: inovacijų sąsajos, žinių perėmimas, žinių kūrimas, žinių poveikis ir sklaida bei kūrybinis nematerialusis turtas.

Kaip išvengti tipinių patentų klaidų?
2009 metais JAV patentinis patikėtinis Michae Neustel paskelbė straipsnį „10 tipinių patentų klaidų“. Šis straipsnis iki šiol yra dažnai skaitoma internetinė publikacija, kurioje keliamos problemos iš esmės kartojasi visur, nepriklausomai nuo šalies. Pirmą kartą šiuo straipsniu pasinaudojome mūsų leidinyje 2009 metais (Nr. 3 (43)). Straipsnyje vėl aptariamos tos pačios tipinės klaidos atsižvelgiant į dabartinę situaciją Lietuvoje.

Išmanioji tekstilė: išradimas, jo apsauga ir komercializavimas
Du Brunel’io universiteto mokslininkai Dr. Stanley Swallow ir Asha Peta Thompson sukūrė procesą, kurio metu sudėtingos elektros grandinės yra tiesiog įaudžiamos į audinius sudarytus iš vatos, vilnos, poliesterio ir panašių medžiagų. Išradimo potencialas didelis, nes atveriamos galimybės sujungti sudėtingas technologijas su specialios paskirties apranga ar netgi kasdieniais rūbais. Suprasdami tai, išradėjai nutarė perimti intelektinės nuosavybės teises, kad galėtų toliau išradimą vystyti ir komercializuoti. Kaip jie elgėsi su sukurta intelektine nuosavybe ir kaip ją panaudoja verslo plėtrai – apie tai šis straipsnis.

UAB „Altechna R&D“ sėkmės istorija: patentuotos technologijos ir licencijos pardavimas pasaulinio lygio JAV bendrovei
2016 m. vasario 4 d. „Verslo žinios“ paskelbė, kad įsigaliojo susitarimas tarp lazerių UAB „Altechna R&D“ ir didžiausios JAV stiklo technologijų bendrovės „Corning Incorporated“, kurios kuriami stiklai puikuojasi ant šimtų milijonų išmaniųjų įrenginių, dėl stiklo pjaustymo technologijos licencijos pardavimo ir bendradarbiavimo kuriant naujas lazerines stiklo apdirbimo technologijas. Apžvalgoje pristatome šias kompanijas akcentuojant jų požiūrį į patentavimą.

Sėkmingiausia jauna aukštųjų technologijų įmonė 2015 UAB „Deeper“ – švyturys ir inovacijų apsaugos srityje
Nuo 2008 m. „Žinių ekonomikos forumo“ narės EKSMA grupės iniciatyva kasmet įteikiamas specialus apdovanojimas sėkmingiausiai jaunai aukštųjų technologijų įmonei, kuriai skiriamas 3 000 EUR piniginis prizas. Sėkmingiausia jauna aukštųjų technologijų įmone 2015 pripažinta UAB „Deeper“, kurianti ir gaminanti išmaniuosius elektronikos prietaisus. Straipsnyje – trumpas įmonės pristatymas akcentuojant intelektinės nuosavybės apsaugą įmonėje.

Perspektyviausių 2015 metų prototipų apsaugos intelektinės nuosavybės teisėmis apžvalga
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 2015 m. metų pabaigoje išleido atskirą leidinį, kuriame pristatė, jos nuomone, perspektyviausius Lietuvos prototipus. Apžvalgoje trumpai pristatytos įmonės, komercializuojančios šiuos prototipus, jų paskelbtos paraiškos ir registruoti išradimai, pateikti komentarai susiję su intelektine nuosavybe.

Prisiminimų popietė Lietuvos pramoninės nuosavybės sistemos atkūrimo 25-mečiui pažymėti
2016 m. vasario 24 d. Patentinių patikėtinių asociacija, siekdama atgaivinti atmintyje pagrindinius įvykius, susijusius su Lietuvos pramoninės nuosavybės sistemos atkūrimu, surengė prisiminimų popietę. Straipsnyje trumpai pristatomas šis renginys.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2016 metų I-ojo ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2016 metų I-ojo ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų mėnesio išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatoma paroda „Valstybinio patentų biuro leidiniai (1991–2016 m.)“, skirta VPB 25-mečiui, ir naujausi gauti leidiniai.

 į viršų

 

2015
Nr.4(68)

Kaip kūrėsi šiuolaikinė Lietuvos pramoninės nuosavybės apsaugos sistema
Šiemet sueina 25 metai, kai Lietuvoje buvo atkurta pramoninės nuosavybės apsaugos sistema. 1990 m., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kovo–lapkričio mėnesiais buvo priimta keletas svarbių teisės aktų, o 1991 m. balandžio 12 d. – įsteigtas Valstybinis patentų biuras (VPB), kuriam buvo pavesta vykdyti išradimų, pramoninių pavyzdžių, prekių ženklų ir kitų objektų teisinę apsaugą. Straipsnyje apžvelgiamas šis 25 metų Lietuvos pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos kūrimosi laikotarpis.

Vieninga Europos patento sistema parengta startui
Vis dažniau prieinama prie nuomonės, kad 2017 metais tikrai pradės veikti vieninga Europos patento sistema, kurią sudaro bendro galiojimo Europos patento ir Bendro patentų teismo sistemos. Toks įsitikinimas vyravo ir konferencijos „Bendrosios patentinės apsaugos perspektyvos“ metu, kurią 2015 m. lapkričio 19 d. Vilniuje organizavo Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (VPB) bendradarbiaudamas su Europos patentų tarnyba (EPT). Pranešėjai iš Europos patentų tarnybos, Europos Sąjungos Komisijos, Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos aptarė naujosios sistemos privalumus ir iššūkius, įtaką šalies verslui, mokslo ir akademinei bendruomenei. Diskutuota ir apie tai, kaip nauja sistema padės gerinti Lietuvos investicinį klimatą, didinti konkurencingumą ir pritraukti stambių investuotojų. Ji žada svarbių pokyčių tiek išradėjams, tiek visam verslo sektoriui. Plačiau apie artėjančius pokyčius – šiame straipsnyje.

Skiname paramos intelektinės nuosavybės apsaugai programos vaisius – patentuojamų užsienyje išradimų skaičius kasmet auga
2015 metais į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA) dėl intelektinės nuosavybės apsaugos kreipėsi išradėjai ir dizaino kūrėjai, parengę 35 paraiškas, kuriomis buvo prašoma 212 tūkst. Eur paramos. Tarp šių paraiškų 27 yra susijusios su išradimų patentavimu, 8 – su dizaino registravimu. 31 paraišką pateikė verslo įmonės, 4 – mokslo ir studijų institucijos. Straipsnyje apibendrinti 2015-ųjų rezultatai, akcentuojami didžiausią komercinį potencialą turintys išradimai.

Seminaro pėdsakais: ar turėsime nacionalinę intelektinės nuosavybės strategiją?
Nacionalinė intelektinės nuosavybės strategija – tai politikos priemonių rinkinys, skirtas visapusiai palengvinti intelektinės nuosavybės objektų kūrimą, apsaugą ir panaudojimą nacionaliniu lygiu šalies ekonominių, socialinių ir kultūrinių tikslų įgyvendinimui remti. Kaip ją paruošti ir ką daryti nesant galimybių parengti veiksmingą ir kokybišką nacionalinę intelektinės nuosavybės strategiją – apie tai šiame straipsnyje.

Išradimų kūrimas ir patentavimas atsakingo verslo požiūriu
Nėra vieno konkretaus būdo, kuris padėtų sukurti sėkmingą išradimą. Visgi yra keli dalykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, jei išradimų kūrimas yra daugiau nei paprastas hobis. Į šį procesą reikia žvelgti atsakingo verslo požiūriu. Tai paprasčiausiai reiškia, kad išradėjai turi prisiminti, jog tikslas nėra vien tik kažką sukurti, bet tuo pačiu ir užsidirbti. Uždarbis turėtų būti bent jau toks, kad atsipirktų investuota suma. Tikimybė sukurti sėkmingą išradimą labai padidėja, jei išradimo kūrimo pradžioje jūs atliksite kelis paprastus žingsnius, užtikrinančius, kad neeikvojate laiko ir pinigų kurdami mažai žadančią ar galbūt netgi jau egzistuojančią technologiją. Straipsnyje – plačiau apie šiuos žingsnius.

Pasaulinis inovacijų indeksas 2015: Lietuva tarp 40 inovatyviausių pasaulio valstybių
2015 m. „Pasaulinis inovacijų indeksas“ apžvelgia 141 valstybės ekonomikas (2014 m. – 143), pasitelkdamas 79 rodiklius (2014 m. – 81). Šis indeksas skelbiamas kasmet nuo 2007 m. ir tapo pripažintu palyginimo įrankiu visiems, kuriuos domina inovacijų būklės pokyčiai pasaulyje, regionuose ir atskirose valstybėse, tarp jų verslo administratoriams, ekonominės politikos formuotojams, rizikos kapitalo bendrovėms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Straipsnyje smulkiau nagrinėjami tik su leidinio tematika labiausiai susiję rodikliai (padėtį lyginant Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2012–2015 metais):
5. Išmanusis verslas: 5.2. Inovacijų sąsajos ir 5.3. Žinių perėmimas.
6. Žinios ir technologijų produktai: 6.1.Žinių kūrimas, 6.2. Žinių poveikis ir 6.3. Žinių sklaida.
7. Kūrybiniai produktai: 7.1. Kūrybinis nematerialusis turtas.

Kokios priežastys verčia pradedančias įmones rūpintis intelektinės nuosavybės apsauga?
Pradedančiosios įmonės susitelkusios ties tam tikros idėjos įgyvendinimu ir susidūrusios su iššūkiais dėl lėšų trūkumo, nelengvos investuotojų ar pardavimo kanalų paieškos bei pastangų suburti atsidavusią komandą, dažniausiai skiria nepakankamai dėmesio arba atidėlioja ne mažiau svarbų dalyką – savo intelektinės nuosavybės apsaugą. Straipsnyje „Metida“ advokatas E. Saukalas aptaria priežastis kodėl pradedančioms įmonėms globalėjančioje rinkoje reikėtų rūpintis intelektinės nuosavybės apsauga, jei jos sukuria išradimą, prekių ženklą, pramoninį dizainą ar turi vertingos gamybinės patirties (angl. know-how).

Intelektinės nuosavybės strategija pagal LEGO
Sukūrus naują, rinkai patrauklų produktą, kiekvienas gamintojas siekia kuo ilgiau atitolinti ir kuo labiau susilpninti kitų konkuruojančių gamintojų puolimą ir užsitikrinti stabilią padėtį rinkoje. Vienas iš sėkmingiausių kelių, kaip to pasiekti, yra siekis apsaugoti įmonės intelektinę nuosavybę. Danų kompanija LEGO, sukūrusi LEGO kaladėlę 1958 m., ją užpatentavo JAV ir Didžiojoje Britanijoje. Vėliau ji gavo dar kelis patentus, kurie buvo susiję su pirmuoju. Atitinkami kaladėlės patento patobulinimai leido apsaugoti LEGO kubelį net iki devintojo dešimtmečio pabaigos. Laikui bėgant visų jų apsauga vis tiek pasibaigė, ir visi išduoti patentai nustojo galioti. Prasidėjo didelės konkurencijos metai. Kaip elgėsi ir kokiais būdais stengėsi apsaugoti savo prodokciją LEGO kompanija – apie tai šis straipsnis.

Tobulinama Europos Sąjungos komercinių paslapčių apsaugos sistema
Paprastai kiekviena turi komercinių paslapčių, siejamų su verslo ir (arba) gamybinės patirties (angl. know-how) informacija. Komercinės paslaptys gali stipriai įtakoti įmonių gebėjimą sėkmingai parduoti produktus, įgyti konkurencinį pranašumą ir aukštą inovacijų reputaciją. Šiuo metu Europos Sąjungoje komercines paslaptis saugo nacionalinių įstatymų kratinys, kurie ženkliai skiriasi traktuodami ką ir kaip saugo, pagal civilinio ir baudžiamojo proceso procedūras ir naudojamus teisių gynimo būdus. Europos Komisija parengė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo projektą. Priėmus šią direktyvą, ji taps nacionalinių teisės aktų sistemos dalimi ir įsigalios visose 28 ES valstybėse narėse. Straipsnyje plaučiau supažindinama su siūlomais pakeitimais.

Sektinas jaunos įmonės UAB „Saulės vėjo aruodai“ pavyzdys kaip verslo plėtrą sieti su intelektinės nuosavybės strategija
UAB „Saulės vėjo aruodai“ vykdo mokslinius tyrimus, kuria ir gamina paprastus, bet inovatyvius saulės energetikos produktus „protingiems“ namams. Nuo pat įsikūrimo įmonė plėtoja inovatyvių žaliuzių idėją ir sukūrė specialią technologiją, kuri leidžia vasarą žaliuzėms atspindėti šilumą ir apsaugoti patalpas nuo kaitros, o žiemą – pritraukti saulę ir išlaikyti šilumą patalpose, taip pat padeda kovoti su pelėsiais. Laiku pasinaudojusi profesionalų intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais paslaugomis ji dabar gali būti pavyzdžiu ne tik jaunoms, bet ir daugumai brandžių įmonių, kurios netinkamai naudojasi intelektinės kūrybos rezultatais verslo plėtrai vystyti.

„Oktoberfest“ festivalis garsėja ne tik alumi, bet ir naujais išradimais
Garsiąją „Oktoberfest“ alaus šventę dauguma žmonių sieja su linksmybėmis ir nesibaigiančiu alumi, tačiau ne visi žino, kad šventė kasmet pateikia ir nemažai naujų išradimų. Būtent todėl ji yra svarbi ir mėgstama ne tik tarp alaus mėgėjų, bet ir tarp išradimų ir naujausių technologijų fanų. Galima sakyti, kad šioje šventėje išradimų skaičius yra tiesiogiai proporcingas išgeriamo alaus ir lankytojų skaičiui, kuris kasmet auga. Plačiau apie išradimus, susijusius su „Oktoberfest“ švente – šiame straipsnyje.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2015 metų IV-ojo ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2015 metų IV-ojo ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų mėnesio išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatoma Lietuvos technikos bibliotekos interneto svetainėje nuo lapkričio vidurio atidaryta virtuali paroda „1990-ieji – pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos atkūrimo metai Lietuvoje“.

į viršų

2015
Nr.3(67)

Aprobuojamas Europos standarto projektas „Intelektinės nuosavybės vadyba“
Lietuvos standartizacijos departamentas 2015 m. sausio mėn. išleido Europos standartizacijos komiteto (CEN) 2014 m. spalio 27 d. patvirtintą laikinam taikymui CEN techninės specifikacijos LST CEN/TS 16555-4:2015 „Inovacijų vadyba. 4 dalis. Intelektinės nuosavybės vadyba“ angliškąją versiją. Techninės specifikacijos galiojimo laikas apribotas iki trejų metų. Straipsnyje trumpai pristatyta ši specifikacija ir komentuojama kuo bei kam ji galėtų būti naudinga. Po dvejų metų CEN nariai, tarp jų ir Lietuva, turi pateikti savo komentarus dėl standarto šios specifikacijos pagrindu parengimo tikslingumo.

MITA paskelbė 2015 m. paramos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti sąlygas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2015-07-07 vėl pakvietė įmones ir mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas gauti paramą pagal Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą. Straipsnyje – plačiau apie šį kvietimą ir sąlygas paramai gauti.

Lietuviškų inovacijų sumaniosios specializacijos kryptys: kokį turime tam tinkamų sukurtų išradimų potencialą?
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 patvirtinta prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (MTEPI) sumanios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa. Kadangi išradimų patentai – tai teisinė priemonė didinti Lietuvos ūkio subjektų konkurencingumą ir galimybes įsitvirtinti globaliose rinkose, apsaugoti didelės pridėtinės vertės produktus, pagrįstus naujomis žiniomis ir technologijomis, toliau straipsnyje ieškoma sąsajų tarp sumaniosios specializacijos krypčių įgyvendinimo programos ir saugomų patentais išradimų.

Europos išradėjų apdovanojimai 2015
Europos išradėjų apdovanojimai, kurie vyksta jau 10 kartą, yra vieni iš prestižiškiausių Europoje. Kasmetinio renginio metu pagerbiami pavieniai išradėjai ir jų komandos, kurių novatoriški sprendimai padeda kovoti su didžiausiais mūsų laikų iššūkiais. Nugalėtojai yra renkami nepriklausomos tarptautinės vertinimo komisijos, susidedančios iš verslo, akademijos, mokslo ir tyrimų sričių atstovų, kurie vertina pateiktus išradėjų sprendimus. Prie apdovanojimų taipogi prisideda ir pati visuomenė, suteikdama prizą, jos nuomone, nusipelniusiems išradimų autoriams. Šis balsavimas vyksta internetu, išrenkant geriausią inovatyvaus sprendimo autorių ar jų komandą. Iš 15 atrinktų finalininkų, tarp kurių pateko ir mūsų kaimyninės šalies Latvijos atstovas, buvo apdovanoti ir pagerbti 6 nugalėtojai. Straipsnyje trumpai pristatomi šie iškilieji inovatoriai.

Europos išradėjų apdovanojimų 2015 gavėjai dar žada naujovių ir skiria daug dėmesio patentavimo procesui
Europos išradėjų apdovanojimus 2015 pramonės kategorijoje pelnė Franz Amtmann (Austrija) ir Philippe Maugars (Prancūzija) už jų indėlį kuriant artimojo lauko ryšį (angl. Near Field Communication (NFC)) – bekontaktę technologiją saugiam duomenų perdavimui tarp mobilių prietaisų. Inovatoriai pasidalijo mintimis apie išradimą, patentavimą ir ateities planus išskirtiniame interviu.

Susitarimas dėl Bendrojo patentų teismo: ratifikavimo progresas ir naujienos dėl teismo padalinių
Nors panašu, kad vieningas Europos patentas neįsigalios dar iki 2017 m. pradžios, Europoje toliau sistemingai ruošiamasi įvesti naują patentų sistemą. Kas naujo ratifikuojant Susitarimą dėl Bendrojo patentų teismo ir sprendžiant dėl vietinių, regioninių ir centrinių teismo padalinių – trumpai apie tai šiame straipsnyje.

Sėkmės istorija: „DuPont Pioneer“ iš Vilniaus universiteto įsigijo išimtinę genomų redagavimo technologijos licenciją
2015 m. birželio 23 d. Jungtinių Amerikos Valstijų kompanija „DuPont Pioneer“ („DuPont“) ir Vilniaus universitetas (VU) paskelbė apie kryptingai valdomu Cas9 įrankiu paremtos genomo redagavimo technologijos licencijavimą ir bendrų tyrimų sutartį. Šis sandoris turbūt yra didžiausias iš kada nors buvusių Lietuvoje, tačiau finansinės detalės neskelbiamos. Straipsnyje pristatytas minėtos technologijos kūrėjas – VU Biotechnologijos institutas.

UAB „Biocentras“ – „Verslo ir mokslo partnerystė 2015“ konkurso nugalėtojo patentai
Konkursą „Verslo ir mokslo partnerystė 2015“ šiemet laimėjo mokslinė ir gamybinė UAB „Biocentras“ kartu su Inovatyvios medicinos centru. Straipsnyje pristatomi „Biocentro“ patentai ir vadovo požiūris į jų reikšmę augant įmonei.

Išradėjo, sukūrusio šampano butelio kamščiatraukį, sėkmės istorija
Argentiniečio išradėjo Hugo Oliveiros nelengvas kelias nuo pradinės idėjos iki sėkmingo produkto ir plačiai žinomos įmonės.

„Tesla motors“ ir „Toyota“ kuria naujas rinkas leisdamos naudotis patentais nemokamai
Patentų įstatymas jo savininkui suteikia išimtinę teisę drausti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims be jo leidimo gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti užpatentuotą gaminį. Jei jis tokią teisę suteikia, paprastai su kitu asmeniu sudaro licencinę sutartį, kurioje numatytas licencinis atlyginimas. Priešingai nei įprasta pasielgė „Tesla motors“ ir „Toyota“. Siekdamos suteikti impulsą elektromobilių ir vandeniliu varomų transporto priemonių pramonės šakoms, šios įmonės paskelbė, kad leidžia naudotis savo patentais konkurentams. Plačiau apie tokios elgsenos priežastis ir tikslus – šiame straipsnyje.

Ar gali įmonės panašiais pavadinimais registruoti ir panašius prekių ženklus?
Draudimo panaudoti įmonės pavadinimą prekių ženkle nėra, netgi priešingai – tokiu atveju vartotojas geriau įsimena ne tik konkrečią prekę ar paslaugą, bet ir tos prekės gamintoją ar paslaugų teikėją. Tačiau reikėtų žinoti, kad panašių įmonių pavadinimų koegzistavimas dar nėra garantas, jog atitinkami ar panašūs prekių ženklai taip pat galės koegzistuoti rinkoje. Straipsnyje pateiktas pavyzdys tai ir įrodo.

Advokatės nuomonė. Eksportuojantiems į JAV reikia pasirūpinti ir prekių ženklais
JAV pareigūnams atvėrus valstybės sienas Lietuvos maisto eksportuotojams, prekes vežantiems verslininkams reikia pasirūpinti ir savo bendrovių intelektinės nuosavybės objektais. JAV patentų ir prekių ženklų biuras (angl. trumpinys USPTO) yra daug griežtesnis pareiškėjams, ir tai dažnai yra iššūkis Lietuvos verslams. Straipsnyje advokatų kontoros „Triniti“ partnerė ir advokatė Vilija Viešūnaitė trumpai apžvelgia galimus intelektinės nuosavybės apsaugos kelius ir kai kurias specifines USPTO subtilybes.

Vertingiausi 2015 m. prekių ženklai pasaulyje
Pristatome naujausią pasaulinės rinkodaros tyrimų ir prekių ženklų vystymo bendrovės „Millward Brown“ atliktą tyrimą, kuriame kasmet skelbiama 100 vertingiausių pasaulio prekių ženklų sąrašas ir pokyčiai jame, nubrėžiamos tendencijos.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2015 metų III-ojo ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2015 metų III-ojo ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų mėnesio išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos savaitės PATINFO 2015 renginiai ir Patentinės informacijos centro gauti naujausi leidiniai.

į viršų

 

2015
Nr.2(66)

Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga – akcentai dizaino apsaugai
Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena švenčiama balandžio 26 d. Šiai dienai paminėti balandžio 23-26 d. Vilniuje buvo rengiami įvairūs koncertai, spektakliai, madų šou ir kiti pasirodymai. Valstybinis patentų biuras ir Lietuvos technikos biblioteka šia ir Lietuvos pramoninio dizaino įstatymo (1995 m. liepos 4 d.) priėmimo dvidešimtmečio proga daugiausia dėmesio skyrė pramoninio dizaino apsaugai. Lietuvos technikos biblioteka balandžio 24 d. atidarė parodą „Naujausia dizaino bei pramoninio dizaino apsaugos literatūra“, kuri tęsėsi iki gegužės 29 d. Valstybinis patentų biuras kartu su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) bei Vilniaus dailės akademija surengė seminarą „Kaip apsaugoti dizainą užsienyje?“. Seminaro metu skaitytų pranešimų medžiagą galima rasti VPB interneto svetainės rubrikoje „Naujienos“ (
http://www.vpb.lt/index.php?&nn=900
).

Žvilgsnis į dizaino teisinės registracijos istoriją
Pagal patentinės patikėtinės dr. Nijolė Viktorija Mickevičienės pranešimo, skaityto 2014-04-24 seminare „Kaip apsaugoti dizainą užsienyje?“ medžiagą parengtame straipsnyje apžvelgiama dizaino teisinės registracijos istorija.

Magistranto Igno Survilos paspirtuko „Pigeon“ dizainas skina apdovanojimus
„Pigeon“ paspirtukas – Igno Survilos diplominis bakalauro darbas. Baigęs studijas magistrantas nenorėjo į šoną mesti sunkaus metų darbo, todėl sugalvojo išmėginti laimę kickstarter.com platformoje. Kaip sekėsi komercializuoti naująjį paspirtuką ir kokie ateities planai – trumpai apie tai šiame straipsnyje.

Naujovės Europos patentų registre
Europos patentų registre (
https://register.epo.org/
), kurį administruoja Europos patentų tarnyba (EPT), skelbiama visa viešai prieinama informacija apie Europos patentų paraiškas patentavimo procedūros metu, įskaitant protestus, patentinių patikėtinių ir EPT susirašinėjimą ir kt. Registro paslauga taip pat suteikia visuomenei laisvą prieigą prie bylų. Šioje apžvalgoje pristatomi Europos patentų registro patobulinimai, padaryti pastaraisiais metais.

Inovacijų sąjungos suvestinėje Lietuva 2015 m. žengė žingsnį atgal
Straipsnyje pateikti pagrindiniai ES šalių inovacijų veiklos rezultatai ir, remiantis jais, lyginami Lietuvos, Latvijos ir Estijos santykiniai rodikliai kitų ES valstybių atžvilgiu, šių rodiklių kaita, prognozuojami Lietuvos rezultatai 2016 m. inovacijų suvestinėje.

Kiek „Inovacijų prizo 2014“ konkurso nugalėtojų įnovatyvūs produktai apsaugoti patentais
Praeitų metų pabaigoje VšĮ Lietuvos novacijų centras ir Lietuvos pramonininkų konfederacija surengė dešimtąjį nacionalinį konkursą „Inovacijų prizas 2014“. Įmonės varžėsi „Inovatyvios įmonės“ ir „Inovatyvaus produkto“ kategorijose. Paraiškas konkursui pateikė įmonės iš informacinių technologijų, maisto, elektronikos, chemijos, poligrafijos, mašinų ir prietaisų gamybos ir kitų pramonės sektorių. Straipsnyje pateikta autoriaus surinkta detalesnė informacija apie kiekvieną iš nominantų akcentuojant įmonės inovacijų teisinę apsaugą.

Išvados po apklausos: Lietuvos startuolių laukia rimtos bėdos dėl nuosavybės teisių
2015 m. gegužės mėn. VšĮ „Versli Lietuva“ drauge su advokatų kontora TRINITI atliko įmonių startuolių apklausą, kurioje dalyvavo beveik pusšimtis Lietuvos startuolių. Šia apklausa buvo siekiama išsiaiškinti jų teisinių žinių ir praktikos lygį. Straipsnis supažindina su šios apklausos rezultatais.

Pirmajam JAV patentų įstatymui – 225 metai
Jungtinės Amerikos Valstijos 2015 m. balandžio 10 d. atšventė 225-ias metines nuo pirmojo JAV patentų įstatymo (US Patent Act) priėmimo. Įstatymo projektą 1790 m. balandžio 10 d. pasirašė prezidentas Džordžas Vašingtonas. Straipsnis trumpai supažindina su JAV patentų teisės svarbiausiais raidos faktais per šiuos metus.

Advokato komentaras. Intelektinės nuosavybės teisės darbo sutartyse
Dažnai darbo sutartyse su darbuotojais, atliekančiais kūrybinį darbą, nėra jokių nuostatų, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis. Kaip sprendžiamas neapibrėžtumas dėl intelektinės nuosavybės teisių priklausomybės Lietuvoje ir kitose valstybėse bei kaip reikėtų elgtis, – trumpai apie tai šiame straipsnyje.

Teismo sprendime dėl prekių ženklo: „Louis Vuitton“ skelbiamas šachas ir matas
Daugiau kaip šešerius metus trukusiame ginče Prancūzijos mados namai „Louis Vuitton“ siekė įrodyti, jog pareikštas registruoti vaizdinis žymuo, kuriame vaizduojamas rudos ir smėlio spalvos langelių raštas, primenantis šachmatų lentos raštą, turi skiriamąjį požymį. 2015 m. balandžio 21 d. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas išnagrinėjo bylą tarp „Louis Vuitton“ ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir priėmė sprendimą, kuriame konstatavo, kad prašomas registruoti vaizdinis prekių ženklas neturi skiriamojo požymio. Plačiau apie šią nutartį – šiame METIDOS teisininkių Ingos Lukauskienės ir Monikos Juškaitės straipsnyje.

To paties objekto vaizdas nebūtinai lemia prekių ženklų panašumą
Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) atmetė žinomos Vokietijos arbatos gamintojos R. Seelig & Hille oHG protestą dėl UAB „Skonis ir kvapas“ Bendrijos prekių ženklo SKONIS. Inga Lukauskienė, METIDA asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, supažindina skaitytojus su šiuo VRDT sprendimu.

„Metų prekės ženklo 2015“ rinkimai
„Verslo žinios“ kartu su rinkos tyrimų bendrove „Nielsen“ surengė ketvirtąjį „Metų prekės ženklo“ konkursą. Straipsnyje trumpai pristatyti šio konkurso nugalėtojai ir didžiausią pažangą padariusios bendrovės.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2015 metų II-ojo ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2015 metų II-ojo ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų mėnesio išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos centro gauti naujausi leidiniai.

į viršų

2015
Nr.1(65)

Prekių ženklų apsaugos sistemai Lietuvoje – 90 metų
2015 metų sausio 27 dieną sukako 90 metų, kai buvo padėti teisiniai pagrindai prekių ženklų apsaugos sistemai nepriklausomoje Lietuvoje. 1925
metų sausio 27 dieną Seimas priėmė „Prekių ženklams saugoti įstatymą”, kurį 1925 m. vasario 26 d. Vyriausybės žiniose Nr. 183 paskelbė Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Straipsnyje trumpai apžvelgta prekių ženklų apsaugos sistemos raida per šiuos metus, pateikta staitistika apie registracijų skaičių ir kiti įdomesni faktai.

Ar šūkis „Je suis Charlie“ bus prekių ženklas?
Apie tai, kiek greitai visuomenė ir verslas kartais reaguoja į įvykius pasaulyje, parodo bandymai įregistruoti šūkį „Je suis Charlie“ (aš esu Charlie) kaip prekių ženklą. Jau kitą dieną po teroristinės atakos 2015 m. sausio 7 d. prancūzų satyrinio laikraščio redakcijoje „Charlie Hebdo“, fizinis asmuo Yanick Uytterhaegen frazei „Je suis Charlie“ padavė paraišką prekių ženklui registruoti į Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą, kuri administruoja regioną, apimantį Belgiją, Liuksemburgą ir Nyderlandus. Apžvalga pristato bandymus įregistruoti šūkį „Je suis Charlie“ kaip prekių ženklą ir intelektinės nuosavybės tarnybų bei teisininkų nuomones apie tokius bandymus.

Europos patentų tarnyboje metų paraiškų rekordas vėl pagerintas: koks Lietuvos ir kitų Baltijos šalių indėlis?
Straipsnyje rasite 2014 m. Europos patentų tarnybai pateiktų patentų paraiškų statistikos apžvalgą, susipažinsite su kai kuriais įdomesniais jos skaičiais bei galėsite palyginti trijų Baltijos valstybių indėlį (ir kaip jis kito) per 2009–2014 metus.

Europos bendro galiojimo patentų išdavimo pradžios dar teks palaukti
2014 m. pradžioje vyravo nuomonė, kad pirmieji bendrojo galiojimo patentai bus išduoti 2015 metais. Šiandien konstatuojama, kad praeitais metais, nors ir buvo žengti tikrai dideli žingsniai link naujos teisinės sistemos įgyvendinimo, liko dar kai kurių didesnių ar mažesnių kliūčių ir problemų. Kas pasiekta 2014-aisiais ir kokie iššūkiai laukia ateityje – skaitykite šiame straipsnyje.

Nauja praktika dėl augalų ir jų vaisių patentavimo
Europos patentų tarnybos (EPT) Išplėstinė apeliacinė taryba kovo 25 d. priėmė galutinį sprendimą bylose dėl augalų patentavimo (bylos G 2/12 ir G 2/13). Taryba nusprendė, kad biologiniais selekcijos būdais gautos naujos augalų rūšys bei jų sėklos, gali būti patentuojamos. Plačiau apie tai – šiame straipsnyje.

Europos patentų tarnybos praktikos dėl interneto nuorodų evoliucija
Informacijos paieškos išradimo objekto technikos lygiui nustatyti vis dažniau atliekamos internete. Tačiau internetas yra gana ypatinga publikavimo terpė, todėl, jei tai nėra patentinis dokumentas, ne visada aišku, kokia yra aktualios publikacijos paskelbimo data ir ar vėliau nebuvo atlikta pakeitimų tos publikacijos tekste. Paskelbimo data ypač svarbi išradimo naujumui nustatyti. Internetinę publikaciją galima nurodyti patento paraiškoje aprašant išradimo analogus, jeigu aiški tos publikacijos paskelbimo data. Suprantama, kad šios publikacijos dažnai skiriasi patikimumo laipsniu. Kuo publikacija patikimesnė, tuo pareiškėjui sunkiau įrodyti jos netikrumą. Straipsnyje apžvelgiamas įvairių populiarių internetinių publikacijų rūšių patikimumas.

10 svarbiausių Lietuvos inovacijų: kokios jų sąsajos su išradimais?
LR Ūkio ministerijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros leidinyje INOVACIJOS Nr. 8, 2014 paskelbta 10 svarbiausių Lietuvos inovacijų laimėjimų per nepriklausomybės laikotarpį. Straipsnyje trumpai pristatytos šios inovacijos ir kiek jų sukurta remiantis išradimais arba kiek inovacijų kūrėjai ketina panaudoti išradimus ateityje.

Kiek sėkmingiausių 2014 metų jaunų aukštųjų technologijų įmonių verslo sėkmę sieja su išradimais?
Straipsnyje trumpai pristatytos konkurso „Sėkmingiausios jaunos aukštųjų technologijų įmonės 2014“ apdovanojimus pelniusios įmonės, pateikti komentarai apie patentuojamus išradimus, lyginami 2013-ųjų ir 2014-ųjų metų rinkimų rezultatai.

Tyrimas Vokietijoje: 75 procentai Vokietijos patentų pripažinti visiškai ar iš dalies negaliojančiais
Straipsnis supažindina su šiuo tyrimu pirmiausia dėl to, kad pateiktos išvados patentų savininkams padėtų orientuotis Vokietijoje, susidurus su jų patentų pažeidimais šioje šalyje arba jiems iškeltais ieškiniais dėl patento negaliojimo.

Žinomų išradimų kūrėjai, nesugebėję pasipelnyti iš savo kūrinių
Degtukai, karaokė prietaisas, šratinukas yra išradimai, kurie jų kūrėjus galėjo padaryti turtingais, tačiau, deja, jiems didelės materialios naudos neatnešė. Situacija, kai išradėjui nepasiseka užsidirbti iš turimos „auksinės idėjos“ nėra išskirtinė. Straipsnyje pristatyti keli žinomi išradimai, kurie jų autoriams galimų turtų neatnešė.

Sėkmės istorija: nuo išradimo iki komercializuojamo produkto
Mandy Haberman – išradėja sukūrusi Anywayup Cup – nevarvantį ir turinio neišlaistantį puodelį, kuris tarp gurkšnių automatiškai užsisandarina. Kūrybinga idėja ir protingai panaudota intelektinė nuosavybė padėjo pamatus sėkmingam Mandy Haberman verslui. Gauti patentai saugojo jos sumanią technologiją nuo padirbinėtojų ir teikė galimybes sudaryti licencines sutartis, o patrauklus dizainas ir įsimenantis prekės ženklas lėmė tai, kad produktas tapo populiariu tarp vartotojų visame pasaulyje. Straipsnyje – plačiau apie šią sėkmės istoriją.

Svetainė patentų teisių pardavėjams ir pirkėjams
Kovo pradžioje pradėjo veikti Lietuvos technikos bibliotekoje (LTB) sukurta nauja interneto svetainė „Patentų rinka“ –
www.patenturinka.lt
, kuri buvo sukurta siekiant aktyvinti prekybą intelektine nuosavybe tarp įmonių, universitetų bei atskirų išradėjų. Svetainė „Patentų rinka“ yra patogus būdas susisiekti patentų pirkėjams ir pardavėjams, o išradėjams – gera vieta parduoti bei reklamuoti savo išradimus daugeliui potencialių pirkėjų vienu metu. Plačiau apie svetainę – šiame straipsnyje.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2015 metų I ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2015 metų I ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų mėnesio išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatoma Patentinės informacijos centro nauja paslauga „Konkurentų stebėsena“, virtuali paroda „Lietuvos prekių ženklų apsaugos sistemai – 90 metų“, paroda, skirta Pasaulinei intelektinės nuosavybės dienai, ir iš Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos gauti naujausi leidiniai.

 į viršų

 

2014
Nr.4(64)

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Generalinio direktoriaus vizitas Lietuvoje
2014 m. lapkričio 3-4 dienomis Lietuvoje lankėsi Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) generalinis direktorius Francis Gurry. Tai antrasis oficialus PINO generalinio direktoriaus vizitas Lietuvoje per 22 Lietuvos narystės Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje metus. PINO generalinis direktorius susitiko su Lietuvos Respublikos teisingumo ministru Juozu Bernatoniu, Lietuvos Respublikos ūkio ministru Evaldu Gustu, Lietuvos Respublikos kultūros ministru Šarūnu Biručiu, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke Loreta Graužiniene bei Mykolo Romerio universiteto rektoriumi prof. Dr. Alvydu Pumpučiu ir akademinės bendruomenės atstovais. Straipsnyje – trumpai apie šiuos susitikimus ir juose išsakytas mintis.

Europos Komisijos veiksmų planas dėl geresnės intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir jų vykdymo užtikrinimo priemonių
2014 m. liepos 1 d. Europos Komisija priėmė du komunikatus – veiksmų planą, skirtą intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ES problemoms spręsti bei apsaugos ir vykdymo užtikrinimo trečiosiose šalyse strategiją. Straipsnyje trumpai pristatyti šie komunikatai ir tolesni Europos Komisijos veiksmai.

Patentinės informacijos centras po penkiolikos metų
2014 m. vasario 1 dieną sukako 15 metų, kai Lietuvos technikos bibliotekoje (LTB) buvo įkurtas Patentinės informacijos centras (PIC). Ta proga straipsnyje apžvelgti pagrindiniai PIC veiklos įvykiai 2014-aisiais metais.

Apsauginės publikacijos – sudėtinė patentinės strategijos dalis
Norint apsidrausti, kad išradimu galėtų netrukdomai naudotis pats išradėjas ar jo darbdavys, galima viešai paskelbti jo esmę. Toks išradimo esmės paviešinimas laikomas apsaugine publikacija. Straipsnyje – plačiau apie šias publikacijas ir jų vietą bendrovių intelektinės nuosavybės strategijoje.

„Metida“ specialistų komentaras. Patento paraiškos paskelbimo datos svarba
Straipsnyje pristatoma dabar galiojanti Lietuvoje patento paraiškos skelbimo tvarka, pateikiamos priežastys ir pavyzdžiai, kai pageidaujama publikuoti savo išradimus dar greičiau nei įmanoma dabar. Remiantis šiais pavyzdžiais, siūloma
suteikti galimybę publikuoti išradimo paraišką kuo greičiau, pvz., artimiausiame biuletenyje nuo prašymo datos.

Pastabos apie inovacijų apsaugą stambiame kūrybiniame mokslo kolektyve
Aprašyta situacija, kai išradimo esmė galėjo būti per anksti paviešinta dėl to, kad mokslo organizacijos viduje nederinami veiksmai, susiję su informacijos sklaida tarp išradėjų ir sukurto produkto bandymus atliekančio personalo.

Sėkmingas išradimo komercializavimo pavyzdys: „Dyson“ dulkių siurbliai
James Dyson yra išradėjas, sugebėjęs sėkmingai komercializuoti savo išradimą. Nepaisant to, kad jam teko susidurti su įvairiomis kliūtimis, sunkumais, jo dulkių siurblio technologija galiausiai buvo pateikta rinkai ir tapo gerai žinoma bei pripažinta, o parduodami siurbliai išradėjui atnešė didžiulį pelną. Tai yra praktinis sėkmingo išradimo komercializavimo pavyzdys, kuris gali būti naudingas kiekvienam išradėjui ar išradimą komercializuojančiam verslininkui.

„Metida“ specialistų komentaras. Kodėl prieš registruojant ženklą būtina kreiptis į profesionalus?
„Metida“ asocijuotas partneris dr. Jacekas Antulis straipsnyje pateikia šešis svarius argumentus, kodėl prieš registruojant ženklą patartina kreiptis į profesionalus dėl tyrimo.

Advokato komentaras. Ar jūsų internetinė svetainė teisėta?
Šiandien daugelis verslo įmonių turi savo internetinę svetainę. Kuriant svetainę daug dėmesio skiriama jos dizainui, funkcionalumui ir patrauklumu, tačiau neretai pamirštama pagalvoti apie juridinius niuansus ir potencialias su jais susijusias grėsmes. Plačiau apie tai – šiame straipsnyje.

Rekordininė parama intelektinės nuosavybės apsaugai užsienyje
2014 m. Ūkio ministerija įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms išradimams patentuoti ir dizainui registruoti tarptautiniu mastu skyrė daugiau kaip 2 mln. 140
tūkst. litų ir parėmė 96 projektus. Straipsnyje pateikta kai kuri paramos statistika, trumpai pristatyti įdomesni pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektai.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2014 metų IV ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2014 metų IV ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatoma Patentinės informacijos centre siūloma nemokama paslauga „Konkurentų stebėsena“ ir
virtuali paroda „LIETUVA – EUROPOS PATENTŲ ORGANIZACIJOS NARĖ 2004-2014 m.“
.

į viršų

2014
Nr.3(63)

Tarptautinė konferencija „Patentinės apsaugos sistemos pokyčiai Europoje“
2014 m. spalio 9 d. Vilniuje įvyko regioninė tarptautinė konferencija „Patentinės apsaugos sistemos pokyčiai Europoje“. Šį tarptautinį renginį, kuris skirtas Lietuvai svarbioms sukaktims paminėti, organizavo Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (VPB) bendradarbiaudamas su Europos patentų tarnyba (EPT). Straipsnyje – šios konferencijos apžvalga.

Nauja Valstybinio patentų biuro prekių ženklų ir dizaino paraiškų padavimo elektroniniu būdu sistema
Nuo 2014 m. rugsėjo 30 d. įsigaliojo nauja Dokumentų teikimo Valstybiniam patentų biurui (VPB) elektroniniu būdu taisyklių redakcija. Straipsnyje skaitytojai supažindinami su taisyklių pakeitimais ir pokyčių privalumais.

Valstybinis patentų biuras paminėjo Patentų kooperacijos sutarties narystės 20-metį
2014 m. liepos 5 d. sukako 20 metų nuo Patentų kooperacijos sutarties (PKS) įsigaliojimo Lietuvoje, kuri šiuo metu galioja 148 pasaulio šalyse (iš kurių 40 yra Europos šalys) ir Lietuvos išradėjams yra savotiškas „tiltas į užsienį“, nes suteikia galimybę pasiruošti patentavimo procedūroms užsienyje be didelių investicijų. Kaip vystėsi nacionalinė patentų sistema per šį dvidešimtmetį, kas pasiekta ir kokie iššūkiai laukia ateityje – skaitykite šiame straipsnyje.

Lietuvoje tarptautinių (PCT) patentų paraiškų nacionalinis kelias jau uždarytas
Nuo 2014 metų rugsėjo 4 d. nustojo galioti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 66 straipsnio „Tarptautinė patento paraiška, kai Valstybinis patentų biuras yra nurodytoji ar pasirinktoji patentų tarnyba“ nuostatos. Šis pokyčių komentaras jums padės suprasti, ką visa tai reiškia ir kas pasikeitė patento pareiškėjams po rugsėjo 4-osios.

Europos išradėjų apdovanojimai 2014 ir gyvenimo pasiekimo kategorijos nugalėtojas
Europos patentų tarnyba (EPO) pristatė „Europos išradėjų apdovanojimus 2014“. Apdovanojimų, įvykusių Berlyne, metu buvo pagerbti nusipelnę išradėjai ir jų komandos, prisidėję prie socialinės, ekonominės ir technologinės pažangos. Šiame straipsnyje dėmesys sutelktas į kategorijos – gyvenimo pasiekimo apdovanojimo – nugalėtoją A. Fišerį (Artur Fischer),
išradėją iš Vokietijos. Skaitytojas galės geriau suprasti, kodėl šis išradėjas buvo apdovanotas, bei pasigilinti į tai, kokie buvo jo išradybiniai veiksmai, kurie leido pasiekti tokį aukšto lygio pripažinimą.

Pasaulinis inovacijų indeksas 2014: Lietuva užima 39 poziciją iš 143
2014 m. „Pasaulinis inovacijų indeksas“ apžvelgia 143 šalių ekonomikas (2013 m. – 142), pasitelkdamas 81 rodiklį (2013 m. – 84). Šis indeksas skelbiamas kasmet nuo 2007 m. ir tapo pripažintu palyginimo įrankiu visiems, kuriuos domina inovacijų būklės pokyčiai pasaulyje ir atskirose valstybėse, tarp jų verslo administratoriams, ekonominės politikos formuotojams, rizikos kapitalo bendrovėms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Straipsnyje smulkiau nagrinėjami žinių kūrimo ir žinių perėmimo bei sklaidos rodikliai, lyginama padėtis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei padėties kaita 2012–2014 metais.

„Metida“ specialistų komentaras. Europos patentų tarnyba keičia praktiką dėl išradimo vienumo
Nuo 2014 m. lapkričio 1 dienos Europos patentų tarnyba pakeitė savo praktiką ir išradėjams suteikia galimybę atlikti papildomus tyrimus patento paraiškoms, kurios neatitinka vienumo požymio ir kurios yra Europos regioninės paraiškos, t.y. paduotos po tarptautinės paraiškos padavimo. „Metidos“ specialistai dr. Jacekas Antulis ir Birutė Dauderienė pristato šiuos pakeitimus.

Laikinosios patentų paraiškos – JAV patentų sistemos dalis
Nuo 1995 m. birželio 8 d. Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyba, suteikia pareiškėjams pasirinkimo galimybę paduoti laikinąją patento paraišką (angl. – provisional application for patent). Straipsnis padeda suvokti tokios paraiškos prasmę, supažindina su jos privalumais ir joms keliamais reikalavimais.

„Metida“ specialistų komentaras. Bendrinis ženklo pavadinimas gresia registracijos panaikinimu?
Prekių ženklų teisėje įtvirtinta taisyklė dėl registracijos panaikinimo, kai prekių ženklas tampa bendriniu pavadinimu prekyboje toms prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas dėl savininko veikimo ar neveikimo. Praktikoje susiduriama su šios taisyklės taikymo problemomis, kai tik dalis prekybos yra žinoma viešai. Šį klausimą nagrinėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) 2014
m. kovo 6 d. „Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH“ byloje. Plačiau apie šią bylą ir ESTT išvadas – šiame straipsnyje.

Advokato komentaras. Sukūriau mobiliąją aplikaciją: ar tikrai esu jos savininkas?
Intelektinės nuosavybės teisės į mobiliąją aplikaciją ir jos elementus lemia, kas turi teisę ja naudotis ir gauti pajamų, todėl siekiant sėkmingai disponuoti mobiliąja aplikacija, svarbu apsvarstyti: kokie intelektinės nuosavybės teisių objektai yra jūsų ketinamoje išleisti mobiliojoje aplikacijoje ar tikrai turite teisę juos naudoti.  Smlkiau apie tai – šiame advokatės Jūratės Truskaitės-Paškevičienės komentare.

Advokato komentaras. Komercinės paslapties apsauga gali būti efektyvesnė nei patento
Nors visų kitų intelektinės nuosavybės rūšių reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES) yra harmonizuotas, iki šiol komercinės paslaptys yra reglamentuojamos kiekvienoje valstybėje skirtingai. Kas siūloma Europos Komisijos parengtoje Direktyvoje dėl komercinių paslapčių ir kaip tai paveiks verslą – apie tai šis straipsnis.

Tyrimas „Mokslinė techninė pažanga Lietuvoje paskelbtų patentinių paraiškų požiūriu“
Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedros daktaro (socialiniai mokslai), docentas Arimantas Bronislovas Knašas atliko tyrimą „Mokslinė techninė pažanga Lietuvoje paskelbtų patentinių paraiškų požiūriu“, kuriame nagrinėjamą problemą autorius suformulavo taip: „Norint užtikrinti organizacijų bendradarbiavimo ir konkurencingumo Lietuvos rinkoje galimybes būtina ištirti išradimų paraiškų pateikimą“. Straipsnis supažindina su šiuo tyrimu.

UAB „Friday Lab“ žuvų ieškiklio sistemos „Deeper“ sėkmės istorija ir įmonės intelektinės nuosavybės strategija
Straipsnyje pristatyta jauna įmonė UAB „Friday Lab“ ir jų žuvų ieškiklio sistema „Deeper“, o smulkiau panagrinėta, kaip praktikoje įmonės verslo strategija apima intelektinės nuosavybės strategiją.

UAB „Vilniaus duona“ sėkmės istorija pristatyta PINO duomenų bazėje „IP Advantage“
Straipsnyje, remiantis publikacija „Tradicinės žinios – raktas į sėkmę“, skaitytojas supažindinamas su didžiausia kepykla Baltijos šalyse. „Vilniaus duona“, kuri, išnaudodama Lietuvos tradicines žinias, susijusias su duonos gamyba, sukūrė vertas apdovanojimų gaminių rūšis, kurios aiškiai išsiskyrė iš kitų rinkoje. Gerai valdoma ženklodaros ir komercializavimo strategija, palaikoma darančio įspūdį IN objektų portfelio, parodo, kaip gauti pelną iš investicijų, kurias įkvepia šalies tradicijos.

Apžvelgta Lietuvos mokslo ir studijų būklė
2014 m. birželio 17 d. Lietuvos mokslų akademijoje pristatyta Lietuvos mokslo bei studijų būklės apžvalga, atlikta Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA). Straipsnyje pateiktos apžvalgos ištraukos, kurios yra labiau susiję su leidinio „Pramoninės nuosavybės apsauga“ temomis.

Intelektinės nuosavybės pagalbos iniciatyvos Europos Sąjungoje
Yra daugybė pagalbos, teikiamos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) intelektinės nuosavybės (IN) klausimais, iniciatyvų. Dauguma paslaugų yra nemokamos, bet ne visada aišku, kur reikėtų kreiptis, kadangi iniciatyvų pasiūla yra plati. Straipsnyje pateikta trumpa iniciatyvų apžvalga, tikimės, padės skaitytojui susiorientuoti.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2014 metų III ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2014 metų III ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos centro gauti naujausi leidiniai.

į viršų

2014
Nr.2(62)

PINO generalinio direktoriaus Francis Gurry pranešimas Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga
„Kokios įtakos kino pramonei turi intelektinės nuosavybės teisės? Šiais metais mes pažvelgsime į kino pramonės užkulisius ir išsiaiškinsime kaip intelektinės nuosavybės teisės formuoja kino filmų kūrėjų kelionę nuo scenarijaus iki ekrano, kaip kino filmų prodiuseriai pritraukia investuotojus, kaip scenarijų autoriai ir aktoriai užsidirba pragyvenimui, ir kaip inovacijos griauna kūrybos ribas šioje pramonėje. Išgirskite pačių aktorių, direktorių ir prodiuserių pasakojimus apie tai, kas juos įkvepia ir teikia jiems energijos kurti,“ – kviečia Francis Gurry, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) generalinis direktorius.

Lietuvoje paminėta Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena
Balandžio 26-oji – tai nuo 2001 metų visame pasaulyje minima intelektinės nuosavybės diena, skirta skatinti diskusijas apie intelektinės nuosavybės vaidmenį remiant inovacijas ir kūrybiškumą. Lietuvos technikos bibliotekoje ši diena kasmet tradiciškai minima: vyksta parodos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai intelektinės nuosavybės tematika. Be to, Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena sutampa su Nacionaline bibliotekų savaite ir tampa vienu iš savaitės renginių akcentu. Straipsnyje aprašomi renginiai, įvykę šia proga.

Parodos „Lietuvos patentų sistemai – 20 metų“ eksponatų apžvalga
Lietuvos technikos bibliotekoje, balandžio 28 d. – gegužės 30 d., kaip vienas iš šių metų Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos renginių, veikė paroda „Lietuvos patentų sistemai – 20 metų“. Straipsnyje pristatyti parodos eksponatai, kurie įgyvendinti ar parengti įgyvendinti remiantis išradimais ar dizainu.

CRISPR/Cas sistemos – nuo bakterijų imuniteto iki genomų redagavimo
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) kartu su LR valstybiniu patentų biuru apdovanojo geriausią jaunąjį išradėją. Šiemet, balandžio 26-ąją, minint Pasaulinę intelektinės nuosavybės dieną, PINO aukso medalis įteiktas gyvybės mokslų tyrėjai Monikai Glemžaitei. Straipsnyje pristatytas jos ir kitų mokslininkų išradimas.

2013 metų nacionalinių patentų paraiškų statistika pranašauja tolesnį jos rodiklių gerėjimą
Straipsnyje apžvelgiama 2013 metų nacionalinė patentinė statistika, vertinamas inovacijų apsaugos aplinkos formavimas.

Konferencija PATLIB2014 Stambule
Europos patentinės informacijos centrų konferencija PATLIB buvo surengta gegužės 15-16 dienomis Stambule, kur susirinko daugiau kaip 250 dalyvių iš patentų tarnybų ir patentinės informacijos centrų iš visos Europos. Tai buvo jau 24-oji metinė PATLIB konferencija, o rengė ją Europos patentų tarnyba (EPT), bendradarbiaudama su Turkijos patentų institutu. Pagrindinės konferencijos pranešimų temos: santykių valdymas; intelektinės nuosavybės (IN) supratimo gerinimas; nepatentinės informacijos paslaugų sklaida; paslaugų kokybės pripažinimas; PATLIB centrų tęstinumo užtikrinimas. Plačiau apie šią konferenciją – šiame straipsnyje.

Kuo naudingi nesėkmingi išradimai?
Lengva išjuokti ir sumenkinti išradimus, kurie netampa sėkmingais produktais. Tačiau daugelis iš mūsų neatkreipia dėmesio į tai, kad nesėkmingi išradimai didele dalimi prisideda prie technologijų ir produktų, kurie keičia mūsų pasaulį, kūrimo.

Intelektinės nuosavybės vertinimas – suvokimas ir tikrovė
Europos Komisija paskyrė ekspertų grupę, kad ši apžvelgtų dabartinius intelektinės nuosavybės vertinimo metodus. Straipsnyje galite susipažinti su vienos iš ekspertų grupės narių, Jackie Maguire, pateiktomis pagrindinėmis apžvalgos išvadomis.

Neregistruoto Bendrijos dizaino gynimo praktika
Lengviausia ginti pramoninį dizainą, kai jo apsauga įgyjama registruojant. Tačiau įmanoma ginti ir neregistruotą dizainą. Kaip saugomas neregistruotas Bendrijos dizainas ir kaip jis yra ginamas – apie tai šiame straipsnyje.

„Metida“ specialistų komentaras: tvarka nematerialaus turto portfelyje turi būti ideali
Įmonėje vertinant ir valdant turtą, vienodai dėmesio reikėtų skirti ir materialiam, ir nematerialiam turtui. Nors pastarasis vis dar dažnai lieka „pilkojoje zonoje“, būtent nematerialus turtas šiandieninėje rinkoje yra vienas svarbiausių prekių ir paslaugų konkurencinių pranašumų. Straipsnyje pristatoma svetainė
IP MARKET
, kur tvarkomi nematerialaus turto portfeliai. Trumpai argumentuota, kodėl verta parduoti ir kodėl verta įsigyti intelektinės nuosavybės objektus.

Nacionalinių patentų paraiškų pareiškėjai jau gali pasitikrinti savo patentuojamų išradimų patentabilumą
2014 m. gegužės 19 d. Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3R-25 patvirtintas Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Pagal šį Aprašą pareiškėjai, paduodantys patentų paraiškas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymą, gali per VPB prašyti atlikti patento paiešką Europos patentų tarnyboje bei gauti paieškos ataskaitą ir raštišką nuomonę dėl išradimo patentabilumo. Plačiau apie tai – šiame straipsnyje.

MITA vėl kviečia išradėjus ir dizaino kūrėjus pasinaudoti parama intelektinei nuosavybei užsienyje apsaugoti
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pakvietė įmones ir mokslo institucijas teikti paraiškas gauti paramą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti. Straipsnyje pristatyta ši agentūros paslauga.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2013 metų IV ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2014 metų II ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų išradimai.

į viršų

2014
Nr.1(61)

Leidėjo žodis
Trumpai apžvelgtos, o naujiems mūsų skaitytojams ir pristatytos temos ir kryptys, kurioms šiais metais numatoma skirti daugiausia dėmesio.

Europos patentų tarnyboje pasiektas patentų paraiškų rekordas: koks Lietuvos indėlis?
Straipsnyje rasite 2013 m. Europos patentų tarnybai pateiktų patentų paraiškų statistikos apžvalgą, susipažinsite su kai kuriais įdomesniais jos skaičiais bei galėsite palyginti trijų Baltijos valstybių indėlį (ir kaip jis kito) per paskutinius penkerius metus.

Inovacijų sąjungos suvestinė 2014: užimama vieta nepakito, bet pagrindo optimizmui yra
Straipsnyje pateikti pagrindiniai ES šalių inovacijų veiklos rezultatai ir, remiantis jais, lyginami Lietuvos, Latvijos ir Estijos santykiniai rodikliai kitų ES valstybių atžvilgiu, šių rodiklių kaita, prognozuojami Lietuvos rezultatai 2015 m. inovacijų suvestinėje.

Bendro galiojimo patentų išdavimo pradžia nukeliama į 2015 metus
Apžvalgoje trumpai pristatomas Bendro galiojimo patentas ir supažindinama su Susitarimo dėl bendro patentų teismo, kuris yra būtinas norint pradėti taikyti anksčiau pasirašytus Bendro galiojimo patento dokumentus, ratifikavimo eiga.

Lietuvos pareiškėjai retai išnaudoja didžiausią leistiną išradimo apsaugos patentu trukmę – 20 metų
Valstybinis patentų biuras oficialiame biuletenyje OB 2014/01 pateikė galiojančių 2014 m. sausio 1 d. patentų sąrašą, kuriame tarp 20 metų galiojusių arba nustosiančių galioti šiais metais Lietuvos patentų savininkų tik vienas Lietuvos atstovas – UAB „Sicor Biotech“. Šiame straipsnyje trumpai pristatome šią įmonę.

Prekių ženklų registracija: išimtinės teisės į spalvą
Prekių ženklas gali būti ne tik žodis, piešinys, erdvinė forma, bet ir spalva ar jų derinys. Straipsnyje aprašyti bandymai įregistruoti tokius prekių ženklus Lietuvos Respublikoje ir kodėl jie buvo (ne)sėkmingi.

„Metida“ komentaras: Bendrijos dizaino apsauga – reali ir plati
Bendrijos dizainas iki šiol buvo vertinamas gana skeptiškai, ypač abejojant dėl ankstesnio dizaino apsaugos apimties naujo, bet nedaug pakeisto dizaino, atžvilgiu. Perversmą šioje srityje lėmė 2014 m. vasario 4 d. Europos Sąjungos Bendrosios kompetencijos teismo sprendimas byloje Nr.T-357/12 „Sachi Premium-Outdoor Furniture“, Lda prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (VRDT). Plačiau apie tai – „Metidos“ teisininkas Lukas Pankratovas ir advokatė Reda Žabolienė.

Sėkmingos jaunos aukštųjų technologijų įmonės vis dažniau savo veiklą grindžia išradimų patentais ar registruotu dizainu
Nuo 2012-ųjų metų MITA rengia konkursus dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo ir padeda įsteigti naujas įmones. Remiantis viešai prieinamų šaltinių informacija, straipsnyje pristatome naujas įmones, aktyviai patentuojančias išradimus.

„Geox“ ir UAB „Freor“ pavyzdžiai: tradicinės pramonės įmonė gali turėti intelektinės nuosavybės strategiją
Šiame straipsnyje pristatytos įmonės, mūsų nuomone, yra geri pavyzdžiai ne tik tradicinės pramonės sektoriaus įmonėms, bet ir daugeliui aukštųjų technologijų sektoriui priskiriamų įmonių, kaip saugoti sukuriamą intelektinę nuosavybę ir ją panaudoti verslo plėtrai ir rinkų apsaugai.

Lietuviai norėtų ir toliau sekti JAV patentų rekordininke IBM
Straipsnyje trumpai apžvelgta nesėkminga Lietuvos ir IBM bendradarbiavimo istorija 2010–2013 metais.

„Google“ plečia veiklos sritis
Daugumai interneto vartotojų Google žinoma kaip kompanija, pinigus uždirbanti iš gausybės internetinių projektų ir paslaugų. Tačiau interneto technologijomis ji neapsiribojo ir jau kuris laikas dirba su realiais produktais, kurie reikalauja inžinerinių sprendimų, gamybinių pajėgumų, logistikos ir didesnių investicijų nei interneto verslai. Apžvalgoje pristatyti kai kurie iš tokių produktų.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2013 metų IV ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės
www.vpb.gov.lt
rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2014 metų I ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos centro gauti naujausi leidiniai ir teikiamos naujos paslaugos.

į viršų

2013
Nr. 4(60)

Atkurtai Lietuvos prekių ženklų sistemai – 20 metų
Straipsnyje supažindinama su Valstybinio patentų biuro direktoriaus R. Naujoko sveikinimo kalba pradedant seminarą „Europos prekių ženklų sistemos reforma – ką ji žada ES ir nacionalinių prekių ženklų savininkams ir naudotojams“.

Informacijos savaitė PATINFO 2013
Ketvirtą kartą buvo surengta patentinės informacijos savaitė PATINFO 2013, kurios tikslas – pristatyti mažoms ir vidutinėms įmonėms, universitetų lektoriams ir studentams, išradėjams, tyrėjams ir visiems suinteresuotiems pramoninės nuosavybės informacijos aktualijas, konsultuoti informacijos paieškos, išradimų patentavimo ir kitais susijusiais klausimais. Pateikiame trumpą įvykusių renginių apžvalgą.

Lietuvių kalba jau viena iš 32 „Patent Translate“ verčiamų kalbų
Europos patentų tarnybos teikiama „Patent Translate“ paslauga yra pasiekiama nemokamose online patentų duomenų bazėse Espacenet ir European publication server. Straipsnyje trumpai supažindinama su galimybėmis, kuriomis galime naudotis po paskutinių paslaugos atnaujinimų.

Rinkos poreikių įvertinimas – paprasta priemonė neperspektyvių išradimų skaičiui sumažinti
Straipsniu siekiama padėti išradėjams atsakyti į klausimą „Ar patentuoti išradimą?“.

Tyrimas: ką europiečiai žino apie intelektinę nuosavybę ir su ja susijusias pagrindines sąvokas
Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro vardu atliko tyrimą „Europos piliečiai ir intelektinė nuosavybė: suvokimas, informuotumas ir elgesys“. Straipsnyje pateikiamos šio mokslinio tyrimo dviejų pagrindinių išvadų ištraukos.

Didėja MITA parama intelektinei nuosavybei užsienyje apsaugoti
2013 m. Ūkio ministerija įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms išradimams patentuoti ir dizainui registruoti tarptautiniu mastu skyrė daugiau kaip 1,36 mln. litų paramos. Straipsnyje pateikta kai kuri paramos statistika, trumpai pristatyti įdomesni pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektai.

Ginčo dėl intelektinės nuosavybės teisių sprendimas be teismo
Kristina Vilkienė, Redos Žabolienės kontoros „Metida“ advokato padėjėja, supažindina su priemonėmis, kurių pagalba galima išspręsti ginčus dėl intelektinės nuosavybės teisių, nesikreipiant į teismą.

Paprastumas – prekių ženklo sėkmės prielaida
Konsultacinės firmos „Siegal+Gale“ atliktas tyrimas perša išvadą, kad įmonėms, kurių verslo sėkmė stipriai siejama su prekių ženklo žinomumu rinkoje, viena iš svarbiausių prekių ženklo sėkmės prielaidų dažnai tampa jo paprastumas. Plačiau apie tai – šiame straipsnyje.

10 Jungtinių Amerikos Valstijų prekių ženklų, pakeitusių pasaulį
Supažindiname su tinklalapio „Adweek.com“ paskelbtu TOP 10 prekių ženklų, kurie ne tik keičia ar lemia vartotojų išlaidas ir įpročius, bet ir parodo, kas mes esame.

UAB „Baltic Orthoservice“ – konkurso „Verslo ir mokslo partnerystė 2013“ nugalėtoja
Trumpai pristatytas konkursas „Verslo ir mokslo partnerystė“ ir kai kurie jo nugalėtojai; apžvelgta 2013-ųjų metų nugalėtojo UAB „Baltic Orthoservice“ registruota intelektinė nuosavybė ir jų vykdoma intelektinės nuosavybės strategija.

„Metida“ pradeda teikti naują paslaugą – IP MARKET
Straipsnyje pristatyta Advokatės Redos Žabolienės kontoros „Metida“ pradėta teikti nauja paslauga, skirta intelektinės nuosavybės objektams – prekių ženklams, dizainui, išradimams, domenams ir kt. – parduoti ir įsigyti.

Patentų portfelio formavimas: „Apple“ ir „Google“ kartu perka „Kodak“ patentus
Lietuvoje pirkti ar parduoti išradimų patentus jų portfeliui formuoti dar nėra įprasta. Vienu iš pavyzdžių, kaip galima formuoti patentų portfelį, gali būti „Apple“ ir „Google“ susitarimas. Šios dvi pasaulinės kompanijos sudarė partnerystės sutartį, kad galėtų įsigyti „Kodak“ patentų portfelį. Plačiau apie tai – šiame straipsnyje.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2013 metų IV ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės www.vpb.gov.lt rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2013 metų IV ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatoma Patentinės informacijos centre pradėta siūlyti nemokama paslauga – konsultacija apie patentų vertinimą.

 į viršų

 

2013
Nr. 3(59)

Susitarimas su Europos patentų tarnyba palengvins išradimų naujumo patikrą
Spalio 9 d. Vilniuje pasirašytas susitarimas dėl supaprastintų sąlygų Lietuvai naudotis Europos patentų tarnybos ištekliais tikrinant išradimų patentabilumą. Pasitikrinti, ar išradimas atitinka visus keliamus patentabilumo kriterijus bus gerokai paprasčiau ir pigiau, todėl turėtų augti išradimų kokybė. Plačiau apie tai – šiame straipsnyje.

Konferencija „Intelektinės nuosavybės apsauga ES: iššūkiai, pavojai ir perspektyvos“
Spalio 8-9 dienomis Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Intelektinės nuosavybės apsauga ES: iššūkiai, pavojai ir perspektyvos“. Tai buvo aukščiausio lygio intelektinės nuosavybės klausimams skirtas renginys Baltijos šalyse. Straipsnyje – šios konferencijos apžvalga.

Valstybinis patentų biuras konstatuoja: Lietuvoje padidėjo patentų paraiškų skaičius ir pagerėjo išradimų kokybė
Straipsnyje aptariama Lietuvos patentų paraiškų statistika, išradimų kokybės pokyčiai, patentavimo rėmimo progamos įtaka paraiškų skaičiaus augimui, Lietuvos mokslo institucijų bei verslo bendravimas, taip pat – artėjančios permainos Europos patentų sistemoje ir jų poveikis verslui.

Tyrimo rezultatai: maždaug 35 proc. ES darbo vietų priklauso nuo intelektinės nuosavybės teisėms imlių sektorių
Europos patentų tarnyba ir Vidaus rinkos derinimo tarnyba atliko tyrimą „Intelektinės nuosavybės teisėms imlių sektorių indėlis į Europos ekonominės veiklos rezultatus ir užimtumą“, kuriuo siekta įvertinti intelektinės nuosavybės teisėms imlių sektorių indėlį į ES ekonomiką. Plačiau apie šio tyrimo rezultatus skaitykite šiame straipsnyje.

Pasaulinis inovacijų indeksas 2013: kai kurie Lietuvos, Latvijos ir Estijos rodikliai
Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacija šių metų liepos 1 d. paskelbė naujausią Pasaulinį inovacijų indeksą 2013. Šiame straipsnyje  smulkiau panagrinėtos dvi rodiklių grupės:
– žinių kūrimas, žinių poveikis ir kūrybinis nematerialusis turtas;
– žinių perėmimas ir žinių perdavimas.

Europos Komisija pradeda taikyti papildomą inovacinės veiklos rodiklį
Kodėl įvestas naujasis rodiklis, kokios jo sudedemosios dalys, ko juo siekiama? Apie tai – šiame straipsnyje.

„Patent Translate“ įveikė ir rusų kalbos barjerą – verčia iš ir į anglų kalbą iš 22 kalbų
Europos patentų tarnybos nemokama automatinė vertimo paslauga „Patent Translate“ papildyta rusų kalba. Straipsnyje trumpai supažindinama kaip vystosi ši paslauga, aptariama kuo ji gali būti naudinga mūsų šalies mokslininkams, išradėjams, verslininkams ir visiems kitiems specialistams, norintiems nemokamai išsiversti jiems svarbius patentinius dokumentus į priimtinas kalbas.

Kam reikalingas patentų vertinimas
Patentai įgauna vis didesnę svarbą ne tik didelių, bet ir mažų bei vidutinių įmonių veikloje, todėl atsiranda poreikis jais tinkamai rūpintis, o tam reikia juos įvertinti. Straipsnelyje skaitytojai trumpai supažindinami su patentų vertinimu bei įvairiais vertinimo motyvais, nuo finansų apskaitos iki portfelio valdymo bei teisių perdavimo. Tuo pačiu atkreipiamas dėmesys į Lietuvos technikos bibliotekoje planuojamas teikti su patentų vertinimu susijusias paslaugas.

Kokie patentuoti išradimai yra sėkmingi?
Tik maža užpatentuotų išradimų dalis yra komerciškai sėkmingi. Akivaizdu, kad nedarant nieko, kaip ir bet kuriuose produktų ar paslaugų pardavimuose, laukia nesėkmė. Tad kokie yra tie sėkmės receptai komercializuojant išradimus, – apie tai šis straipsnis.

Domenų vardai: kaip pelnomasi iš svetimo vardo
Įstatymo lygiu domeno vardo naudojimas nėra reglamentuotas; nenumatytas ir alternatyvus ginčų sprendimo mechanizmas domenų valdymo procesuose. Straipsnyje patariama kaip saugotis prekių ženklų savininkams nuo galimo jų teisių pažeidimo, pateikiama pavyzdžių kaip elgėsi garsios kompanijos.

Komentaras: prekių ženklai Kinijoje įgyja didesnę apsaugą
Nuo 2014 metų gegužės 1 dienos prekių ženklų registravimo procesas Kinijoje bus skaidresnis ir aiškesnis. Kokie tai pakeitimai ir ką jie atneš Lietuvos prekių ženklų savininkams, – apie tai skaitykite šiame straipsnyje.

Intelektinės nuosavybės vaidmuo „Microsoft“ ir „Nokia“ sandoryje
Šis straipsnis – geras pavyzdys, kuris parodo, kaip svarbu turėti gerai suformuotą patentų portfelį ir jį tinkamai išnaudoti.

Pasikeitė vertingiausių pasaulio prekių ženklų dešimtuko lyderis
Siūlome susipažinti su naujausiu bendrovės „Interbrand“ kasmet skelbiamu 100 vertingiausių pasaulio prekių ženklų sąrašu ir su pokyčiais jame.

Renginys „Lietuva ir Kinija – perspektyvi partnerystė“
Advokatės Redos Žabolienės kontora „METIDA“ 2013 m. spalio 2 d. Vilniuje organizavo verslo pusryčius „Lietuva ir Kinija – perspektyvi partnerystė“, kurių metu buvo akcentuojama Lietuvos ir Kinijos bendradarbiavimo perspektyva, verslo galimybių išnaudojimas ir rizikos intelektinės nuosavybės srityje valdymas. Plačiau apie tai – šiame straipsnyje.

Konsultacija apie intelektinės nuosavybės strategiją
Straipsnyje supažindiname su Lietuvos technikos bibliotekos Patentinės informacijos centre pasiūlyta nauja paslauga technologinio profilio įmonėms – konsultacija apie intelektinės nuosavybės (IN) strategiją.

JAV Aukščiausiojo teismo sprendimas užkirto kelią žmogaus genų patentavimui
Pristatome JAV Aukščiausiojo teismo priimtą sprendimą, panaikinusį bendrovės „Myriad Genetics“ turimų dviejų žmogaus genų patentų teisėtumą.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2013 metų III ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės www.vpb.gov.lt rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2013 metų III ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos centre gauti naujausi leidiniai.

į viršų

2013
Nr. 2(58)

2013 m. balandžio 26-oji – PASAULINĖ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS DIENA
Balandžio 26-ąją švenčiama Pasaulinės intelektinės nuosavybės diena. Ta proga PINO Generalinis direktorius Francis Gurry išplatino kreipimąsi. Lietuvos technikos bibliotekoje atidaryta paroda, skirta Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 130 metų sukakčiai. Apie visa tai trumpai šiame straipsnyje.

Valstybinio patentų biuro direktoriaus Rimvydo Naujoko sveikinimo žodis
Balandžio 26-ąją, Pasaulinės intelektinės nuosavybės dieną, Valstybinis patentų biuras kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Europos Sąjungos agentūra – Vidaus rinkos derinimo tarnyba, organizavo seminarą „Dizaino apsauga Europos Sąjungoje. 10 metų Bendrijos dizainui“. Siūlome susipažinti su Valstybinio patentų biuro direktoriaus R. Naujoko sveikinimo kalba atidarant seminarą.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimas jaunajam išradėjui
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras kartu su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) organizavo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimo jaunajam išradėjui rinkimus. Straipsnyje pristatome apdovanojimo laimėtoją ir jo patentuotus išradimus.

Europos išradėjų apdovanojimai 2013
Šių metų gegužės 28 dieną Amsterdame Europos patentų organizacija (EPO) paskelbė konkurso „Europos išradėjų apdovanojimai 2013“ nugalėtojus, pagerbdama iškilius išradėjus už jų indėlį į socialinę, ekonominę ir technologinę pažangą. Straipsnyje trumpai pristatyti apdovanojimų laimėtojai ir jų išradimai, už kuriuos jie gavo šiuos apdovanojimus.

2012 metų patento paraiškų statistika pranašauja pragiedrulius
Straipsnyje pateikta apibendrinta 2010–2012 metų patento paraiškų statistikos suvestinė ir kai kurios įžvalgos, išplaukiančios iš statistinių duomenų.

Išradimo sėkmės istorija: draugiškas gamtai „Eco-friendly“ butelis
Straipsnyje pristatome išradėją kėdainiškį Mantą Dambrauską ir jo išradimo „Eco-friendly“ butelis komercializavimo patirtį.

Išradimo sėkmės istorija: žuvų ieškiklio sistema „Deeper“
Pristatome išmanųjį sonarą „Deeper“ ir kodėl išradimo idėją, gimusią žvejojant, buvo nutarta apsaugoti patentu.

Permainos Prekių ženklų įstatyme
Aptariamos permainos, kurias įtvirtina LR Prekių ženklų įstatymo redakcija, įsigaliojusi 2013 m. birželio 1-ąją dieną.

ES Teisingumo Teismo sprendimas dėl Bendrijos prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų teritorialumo
Straipsnyje nagrinėjama tema – ar naudojimas tik vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra pakankamas išlaikyti teises į Bendrijos prekės ženklo registraciją, kai tokia registracija ginčijama dėl ženklo nenaudojimo.

Naujasis reglamentas palengvins kovą su prekių klastojimu
Europos Parlamentas (EP) birželio 11 d. patvirtino EP ir Tarybos reglamentą dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos muitinės veiksmais. Ko siekiama šiuo reglamentu ir kokie pakeitimai įteisinti, – apie tai šiame straipsnyje.

Verslininkų patirtis: dirbti su savo prekės ženklu – pelningiau
Pačių verslininkų lūpomis pateikiame pavyzdžius, kurie patvirtina, kad prekės ženklas – tai ne tik gražus paveiksliukas, tai savotiškas magnetas, kuris pritraukia klientus prie jūsų parduodamo produkto ar paslaugos, jei vykusiai pasirinksite šį ženklą ir tinkamai juo naudositės.

JAV Aukščiausiasis teismas panaikino „Myriad Genetics“ žmogaus genų patentus
JAV Aukščiausiasis teismas 2013 m. birželio 13 d. baigė nagrinėti prieš biotechnologijų korporacijai „Myriad Genetics“ pateiktą ieškinį. Trumpai apie bylą, sprendimą, motyvus ir sprendimo poveikį verslui – šiame straipsnyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2013 metų II ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos centre gauti naujausi leidiniai.

į viršų

2013
Nr. 1(57)

Leidėjo žodis
Trumpai apžvelgtos, o naujiems mūsų skaitytojams ir pristatytos temos ir kryptys, kurioms šiais metais numatoma skirti daugiausia dėmesio

Lietuvos technikos biblioteka tapo PINO depozitine biblioteka
Nuo 2013 metų pradžios Lietuvos technikos bibliotekai (LTB) tapus Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) depozitine biblioteka šalyje atsirado galimybė skaityti visus PINO leidžiamus leidinius. Su naujais leidiniais netrukus bus galima susipažinti LTB Patentinės informacijos centre (PIC) naujienų ekspozicijoje, LTB interneto svetainėje, PIC naujienlaiškyje. Užsisakyti norimą leidinį galima LTB elektroniniame kataloge www.tb.lt arba vietoje

Pasirašytas susitarimas dėl Bendro patentų teismo: 2014 m. laukiama pirmųjų bendro galiojimo Europos patentų
2011 m. kovo mėn. Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentui pritarus, priėmė principinį sprendimą, leidžiantį 25 ES valstybėms narėms įsteigti bendro galiojimo patentų sistemą pagal vadinamąją „tvirtesnio bendradarbiavimo“ schemą. Kas yra „bendras galiojimo patentas; kokia bus patentų vertimo tvarka; ar Lietuva prisijungs prie šios sistemos; koks bus poveikis Lietuvos ekonomikai; – apie tai šiame straipsnyje.

Kooperacinės patentų klasifikacijos taikymo pradžia – 2013 m. sausio 2 d.
Europos patentų tarnyba (EPT) ir JAV patentų ir prekių ženklų tarnyba (USPTO) nuo šių metų sausio 2 dienos pradėjo taikyti kooperacinės patentų klasifikacijos (CPC) programą – pasaulinę patentinių dokumentų klasifikavimo sistemą. Kodėl ji buvo kuriama, kuo ji skiriasi nuo ankstesniųjų ir ką tai duos globaliai inovacijų rinkai, – į šiuos klausimus padės atsakyti šis straipsnis

„Patent Translate“ – EPT patentų vertimo paslauga sparčiai tobulėja
2012 m. vasario 29 d. Europos patentų tarnyba (EPT) pradėjo teikti savo tinklalapyje naują paslaugą, vadinamą „Patent Translate“, kuri padeda daugeliui specialistų nemokamai išsiversti jiems svarbius patentinius dokumentus į priimtinas kalbas. Straipsnyje supažindinama su teikiamos paslaugos patobulinimais per 2012-uosius, pristatomi planuojami patobulinimai

Europos patentų tarnyboje pasiektas patentų paraiškų rekordas: koks Lietuvos indėlis?
Straipsnyje rasite 2012 m. Europos patentų tarnybai pateiktų patentų paraiškų statistikos apžvalgą, susipažinsite su kai kuriais įdomesniais jos faktais bei galėsite palyginti trijų Baltijos valstybių indėlį (ir kaip jis kito) per paskutinius penkerius metus

Lietuva 2013 m. Inovacijų sąjungos suvestinėje pakilo per du laiptelius
Straipsnyje pateikti pagrindiniai ES šalių inovacijų veiklos rezultatai ir, remiantis jais, lyginami Lietuvos, Latvijos ir Estijos santykiniai rodikliai 27 ES valstybių atžvilgiu, šių rodiklių kaita, prognozuojami Lietuvos rezultazultatai 2014 m. inovacijų suvestinėje

Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo užsienyje paramos teikimas įsibėgėjo
2012-aisiais metais MITA, Ūkio ministerijos pavedimu, teikė paramą išradimų patentavimui ir dizaino registravimui užsienyje. Straipsnyje, remiantis veiklos ataskaita, pateikta aktuali šios veiklos statistika ir planai 2013-iesiems

Pabradės UAB „Intersurgical“ gamykla – sėkmingos aukštųjų technologijų užsienio investicijos pavyzdys
Įmonių, gaminančių mūsų šalyje sukurtus aukštųjų technologijų produktus, gamybos apimtys kol kas sudaro nedidelę bendrojo vidaus produkto (BVP) dalį, o kitose šalyse sukurti išradimai dažniausiai ignoruojami. Straipsnyje pateiktas UAB „Intersurgical“ atvejis, kai aukštosios technologijos į mūsų šalį ateina kartu su investicijomis

Pramoninio šnipinėjimo ir komercinių paslapčių vagysčių mastų augimas verčia taikyti įvairesnes intelektinio turto apsaugos priemones
Pramoninis šnipinėjimas pasaulyje tampa vis agresyvesnis. Kas tai lemia, kokia padėtis Lietuvoje ir kaip sumažinti žalą dėl komercinių paslapčių ir kitos informacijos vagysčių, – apie tai šiame straipsnyje

Komentaras: prekių ženklų registracija Kinijoje – vienintelis būdas išvengti jų vagystės
Stiprėjant Lietuvos ir Kinijos verslo ryšiams, gausėja atvejų, kai neįregistruoti prekių ženklai pasisavinami kitų asmenų, kadangi Kinijoje negalioja kitose valstybėse registruoti prekių ženklai. Siekiant išvengti vagysčių, siūloma prekių ženklus registruoti vietinėje rinkoje, o kad tai padaryti būtų lengviau, skaitytojas supažindinamas su kai kuriais Kinijos prekių ženklų registracijos sistemos ypatumais.

 į viršų

2012
Nr. 4(56)

Istorinis sprendimas dėl bendro galiojimo Europos patentų sistemos
Europos Parlamentas 2012 m. gruodžio 11 d. patvirtino bendro galiojimo Europos patento paketą, apimantį dviejų reglamentų projektus: dėl bendro galiojimo (vieningo) Europos patento ir dėl patentų vertimo tvarkos

patent@tb.lt – pagrindinis patentų sistemos elementas
Tai Europos patentų tarnybos (EPT) prezidento pranešimo, padaryto 2012-11-06 Patentinės informacijos konferencijos Hamburge metu, apžvalga. Pagrindiniai pranešimo klausimai: EPT veiklos  per paskutinius metus ažvalga: patentinė informacija – vienas iš veiklos prioritetų; mašininio vertimo programos įgyvendinimo rezultatai; kooperacinė patentų klasifikacija

PATINFO 2012 savaitė Lietuvos technikos bibliotekoje
Pateikiama trečiojo metinis renginio, skirto supažindinti šalies patentinės informacijos vartotojus su patentų ir prekių ženklų duomenų bazėmis, konsultuoti išradimų patentavimo, patentų ir prekių ženklų paieškos klausimais trumpa apžvalga

Patentų klinikoms Lietuvoje – penkeri metai
Apžvelgiama patentų klinikos, kuri veikia Lietuvos technikos bibliotekoje ir teika nemokamą konsultacijų paslaugą Lietuvos išradėjams, siekiantiems užpatentuoti savo išradimus, veikla per penkerius metus.

Europos patentų tarnybos paieškos nacionalinėms patentų paraiškoms: ar daug pareiškėjų jomis pasinaudotų?
Analizuojama, ar tikslinga, kad Valstybinis patentų biuras siektų sudaryti susitarimą su Europos patentų tarnyba (EPT) dėl bendradarbiavimo palankiomis sąlygomis atliekant techninio lygio paieškas dėl nacionalinių patentų paraiškų.
Tai būtų svarbu pareiškėjams, kurie svarsto patentavimo užsienyje galimybę arba tiesiog nori turėti stiprų patentą

Eksportuotojų patirties pamokos pradedantiems registruoti prekių ženklus užsienyje
Eksportuončios bendrovės „Moon Troops“,„Vikeda“ „Omniteksas“ ir "Utenos trikotažas" dalijasi patirtimi apie faktorius, į kuriuos, jų nuomone, reikėtų atsižvelgti registruojant prekių ženklus užsienyje.

Nuskambėjusios pasaulyje 2012 metų intelektinės nuosavybės bylos
Trumpai supažindinama su žurnalo World Intellectual Property Review 2012 m. gruodžio mėn. leidinyje pristatytomis 12 iš garsiai nuskambėjusių pasaulyje arba svarbių teisminės praktikos požiūriu intelektinės nuosavybės bylomis.

Kiek yra sąsajų tarp konkursuose „Inovacijų prizas“ nominuotų  inovatyvių produktų ir aukštųjų technologijų produktų eksporto?
Apžvelgti kai kurie „Inovacijų prizo“ 2008-2012 metų nominuoti inovatyvūs produktai, ieškant sąsajų tarp eksporto sėkmės užsienio rinkose ir jų patentinės apsaugos.

Geriausi 2012 metų išradimai pagal „Time“
Žurnalo „Time“ sudarytame geriausiųjų 2012 metų išradimų sąraše kai kuriais patentais leidžiama naudotis nemokamai, už kai kuriuos prašoma simbolinės kainos, tačiau yra ir neįkainojamų arba kainuojančių milijardus JAV dolerių.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Pristatytos aktualios 2012 metų IV ketvirčio naujienos, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės www.vpb.gov.lt rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatyti 2012 metų IV ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinkti geriausi Lietuvos išradėjų išradimai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos centre gauti naujausi leidiniai ir virtuali paroda skirta išradėjui Stanfordui Ovshinsky'ui.

į viršų

 

2012
Nr. 3(55)

Lietuvos technikos bibliotekos vaidmuo komunikacinėje ir visuomeninėje erdvėje
Lietuvos technikos biblioteka mini 55-ąją savo veiklos sukaktį. Straipsnyje trumpai apžvelgiama kaip keitėsi biblioteka per šiuos metus.

Regioninis seminaras teisėjams dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo
Šių metų rugsėjo 4-5 d. Trakuose įvyko regioninis seminaras teisėjams, kurį organizavo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) bendradarbiaujant su Valstybiniu patentų biuru (VPB). Straipsnyje trumpai supažindinama su seminaro pagrindiniais tikslais, pateikiama glausta informacija apie renginio programą, pagrindinius pranešimus.

Valstybinio patentų biuro sveikinimo žodis regioniniame seminare teisėjams dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo
Seminaro dalyvių sveikinimo kalboje Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotoja Lina Mickienė atsako į klausimus: kodėl šiame seminare daug diskutuojama apie intelektinės nuosavybės klastojimo mastus ir žalą, apie kovos su klastojimu ir piratavimu priemones ir būdus; kodėl seminaro pranešėjai kalba apie svarbų teismų vaidmenį įgyvendinant intelektinės nuosavybės teises ir ypač apie šių ginčų nagrinėjimo procesinius ypatumus.

Pasiektas istorinis proveržis dėl vieningo Europos Sąjungos patento
2012 m birželio 29 d. Europos Sąjungos Tarybos susitikime Briuselyje buvo įveikta paskutinė didelė kliūtis įgyvendinant vieningo patento sistemą Europos Sąjungoje. Dėl ko susitarta šį kartą, kokia iš to nauda patento pareiškėjui, kokie tolesni veiksmai, – apie tai šis straipsnis.

Pasaulinis inovacijų indeksas: žinių įsisavinimas – silpniausia Lietuvos grandis 
Straipsnyje pateikta komentarų apie naujausią Pasaulinį inovacijų indeksą apžvalga; kai kur komentarai papildomi ir autoriaus nuomone. Pritariama teiginiui, kad ne visi indekso kriterijai ir jų sudėtinės dalys vienodai svarbūs bendrai Lietuvos inovacinei veiklai, tačiau kiekviena institucija, analizuodama jai aktualiausius kriterijus, gali lengviau orientuotis kuria krytimi gerinti savo veiklą.

Lietuvos pramoninis dizainas atgimsta: laukiame ryškesnės pažangos jo teisinės apsaugos srityje
Įmonių bendradarbiavimas su Lietuvos dizaino kūrėjais gerėja, tačiau su dizaino teisine apsauga susijusių problemų yra ne mažiau kaip ir su išradimų patentavimu. Apie tai šiame straipsnyje.

Verslo ir mokslo bendradarbiavimo sąsajos su patentais  
Dėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo stygiaus mokslininkų ir išradėjų idėjos dažnai neapsaugomos patentais arba patentuoti išradimai netampa inovacijomis. Kasmet konstatuojame, kad su licencijomis ir patentais susijusių pajamų iš užsienio negauta. Kas padėtų užtikrinti efektyvų verslo ir mokslo bendradarbiavimą, kuris kurtų aukštą pridėtinę vertę – apie tai šiame straipsnyje.

MITA mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo konkursu siekia ištraukti išradimus iš stalčių
Baigėsi Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros paskelbtas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų idėjų konkursas. Straipsnyje pateikti jo rezultatai, rengėjų ir dalyvių mintys apie šį konkursą.

Lietuvos įmonės patiria didelių nuostolių dėl netinkamos komercinių paslapčių apsaugos
Straipsnyje apžvelgiama padėtis Lietuvos komercinėse įmonėse užtikrinant nuosavą ir klientų komercinių paslapčių apsaugą, patariama ką reikėtų taisyti, kad padėtis pagerėtų.

Įspėjimas dėl apgaulingų prašymų sumokėti mokesčius už patentų, prekių ženklų ir dizainų paskelbimą ar įrašymą į registrus
Šis straipsnis – tai įspėjimas, kad apgaulingų prašymų susimokėti už paslaugas, susijusias su patentų, prekių ženklų ir dizainų registravimu, srautas dar neišseko. Pateiktos nuorodos kur rasti smulkesnę informaciją kilus abejonėms.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Trumpai pristatome, mūsų nuomone, aktualias III-ojo 2012-ųjų metų ketvirčio naujienas, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės www.vpb.gov.lt rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatome III-ojo 2012-ųjų metų ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinktus geriausius Lietuvos išradėjų išradimus.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos centro nauja konsultacinė informacijos paieškos paslauga.

 į viršų

 

2012
Nr. 2(54)

PINO Generalinio direktoriaus Francis Gurry pranešimas Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga
Šių metų Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos tema – novatoriai vizionieriai, kurie dirbo įvairiausiose srityse, kurie keičia mūsų gyvenimus ir kurių įtaka yra tokia didžiulė, kad kartais jie gali pakeisti net visuomenės veikimo principus. Pranešime F. Gurry pateikia pavyzdžių, pristato tokių inovacijų autorius ir svarsto kaip galėtume spręsti šiandien iškylusias dilemas.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimas jaunajam išradėjui
Straipsnyje supažindinama su jaunu mūsų šalies išradėju Vytautu Janušoniu ir jo išradimu „Stroboskopinio apšvietimo sistema žemų dažnių garsiakalbiui“. Šis išradimas atnešė autoriui geriausio Lietuvos jaunojo išradėjo vardą ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos aukso medalį.

Paskelbti geriausi Europos 2012 metų išradėjai
Europos patentų tarnyba (EPT) paskelbė geriausius Europos 2012-ųjų metų išradėjus penkiose kategorijose: už viso gyvenimo pasiekimus, pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo, tyrimų ir ne Europos šalių išradėjams. Straipsnyje trumpai aprašyta kokių tikslų siekė EPT įsteigdama šį apdovanojimą ir pristatyti 2012-ųjų metų nugalėtojai bei nominantai.

Išradėjų konkurso „XXI amžiaus nacionaliniai išradimai ir inovacijos energetikos srityje“ rezultatai
LITEXPO, nepriklausoma marketingo konsultantė Vaida Balčiūnienė ir žurnalas „Energijos erdvė“ dalyvaujant Valstybiniam patentų biurui ir Lietuvos technikos bibliotekai surengė konkursą, kuriame galėjo dalyvauti visi išradėjai, nuo 2000 metų Valstybiniame patentų biure užpatentavę išradimus energetikos srityje. Straipsnyje trumpai supažindinama su nominacijomis, pagrindiniais vertinimo kriterijais, pristatomi nugalėtojai, nominantai ir kiti iškiliausi konkurso dalyviai-išradėjai, .

Patentų paraiškų skaičiaus dinamika 2006-2011 m. Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje
Straipsnyje, remiantis 2012-ųjų metų Inovacijų sąjungos rezultatų suvestine, lyginami Lietuvos, Latvijos ir Estijos intelektinės nuosavybės rodikliai, atskleidžiamos jų tendencijos, pateikiamos kai kurios internete paskelbtos nuomonės, kodėl taip menkai išnaudojamas Lietuvos intelektinis potencialas.

Nuomonės: kodėl išrasti lengviau negu parduoti? 
Straipsnyje ieškoma atsakymo į klausimą „Kodėl tiek mažai originalių lietuviškų išradimų yra komercializuojama?“. Apie tai svarsto patentų konsultantas Jacekas Antulis, išradėjas A. Pašilis, UAB „Viltechmeda“ vadovas Mindaugas Liutkauskas ir kiti.

Ar gali būti naudingi 20 metų galioję patentai?
Straipsnyje pateikiamas ilgiausiai galiojančių nacionalinių patentų dvidešimtukas. Atkreipiamas dėmesys į patentus, kurie galioja, paskutiniuosius, 20-uosius metus ir pateikiamas pavyzdys, kaip galima pasinaudoti tokiais patentais.

10 tipinių klaidų, susijusių su patentais, ir kaip jų išvengti  
Naudojantis IEEE-USA Today’s Engineer leidinyje paskelbtu straipsniu, patariama kaip išvengti dešimties dažniausiai sutinkamų tipinių klaidų apie patentus.

Naujoji „Facebook“ patentų portfelio formavimo strategija
Straipsnyje atskleidžiama kaip pasikeitė „Facebook“ patentų portfelis šiais metais ir ko galėtų pasimokyti mūsų šalies aukštųjų technologijų bendrovės iš šios kompanijos.

Metų prekės ženklų 2012 rinkimams pasibaigus
Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama dienraščio „Verslo žinios“ ir tyrimų bendrovės „AC Nielsen Baltics“ surengtam Metų prekės ženklo konkursui greitai vartojamų produktų kategorijoje ir susipažindinama kaip dera bendrovių „Vilniaus pergalė“ ir „Švyturys–Utenos alus“, kurios buvo vienos iš lyderių šiame konkurse, rinkodara bei prekių ženklų apsauga.

Verslininkui: prekių ženklo registravimo ypatumai
Advokato Tomo Jankausko komentarai – tikra pagalba, jei Jums aktualu: nuo ko saugo registruotas prekių ženklas, prekių ženklo registracija ir verslas, galimas įmonės pavadinimo ir prekių ženklo konfliktas, įmonės pavadinimo kaip prekių ženklo registravimas.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą
2012 m. birželio 15 dieną Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą, pagal kurį teikiama de minimis pagalba pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti. Siūlome susipažinti su šiuo kvietimu.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Trumpai pristatome, mūsų nuomone, aktualias II-ojo 2012-ųjų metų ketvirčio naujienas, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės www.vpb.gov.lt rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatome II-ojo 2012-ųjų metų ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinktus geriausius Lietuvos išradėjų išradimus.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos centre gauti naujausi leidiniai.

į viršų

2012
Nr. 1(53)

Šiemet – įstojimo į WIPO dvidešimtmetis
Per dvidešimt Lietuvos narystės WIPO metų sukurta brandi ir į Lietuvos, kaip nedidelės valstybės, poreikius orientuota pramoninės nuosavybės apsaugos sistema. Per narystės metus Lietuva prisijungė prie 10-ies WIPO administruojamų intelektinės nuosavybės apsaugos tarptautinių sutarčių, taip pat priėmė visus reikalingus nacionalinius pramoninės nuosavybės apsaugos teisės aktus. Šiuo metu už WIPO sutarčių, prie kurių yra prisijungusi Lietuva, įgyvendinimą Lietuvoje yra atsakingi Valstybinis patentų biuras (pramoninės nuosavybės apsaugos srityje) ir Kultūros ministerija (autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje)

Lietuva, Latvija ir Estija per ES inovacijų sąjungos suvestinės 2011 metų prizmę
Europos Komisija 2012-02-07 paskelbė antrąją (pirmoji paskelbta 2011-02-01) Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinę (švieslentę). Straipsnyje pateikiami ir lyginami Lietuvos, Latvijos ir Estijos rodikliai, atkreipiamas dėmesys į jų kitimo tendencijas, supažindinama su žiniasklaidos reakcija, paskelbus šią suvestinę

Patentai be kalbos barjerų – jau greitai
Šiame straipsnyje supažindinama su nauja Europos patentų tarnybos duomenų bazėje teikiama paslauga, vadinama „Patent Translate“.

2011 metų valstybės paramos tarptautinei išradimų apsaugai apžvalga
Trumpai apžvelgiama 2011-aisiais metais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros skirta parama dėl pramoninės nuosavybės teisių apsaugos tarptautiniu mastu. Pateikta 2006-2011 metais paduotų paraiškų statistika. Remiantis ja, komentuojamas paramos poveikis patentų pareiškėjams.

2011 metais dizainui skirtas ypatingas dėmesys: ar tai paskatino siekti dizainų teisinės apsaugos?
2011-ieji buvo paskelbti Lietuvos dizaino metais. Trumpai apie priemones, vykusias 2011-aisiais, kuriomis buvo siekiama padėti verslui ir visuomenei suprasti ir naudotis dizaino apsaugos teikiamais privalumais. Pateikta Lietuvos pareiškėjų dizaino paraiškų kitimo dinamika 2006-2011 metais, išdėstyta nuomonė dėl galimo finansinės paramos poveikio.

Domeno vardas ir prekių ženklo apsauga: trapi linija tarp teisėtos domeno registracijos ir prekių ženklų savininko teisių pažeidimo
Šiame straipsnyje bandoma palyginti atvejus, kada registruotas tapatus ar panašus į prekių ženklą domenas pažeidžia prekių ženklo savininko interesus, o kada tokia domeno registracija yra visiškai teisėta.

„Triniti“ tyrimas: trečdalis interneto svetainių neturi registruoto prekės ženklo
Teisinių paslaugų grupės „Triniti“ atlikta ekspertinė 100 lankomiausių Lietuvos interneto svetainių analizė parodė, kad daugiau nei trečdalis interneto svetainių savininkų nėra registravę to paties pavadinimo prekių ženklo. Straipsnyje atskleidžiamos kai kurios subjektyvios ir objektyvios priežastys, nulemiančios tokią interneto svetainių savininkų elgseną.

Tyrimo išvada: patentų skaičius inovacijos sėkmės dar negarantuoja
Straipsnyje, remiantis JAV institucijos „24/7 Wall St.“ atlikta analize, trumpai apžvelgiama dešimties kompanijų, aktyviausiai patentavusių JAV savo išradimus 2011 metais, veikla.

Kai kurie komercinių paslapčių apsaugos aspektai, naudojant debesų kompiuterijos paslaugas
Debesų kompiuterijos paslaugos vis labiau populiarėja. Kokie atsiranda rizikos veiksniai naudojant šias paslaugas ir ką daryti, kad pavojus komercinėms paslaptims būtų kuo mažesnis.

Patentų karai – svarbiausių pasaulio 2011 metų įvykių technologijų srityje dešimtuke
Išmaniesiems telefonams tapus „karštąja“ ir pelningiausia plataus vartojimo rinkos preke, konkurencinėje kovoje dėl rinkų imta plačiai naudoti patentus. „Apple“, „Google“, „HTC“, „Samsung“ ir kitos kompanijos pateikė ieškinius ir priešieškinius įvairiose pasaulio šalyse dažniausiai siekdamos sudaryti pelningas licencines sutartis arba užblokuoti konkurentų produktų pardavimus. Plačiau apie tai skaitykite šiame straipsnyje.

Nepilotuojamas sraigtasparnis – sėkminga jauno išradėjo inovacija
Straipsnis pasakoja apie išradėją Aleksejų Zaicevskij, jo išradimus ir sėkmingą bendradarbiavimą su Vilniaus policija.

Naujienos iš Valstybinio patentų biuro svetainės
Trumpai pristatome, mūsų nuomone, aktualias I-ojo 2012-ųjų metų ketvirčio naujienas, kurių galbūt nepastebėjote VPB interneto svetainės www.vpb.gov.lt rubrikoje „Naujienos“, ir kurios nebuvo skelbtos mūsų leidinyje.

Mėnesio išradimai
Pristatome I-ojo 2012-ųjų metų ketvirčio LTB Patentinės informacijos centre išrinktus geriausius Lietuvos išradėjų išradimus.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi Patentinės informacijos centre gauti naujausi leidiniai.

 į viršų

 

2011
Nr. 4(52)

Europos patentų tarnybos prezidento Batistelli kalba EPT patentinės informacijos konferencijoje 2011
Pateikiama santrauka kalbos, kurią EPT prezidentas pasakė 2011 m. spalio 18-20 d. Kilkenyje (Airija) vykusios konferencijos metu. Joje apžvelgti naujausi pasiekimai ir artimiausi uždaviniai patentinės informacijos srityje.

Antroji patentinės informacijos savaitė Lietuvoje
Patentinės informacijos savaitės PATINFO 2011 metu vyko atvirų durų dienos, konsultacijos informacijos apie patentus ir prekių ženklus paieškos klausimais, supažindinimas su patentų duomenų bazėmis, naujausiais leidiniais ir kt. Renginiai vyko Lietuvos technikos bibliotekoje (LTB) Vilniuje ir LTB filialuose – Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

Seminaras „Kaip apsaugoti prekių ženklus Europos Sąjungoje“
Seminarą, kuris įvyko 2011 m. gruodžio 8 d. Vilniuje, surengė Valstybinis patentų biuras (VPB) ir Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM). Seminarą atidarė VPB direktorius Rimvydas Naujokas, pranešimus skaitė VPB specialistai ir šalies patentiniai patikėtiniai.

Lietuvos moksleivės – ES jaunųjų mokslininkų konkurso dalyvės – apdovanotos Europos patentų tarnybos prizu
Rugsėjo 23–28 d. vykusiame konkurse geriausiu šių metų ES jaunuoju mokslininku pripažintas tyrėjas iš Lietuvos – Povilas Kavaliauskas ir Europos patentų tarnybos (EPT) prizą už originalumą laimėjo Dalia Bartkevičiūtė ir Gailė Tumėnaitė – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos 12 ir 10 klasių mokinės.

Teisininko komentaras: vardo ir pavardės panaudojimas domeno varde
Advokatas apžvelgia kokiais tikslais vardas ir pavardė dažniausiai registruojami kaip domenų vardai, kaip galima išvengti žmonių teisių pažeidimų ir pateikia teisminės praktikos pavyzdžių.

Europos patentų tarnyba lengvina visuomenės pastabų dėl išradimų patentabilumo pateikimą   
Jeigu turima informacijos, leidžiančios abejoti dėl konkretaus išradimo, kuriam prašoma išduoti Europos patentą, patentabilumo, galima gana paprastai daryti įtaką sprendimų dėl patento išdavimo priėmimui. Tiesiog savo pastabas reikia pateikti EPT, jas atitinkamai pagrindžiant.

Pažanga mokslo ir studijų institucijose technologijų perdavimo ir intelektinės nuosavybės komercializavimo srityje
2011 m. lapkričio 8 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vykusiame seminare
     
Švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus universiteto pranešimai atspindi esamą padėtį mokslo ir studijų institucijose technologijų perdavimo ir intelektinės nuosavybės komercializavimo srityje.

„Fermento“ intelektinės nuosavybės valdymo strategijos formavimo patirtis
Minint bendrovės „Fermentas“ veiklos jubiliejų, 2010 metų pabaigoje išleista speciali knyga „Nuo mokslo atradimų iki pasaulinės kompanijos: „Fermento“ istorija 1975-2010“, kurioje
daug dėmesio skiriama bendrovės siekiams, remiantis originaliais moksliniais tyrimais, kurti inovatyvius produktus ir taip tapti pirmaujančia gamintoja pasaulinėje rinkoje.

Verslininkui ir išradėjui: licencinė sutartis ir „viešosios licencijos“ samprata
Licencinė sutartis – tai susitarimas, kuriuo viena šalis duoda kitai šaliai sutikimą atlikti kai kuriuos patentų įstatyme išvardytus veiksmus. Viešoji licencija suteikiama tuo atveju, kai patento savininkas pateikia Valstybiniam patentų biurui pareiškimą, kad už tam tikrą atlyginimą jis sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu licenciato teisėmis.

JAV lietuvį imtis patentinės strategijos privertė konkurentai
Aprašomas patentinės apsaugos būtinumas pagal JAV bendrovės pavyzdį. Kai defibriliatorių (aparatų, atkuriančių sutrikusį širdies ritmą) gamyba įsibėgėjo ir jų pasirodymas numušė kainas rinkoje, konkuruojanti kompanija iškėlė bylą dėl jos patentų pažeidimo, kuri kainavo 4 milijonus JAV dolerių. Pastaroji byla pakeitė ir lietuvio požiūrį į patentus – patentuoti yra labai svarbu.

Panevėžio bendrovė „Metalistas LT“ patentu didina produkto pridėtinę vertę
Panevėžio bendrovė naudodama danų užpatentuotą duslintuvą išplėtė eksporto rinkas, padidino produkto pridėtinę vertę ir tai leido mokėti gerokai didesnius atlyginimus aukštos kvalifikacijos darbuotojams.

Ar reikalinga parama fiziniams asmenims pramoninės nuosavybės apsaugai užsienyje?
Apžvelgiama paramos išradimų apsaugai užsienyje situacija, paramos kritika ir siūlomi išradimų atrankos kriterijai pavieniams išradėjams 2012 metais.

Technologijų stebėsena
Technologijų stebėsenos paslauga LTB Patentinės informacijos centre nuo rudens siūloma vartotojams, kurie nori sekti naujausius konkrečioje technikos srityje atsirandančius išradimus.

Mėnesio išradimai
Šiame leidinio numeryje pradedama skelbti nauja rubrika „Mėnesio išradimai“, kurioje bus pristatomi LTB Patentinės informacijos centre renkami geriausi Lietuvos išradėjų išradimai.

 

į viršų

2011
Nr.3(51)

Europos Komisija pristatė intelektinės nuosavybės teisių strategiją
Bendrosios INT strategijos vizija apima patentų sistemos reformą Europoje (vieninga patentinė apsauga, vieningo specializuoto patentų teismo sukūrimas ir INT vertės nustatymas), prekių ženklų sistemos modernizavimas, kompleksinės autorių teisių sistemos skaitmeninėje vieningoje rinkoje sukūrimas, nematerialiųjų vertybių papildoma apsauga (komercinės paslaptys ir „parazitinės” kopijos, ne žemės ūkio geografinės nuorodos) ir kovos su padirbinėjimais ir klastotėmis stiprinimas.

Europos patentų tarnyba ir nacionalinės patentų tarnybos narės peržiūrėjo bendradarbiavimo politiką
ES peržiūri savo intelektinės nuosavybės teisių strategiją. Kadangi savo veiklą Europos patentų tarnyba vykdo kartu su nacionalinėmis patentų tarnybomis, buvo organizuota konferencija, kurioje apsvarstyta bendra veikla. Susitikime aptartos trys svarbiausios temos, kurios sudaro bendradarbiavimo esmę: mokymas; intelektinės nuosavybės samprata ir patentinė informacija; informacinių technologijų priemonės, paslaugos ir standartai.

Inovacijų Sąjungos konkurencingumo ataskaitos 2011 santrauka
Santraukoje pateikiamos svarbiausios 2011 m. Inovacijų sąjungos konkurencingumo ataskaitos išvados (iš viso 12), kurias galima sugrupuoti taip: investavimas į ateitį, Europos mokslinių tyrimų erdvė ir efektyvesnė mokslinių tyrimų ir inovacijų sistema ir moksliniai tyrimai ir inovacijos siekiant tvarios ekonomikos ir geresnio gyvenimo.

Išradimo atskleidimo rizika iki patento paraiškos padavimo
Siūlomos priemonės: atskleidimo rizikos įvertinimas, kuo galima pasitikėti ir atskleidimo strategija.

UAB „Ekspla“ geroji patirtis saugant intelektinę nuosavybę
Bendrovė turi patentų portfelį, patentinę strategiją, stebi konkurentų veiklą ir verslo tikslus sieja su patentine strategija.
Tai sektinas pavyzdys kaip formuojama pramoninės nuosavybės arba dar plačiau – intelektinės nuosavybės kultūra bendrovėje.

UAB „Biocentras“ už inovatyvią technologiją gavo Eureka „Innovations awards 2011“ prizą, bet patentai jos nesaugo
Apžvelgiama bendrovės darbuotojų išradimų apsauga pradedant SSRS autoriniais liudijimais ir vėliau Lietuvos ir JAV patentu. Nei vienas iš jų jau negalioja dėl metinių jų galiojimo palaikymo mokesčių nemokėjimo. Atkreipiamas dėmesys, kad visų turėtų patentų UAB „Biocentras“ buvo tik vieno patento savininkas. Kiti patentų savininkai buvo patys išradėjai. Remiantis surinkta informacija keliamos abejonės ar įmonė turi intelektinės nuosavybės strategiją ir ar užsiima turimos pramoninės nuosavybės valdymu.

Ieškome gerosios praktikos pavyzdžių. Ar UAB „Viltechmeda“ turi pramoninės nuosavybės apsaugos strategiją?
Apžvelgiama bendrovės produktų teisinė apsauga ir randame pramoninės nuosavybės apsaugos strategijos turėjimo požymių.

Intelektinės nuosavybės aukcionas – kas tai?
Straipsnyje aprašomas pirmasis tiesioginis
patentų, licencijų ir prekių ženklų
aukcionas Vokietijoje ir Europoje. Pirmieji rezultatai ir pirmosios išvados.

Milijardai JAV dolerių už parduotus aukcione Nortel patentus
Aprašoma kaip ir kodėl buvo nupirkti aukcione kompanijos Nortel patentai.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl pramoninės nuosavybės teisių apsaugos
2011-08-29 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos patento arba patento, išduodamo pagal Patentinės kooperacijos sutartį, ar Bendrijos dizaino arba dizaino, registruojamo pagal Ženevos aktą, išlaidoms padengti. Straipsnyje išdėstyta sąlygos ir reikalavimai paramai gauti, pateiktos nuorodos papildomai informacijai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi PIC gauti naujausi leidiniai ir nauja paslauga.

į viršų

2011
Nr.2(50)

Valstybiniam patentų biurui – 20 metų
Apžvelgiama Valstybinio patentų biuro dvidešimties metų veikla.

2011 metų Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena skiriama dizaineriams, kuriantiems ateitį
Tarp kitų Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos tikslų šiemet akcentuojamas dizaino vaidmuo rinkoms, žmonių visuomenei ir ateities inovacijų formavimui. Pateikiama Lietuvoje sukurtų dizainų apsaugos apžvalga ir apžvelgiami 2011-ųjų - Lietuvos dizaino metų – renginiai.

Tarptautinė konferencija „Pramoninė nuosavybė kaip konkurencingumą skatinantis veiksnys: Europos Sąjungos ir pasaulinė patirtis“ Vilniuje
Supažindinama su Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) ir Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro balandžio 12-13 d. surengtos konferencijos pranešimais ir informuojama apie jos metu įteiktus WIPO apdovanojimus.

Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena Lietuvos technikos bibliotekoje
Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga Lietuvos technikos bibliotekoje (LTB) buvo atidaryta paroda, skirta 2011-iesiems - Lietuvos dizaino metams ir 20 metų jubiliejų mininčiam Valstybiniam patentų biurui (VPB). Parodos atidarymo metu buvo pasirašyti VPB ir LTB tarpusavio supratimo memorandumai su Vilniaus pedagoginiu ir Vilniaus universitetais.

WIPO apdovanojimas „Trophy for Innovative Enterprises“ įteiktas Vilniaus universitetui
Apžvelgiama Vilniaus universiteto veikla pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos srityje, už kurią buvo įteiktas WIPO apdovanojimas.

Tarptautinė patentų sistema pažymėjo dumilijoninę patento paraišką
Daugiausia vietos skiriama JAV mobiliųjų technologijų bendrovės Qualcomm, kuri šių metų balandžio mėnesį padavė dumilijoninę patento paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT), veiklos inovacijų apsaugos srityje apžvalgai.

Vertingiausi pasaulyje prekių ženklai 2011 metais
Apžvelgiama kaip per metus kito vertingiausių pasaulyje prekių ženklų šimtuko vertė.

Konferencija Ūkio ministerijoje “Intelektinės nuosavybės apsauga: priemonės ir galimybės apsaugant inovatyvias idėjas”
Vienas iš svarbiausių buvo svečio iš Izraelio pranešimas apie pasaulinės kompanijos „Netafim Ltd" išradimų apsaugos tarptautiniu mastu patirtį. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros atstovas supažindino su 2010 metais skirta parama siekiantiems gauti tarptautinę patentinę apsaugą.

Gerosios praktikos pavyzdys: Kauno technologijos universitetas bando priartėti prie tarptautinės intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo valdymo praktikos
Kauno technologijos universiteto atstovė supažindina su KTU patirtimi kuriant intelektinės nuosavybės valdymo sistemą.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pristatyti nauji leidiniai, gauti LTB patentinės informacijos centre.

į viršų

2011
Nr.1(49)

Lietuvos rezultatai Europos sąjungos valstybių inovacijų sąjungos suvestinės 2010 fone [PDF]
Straipsnyje, remiantis Europos Komisijos iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ suvestine 2010, apžvelgiami ES rezultatai inovacijų srityje. Atskirai pateikti Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiekimai. Straipsnio pabaigoje pateikiami autoriaus komentarai.

Atveriamas kelias bendro Europos patento link
Skaitytojas supažindinamas su ES žingsniais, siekiant įvesti naują patentų sistemą, kurioje galiotų bendras Europos patentas; išskirti naujos sistemos privalumai.

Tarptautinių patentų paraiškų skaičius 2010 metais jau atsistatė: kaip šiame fone atrodo Lietuvos, Estijos ir Latvijos pasiekimai
Lyginami tarptautinių patentų paraiškų rodikliai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje; remiantis šiais skaičiais daromos pirmosios išvados.

Išankstinė pramoninės nuosavybės diagnozė papildo nemokamų inovacijų paramos paslaugų sąrašą
Šiame straipsnyje pateikiama Inovacijų paramos paslaugų Lietuvoje apžvalga ir jos fone nagrinėjama Išankstinė pramoninės nuosavybės diagnozė. Stengiamasi atskleisti šios diagnozės esmę ir kam ji reikalinga.

Patentinės informacijos žinomumo ir naudojimo Europoje tyrimo išvados ir ką galima atlikti Lietuvoje
Apžvelgiami Europos patentų tarnybos atlikti tyrimai apie patentinės informacijos žinomumą, naudojimą, poreikį ir pasiūlą Europoje; supažindinama su Valstybinio patentų biuro užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atliekamo tyrimo rezultatais; keliama informacijos apie patentų žinomumą ir naudojimą Lietuvoje stoka.

Patentavimo strategija
Šis straipsnis padės išradėjui pasirinkti jam tinkamiausią patentavimo strategiją, atitinkančią visą jo verslo strategiją.

Prekių ženklo savininko teisių gynimo priemonės
Apžvelgiami teisės aktai, kurie gali padėti prekių ženklo savininkams ar jų teisių perėmėjams ginti savo pažeistas teises.

Ką sužinojome seminare „Intelektinės nuosavybės teisinė apsauga Rusijos Federacijoje“?
Straipsnyje supažindinama su padėtimi Rusijoje intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos srityje, parodomos aktualios problemos.

Įspūdžiai iš konferencijos „Verslo ir mokslo bendradarbiavimas: misija (ne)įmanoma?“
Kaip sujungti verslą ir mokslą bei užtikrinti efektyvų jų bendradarbiavimą, kuris kurtų aukštą pridėtinę vertę, buvo kalbama 2011 m. vasario 3 d. Vilniuje vykusios konferencijos metu.

Kaip susirasti partnerius ir informaciją apie įmones
Šiame straipsnyje trumpai apžvelgiama nauja Patentinės informacijos centro paslauga – kompanijų paieška.

Patentinės informacijos centro naujienos
Apžvalgoje pristatomi  PIC gauti naujausi leidiniai ir nauja paslauga.

  į viršų

 

2010
Nr. 4(48)

Patentinės informacijos savaitė PATINFO 2010
Šių metų spalio 11-15 d. LTB Patentinės informacijos centre pirmą kartą šalyje surengta patentinės informacijos savaitė PATINFO 2010. Šios informacijos savaitės tikslai buvo pristatyti visuomenei Patentinės informacijos centro paslaugas, informuoti vartotojus apie patentų ir prekių ženklų paieškos galimybes, konsultuoti patentavimo klausimais.

Patento licencijavimo ar perleidimo pasirinkimą lemiantys faktoriai [PDF]
Licencijavimas nebūtinai visada yra geriausias ar naudingiausias patento komercializavimo kelias. Kartais tinkamesnis gali būti teisių į patentą perleidimas. Kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti licencijavimo ir teisių perleidimo privalumus ir trūkumus.

Sėkmingas inovatyvus produktas reiškia ir didesnę patentų karų riziką
Patentai tampa svarbiu ir efektyviu ginklu dalijantis atsiveriančias rinkas. Kuo geresnė inovatyvaus produkto galimo pelno prognozė, tuo didesnė ir teisminių ginčų tikimybė.

Išradėjas Kęstutis Usevičius – nereikalaujančios kuro energetikos propaguotojas Lietuvoje [PDF]
K. Usevičius siūlo išradimus - šilumines mašinas kurios padarytos taip, kad tiesiog iš oro ima šilumą, po to ją  koncentruoja ir atiduoda vartotojams.

Kinija jau gali pralenkti Japoniją pagal paduodamas patentų paraiškas
Kinija 2010 m. aplenkė Japoniją ir tapo antra pagal dydį pasaulio ekonomika. Spėjama, kad Kinijoje greitai bus paduota daugiau ir patentinių paraiškų.

Ar sėkmingiausios 2010 metų jaunos aukštųjų technologijų įmonės turi intelektinės nuosavybės apsaugos strategiją? [PDF]
Sukurtų produktų naujumą ir originalumą technologinių inovacijų srityje gali pagrįsti intelektinės apsaugos rodikliai. Tačiau pateiktoje medžiagoje apie intelektinė nuosavybę neužsimenama. Tai neskatina jaunų įmonių rūpintis savo inovacijų apsauga.

Asociacija INFOBALT ir intelektinės nuosavybės teisės informacinių technologijų srityje
Supažindinama su asociacijos INFOBALT veikla, susijusia su intelektinės nuosavybės  apsauga informacinių technologijų ir telekomunikacijų profilio įmonėse.

VšĮ "Saulėtekio slėnis" technologijų perdavimo centras
Supažindinama su VšĮ "Saulėtekio slėnio" technologijų perdavimo centro veikla ir paslaugomis. Kai tyrimų rezultatai turi komercializavimo potencialą ir baigiasi išradimu,  mokslo darbuotojams rekomenduojama vesti laboratorijos rezultatų žurnalą, kad būtų galima tiksliau nustatyti išradimo datą ir jį kokybiškai aprašyti patentavimui, tiksliau įvertinti išradimo reikšmę bei naudingumą.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateikiama informacija apie naujus leidinius.

 į viršų

 

2010
Nr. 3(47)

Seminaras apie patentinės ir technologijų informacijos naudojimą
Straipsnyje apžvelgiamas rugsėjo 14-15 d. Palangoje įvykęs Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) ir Valstybinio patentų biuro (VPB) surengtas seminaras „Patentinės ir technologijų informacijos naudojimo vaidmuo inovacijų skatinime“ bei praktiniai mokymai. Renginys buvo skirtas VPB, šalies PATLIB centrų ir universitetų specialistams, dirbantiems su šia informacija.

Išankstinės pramoninės nuosavybės diagnozės projektas gali padėti įmonėms išvengti brangiai kainuojančių klaidų
Pateikti faktai ir pavyzdžiai, patvirtinantys, kad Lietuvoje intelektinės nuosavybė vertinama dar nepakankamai. Aprašoma, kaip mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) galėtų pasinaudoti nemokama „išankstinės pramoninės nuosavybės paslauga“, kuri galėtų pagerinti MVĮ supratimą apie pramoninės nuosavybės apsaugos naudą.

Nepakanka apsaugoti išradimą, reikia užpatentuoti ir inovaciją [PDF]
Neteisingai pasirinkta patentinės apsaugos strategija gali kainuoti labai daug. Tai liudija aprašytas atvejis, kai buvo užpatentuotas tik išradimas, o ne galutinis produktas

Suomijos ir Lietuvos patirtis skatinant išradimais grindžiamas inovacijas
Suomijoje parama apima išradimų patentavimą ne tik užsienyje, bet ir pačioje Suomijoje, atliekamas produkto vystymo ir net marketingo finansavimas. Lietuvoje remiamas išradimų patentavimas užsienyje ir suteikiamos nemokamos pirminės konsultacijos pradedantiems išradėjams.

Naujų produktų paleidimas į gamybą: veiksmų laisvės įvertinimas
Naują produktą galima gaminti, jei jis yra patentiškai švarus Lietuvoje ir eksporto šalyse. Dar didesnę veiksmų laisvę suteikia patentinė apsauga ir tam tikrais atvejais apsauginės publikacijos. Rekomenduojama, ką turėtų daryti įmonės.

Kaip įgyvendinti intelektinės nuosavybės valdymo strategiją įmonėje?
Išeities taškas - įmonės veiklos ir intelektinės nuosavybės(IN) peržiūrėjimas. Po to seka IN valdymo strategijos procedūrų, sąlygų ir taisyklių parengimas ir įgyvendinimas.

MVĮ požiūris į formalius ir neformalius intelektinės nuosavybės apsaugos metodus
Apžvelgiami formalių ir neformalių IN apsaugos metodų ypatumai, jų naudojimo paplitimas ir specifika.

Patento teisių gynimo pavyzdys: Rusas emigrantas iš „Toyotos” gavo kompensaciją už jo išradimo naudojimą
Tai pamokanti istorija su gera pabaiga.

Europos Sąjungos projektas: Patentinės kalbos vertimai online
Specialiai sukurta patentų sričiai vertimo priemonė bus patikimesnė negu bendros paskirties mašininio vertimo įrankiai ir ateityje apims visas 23 oficialias Europos Sąjungos kalbas.

Vertinant mokslo darbus bus daugiau atsižvelgiama į patentus
Naujoje Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikoje didesnė reikšmė vertinant mokslo darbus bus suteikiama patentams, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys.

Išradėjus ir inovatyvias įmones turėtų sudominti pradėjusi veikti Lietuvos technologinių kompanijų bendruomenės svetainė
Tai projektas, skirtas pademonstruoti jaunų technologinių verslų - startupų - ir juos vystančių žmonių bendruomenės gyvenimą Lietuvoje.

Patentinės informacijos centro naujienos
Informacija apie naujus leidinius

į viršų

2010
Nr. 2 (46)

Lietuvoje pažymėta Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena
Straipsnyje apžvelgti renginiai, įvykę Lietuvoje Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė didina finansinę paramą patentuojantiems išradimus užsienyje
Apžvelgiama numatoma LR Vyriausbės finansinė parama inovacijų srityje 2010 metais. Supažindinama su kvietimu teikti paraiškas patentavimo išlaidoms padengti. Pateiktos nuorodos į kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją.

Kas žinotina verslininkui apie patentinę apsaugą
Įvairios apklausos ir patirtis rodo, kad Lietuvos įmonės nepakankamai žino apie patentinės apsaugos sistemos galimybes ir todėl menkai ją panaudoja verslo tikslams įgyvendinti.
Pateikiama informacija siekiame:

– trumpai, paprastai ir visiems suprantamai supažindinti su patentais;

– padėti apsispręsti, ar verta paduoti patentinę paraišką;

– atskleisti patentinės apsaugos procedūrą;

– nurodyti kai kurias patentų naudojimo kryptis;

– apibūdinti patentinės informacijos panaudojimo tikslus.

Intelektinės nuosavybės teisių vaidmuo įmonių plėtrai ir konkurencingumui skatinti [PDF]
Straipsnyje atskleidžiama kaip susijusios įmonės intelektinės nuosavybės teisės ir įmonės vystymas, kodėl inovatyvioms įmonėms reikia turėti intelektinės nuosavybės strategiją kaip sudėtinę įmonės planavimo ir strategijos dalį, paliečiami produkto, grindžiamo išradimu, perspektyvos analizės klausimai.

Kas yra intelektinės nuosavybės auditas?
Supažindinama su intelektinio nuosavybės audito esme ir kam jis reikalingas.

Ar mokslo ir studijų intelektinė nuosavybė taps pasiekiama verslui?
Pavasaryje buvo patvirtintos rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų. Straipsnyje informuojama ko jomis siekiama ir kas pasikeis.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateikiamos gautų naujų leidinių anotacijos.

į viršų

2010
Nr. 1 (45)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus Rimvydo Naujoko sveikinimo kalba seminare ,,Kaip apsaugoti prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje“
Buvo raginama maksimaliai pasinaudoti ES prekių ženklų ir dizaino apsaugos sistemų teikiamomis galimybėmis verslui plėtoti. Pateikti argumentai ir nacionalinio prekių ženklų ir dizaino apsaugojimo kelio naudingumui.

Išankstinė pramoninės nuosavybės diagnozė
Šios nemokamos paslaugos pagrindinis tikslas padėti įmonėms, kurios inovacijų apsaugai iki šiol neskyrė pakankamai dėmesio, atsakyti į klausimą ne kaip apsaugoti pramoninę nuosavybę, o kodėl, kur ir kada ją reikia saugoti. Trumpai apibūdinami šios diagnozės etapai.

Kaip valdyti intelektinės nuosavybės portfelį?
Jeigu inovatyvi įmonė turi nemažai idėjų, ši apsauga gali pareikalauti didelių išlaidų, todėl visi veiksmai turi būti gerai apgalvoti ir nustatytas jų prioritetiškumas. Pavyzdžiui, iš pradžių patentuojamos svarbiausios technologijos, o prekių ženklų ir dizaino registracija atidedama, kai produktai bus rengiami rinkai.

Pradedančiam išradėjui: Kaip pasitikrinti, ar išradimo naujumo pakanka, kad jį būtų tikslinga patentuoti? [PDF]
Ekonomiškai apsimoka patentuoti išradimus, kurie suteikia gaminiui ar technologijai konkurencinius ir kitus pranašumus, pavyzdžiui, mažina išlaidas, gerina kokybę, didina ilgaamžiškumą ir pan.

Kodėl Lietuvos įmonės išradimus patentuoja nenoriai?
Apibendrinamos galimos priežastys kodėl ne visos įmonės aktyviai patentuoja išradimus ir supažindinama su vienos įmonės patentavimo strategija.

Geros praktikos pavyzdys: kodėl išradimui reikalinga reklama?
“Fizioterapinio stalo” išradėjas ne tik paskelbė savo išradimą Lietuvoje ir kaip tarptautinę paraišką pasaulyje, bet ir sudomino juo visuomenę ir potencialius naudotojus.

Kodėl mokslininkai turėtų domėtis patentais?
Mokslininkų indėlis kuriant inovacijas neatitinka jų kūrybinio potencialo dėl daugelio priežasčių, tačiau viena iš esminių kliūčių yra ir menkas žinojimo apie patentinės apsaugos sistemos galimybes.

Europos patentų tarnyba atliks tyrimą apie patentinės informacijos naudojimą
Europos patentų tarnyba rengiasi pradėti naują tyrimą kaip patentinė informacija yra naudojama ES šalyse. Pateikiamos kai kurios ankstesnio tyrimo išvados.

"Žinių ekonomikos forumas" apdovanoja sėkmingiausiai dirbančią jauną aukštųjų technologijų įmonę
Apžvelgiama kai kurių jaunų aukštųjų technologijų įmonių veikla ir pateikiamos kai kurios pastabos dėl aukštųjų technologijų teisinės apsaugos lietuvoje

Vyriausybė patvirtino Lietuvos inovacijų strategiją 2010–2020 metams
Ši strategija yra pirmas plataus masto ilgalaikis planavimo dokumentas, kuriame įtvirtinti ilgalaikiai inovacijų srities tikslai, uždaviniai ir siektini rezultatai.

Lietuvoje veiks Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Agentūra bus atsakinga už inovacijų ir technologijų plėtros politikos įgyvendinimą, skatins aukštos pridėtinės vertės verslo kūrimąsi ir plėtrą.

į viršų

2009
Nr. 4 (44)

Dėl rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, tvirtinimo
Trumpai aprašomos šių rekomendacijų, kurias patvirtino Švietimo ir mokslo ministras, atsiradimo ištakos.

Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų
Tai konsultacinio pobūdžio vadovas, kuriame reglamentuojamos intelektinės nuosavybės kūrėjų bei mokslo ir studijų institucijų teisės ir pareigos, rekomenduojamos intelektinės nuosavybės apsaugos, atskleidimo, paskirstymo ir publikavimo procedūros, reglamentuojamas intelektinės veiklos rezultatų komercinimas ir pelno, gaunamo iš intelektinės veiklos rezultatų, paskirstymas, nurodomos konfliktų sprendimo ir mokymo apie intelektinę nuosavybę gairės.

Rengiama Lietuvos inovacijų strategija 2009–2020
Ūkio ministerijos iniciatyva rengiama Strategija numato ilgalaikes konkurencingo verslo perspektyvas ir kryptingą Lietuvos inovatyvumo didinimo politiką.

Europos patentų tarnybos praktika dėl interneto nuorodų
Europos patentų tarnyba, siekdama nuoseklumo išradimų ekspertizės procedūrose, parengė taisykles dėl interneto nuorodų naudojimo, kuriomis privalo vadovautis visi EPT ekspertai ir gali vadovautis Valstybinio patentų biuro ekspertai, patentiniai patikėtiniai ir išradėjai.

Ką reikėtų apsvarstyti prieš paduodant patento paraišką? [PDF]
Aprašomi trys atvejai, kuomet patentuoti išradimą, ypač užsienyje, gali būti ekonomiškai netikslinga.

Apie patentavimo procedūrą Jungtinėse Amerikos Valstijose
Patentinės apsaugos procedūra JAV, palyginus su procedūra Europoje, turi eilę svarbių skirtumų, į kuriuos būtina atsižvelgti.

Verslininkui: Bendrijos prekių ženklų užprotestavimo procedūros apžvalga
Aiškinama kodėl, turint įregistruotą Bendrijos prekių ženklą, tikslinga stebėti, ar kiti pareiškėjai nesiekia įregistruoti panašių prekių ženklų.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateikiamos gautų naujų leidinių anotacijos.

į viršų

2009
 Nr. 3(43)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pradeda skatinti patentinius tyrimus pagal MTTP priemones
Apžvelgiama informacija apie Ūkio ministerijos 2009 m. rugpjūčio 27 d. paskelbtus kvietimus teikti paraiškas pagal 3 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros priemones. Atkreipiamas dėmesys, kad priemonės „Idėja LT“ vienas iš įgyvendinimo rodiklių yra atlikta "patentinės švaros" ar "patentabilumo" patikrinimų, priemonės „Intelektas LT“ – pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai.

Kinijos Aukščiausiojo Liaudies teismo išaiškinimas dėl įstatymo taikymo nagrinėjant patentų pažeidimo ginčus
Pateiktas vienos Kinijos intelektinės nuosavybės agentūros parengtas išaiškinimas, skirtas parengti patentų pažeidimo ginčų nagrinėjimo rekomendacijas, sutinkamai su Kinijos patentų įstatymu, civilinio proceso teise ir atsižvelgiant į esamą teisminę bylų nagrinėjimo praktiką.

10 tipinių klaidų apie patentus ir kaip jų išvengti [PDF]
Įvardijamos ir trumpai apibūdinamos dažniausiai sutinkamos klaidos, kurios būdingos ne tik JAV įmonių inžinieriams ir kitiems darbuotojams.

Kaip apsaugoti idėjas naudojant konfidencialumo sutartis?
Pateikiamos rekomendacijos kaip parengti sutartį informacijos gavėjui ir atskleidėjui, patariama kada, kam ir kiek atskleisti informacijos.

Geros praktikos pavyzdys: Kodėl naujoms technologinėms firmoms reikalinga intelektinės nuosavybės strategija?
Šveicarijos bendrovės pavyzdžiu parodyta kaip strateginis patentų planas tampa neatskiriama bendrovės verslo plano dalimi. Šis planas įgalina identifikuoti intelektinės nuosavybės apsaugos trūkumus ir leidžia tinkamai reaguoti į potencialiai blokuojančius patentus, kliudančius naudoti bendrovės technologiją ar blokuojančius tyrimus bei plėtrą. Planas dar apima technologijų įvertinimą ir konkurentų, partnerių ir klientų poreikį technologijoms.

Inovacijų paradoksą Europos tekstilės pramonėje padės šalinti praktiniai vadovai
Nors ES sukūrė puikią dizaino apsaugos sistemą, išaiškėjo, kad labai mažai įmonių sąmoningai naudoja intelektinę nuosavybę savo verslui vystyti. Todėl Europos Komisija finansuoja praktinių vadovų parengimą.

Lietuvos inovacijų centras: inovacijų tendencijos sunkmečiu
Ankstesnės pasaulinės krizės pagimdė daugybę įmonių, kurios tapo naujų ekonominių augimo ciklų flagmanais. Ar dabartiniai ekonominiai sunkumai gali paskatinti spartų inovacijų lygio augimą bei naujų inovatyvių įmonių steigimą? Ar šie procesai universalūs ir ar jie būdingi ir Lietuvai?

Patentinės informacijos centro naujienos
Informuojama apie Patentinės informacijos centro parengtą Lietuvos išradimų bibliografijos rodyklės 2 dalį, atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2009 m. Tarptautinių ženklų biuletenį popieriniame formate pakeitė elektroninis formatas CD-ROM diske. Patentinės informacijos centras siūlo naują paslaugą vartotojams – dizaino paiešką.

į viršų

2009
Nr. 2(42)

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (VPB) direktoriaus Rimvydo Naujoko sveikinimo kalba seminare ,,Pramoninė nuosavybė Lietuvoje: antikrizinis planas“
Vilniaus Gedimino technikos universitete 2009 m. balandžio 24 d.
VPB direktorius savo kalboje nemažai vietos skyrė Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos renginiams Lietuvoje, apžvelgė kaip Valstybinis patentų biuras, Lietuvos technikos biblioteka ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas puoselėja tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kartu vykdo pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą Lietuvoje. Trumpai apibūdino svarbiausius VPB nuveiktus darbus 2008 m., teigiamai įvertino Vilniaus Gedimino technikos universiteto pasiekimus išradybos srityje. Išreiškė susirūpinimą, kad Lietuva neturi ne tik antikrizinio plano, bet ir Lietuvoje sukurtos pramoninės nuosavybės apsaugos užsienyje strategijos. Pacitavo VPB) nuomonę dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano ir jo įgyvendinimo krypčių Lietuvoje.

Lietuvos pareiškėjai jau gali gauti Europos patentus naudodamiesi Londono protokolo privalumais
2009 m. gegužės 1 d. Lietuvai įsigaliojo svarbus išradimų teisinės apsaugos srityje Susitarimas dėl Europos patentų konvencijos 65 straipsnio taikymo arba dar vadinamas Londono protokolu. Įsigaliojusi tarptautinė sutartis leidžia ženkliai sumažinti Europos patento išdavimo kaštus, nes valstybės, kurios reikalaudavo išversti visą Europos patento aprašymą ir pasirašo Londono protokolą, sutinka apsiriboti tik Europos patento apibrėžties vertimo reikalavimu. Ši lengvata taikoma tik toms valstybėms, kurios Londono sutartį ratifikavo arba prie jos jau prisijungė. Šiuo metu Londono sutarties narėmis yra 15 valstybių.

Sumažėjo Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūros mokesčiai
Nuo 2009 m. gegužės 1 d. 40 % atpigo Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūros mokesčiai. Atsisakyta mokesčio už Bendrijos prekių ženklo įregistravimą, paliekant tik mokestį už paraiškos Bendrijos prekių ženklui registruoti padavimą. Pridedama palyginamoji lentelė.

Apsauginių publikacijų apie išradimus naudojimas praktikoje
Išradimo patentas suteikia jo savininkui teisę laisvai naudoti išradimą pačiam ir išimtinę teisę drausti be jo leidimo jį naudoti kitiems asmenims. Kitas kelias įgyti teisę netrukdomai naudoti išradimą pačiam yra jo viešas paskelbimas. Nors šiuo atveju išimtinės teisės į išradimą neįgyjamos, bet kartais to pakanka, jei išradimas naudojamas tik savo gaminamuose produktuose. Be to, išvengiama didelių išlaidų patentavimo procedūrai ir patento palaikymui.

Patento apėjimo strategijos [PDF]
Konkurentas, naudodamasis patento apėjimo strategija, gali gaminti lygiavertį produktą, kuris teisiškai kitam išduoto patento nepažeidžia. Patento apėjimo strategijos konkurentui gali leisti sutaupyti laiko ir pinigų tyrimams bei plėtrai, gali padėti užimti žymią rinkos dalį, tuo mažindamas patento savininko pajamas. Pateikiamos rekomendacijos konkurentams ir patento savininkams.

Informuojame apie inovacijų žurnalą "Inovacijos"
Kadangi technologinės inovacijos labai artimai siejasi su išradimais, siūloma atkreipti dėmesį į LR ūkio ministerijos išleistą inovacijų žurnalą "Inovacijos" (Inovacijos Nr. 1, 2008-2009 žiema). Šiame leidinyje apžvelgiama, kokia yra inovacijų Lietuvoje šiandiena ir perspektyvos, kokios finansinės ir nefinansinės paramos sulaukia inovatyvią veiklą vykdančios šalies įmonės. Pateikiama daug kitos naudingos informacijos ne tik iš Lietuvos, bet ir pasaulio.

Visa informacija apie ES ir nacionalinę paramą verslui naujajame portale
Inovacijų portalas pristatė pirmąjį Lietuvoje portalą - www.paramaverslui.eu, kuriame teikiama ne tik informacija, reikalinga sėkmingam dalyvavimui paramos verslui programose, bet ir konkretūs ES įmonių ar mokslinių institucijų pasiūlymai dėl bendradarbiavimo.

Patentinės informacijos centro naujienos
Informuojama apie Patentinės informacijos centre gautus naujus leidinius.

į viršų

 


2009
Nr. 1(41)

Patentinės informacijos centrui – 10 metų  [PDF]
Straipsnyje apžvelgiama patentinės informacijos padalinio veikla nuo Lietuvos technikos bibliotekos įsikūrimo iki šių dienų. Be to, apžvelgiamos paslaugos visuomenei, interneto svetainė ir perspektyvos.

Ar tikėtina, kad Lietuvos bendrovės labiau atsigręš į inovacijas dar šiais metais?
Konstatuojama, kad Lietuva inovacijų srityje Europoje užima vietą tarp autsaiderių. Tačiau lazerių gamintojų pasiekimai leidžia tikėtis proveržių ir kitose srityse. Pateikiami pavyzdžiai kaip buvo vystoma kitų šalių ekonomika ekonominių krizių sąlygomis. Apžvelgiama, ką daro Ekonomikos ministerija ir kitos valstybinės institucijos verslui skatinti.

Europos komisaras siūlo inovacijų apsaugos Europoje problemų sprendimo kelius
Konferencijoje apie pramoninės nuosavybės teises Europos komisaras vidaus rinkai ir paslaugoms savo pranešime "Inovacijų apsauga Europoje" pakvietė jos dalyvius apsvarstyti klausimus, kurie yra svarbūs ES konkurencingumui, pavyzdžiui: Europos patento brangumas, teisminių ginčų sistemos tobulinimas, procedūrų brangumas, kliuviniai Bendrijos patentui, klastojimo ir piratavimo problemos.

Siūlome susipažinti su moksliniu darbu apie pramoninės nuosavybės sistemos tobulinimą Lietuvoje
Studijoje analizuojamos įvairios Lietuvos pramoninės nuosavybės sistemos problemos bei pateikiami ekspertų siūlytini jų sprendimo būdai. Didžiausią rūpestį kelia Lietuvos verslo įmonių nesugebėjimas pasinaudoti patentų apsaugos sistemos teikiamomis galimybėmis. Valstybinės aukštosios mokyklos neturi pakankamai motyvacijos ir kompetencijos dalyvauti žinių perdavimo procese, mokslinių tyrimų įstaigos stokoja vadybinės kompetencijos bei motyvacijos aktyviai valdyti įstaigoje sukuriamą intelektinę nuosavybę, nėra efektyvių žinių perdavimo tarp akademijos ir pramonės mechanizmų.

Europos patentų tarnyba tobulina automatizuotą vertimą patentinėms paieškoms atlikti
Kuriami dvikalbiai iš anglų į kitas kalbas žodynai. Jau yra žodynai vokiečių, prancūzų, italų ir ispanų kalboms. EPT parengė metodą, specialiai pritaikytą patentiniams dokumentams versti. EPT automatinio vertimo sistema tiko ir ne Europos kalboms, tačiau ypač daug sunkumų atsirado ją taikant kinų kalbai, tačiau pasiekta įspūdinga pažanga.

Žinių ekonomikos forumas siūlo tobulinti LR Mokslo ir studijų įstatymo projektą
Apžvelgiami 2009 m. vasario mėn. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui bei LR Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti pasiūlymai, kur akcentuojama, kad didesnis dėmesys turi būti skiriamas intelektinės nuosavybės klausimams.

Geros praktikos pavyzdys: Danijos kompanijai kelią į sėkmę nušviečia pluoštinės optikos technologija ir patentai, kurie ją saugo
Crystal Fibre A/S buvo įsteigta 1999 metų pabaigoje ir šiuo metu yra didžiausia pasaulyje fotoninių skaidraus pluošto gaminių tiekėja. Pateikiami duomenys apie kompanijos intelektinę nuosavybę, apžvelgiamos patentų valdymo pamokos, patentų paraiškų padavimo procedūros, nurodomi patirti sunkumai dėl patirtų išlaidų intelektinei nuosavybei ir teismams.

Geros praktikos pavyzdys: patentai magnetinio rezonanso tomografijai
Apibūdinama bendrovė ir jos sukurta intelektinė nuosavybė, pabrėžiama tarptautinių pardavimų svarba, santykiai su konkurentais, nurodomos praktinės patentuojamų išradimų atrinkimo ir konkurentų įvertinimo problemos.

Patentinės informacijos centro naujienos
Informuojama apie Patentinės informacijos centre gautus naujus leidinius.

į viršų

 

2008
Nr. 4(40)

Pramoninio dizaino tarptautinė registracija - trečiasis dizaino apsaugos įgijimo kelias
Lietuvoje nuo 2008 m. rugsėjo 26 d. įsigaliojo Hagos susitarimas dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos. Šiuo metu Lietuvoje galima įgyti dizaino apsaugą trimis keliais: nacionaliniu – paduodant paraišką pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą, regioniniu keliu – paduodant Bendrijos dizaino paraišką, kurios pagrindu dizaino apsauga įgyjama visoje Europos Sąjungoje, ir tarptautine registracija.

Europos Komisija parengė strategiją kaip nutiesti inovacijai kelią nuo laboratorijos iki rinkos
Europos Komisija 2008 m. liepos 16 d. paskelbė Pranešimą dėl naujos Europos pramoninės nuosavybės teisių strategijos. Kartu su Bendrijos patentinės ir integruotos patentinės jurisdikcijos kūrimu, šiame Pranešime bendrais bruožais apibūdinami kai kurie veiksmai, sudarantys pagrindą aukštos kokybės pramoninės nuosavybės teisių sistemai ES 21 – jame amžiuje sukurti.

Pramoninės nuosavybės teisių valdymas ir išnaudojimas įmonėje  [PDF]
Pramoninė nuosavybė gali padidinti įmonės rinkos vertę. Įmonės pramoninės nuosavybės veikla dažniausiai nepriklauso nuo jos dydžio. Įmonės skirstomos į įmones, gaminančias atitinkančius esamą technikos lygį produktus, kuriančias ir vystančias produktus ir vykdančias tyrimus ir plėtrą. Pagal tai duodami patarimai kaip galima organizuoti šią veiklą įmonėje.

Neformalios intelektinės nuosavybės apsaugos priemonės
Svarbiausios “formalios” intelektinės nuosavybės teisės – tai patentai, prekių ženklai, dizainas ir autorių teisė. Dažniausiai sutinkamos neformalios intelektinės nuosavybės apsaugos strategijos: komercinės paslaptys, pranašumo laike strategija, pasikliovimas projekto (konstrukcijos) sudėtingumu ir apsauginės publikacijos.

Komercinės paslaptys ir įmonių darbuotojų lojalumas
Darbuotojų lojalumas išlieka vienu iš didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria įmonė, saugodama savo intelektinės nuosavybės aktyvus. Aprašomi svarbiausi principai, kuriais būtų galima vadovautis, kad suformuoti darbuotojų atsakomybę ir atsidavimą, ugdyti suvokimą kaip svarbu išvengti nesankcionuoto įmonės komercinių paslapčių atskleidimo.

Intelektinės nuosavybės licencijavimas ir licencinių sutarčių turinys
Svarbiausi licencinių sutarčių elementai: preambulė, licencijuojamo objekto apibrėžimai, teritorija arba panaudojimo sfera, licencijos apimtis, mokesčiai ir t.t.

Nedaug kainuojančių patentinės apsaugos strategijų kūrimas mažoje įmonėje
Aprašoma mažos universitetinės purpurinės įmonės Delphi Genetics sėkmingos veiklos istorija, kur ypatinga reikšmė buvo skiriama intelektinės nuosavybės valdymui ir licencijavimui.

Paskelbti konkurso „Inovacijų prizas“2008 metų nugalėtojai: ko mes pasigendame šiame konkurse?
Apžvelgiami kasmetinio konkurso, kurio tikslas skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą bei suteikti įmonėms galimybę įvertinti savo konkurencingumą ir inovatyvumą, rezultatai ir pateikiami kai kurie siūlymai jo rengėjams.

Patentinės informacijos centro naujienos
Informuojama apie gautus Patentinės informacijos centre naujus leidinius

į viršų

 

2008
Nr. 3(39)

Ūkio ministerija lengvina išlaidų patentams kompensavimo sąlygas
Apžvelgiami išlaidų patentams užsienyje gauti kompensavimo pokyčiai, kuriuos įvedė Ūkio ministerija nuo 2008-08-27.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimai KTU chemikams
Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto mokslininkams išradėjams prof. Vytautui Getaučiui ir prof. Juozui Vidui Gražulevičiui įteiktas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimas už veiklą išradimų srityje.

Bendrijos prekių ženklas: dešimt svarių argumentų jį turėti [PDF]
Apibūdinti visi dešimt argumentų, kurie gali lemti pasirinkimą įgyti teises į Bendrijos prekių ženklą

Intelektinės nuosavybės valdymas kaip gamybinių aktyvų dalis
Intelektinę nuosavybę galima efektyviai valdyti tik suprantant ką iš tikrųjų duoda įmonei išradimo patentas, prekių ženklas ar registruotas dizainas verslo požiūriu. Tam padeda atsakymų parengimas pagal trijų pakopų sistemą: apibūdinkite ko tikisi gauti kompanija iš IN valdymo; nustatykite kokį konkretų vaidmenį gali atlikti IN kompanijos verslui paremti; pasirinkite ir vykdykite pagrindinę IN strategiją šiems tikslams įgyvendinti.

Du trečdaliai gyventojų žino, kas yra inovacijos: kokias iš to galima daryti išvadas?
Ūkio ministerijos užsakymu bendrovė „TNS Gallup“ atliko visuomenės nuomonės tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip įvairaus amžiaus Lietuvos piliečiai supranta, kas yra inovacijos ir kur jos gali būti pritaikytos.

Inovacijų rėmimas ir išradimų bei tyrimų rezultatų komercializavimas
Inovacinis procesas, kurio metu išradimai tampa paklausiais produktais, yra gana sudėtingas ir reikalauja specialios profesinės patirties ir specialistų kompetencijos. Marketingo ir komercializavimo stadijos nulemia bet kurio išradimo ar inovacijos sėkmę.

UAB "BOD Group" ketina gaminti Blu-ray diskus turėdama savo intelektinės nuosavybės strategiją
Bendrovė žada steigti laboratorijų ir tyrimų centrą, kuriame bus ieškoma Blu-ray gamybą patobulinti leisiančių sprendimų, kurie jai suteiktų galimybę prisijungti prie šio formato patentų savininkų grupės.

Inovatyvaus emigranto iš Lietuvos sėkmės istorija
Dr. Remigijaus Gaškos vadovaujama "Sensor Electronic Technology" bendrovė tapo viena sėkmingiausių aukštųjų technologijų bendrovių JAV. Agentūra DARPA tai pripažino kaip vieną iš nedaugelio sėkmės pavyzdžių ("Success Story") JAV.

Europos verslo ir inovacijų tinklas teikia paslaugas ir Lietuvoje
Pagrindinis tinklo veiklos tikslas – teikti integruotas verslo paramos paslaugas, skatinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių verslo plėtrą ir inovatyvumą.

Patentinės informacijos centro naujienos
Informuojama apie gautus Patentinės informacijos centre naujus leidinius ir duomenų bazes.

į viršų

 

2008
Nr. 2(38)

Ratifikuotas Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktas
2008 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1999 m. liepos 2 d. Ženevoje priimtą Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą, kuris dizaino savininkui suteikia galimybę saugoti dizainą iš karto visose arba pasirinktose prie susitarimo akto prisijungusiose šalyse narėse (2008 m. vasario 8 d. be Lietuvos buvo dar 26 susitariančios šalys, įskaitant Europos Sąjungą.

Ūkio ministerija kviečia teikti išlaidų patentams kompensavimo paraiškas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projekto veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. vasario 29 d.įsakymu Nr. 4-79 (Žin., 2008, Nr. 29-1035), 20 punktu, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia pagal Patentavimo rėmimo projektų grupės aprašą teikti paraiškas Europos patento ir Patento pagal Patentinės kooperacijos sutartį gavimo išlaidų padengimui

Londono sutartis mažina Europos patentų vertimo išlaidas [PDF]
2008 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Londono sutartis (dar vadinama Londono protokolu) dėl Europos patentų konvencijos 65 str. taikymo. Londono sutarties tikslas - sumažinti išlaidas Europos patentų vertimams į Europos patentų konvencijos valstybių narių nacionalines kalbas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. vasario 26 d. posėdyje pritarė Europos patento išdavimo konvencijos 65 straipsnio taikymo sutarties ratifikavimui.

WIPO pramoninės nuosavybės informacijos ir dokumentacijos vadovas
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) atnaujino WIPO pramoninės nuosavybės informacijos ir dokumentacijos online vadovą („WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation“).

Intelektinės nuosavybės valdymas – vienas svarbiausių klausimų kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę
ES Konkurencingumo taryba gegužės 29-30 d. priimta rezoliuciją dėl intelektinės nuosavybės valdymo vykdant žinių perdavimo veiklą ir dėl universitetų bei kitų viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų praktikos kodekso kviečia Europos Komisiją ir ES valstybes nares bendradarbiauti įgyvendinant Europos Komisijos 2008 m. balandžio 10 d. paskelbtą komunikatą „Rekomendacijos dėl intelektinės nuosavybės vadybos žinių perdavimo veiklos srityse ir Praktikos kodeksas universitetams bei kitoms viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų organizacijoms".

Valstybės kontrolė įvertino Lietuvos inovacijų sistemą, o kas toliau?
Valstybės kontrolės nuomone Lietuvoje dar nesukurta efektyvi inovacijų skatinimo sistema, mažai investuojama į mokslinę, eksperimentinę ir inovacinę veiklą. Lietuvos siekiui iki 2010 metų išlaidas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei veiklai padidinti iki 2 proc. nuo bendrojo vidaus produkto reikėtų centralizuoti inovacijų kūrimo ir diegimo sistemos valdymą, parengti sistemą reguliuojančius teisės aktus.

Inovacijų finansavimo galimybių apžvalga
Yra išskiriami šie pagrindiniai inovacijų finansavimo šaltiniai:

 • Asmeninės, šeimos, draugų santaupos

 • Valstybės parama ir Europos Sąjungos fondai

 • Kitos įmonės

 • Neformalūs investuotojai – „verslo angelai“

 • Rizikos kapitalo fondai

 • Komerciniai bankai arba privatūs investuotojai

Lietuvoje sėkmingai plėtojamos inovacijų paramos paslaugos
Lietuvos inovacijų centras kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija 2008 m. birželio mėn užbaigė projektą "Inovacinių gebėjimų formuoti ir diegti inovacijas stiprinimas (INO-GEB)", kuriam skirta 1,736 mln. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto parama. Pasiekti rezultatai leidžia teigti, kad projektas yra sėkmingai įgyvendinamas ir ženkliai prisideda prie šalies verslo inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo.

 Lietuvoje startavo didžiausias verslo paramos tinklas Europoje
2008 m. vasario 29 d. Lietuvoje oficialiai veiklą pradėjo Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network). Tai didžiausias verslo paramos tinklas Europoje, kurio misija – vieno langelio principu teikti įmonių plėtrai reikalingą verslo informaciją, padėti įmonėms rasti verslo ir technologinius partnerius Europoje bei skatinti tarptautinį ir inovatyvų verslą.

Prekių ženklų paieškų, atliekamų patentinės informacijos centre, apžvalga
Prekių ženklų paieškos paslauga Lietuvos technikos bibliotekos (LTB) Patentinės informacijos centre (PIC) pradėta teikti 1999 metais. Ši paslauga užsakovams padeda sužinoti, ar jų sukurtas ženklas nebus klaidinančiai panašus į jau turinčius apsaugą mūsų šalyje nacionalinius ar tarptautinius ženklus, išplėstus į Lietuvą. Šiuo metu klientams siūlomos Lietuvos, Tarptautinių ir Bendrijos ženklų paieškos bei monitoringas arba stebėsena.

Patentinės informacijos centro naujienos
Informuojama apie gautus Patentinės informacijos centre naujus leidinius.

į viršų

 

2008
Nr. 1(37)

Europos patentų konvencija 2000 - didelių pasikeitimų Europos patentų praktikoje atspindys
Per praėjusius dešimtmečius nuo EPK 1973 įsigaliojimo daryti pakeitimus skatino tarptautinės teisės evoliucija ir poreikis tobulinti procedūras pačioje Europos patentų tarnyboje (EPT), kurios labiau atitiktų patentų sistemos vartotojų, išradėjų ir mokslininkų poreikius.

Europos patento gavimo procedūros apžvalga
Apžvelgiamas Europos patentų tarnybos parengtas trumpas vadovas išradėjui ir/ arba pareiškėjui, kuriame aprašomi veiksmai, kurios rekomenduojama atlikti žingsnis po žingsnio iki patento išdavimo ir glaustai pateikiama esminė informacija apie Europos patento išdavimo procedūros svarbiausius etapus.

Apytikrė tipinio Europos patento kaina dabar ir jos sumažėjimo perspektyvos
Pateikiami pavyzdžiai apie galimas išlaidas, kai Europos patentas patvirtinamas vidutiniškai 6 valstybėse, patento aprašymo ir išradimo apibrėžties apimtis yra 18 puslapių ir patento galiojimas bus palaikomas 10 metų. Trumpai įvertinama Londono protokolo įsigaliojimo nuo 2008 m. gegužės mėn. poveikis Europos patento kainai.

„Spinter tyrimai“: didėja visuomenės dalis, žinanti apie pramoninės nuosavybės apsaugą
Apžvelgiami gyventojų informuotumo apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes tyrimo rezultatai. Šiuos tyrimus atliktos Lietuvos viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ Valstybinio patentų biuro užsakymu 2008 m. vasario mėn.

Naujas Europos patentų tarnybos projektas – išankstinė pramoninės nuosavybės diagnozė inovatyvioms įmonėms
Europos patentų tarnyba numato pradėti įgyvendinti paramos inovatyvioms MVĮ projektą, kuriuo pirmiausia būtų siekiama padėti atsakyti įmonėms į klausimą ne kaip apsaugoti intelektinę (pramoninę) nuosavybę, o kodėl ją reikia saugoti.

Konferencijos “MTEP komercializavimas Lietuvoje ir pasaulyje“ pranešimų apžvalga
Konstatuojama, kad daugelis studijų ir mokslinių tyrimų gana nutolę nuo verslo poreikių ir rinkos. Apžvelgiamos pastangos esamai situacijai gerinti. Siūloma keisti Lietuvos įstatymus, labiausiai trukdančius MTEP ir inovacijų plėtrai. Įvertinami kai kurie įstatymų projektai.

Internetinė prieiga prie Europos prekių ženklų ir dizaino [PDF]
Apžvelgiamos Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) Alikantėje, Ispanija, informacijos paieškos ir prieigos priemonės, elektroninės sąveikos su šia tarnyba priemonės.

Stipriausi Lietuvoje prekių ženklai albume “Lithuania Superbrands 2007”
Informuojama apie Lietuvoje pirmąkart išleistą albumą “Lithuania Superbrands 2007” (anglų kalba), kuriame pristatomi dvidešimt aštuoni, ekspertų nuomone, geriausi prekių ženklai.

Patentinės informacijos centro naujienos
Informuojama apie naujus Patentinės informacijos centro leidinius ir paslaugas.

į viršų

 

2007
Nr.
4(36)
 

Tarptautinė intelektinės nuosavybės Baltijos konferencija
Valstybinio patentų biuro pranešime spaudai trumpai apžvelgiama 2007 m. rugsėjo 13 – 14 dienomis Vilniuje vykusi ,,Tarptautinė intelektinės nuosavybės Baltijos konferencija“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (VPB) bei Tarptautinės intelektinės nuosavybės apsaugos asociacijos (AIPPI) Lietuvos grupė. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė tarptautinių organizacijų prezidentai, direktoriai, ekspertai patentų, autorių teisių ir prekių ženklų srityje, taip pat verslo bei mokslo atstovai ne tik iš Lietuvos, bet ir svečiai, atvykę iš daugiau nei dvidešimties pasaulio šalių. Renginyje taip pat dalyvavo Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnybos prezidentas bei buvęs Europos patentų tarnybos prezidentas.

Lietuvos technikos bibliotekai 50 metų – praeitis ir dabartis
Tai Valstybinio patentų biuro (VPB) direktoriaus Rimvydo Naujoko kalba, pasakyta Tarptautinės intelektinės nuosavybės Baltijos konferencijos, vykusios 2007 m. rugsėjo 13-14 d., dalyviams, Lietuvos technikos bibliotekos (LTB) darbuotojams ir kitiems svečiams minint LTB 50-ties metų jubiliejų. Šioje kalboje daug dėmesio skirta VPB ir LTB bendradarbiavimui, LTB patentinės informacijos centro (PIC), kuris įsteigtas 1999 m. pradžioje, veiklai. PIC yra nacionalinių, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų pramoninės nuosavybės dokumentų bei patentinės literatūros depozitinė biblioteka, informacinių paslaugų, patentinių dokumentų leidybos ir platinimo centras Lietuvoje, su skyriais Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Vieną iš svarbiausių LTB veiklos krypčių formuoja 1999 m. pabaigoje patvirtinta Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės informacijos sistemos strategija 2000, kurioje buvo numatytos programos ir investicijų poreikis Patentų biuro ir Lietuvos technikos bibliotekos informacinės veiklos vystymui.

Šiaurės ir Baltijos šalių patentų tarnybų vadovų susitikimas Vilniuje
Intelektinės nuosavybės Baltijos dienų renginių metu, 2007 m. rugsėjo 14 dieną Vilniuje Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (VPB) organizavo Šiaurės ir Baltijos šalių patentų tarnybų vadovų susitikimą. Jame buvo aptarti intelektinės nuosavybės apsaugos tarptautiniai reikalai, Bendrijos prekių ženklų, mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų apsaugą klausimai, diskutuota dėl ateities bendradarbiavimo su Europos patentų tarnyba galimybių, pasidalinta patentų tarnybų sėkmingos veiklos pavyzdžiais.

Išradimų patentavimo universitetuose praktika ir problemos
Tai Valstybinio patentų biuro (VPB) 2007-09-21 pranešimas spaudai apie 2007 m. rugsėjo 12 d. VPB ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Vilniuje organizuotą nemokamą seminarą ,,Išradimų patentavimo universitetuose praktika ir problemos“. Jame konstatuota, kad, nors Lietuvos universitetai turi tikrai didelį mokslo potencialą, žinių apie patentavimą, naudojimąsi patentine informacija, o ypač apie patentavimą užsienyje, labai trūksta. Nors universitetai kasmet patentuoja savo mokslininkų išradimus ir gauna Lietuvos patentus, retai girdime apie šių patentų praktinį panaudojimą ar komercializavimą (licencijavimą). Siekdami informuoti visuomenę apie galimybes patentuoti užsienyje, šiame seminare VPB atstovai skaitė pranešimus apie Europos patento bei patento, išduodamo pagal Patentinės kooperacijos sutartį, gavimą. Seminaro dalyvius sudomino pranešimai apie LR Vyriausybės teisinę ir finansinę paramą bei patentinės informacijos svarbą ir panaudojimo galimybes.

Sėlinantis tigras, tūnantis drakonas
Tai Valstybinio patentų biuro (VPB) 2007-09-21 pranešimas spaudai apie 2007 m. spalio 16-18 dienomis Latvijoje vykusios Europos patentų tarnybos (EPT) patentinės informacijos konferencijos 2007 pagrindinę temą, kuri simboliškai siejasi su fantastiniu veiksmo filmu ,,Sėlinantis tigras, tūnantis drakonas”, kuriame su tuo drakonu siejama Kinija, turinti paslaptingą patentinės informacijos arsenalą. Dėl šių priežasčių Europa jau šiandien turi imtis priemonių, kad ateityje galėtų rungtis ekonominiame mūšio lauke ir pakartotų šiame dešimtmetyje progresyviai didėjusį patentinių paraiškų vertingiems išradimams skaičių. Ši konferencija bei kartu organizuoti seminarai ir paroda suteikė galimybę sužinoti apie aktualiausias patentinės informacijos sklaidos priemones, paslaugas, Europos padėtį patentinėje sistemoje pasaulyje.

Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje - 1000 –asis sprendimas dėl prekių ženklo registracijos Lietuvoje
Tai Valstybinio patentų biuro (VPB) 2007-11-19 pranešimas spaudai ryšium su šių metų lapkričio mėn. pradžioje priimtu 1000-uoju sprendimu, susijusių su prekių ženklo registracija Lietuvoje. Pramoninės nuosavybės objektų – išradimų, dizainų, prekių ženklų, puslaidininkių gaminių topografijų ikiteisminių ginčų sprendimai priimami Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (VPB) Apeliaciniame skyriuje. Statistika rodo, jog 90% visų sprendimų, priimtų VPB Apeliaciniame skyriuje, sudaro sprendimai dėl prekių ženklų.

OHIM prezidentas ragina aktyviau propaguoti prekių ir ženklų dizaino sistemą Lietuvoje
2007-09-14 teisingumo ministras Petras Baguška susitiko su Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM) prezidentu Wubbo de Boer, kuris dalyvavo Vilniuje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje ,,Tarptautinė intelektinės nuosavybės apsaugos Baltijos konferencija". Susitikime taip pat dalyvavo Valstybinio patentų biuro direktorius Rimvydas Naujokas, Teisėsaugos atašė pramonines nuosavybes teises klausimais Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES Lina Mickienė, Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė teisėja Janina Stripeikienė, kuri atstovavo Lietuvos teisėjams, sprendžiantiems prekių ženklų ir dizaino bylas. OHIM prezidentas Wubbo de Boer atkreipė dėmesį, mūsų verslininkai naudodami OHIM sistemą dar yra per mažai aktyvūs ir paragino Lietuvos patentų biurą aktyviau propaguoti prekių ir ženklų dizaino sistemą mūsų šalyje.

Seminaro ,,Intelektinės nuosavybės žinių sklaida universitetuose“ atgarsiai
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (VPB), Latvijos patentų tarnyba, Estijos patentų tarnyba ir Europos patentų tarnyba (EPT) 2007 m. spalio 9-10 dienomis Helsinkyje (Suomija) surengė praktinį seminarą ,,Intelektinės nuosavybės žinių sklaida universitetuose“. Seminare buvo padaryta nemažai vertingų pranešimų, kuriuose pateiktą informaciją galima pritaikyti ir mūsų šalyje. Seminaro eiga buvo suskirstyta į tris sesijas: „Intelektinės nuosavybės mokymui reikalinga vyriausybės parama“ (2 pranešimai); „Intelektinė nuosavybė universiteto mokymo programoje“ (5 pranešimai); „Intelektinės nuosavybės mokymo rėmimas ir skatinimas“: ši sesija savo ruožtu dar buvo suskirstyta į „Intelektinės nuosavybės mokymo veiklos padėtis“ (3 pranešimai), „Technologijų perdavimo tarnyba gali padėti skleisti intelektinės nuosavybės žinias“ (4 pranešimai).

Teisinės informacijos portalas
Nuo 2007 m. spalio 1 d. pradėjo veikti teisinės informacijos portalas www.teisingumas.lt . Portalo uždaviniai – „Vieno langelio“ principu pateikti prieigą prie Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų ar institucijų interneto svetainių.

Europos patentų tinklo perspektyvos
2007 m. spalio 15 d. Rygoje vyko Europos patentų tinklo (EPN) susitikiamas. Susitikime dalyvavo Baltijos ir daugelio kitų Europos šalių nacionalinių patentų tarnybų (NPO) bei Europos patentų tarnybos (EPO) atstovai. Renginyje buvo svarstoma EPN kūrimo svarba, tikslai, ateities perspektyvos. EPN kūrimo pradžia – 2006 metais vykusių EPO strateginių debatų rezultatas. Šiandien nėra sukurto oficialaus EPN tinklalapio, tačiau informacija apie tinklą yra teikiama EPO internetiniame puslapyje. Išvesta formulė: EPN=NPOs+EPO. Tačiau iš esmės EPN remiasi jau egzistuojančia NPO, patentinės informacijos centrų (PATLIB) praktika ir vykdomais projektais patentinės informacijos sklaidos srityje, kurių dalis buvo aptarta 2007 m . gegužės 31 – birželio 1 dienomis Vilniuje vykusiame EPN susitikime technologijų perdavimo bei daugiašalio bendradarbiavimo klausimais.

Europos Sąjunga prisijungia prie tarptautinės dizaino sutarties
Šis prisijungimas leis Europos Sąjungos (ES) kompanijoms su viena paraiška įgyti dizaino apsaugą ne tik visoje ES, bet ir šalyse, kurios yra Ženevos akto narės. Tai supaprastins procedūras, sumažins išlaidas tarptautinei apsaugai ir palengvins administravimą. Šia sistema pradės veikti 2008 m. sausio 1 d.

“IP panorama” – e-mokymo priemonė apie intelektinę nuosavybę [PDF]
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) savo svetainėje neseniai patalpino skirtą verslui laisvai prieinamą pažangią e-mokymo priemonę apie intelektinę nuosavybę - “IP panorama”, kuri pasiekiama tokiais adresais: iš WIPO svetainės - http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ ir iš IP Academy (Intelektinės nuosavybės akademijos) svetainės - http://www.ipacademy.net/ipeng .

Kam reikalingas įmonės prekių ženklo įvertinimas?
Prekės ženklas – tai vertingas įmonės nematerialusis turtas ir galingas ginklas kovojant su konkurentais, jis didina įmonės pardavimus, gerina jos įvaizdį, tačiau įmonės dar visai neseniai tai pradėjo suvokti. Prekių ženklą galima parduoti, pirkti ar įkeisti. Supažindinama prekių ženklo įvertinimo teisine baze ir labiausiai paplitusiais prekių ženklo įvertinimo būdais.

Intelektinės nuosavybės propagavimo pavyzdžiai Liuksemburge
Per pastaruosius 10 metų buvo imtasi daugelio iniciatyvų nacionaliniu lygiu ir Europos Sąjungos mastu, skirtu kelti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vadovų ir atsakingų darbuotojų žinių apie intelektinę nuosavybę lygį. Šiame straipsnyje aprašoma Liuksemburgo patirtis.

Patentinės informacijos centro naujienos
Informuojama apie naują paslaugą „Patentų klinika“, kuri nuo šių metų rugpjūčio pradėta teikti Lietuvos technikos bibliotekos Patentinės informacijos centre ir Kauno skyriuje. Tai yra nemokama 45 minučių trukmės pirminė konsultacija išradėjams, kuriems reikia pagalbos, padėsiančios žengti tolesnius žingsnius įgyvendinant jų technines idėjas.

į viršų

 

2007
Nr.
3(35)
 

Diskusija dėl Lietuvos pozicijos dėl patentų sistemos Europoje
2007 m. liepos 11 d. Teisingumo ministerijoje įvyko diskusija dėl Lietuvos pozicijos dėl patentų sistemos Europoje, surengta Teisingumo ministerijos ir Valstybinio patentų biuro iniciatyva. Diskusijos metu pristatytas 2007 m. balandžio mėn. paskelbtas Europos Sąjungos Komisijos komunikatas dėl patentų sistemos Europoje (COM/2007/0165/final), atitinkamos Komunikato nuostatos dėl Bendrijos patento ir vieningos patentų ginčų sistemos Europoje kūrimo, Lietuvos bei suinteresuotų institucijų pozicija dėl Komunikato nuostatų.

Ką galima sužinoti iš WIPO 2007 metų patentų ataskaitos?
Skaitytojams neseniai internete pateikta WIPO (Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos) 2006 m. patentinės veiklos ataskaita, kurioje atsispindi pasaulinės pramonės tendencijos. Ši ataskaita turi daug informacijos apie patentinių paraiškų ir patentų išdavimo tendencijas, smulkias Europos ir PCT procedūrų analizes ir patentų gyvavimo ciklus.

Europos Komisija apkaltino JAV kompaniją piktnaudžiavimu naudojant patentus
Europos Komisija išsiuntė prieštaravimo pranešimą technologinei JAV kompanijai Rambus Inc., nurodydama, kad ji įvykdė piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, reikalaudama nepagrįstai didelių licencinių mokesčių už atskirų jos patentų naudojimą.

Priverstinė licencija vaistams nuo AIDS Brazilijoje
Brazilija išdavė priverstinę licenciją patentuotam AIDS vaistui efavirenzui. Ši priverstinė licencija leis Brazilijai importuoti ir, galiausiai, žymiai pigiau gaminti vaisto generinius ekvivalentus.

 Ekonominė patentų svarba
Patentai gali skatinti inovacijas ir ekonomikos augimą prie tam tikrų vienų sąlygų ir būti kliūtimi prie kitų sąlygų. Patentų poveikis inovacijoms ir ekonominei raidai yra tiek sudėtingas, kad maksimalią naudą šalies firmoms ir visai jos ekonomikai galima užtikrinti tik turint tobulai suderintą patentinę sistemą.

 Gaminio pakuotės apsauga Europos Sąjungoje
Didėjanti pakuotės svarba konkurencinėje kovoje konkurentus skatina ją imituoti (kopijuoti). Todėl iškyla klausimas kaip apsaugoti gaminio pakuotę, turint omenyje, kad pakuotės gamintojui jos, kaip konkretaus gamintojo “simbolio”, sukūrimas ir įtvirtinimas vartotojo sąmonėje pareikalauja žymių finansinių sąnaudų.

 Pastabos dėl Bendrijos dizaino paraiškų kokybės
Pateikiame OHIM (Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos) Dizaino departamento specialistų pastabas ir patarimus, kurie gali padėti gerinti paduodamų Bendrijos dizaino paraiškų kokybę.

 Patentinės informacijos poveikio didinimas Belgijos pramonei
Apžvelgta Belgijos intelektinės nuosavybės tarnybos veikla gerinant patentų sistemos vartotojų supratimą apie patentus ir patentinės informacijos naudojimą jų kasdieninėje veikloje?

 Advokatai pataria: ginti savo prekės ženklą tinkami įvairūs būdai
Kokiais atvejais verta ginti savo intelektinę nuosavybę? Prekės ženklo savininko pasyvumas ilgainiui gali sukurti aplinkybes, neigiamai atsiliepsiančias paties prekės ženklo stiprumui, išskirtinumui ir pan. O aktyvūs prekės ženklo savininko veiksmai, ginantys prekės ženklo savininko teises, ir tokių pažeidimų prevencija beveik visada duoda teigiamų rezultatų – tiek trumpalaikėje, tiek ir ilgalaikėje perspektyvoje.

 Kaip Lietuvoje vagiamas intelektinis turtas ir kaip su tuo kovojama
Intelektinės nuosavybės vagystės verslininkams kiekvieną dieną kelia vis didesnę grėsmę. Nesąžiningi konkurentai naudojasi ir menkiausiomis šios nuosavybės apsaugos spragomis.
Geriausia nuo vagysčių ar plagijavimo saugoti visas intelektinės nuosavybės dalis jas registruojant.

 Patentinės informacijos centro naujienos
Pateiktas gautų naujų leidinių sąrašas.

į viršų

 

2007
Nr. 2(34)
 

Europos patentų organizacijos šalių narių susitikimas Vilniuje
2007 m. gegužės 31 – birželio 1 dienomis Vilniuje, Lietuvos technikos bibliotekoje vyko Europos patentų tinklo (EPN) seminaras technologijų perdavimo bei daugiašalio bendradarbiavimo klausimais, kurį organizavo Europos patentų organizacija (EPO) ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (VPB).

Pasaulinės intelektinės nuosavybės dieną – dėmesys žmogaus kūrybiškumui ...
Balandžio 26-ąją Lietuvoje buvo švenčiama Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena. Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) skelbė 2007 metų šventės temą - „Kūrybiškumo skatinimas“.

Seminaras ,,Pramoninės nuosavybės apsauga“
2007 m. balandžio 26 d. Lietuvos technikos bibliotekoje, Šv. Ignoto g. 6, Vilniuje Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga vyko Valstybinio patentų biuro ir Lietuvos technikos bibliotekos organizuotas seminaras ,,Pramoninės nuosavybės apsauga“, kuriame dalyvavo ir sveikinimo kalbą pasakė Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Petras Baguška.

Šalies gyventojų tyrimo dėl pramoninės nuosavybės apsaugos galimybių žinomumo apžvalga
Lietuvos viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ Valstybinio patentų biuro užsakymu 2007 m. balandžio mėnesį atliko Lietuvos gyventojų tyrimą dėl pramoninės nuosavybės apsaugos galimybių žinomumo, kurio tikslas – nustatyti gyventojų informuotumą apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes.

Žinių vertė Europoje
Economist Intelligence Unit 2006 m. rugsėjo-spalio mėnesiais atliko tyrimą, surinktų duomenų analizę ir parengė atskaitą „Žinių vertė: Europos firmos ir intelektinės nuosavybės iššūkiai“.

Europos Komisija paskelbė savo viziją dėl patentų sistemos Europoje tobulinimo
Europos Komisija (EK), siekdama tobulinti patentų sistemą ir atgaivinti diskusijas šiuo klausimu, savo viziją išdėstė pranešimo pavidalu.

Naujoji Europos patentų tarnybos svetainė
Praėjus daugiau kaip dešimtmečiui nuo pirmųjų Europos patentų tarnybos (EPT) tinklalapių pristatymo vartotojams, EPT svetainė patyrė pilnutinę rekonstrukciją. Pasikeitė svetainės struktūra ir dizainas.

Latvija nutraukia nacionalinių patentų išdavimą per PCT procedūrą

Latvija uždarė nacionalinių patentų išdavimo kelią per PCT (Patentinės kooperacijos sutarties) procedūrą nuo 2007 m. kovo mėn. 1 d. Tai reiškia, kad bet kuri tarptautinė paraiška, paduota 2007 m. kovo mėn. 1 d. ar vėliau, gali turėti Latvijos nuorodą tik Europos patentui, o ne nacionaliniam patentui gauti.

Advokatai pataria: įsigydami ar parduodami įmonę įvertinkite intelektinę nuosavybę
Intelektinės nuosavybės įvertinimas – neatskiriama bendrovės teisinio patikrinimo dalis. Ypač jis svarbus kai ruošiamasi pirkti bendrovę. Jei teisinis patikrinimas atliekamas prieš įsigijant bendrovę, reikia įvertinti, ar ji turi visas intelektinės nuosavybės teises ir ar jos nepasiliks pas buvusius jos akcininkus.

Veiksniai, lemiantys patento vertę
Kiekvienas patentas turi savo reikšmę tam tikroje sferoje ir paprastai sudaro bendrosios intelektinės nuosavybės strategijos dalį, siekiant maksimaliai išnaudoti jo pajamingumo potencialą, arba leisti kitiems patentams maksimaliai išnaudoti savo potencialą.

Individualaus išradėjo su skurdžiu biudžetu intelektinės nuosavybės apsaugai išradimo komercializavimo pavyzdys
Pradedantys išradėjai dažnai klaidingai galvoja, kad užtenka užpatentuoti išradimo idėją ir toks išradimas jau bus graibstomas. Verslininkus ir gamintojus dažniausiai domina tik produktu paverstas išradimas. Be to, jie nori turėti garantijų, kad produktas turės paklausą.

Kaip teisingai pasirinkti prekių ar paslaugų ženklą? [PDF]
Jeigu jūs rengiatės įkurti naują įmonę, neišvengiamai teks pasirinkti ženklą savo produktui ar paslaugai. Pateikiami patarimai kaip tai daryti būtų tinkamiausia ir ko reikėtų vengti.

Technologijų perdavimo sutarčių apžvalga
Žinoma daug būdų ir teisinių priemonių, kuriomis naudojantis technologija gali būti perduodama arba įsigyjama.

Technologijų perdavimo paslaugų poreikis Lietuvoje
Tyrimas rodo, kad Lietuvoje egzistuoja didelis technologijų perdavimo paslaugų poreikis. Apklausos rezultatai rodo, kad vyrauja didėjanti bendradarbiavimo poreikio tarp mokslo ir verslo bendruomenių tendencija.

Technologinės platformos: verslas, mokslas ir ES pinigai
Kad moksliniai tyrimai labiau atitiktų pramonės poreikius, o ne mokslininkų įgeidžius ir įpročius, ES kuriamos technologinės platformos.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateiktas gautų naujų leidinių sąrašas ir informuojama apie tai, kad Patentinės informacijos centro (PIC) interneto mikrosvetainėje pradėti skelbti Lietuvos išradimų patentinės paraiškos ir patentai, paskelbti nuo 2007 metų.

į viršų

2007
Nr. 1(33)

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) apdovanojimai - šalies intelektinio potencialo tarptautinis pripažinimas
VPB direktoriaus įsakymu sudaryta WIPO apdovanojimų už pramoninės nuosavybės objektų patentavimą ir registravimą skyrimo vertinimo komisija 2007 m. vasario 22 d. susitikimo VPB metu vienbalsiai išrinko WIPO apdovanojimo laimėtoją - Kauno technologijos universitetą. Laimėtojas išrinktas pagal turimą patentinių paraiškų ir galiojančių patentų, paduotų paraiškų dizainui ir prekių ženklui registruoti, išduotų licencijų bei galiojančių dizaino registracijų skaičių 2006 metais. 

Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 9 – sis leidimas
Nuo 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 9 – sis leidimas, kurį parengė Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė
Valstybinio patentų biuro tinklalapyje, skyriuje ,,Išradimai", patalpinta nauja duomenų bazė - Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė.

Patentavimo problemos ir perspektyvos
2006 m. gruodžio 13 d. Valstybiniame patentų biure (VPB) vyko apskrito stalo diskusija dėl patentavimo problemų ir perspektyvų, kurią organizavo VPB ir žurnalo ,,Mokslas ir technika” redakcija.

Tarptautinės patentų klasifikacijos reformos įtaka patentų paieškai
Nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojo Tarptautinės patentų klasifikacijos (TPK) aštuntoji redakcija.
Paieškai, pavyzdžiui, esamam technikos lygiui nustatyti pagrindinėse pramoninėse šalyse, turėtų būti naudojamas aukštesnysis lygis, kadangi šių šalių patentinė dokumentacija klasifikuojama pagal paskutinę aukštesniojo lygio versiją. Paieškai kitų šalių atžvilgiu, paprastai, turėtų pakakti pagrindinio lygio. Kai kurios mažesnės patentų tarnybos savo dokumentus klasifikuos tik pagal pagrindinį lygį, kadangi jo naudojimas reikalauja žymiai mažiau atskirų technikos sričių specialių žinių.

Naujos esp@cenet galimybės
2006 metų pabaigoje esp@cenet galimybes papildė trys labai svarbūs elementai: vertimai į anglų, ispanų, prancūzų ir vokiečių kalbas; vėlesnis citavimas (Forward citations) ir hypersąsaja į Europos patentų registro duomenis.

Google žiniatinklio paieškos technologija leidžia atlikti JAV patentų paiešką
Google Inc. 2006 m. gruodžio 13 d. paskelbė apie paieškos sistemos, kuri suteikia prieigą prie pilnų tekstų ir vaizdų septynių milijonų JAV patentų, išduotų nuo 1790 metų, eksploatacijos pradžią.

Kaip paversti išradimą pelną duodančia inovacija? [PDF]
Intelektinė nuosavybė, ypač patentai, yra svarbūs paverčiant inovatyvias idėjas ir išradimus konkurencingais produktais, kurie žymiai padidintų pelno dydį. Įmonė gali naudoti patentus licencijuodama patentuotus išradimus kitoms firmoms, kurios yra pajėgios juos komercializuoti. Tai gali padėti ne tik taupyti pinigus, bet ir gauti pajamų už išradimus, neinvestavus į jų komercializavimą.

Pusiausvyros tarp patentų sistemos ir vaistų bei sveikatos apsaugos prieinamumo užtikrinimas
Teisingos pusiausvyros tarp visuomenės poreikio sveikatos apsaugai ir patentų savininkų interesų palaikymą Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) laiko svarbiu. Šią pusiausvyrą pajėgi užtikrinti patentų sistema, kuriai neretai primetami nepagrįsti kaltinimai. Pateikiami atsakymai į paplitusias klaidingas pažiūras arba mitus, supančius patentų sistemą ir galimybes naudotis vaistais bei sveikatos apsauga.

Ką išaiškino verslininkų apklausa apie intelektinės nuosavybės apsaugą Lietuvoje
Apklausos rengėjai padarė išvadą, kad Lietuvos verslininkai dar palyginti nedaug dėmesio skiria intelektinės nuosavybės kūrimui ir strateginei plėtrai.

OHIM įsipareigojimų klientams vykdymas 2006 metais
Nors OHIM nesugebėjo pasiekti visų numatytų paslaugų gerinimo rodiklių, tačiau pažanga pasiekta daugeliui paslaugų vykdymo terminų. Pavyzdžiui, 2005 metų pabaigoje buvo paskelbta per 15 mėnesių tik 11% neprotestuojamų paraiškų registracijų. 2006 metais šis rodiklis buvo pasiektas jau 77% paraiškų.

Intelektinė nuosavybė ir verslas: Prekių ženklų koegzistavimas
Prekių ženklų koegzistavimas reiškia situaciją, kuomet du skirtingi savininkai naudoja panašų arba tapatų prekių ženklą savo produktams arba paslaugoms rinkoje realizuoti nebūtinai konkuruodamos tarpusavyje. Tam tikrais atvejais, kai abi kompanijos žino, kad jos naudoja panašius arba tapačius ženklus, jos gali sudaryti formalų „koegzistavimo“ susitarimą, kad išvengti ateityje nepageidaujamų konfliktų dėl galimo ženklų naudojimo dalinio sutapimo.

Komercinių paslapčių apsauga
Skirtingai negu patentai, komercinės paslaptys saugomos be registracijos, tai yra be jokių procedūrinių formalumų. Taigi, komercinė paslaptis teoriškai gali būti saugoma neribotą laiką. Tačiau informacijai, kuri laikoma komercine paslaptimi, keliamos tam tikros sąlygos.

2006 metų publikacijų apie inovacinę situaciją Lietuvoje pėdsakais
Skaičiuojama, jog Lietuvoje strategiškai inovatyvios įmonės tesudaro 1%, o neinovatyvios – 72%. Lietuvos bendrovės daugiau linkusios įsigyti technologijas, o ne jas kurti. Lietuvoje mažiausia dalis tyrėjų (6,7%) dirba verslo sektoriuje. Lietuvoje taikoma nemažai finansinių paskatų inovatyvioms įmonėms, tačiau bėda, kad finansinės priemonės taikomos labai stichiškai.

„Verslo angelai“ Lietuvoje
"Verslo angelu" gali būti laikomas asmuo ar asmenų grupė, naudojanti savo pinigus rizikingoms investicijoms. Tačiau "verslo angelas" ne tik finansuoja projektus ir už tai sulaukia finansinės grąžos. Jis įmonėms, į kurias investuoja, pataria, kaip organizuoti veiklą, su ja dalijasi kontaktais.

Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje – Europos Inovacijų perdavimo centrų tinklo atstovas
Vienas iš pagrindinių IPC tinklo darbo instrumentų – tai intranetinė duomenų bazė, kuri padeda greitai išplatinti technologines užklausas ir technologinius pasiūlymus visoje Europoje. Kiti metodai – tai aktyvi technologinių partnerių paieška, dalyvaujant specializuotose technologijų perdavimo dienose ar verslininkų misijose.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateiktas gautų naujų leidinių sąrašas, trumpai apibūdinta nauja duomenų bazė CISPATENT ir informuojama apie naują paslaugą „Darbo vietos tarptautinėse organizacijose“.

į viršų

 

2006
Nr. 4(32)

Europos Sąjungos patentų strategija ir Lietuvos pozicija
2006 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo ministerijoje vyko pasitarimas Lietuvos pozicijos formavimo klausimu dėl Europos Sąjungos rengiamos patentų strategijos, kurioje ES Komisija turėtų pateikti konkrečius pasiūlymus ir priemones dėl Bendrijos patento, Europos patentų konvencijos, Londono protokolo ir Europos patentų ginčų susitarimo klausimo.

Valstybinio patentų biuro direktoriaus Rimvydo Naujoko kalba WIPO nacionalinio seminaro dėl Patentų kooperacijos sutarties atidaryme
VPB direktoriaus nuomone seminaro pranešimai sudarys galimybes įvertinti Patentų kooperacijos (PCT) sistemą iš įvairių pusių. PCT sistema vienose rankose gali tapti puikiu įmonių, švietimo ir mokslo įstaigų bei privačių asmenų darbo įrankiu, kitose verslo planavimo pagalbininku, teisinės apsaugos nustatymo kriterijumi.

Europos komisijos organizuotas papildomos apsaugos liudijimų ekspertų susitikimas
Europos komisijos organizuotas papildomos apsaugos liudijimų ekspertų susitikimas buvo skirtas aptarti, kaip šalys narės taiko Reglamentus Nr. 1768/92 ir Nr. 1610/96 dėl papildomos apsaugos liudijimų (PAL) sukūrimo medicinos produktams ir augalų apsaugos priemonėms.

Londono protokolas – sutartis išlaidoms už Europos patentų vertimus mažinti
Valstybinis patentų biuras neseniai paskelbė konsultaciją dėl Lietuvos pasirengimo prisijungti prie Londono protokolo - tarptautinės sutarties, pagal kurią pasirašiusi protokolą valstybė atsisako reikalauti Europos patento vertimų į jos oficialią kalbą. Valstybės, kurių oficiali kalba nėra Europos patentų tarnybos kalba, turi teisę reikalauti apibrėžčių vertimų pateikimo į savo oficialiąsias kalbas. VPB prašo pateikti savo pasiūlymus bei nuomones dėl šios sutarties iki 2007 m. vasario 1 d.

Bendra rekomendacija dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos nuostatų
Rekomendaciją sudaro 2 dalys: I dalis skirta plačiai žinomų ženklų nustatymui, būtent, ar ženklas valstybėje yra plačiai žinomas; II dalis – apsaugos taikymo sričiai: plačiai žinomų ženklų apsauga; nesąžiningi ketinimai; klaidinamai panašūs ženklai; klaidinamai panašūs domenų pavadinimai.

Naujas Danijos patentų ir prekių ženklų tarnybos vaidmuo – parama MVĮ veiklai
Vienas iš svarbiausių Danijos patentų ir prekių ženklų tarnybos (DKPTO) naujų uždavinių – padėti ir palengvinti Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) turimų žinių komercializavimą. Tai reiškia, kad DKPTO atsisako tradicinio vaidmens klasikinės žinybos, suteikiančios teises, ir juda link žymiai daugiau į verslą orientuoto strateginio intelektinės nuosavybės patarėjo MVĮ vaidmens.

Išradimų parodų vaidmuo [PDF]
Apie tai, kokias funkcijas atlieka išradimų parodos, remiamasi pasinaudojant pačių išradėjų – šių parodų dalyvių ­ nuomonėmis, kurios formuluojamos taip: išradėjas ieško verslininko; interesų platumo pasitikrinimas ir apsikeitimas informacija.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateiktas gautų naujų leidinių sąrašas.

į viršų

2006
Nr. 3(31)

Lietuvos Respublikos patentų įstatymo VII skirsnio pakeitimo bei papildymo ir įstatymo priedo papildymo įstatymas (2006 m. Birželio 8 d. Nr. X-649)
Pakeistas VII skirsnio “Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas” 40 straipsnis. “Institucijos, nagrinėjančios ginčus dėl išradimų teisinės apsaugos”, 41 straipsnis “Teisių gynimas” pakeistas į “Teisių gynimo būdai” ir pakeistas 42 straipsnis į “Muitinės priežiūros priemonių taikymas”.

Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo 1, 10 straipsnio, VI skyriaus pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas (2006 m. birželio 8 d. Nr. X-652)

Papildytas 1 straipsnis “Įstatymo paskirtis”, pakeistos 10 straipsnio “Paraiškos padavimas” 1 ir 2 dalys ir pakeistas bei papildytas VI skyrius “Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas”: 20 straipsnis pakeistas į “Ginčus dėl išradimų teisinės apsaugos nagrinėjančios institucijos” ir 21 straipsnis į “Teisių gynimo būdai”. Įstatymas papildytas priedu.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo dešimtojo skirsnio ir 56 straipsnio pakeitimo bei papildymo ir įstatymo priedo papildymo įstatymas (2006 m. Birželio 8 d. Nr. X-651)
Pakeistas bei papildytas įstatymo dešimtasis skirsnis “Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas” ir 56 straipsnis “Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas”.

Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo aštuntojo skirsnio pakeitimo bei papildymo ir įstatymo priedo papildymo įstatymas (2006 m. Birželio 8 d. Nr. X-650)
Pakeistas bei papildytas Įstatymo aštuntasis skirsnis “Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas”. Įstatymo priedas papildytas 3 punktu.

Patentų politika Europoje
Savo kalboje apie viešų klausymų rezultatus ir Komisijos veiklos dėl patentų sistemos ateities Europoje planus ES komisaras p. McCreevy siūlo ES šalims rasti kompromisą ir dėti visas pastangas dėl bendro visoms ES šalims Bendrijos patento, kuris supaprastintų ir atpigintų išradimų apsaugą vieningoje Bendrijos rinkoje, sukūrimo.

Svarbiausi faktoriai, įtakojantys inovacijas Europoje
Inovacija – tai raktas į Europos konkurencingumą. Mes konkuruojame ne tik tradiciniuose žemųjų technologijų pramonės sektoriuose, bet vis daugiau ir daugiau aukštųjų technologijų srityse bei inovacijose. David M. White (Europos Komisijos inovacijų politikos direktorius) išskyrė tokius pagrindinius akcentus: patentai ir inovacijos; patentai - svarbi verslo strategijos dalis ir vyriausybės turi užtikrinti ne tik tam reikalingas priemones, bet ir praktinę paramą.

Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio elektroninis prototipas [PDF]
Europos patentų tarnyba parengė Valstybinio patentų biuro (VPB) oficialaus biuletenio elektroninio biuletenio prototipą. Šiame negalutiniame VPB elektroninio biuletenio prototipe yra informacija apie patentus, prekių ženklus ir dizainą.

Vertingiausi 2006 m. pasaulio brendai
Pateikiami duomenys apie 60 iš bendrovės Interbrand sudarytų 100 vertingiausių 2006 metų pasaulio brendų sąrašo.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateiktas gautų naujų leidinių sąrašas.

į viršų

 

2006
Nr. 2(30)

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2006 - 2008 metų sutrumpintas strateginis veiklos planas
Veiklos planą sudaro trys dalys: institucijos vadovo įžanginis žodis, aplinkos ir išteklių analizė ir institucijos strateginiai tikslai.

Dėl Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo
2006-04-24 Valstybinio patentų biuro direktorius patvirtino Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarką EP/01/2006.

Dėl apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių AP/01/2005 patvirtinimo
2005-12-01 Valstybinio patentų biuro direktorius patvirtino Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisykles AP/01/2005. Šios taisyklės nustato apeliacijų ir protestų padavimo ir nagrinėjimo Apeliaciniame skyriuje, sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarką.

Balandžio 26-oji - Pasaulinės intelektinės nuosavybės diena
Pateikiamas Valstybinio patentų biuro pranešimas spaudai Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga.

2006 m. OHIM paslaugų rodikliai dėl Bendrijos paslaugų ženklų
OHIM (Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba) įsipareigojo 2006 m. toliau gerinti paslaugas klientams, nustatydama eilę paslaugų rodiklių apdorojant Bendrijos prekių ženklų paraiškas.

Lietuvos inovacijų centras apie tarptautinį technologijų perdavimą
Tarptautinio inovacijų (technologijų) perdavimo paslaugas teikia inovacijų perdavimo centrai (IPC), kuriuo yra ir Lietuvos inovacijų centras.

Inovacijoms skiriama parama - 7 kartus didesnė
Verslo konkurencingumo pagrindu vadinamoms inovacijoms nuo 2007 metų ES parama turėtų išaugti apie 7 kartus. Planuojama, kad naujovėms Lietuvoje skatinti 2007–2013 m. bus skirta apie 2,4 mlrd. Lt.

Mokslo ir studijų fondas kviečia verslininkus daugiau investuoti į mokslinius tyrimus
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas siūlo Vyriausybei tęsti pasiteisinusią Aukštųjų technologijų plėtros (ATP) programą ir ragina šalies verslą aktyviau finansuoti mokslinius tyrimus.

Patentinės informacijos centro naujienos
Tai informacija apie gautus naujus leidinius ir naujas duomenų bazes.

į viršų

 

2006
Nr. 1(29)

 

Europos patento gavimo procedūros apžvalga [PDF]

Šioje apžvalgoje trumpai aprašomi esminiai Europos patento gavimo procedūros ypatumai, orientacinė jo gavimo kaina ir pateikiama kita informacija, padedanti apsispręsti dėl Europos patentinės paraiškos padavimo tikslingumo.

 

Programinės įrangos patentavimo galimybės

Pateikiami penki patarimai, kuriuos reikėtų turėti omenyje apsisprendžiant dėl su programine įranga susijusių išradimų patentinės apsaugos reikalingumo ir jos įgyvendinimo.

 

Užsienio patirtis kaip atsirinkti išradimų rėmimo firmas

Jeigu išradėjas ar įmonė yra nepajėgūs išradimą įgyvendinti ir komerciškai realizuoti patys, jie gali pasinaudoti firmos paslaugomis, kuri išradimo idėją paverstų produktu ir parduodama jį rinkoje mokėtų už tai atitinkamą mokestį. Tačiau pateikiami patarimai, kurie galėtų padėti kaip pasirinkti tokią firmą.

 

Patentų įtraukimas į techninius standartus

Apžvelgiamas intelektinės nuosavybės, pirmiausia patentų, poveikis į standartų kūrimo procesą ir įvardijamos galimos pasekmės įmonėms, siekiančioms taikyti techninius standartus.

 

PINO reaguoja į žymų neteisėto prekių ženklų, kaip domenų vardų, registravimo padidėjimą 2005 m.

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) informuoja apie 20% išaugusį, lyginant su 2004 metais, bylų skaičių dėl neteisėto domenų vardų registravimo ir apie vykdomas priemones padėčiai gerinti.

 

Geografinės nuorodos

Geografinė nuoroda – tai žymuo, naudojamas ant prekių, kurios yra specifinės geografinės kilmės ir turi savybes arba reputaciją, priklausančias nuo kilmės vietos. Nurodoma kur gali būti naudojamos geografinės nuorodos, kodėl joms reikalinga apsauga ir kaip jos saugomos.

 

Produkto išskyrimas ir jo brendo kūrimas kavos pupelių gamintojų pavyzdžiu

Aprašoma, kaip kavos augintojai naudodamiesi prekių ženklų sistema, ypač kolektyviniais ženklais, atestaciniais žymenimis ir geografinėmis nuorodomis, rado priemones kaip vykdyti rinkodarą bei kurti įvaizdį savo aukštos kokybės produktams, už kurios galima gauti didesnę kainą.

 

Naujas interneto portalas apie inovacijas

Informuojama, kad 2005 m. lapkričio mėnesį pradėjo veikti naujas Interneto portalas apie inovacijas.

 

Patentinės informacijos centro naujienos

Tai informacija apie naujus leidinius, naujas duomenų bazes ir naujas mokamas paslaugas.

 

į viršų

 

 

2005
Nr. 4(28) 

Valstybinio patentų biuro direktoriaus pranešimas seminare „Dizaino teisinės apsaugos aktualijos“
Pranešimas skirtas pramoninio dizaino apsaugos Lietuvoje dešimtmečiui apžvelgti jo ekonominės ir teisinės svarbos požiūriu, nagrinėjamos jo apsaugos aktualijos Europos Sąjungoje.

Esminiai Bendrijos dizaino teisinės apsaugos bruožai
OHIM dizaino departamento direktoriaus Paul Maier pranešimo seminare Vilniuje pagrindu trumpai apžvelgiama dviejų pakopų Bendrijos dizaino apsaugos sistema.

Dizaino teisinės apsaugos aktualijos Europos Sąjungoje
Teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Linos Mickienės pranešimo seminare Vilniuje pagrindu trumpai apžvelgiami galiojantys Europos Sąjungos teisės aktai bei jų projektai ir su jais susiję Lietuvos teisės aktai dizaino teisinės apsaugos srityje, daug dėmesio skirta ES iniciatyvai harmonizuoti baudžiamąją atsakomybę už intelektinės nuosavybės pažeidimus.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1687/2005, 2005 m. spalio 14 d., iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių pritaikant tam tikrus mokesčius
Pateikiamas oficialus Komisijos reglamento vertimas, kuris yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1687/2005 iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 2869/95 dėl vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių, pritaikant tam tikrus mokesčius palyginamoji lentelė
Pateikiama Teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Linos Mickienės parengta palyginamoji lentelė.

Finansinės paramos mažų ir vidutinių įmonių inovaciniams projektams teikimo taisyklės
Trumpai apžvelgiamos LR ūkio ministro 2005-06-10 įsakymu Nr. 4-237 priimtos taisyklės.

Tarptautinės patentų klasifikacijos reforma
2006-01-01 įsigaliojo Tarptautinės patentų klasifikacijos aštuntoji redakcija. Ji atspindi reformos procesą, pradėtą 1999 m. Klasifikacija naudoja dviejų lygių sistemą.

IPR-Helpdesk paslaugos [PDF]
IPR-Helpdesk teikia nemokamas paslaugas apie ES Bendrąsias programas, autorių teisę, patentų įstatymus, prekių ženklus ir pramoninį dizainą. Šis projektas įgyvendintas šešiomis kalbomis (anglų, ispanų, italų, lenkų, prancūzų ir vokiečių) ir yra atviras visoms Europos šalims.

Naujas WIPO tinklalapio patentų portalas
Nuo 2005 metų liepos vidurio pradėjo veikti naujas portalas, skirtas su tarptautine PCT patentavimo sistema susijusiai patentinei informacijai ir paslaugoms.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateikiama informacija apie Lietuvos technikos bibliotekos Patentinės informacijos centro naujas duomenų bazes ir paslaugas.

į viršų

2005
Nr. 3
(27) 

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 129 "Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos" pakeitimo
Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 29 „Dėl intelektualinės techninės kūrybos rezultatų valstybinės apsaugos“ (Žin., 1991, Nr. 13-350).

Lietuvos dizaino teisinės apsaugos įstatymo dešimtmetis
Apžvelgiamas pirmasis Lietuvos dizaino teisinės apsaugos dešimtmetis. 1995 m. liepos 4 d., Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos dizaino įstatymą. 2002 m. buvo priimtas patobulintas, su esminėmis pataisomis ir papildymais Lietuvos dizaino įstatymas. Stojant Lietuvai į ES, Lietuvos dizaino įstatymas dar kartą buvo pakoreguotas, pakeisti net atskiri straipsniai. Taip Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas buvo galutinai suderintas su ES galiojančiais teisiniais aktais.

Lietuvos Respublikos patentų įstatymo preambulės, 2, 4, 10, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 39, 40, 48, 50 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 28(1), 38 straipsniais, x(1) skirsniu ir priedu įstatymas
Šie pakeitimai susiję su Europos patentų konvencijos įsigaliojimu Lietuvos Respublikoje ir tokių Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimu:

 1. 1992 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1768/92 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo.

 2. 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
  Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo.

 3. 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos.“

Europos parlamentas kompiuterinių išradimų patentų direktyvą atmetė, bet naujų sprendimų paieškos bus tęsiamos
Europos patentų tarnyba išreiškė savo požiūrį direktyvą ir toliau remia harmonizavimo procesą kompiuterinių išradimų srityje.

Europos patentų tarnybos patentų paieškos ataskaitos papildymas
Europos patentinėms paraiškoms, paduotoms 2005 m. liepos 1 d. arba vėliau, paieškos ataskaita bus papildyta pirmine EPT nuomone dėl pareikšto išradimo patentabilumo. Ši “išplėsta Europos paieškos ataskaita” pareiškėjui suteikia pačią pirmąją galimybę įvertinti patento gavimo riziką.

Latvija – 31-ji Europos patentų organizacijos narė
Po Latvijos prisijungimo prie Europos patentų konvencijos nuo 2005 m. liepos 1 d. Europos patentų organizacija jau turi 31 valstybę narę.

Vertingiausi 2005 m. pasaulio prekių ženklai
Žurnalas Bussines Week ir bendrovė Interbrand sudarė vertingiausių 2005 metų pasaulio ženklų “The 100 Top Global Brands” sąrašą. Iš viso į tyrimą buvo įtraukta daugiau nei 3500 prekių ženklų, tačiau į šimtuką pateko tik tie, kurių vertė viršijo 2,1 mlrd. USD. Šioje apžvalgoje pateikiami duomenys apie 40 vertingiausių pasaulio prekių ženklų.

My.epoline® paslaugos [PDF]
My.epoline® portalas sukurtas duomenų saugumui ir konfidencialumui patentavimo procedūroje užtikrinti, ypač tuo laikotarpiu, kai patentinė paraiška dar nėra viešai paskelbta. Per šį portalą pareiškėjai, patentiniai patikėtiniai ir kiti vartotojai gali naudotis epoline® produktais ir paslaugomis, saugiai vykdyti operacijas su EPT bei susikurti sau pritaikytas sąsajas. 

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateikiamas naujų leidinių ir naujų duomenų bazių sąrašas.

į viršų

2005
Nr.
2(26) 

Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos minėjimas Lietuvoje
Balandžio 26 d. – Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga trumpai apžvelgiama Valstybinio patentų biuro veikla ir aptariami įmonių, aktyviai naudojusių intelektinės nuosavybės sistemą ir sukaupusių daugiausiai išimtinių teisių į išradimus, dizainą ir prekių ženklus, rezultatai.

Paroda „Lietuvos prekių ženklų įstatymui – 80 metų“
Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga Lietuvos technikos bibliotekoje balandžio 26 d. buvo atidaryta paroda “Lietuvos prekių ženklų įstatymui – 80 metų”, kurioje galima buvo susipažinti su ženklų registravimo Lietuvoje istorija, įvairiais leidiniais, žinomiausiais Lietuvos ir pasaulio prekių ženklais, ženklų klastojimo pavyzdžiais ir t.t.

Geriausi Baltijos šalių 2005 m. prekių ženklai
Pateikiami Baltijos šalių metų prekių ženklų „Baltic Brand 2005“ konkurso rezultatai, kuriame prekių ženklai varžėsi dėl keturių – Geriausio Baltijos metų prekių ženklo bei nacionalinių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) metų prekių ženklų kategorijų apdovanojimų.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 4-113 Dėl finansinės paramos teikimo išlaidoms, susijusioms su išradimo patento gavimu, kompensuoti taisyklių patvirtinimo
Šiuo įsakymu, remiantis anksčiau priimtais teisės aktais, patvirtintos Finansinės paramos teikimo išlaidoms, susijusioms su išradimo patento gavimu, kompensuoti taisyklės.

Finansinės paramos teikimo išlaidoms, susijusioms su išradimo patento gavimu, kompensuoti taisyklės
Finansinės paramos teikimo išlaidoms, susijusioms su išradimo patento gavimu, kompensuoti taisyklės nustato finansinės paramos teikimo principus, sąlygas ir tvarką tuo atveju, kai finansinė parama teikiama iš Inovacijos ir konkurencingumo didinimo programos lėšų juridinio ar fizinio asmens patirtoms išlaidoms, susijusioms su išradimo patento gavimu, iš dalies kompensuoti.

Užsienio kilmės pajamų už intelektinę nuosavybę apmokestinimas
Europos Sąjungos vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (OHIM) duomenimis tik per 2004 metų tris mėnesius prekių ženklams ir dizainui įregistruotos 1165 perdavimo sutartys ir 110 licencinių sutarčių. Pagal apytikrius OHIM apskaičiavimus, per visus 2004 metus buvo tikimasi įregistruoti prekių ženklams ir dizainui 3669 perdavimo ir 188 licencines sutartis. Kadangi šie perdavimai arba licencijos sukuria pajamas, kurios atkreipia mokesčių inspekcijos dėmesį, šiame straipsnyje kalbama apie šių pajamų apmokestinimą.

Europos Sąjungos vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (OHIM) prezidento 2004-10-21 pranešimas Nr. 11/04 dėl neprivalomos informacijos pateikimo apie ekspertizės rezultatus
Nuo 2004 m. spalio pabaigos, jei tik Bendrijos prekių ženklas bus pripažįstamas tinkamu paskelbimui, Tarnyba siunčia nustatyto turinio informacinį laišką.

Tarptautinių patentinių paraiškų skaičiaus rekordas [PDF]
2004 metais pasiektas metinis rekordas – paduota virš 120 000 tarptautinių patentinių paraiškų. Pirmą poziciją tebeužima Jungtinės Amerikos Valstijos, tačiau didžiausius prieaugio tempus demonstruoja Azijos kontinento atstovės – Japonija, Korėja ir Kinija. Iš Europos patentų konvencijai (EPK) priklausančių šalių 2004 metais iš bendro 123100 paraiškų skaičiaus buvo paduota 36,8% visų paraiškų. Iš JAV - 34,9%, Japonijos – 16,6%, Vokietijos – 12,4% ir t.t. Lentelėje pateikti geriausių šalių/regionų ir atskirai Baltijos šalių duomenys.

Programinės įrangos patentų direktyva kliūtis įveikia sunkiai
Europoje vyksta plati kampanija prieš Europos Sąjungos programinės įrangos patentų direktyvos priėmimą. Ši kampanija randa tam tikrą atgarsį ir Lietuvoje. Prieštaringai vertinamas programinės įrangos Direktyvos projektas sukėlė abejonių ir Europos parlamente, kuris 2005 m. vasario mėn. pareikalavo jį atšaukti. Dabar jau žinome, kad Europos Sąjungos pramonės ministrai balsavo už Direktyvos priėmimą, nepaisant Danijos, Lenkijos ir Portugalijos prašymų Direktyvą atmesti. Tikimasi, kad naująją direktyvą šių metų vasarą priims Europos Parlamentas, tačiau vėliau ją dar turės patvirtinti visos ES šalys.

Pasaulinė sveikatos organizacija eina į kompromisą dėl patentų, susijusių su paukščių gripu
Pasaulinė sveikatos organizacija 2005 m. sausio 24 d. sutiko su kompromisine rezoliucija, numatančia leisti šalims nepaisyti patentų, kai imamasi pastangų įveikti artėjančią gripo pandemiją, tuo metu ribojant riziką dėl intelektinės nuosavybės teisių.

Lietuviai pradeda ginti maisto produktus Europoje kaip geografines ir specifines nuorodas
Lietuvos gamintojai nuo padirbinėjimo suskubo ginti lietuviškus maisto produktus – į Europos Sąjungos saugomų geografinių nuorodų registrą, kur siūloma įrašyti sūrius „Žementalį“, „Džiugą“ ir „Germantą“, o į specifinių produktų registrą – skilandį.

Pirmojo teisminio ginčo dėl dizaino plagijavimo pėdsakais
Ištyrus bylą dėl baldų dizaino plagijavimo, kuriuo bendrovė „Narbutas ir Ko“ kaltino UAB „Gurda“, Vilniaus apygardos teismas po beveik metus trukusio bylos nagrinėjimo 2004 m. vasario pabaigoje patenkino pirmosios bendrovės ieškinį. Bet su „Narbutu ir Ko“ nesutinkanti bendrovė nusprendė jį apskųsti Apeliaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. gruodžio mėnesį paliko galioti Vilniaus apygardos teismo vasario mėnesį priimtą nutartį. Iki šio sprendimo priėmimo bylos nagrinėjimas užtruko beveik du metus.

„Stumbras“ investuoja į prekių ženklus
Nuo tol, kai „Stumbrą“ įsigijo „MG Baltic“, dedama daug pastangų sustiprinti įmonės prekių ženklus, kadangi buvusioje valstybinėje įmonėje ši veikla buvo šiek tiek apleista.

Įsitvirtinimo rinkoje strategija ir prekių ženklai
Žinoma, kad, norint parduoti prekes ir paslaugas didesne kaina, vartotojų sąmonėje reikia užimti stiprias pozicijas. Įpiršti sąmonei naują produktą ar paslaugą yra milžiniškas pranašumas. Tačiau tai nelengva ir vienintelis būdas, kaip rasti vietą žmogaus sąmonėje, - savo prekės ženklą kliento sąmonėje pozicionuoti taip, kad jis atrodytų kitoks nei kiti.

Vaistų kompanijos kovai su klastotojais pasitelkia savo slaptąsias tarnybas
Pfizer ir kitos JAV vaistų kompanijos kovai su receptūrų klastotojais ir falsifikuotų vaistų platintojais internetu visame pasaulyje pasitelkia savo privačius agentus. Jos vadovauja ir padeda agentūroms, kaip antai U.S. Food and Drug Administration, kurios neturi pakankamai išteklių tyrinėti nesankcionuotų kopijų ir suklastotų receptūrinių vaistų srautų, užliejusių Jungtines Valstijas. 

Intelektinės nuosavybės teisės ir eksportas: dažnai pasitaikančių kliūčių išvengimas
Prieš pradedant eksporto veiklą, apdairu būtų parengti tarptautinio verslo arba eksporto planą, nustatantį produkto parengtį eksportui. Gerai parengtas planas padės firmai įvertinti produkto potencialą tarptautinėse rinkose. Jis taip pat padės apsispręsti dėl efektyviausio kelio pasirinkimo kaip patekti į konkrečią naują rinką, pavyzdžiui, įsteigiant bendrą įmonę licencijų intelektinės nuosavybės teisėms suteikimo trečiosioms šalims pagrindu, tiesiogiai eksportuojant arba naudojantis elektronine prekyba.

Intelektinės nuosavybės apsauga muitinėse
Intelektinės nuosavybės teisių savininkų kovą su suklastotomis prekėmis labai palengvina taikomos muitinės priežiūros priemonės, kai į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją importuojamos ar gabenamos tranzitu falsifikuotos prekės yra sulaikomos muitinės pareigūnų ir nepasiekia Lietuvos vartotojų. Nuo 2004 m. liepos 1 d. visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003, nurodantis, kokie veiksmai muitinėse turi būti atliekami, kai įtariama, jog prekės yra pagamintos pažeidus intelektinės nuosavybės teises, taip pat, kokių veiksmų muitinės pareigūnai turi imtis aptikę tokių prekių, kai nustatoma, kad jos yra pagamintos pažeidus asmens teises.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateikiamas naujų leidinių ir naujų duomenų bazių sąrašas.

į viršų

 

 

2005 m.
Nr. 1(25)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl institucijos, atsakingos už Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) įgyvendinimą, paskyrimo
            Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria paskirti Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą institucija, atsakinga už Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) nuostatų ir su ja susijusių teisės aktų įgyvendinimą. 

Lietuvos prekių ženklų įstatymui – 80 metų [PDF]
            Apžvelgiami Lietuvos prekių ženklų įstatymai nuo 1925 metų ir Valstybinio patentų biuro veikla prekių ženklų apsaugos srityje.

Dėl dizaino registracijos taisyklių DR/03/2004 patvirtinimo
            Valstybinio patentų biuro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3R-108 nustoja galioti Dizaino registravimo taisyklės DR/01/2002 ir įsigalioja Dizaino registravimo taisyklės DR/03/2004.

Dizaino registracijos taisyklės DR/03/2004
            Naująsias taisykles sudaro 5 skyriai: bendrosios nuostatos; dizaino registracija; dizaino registracijos galiojimas; teisės į dizainą perdavimas, licencijavimas, įkeitimas ar areštas, dizaino išregistravimas; Bendrijos dizainas.

Patentinės informacijos naujienos
            Pateikiamas naujų leidinių sąrašas ir nurodomos prekių ženklų paieškos ir monitoringo kainos.

į viršų

 

2004 m.
Nr. 4(24)

Lietuvos Respublikos įstatymasdėl Europos patentų išdavimo konvencijų (Europos patentų konvencijų) ratifikavimo
            Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. birželio 22 d. priėmė Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos), priimtos 1973 m. Miunchene, ir Europos patentų išdavimo konvencijos persvarstytos redakcijos, pasirašytos 2000 m. Miunchene, ratifikavimo įstatymą, kuris įsigaliojo 2004 m. spalio 5 d.

Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) ratifikavimas (Valstybinio patentų biuro pranešimas spaudai)
           Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras savo 2004-06-22 pranešime spaudai informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. birželio 22 d. priėmė Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos), priimtos 1973 m. Miunchene, ir Europos patentų išdavimo konvencijos persvarstytos redakcijos, pasirašytos 2000 m. Miunchene, ratifikavimo įstatymą. Šiuo įstatymu įteisinama Lietuvos Respublikos narystė vienoje didžiausių Europoje pramoninės nuosavybės organizacijų ir pereinama iš Išplėtimo sistemos prie visateisės narystės Europos patentų organizacijoje.

Europos patentų tarnybos 2004-10-13 pranešimas dėl Lietuvos prisijungimo prie Europos patentų konvencijos
          Europos patentų tarnyba pateikia pirminę informaciją pareiškėjams, paduodantiems ar padavusiems Europos patentines paraiškas, dėl reikalingų veiksmų ir teisinių pasekmių ryšium su Lietuvos prisijungimu prie EPK.

Lietuvos Respublikos pozicija dėl Bendrijos patento
(Politinis susitarimas ir ES Tarybos reglamento dėl Bendrijos patento projektas)

            Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro, AIPPI grupės ir verslo atstovų susitikimo 2004-07-01 atmintinėje išdėstyta Lietuvos pozicija Reglamento dėl Bendrijos patento projekto atžvilgiu. Europos Komisijos pasiūlytame Reglamento projekte yra numatytos visos politinio susitarimo nuostatos, kurį priimant pagrindinis diskusijų objektas buvo patento apibrėžties vertimas – verčiamų dokumentų kiekis, kalbų skaičius, vertimo statusas patento pažeidimo atveju, galimybė naudoti patentuotą išradimą, jei buvo pateiktas neteisingas vertimas. Lietuvos pozicija iš esmės sutampa su Europos Komisijos pateiktu reglamento projektu.

Europos Sąjungos vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (OHIM) prezidento 2004-05-28 pranešimas Nr. 7/04 dėl Madrido protokolo
            2003 m. spalio 27 d. Europos Taryba ir 2004 m. balandžio 26 d. Europos Komisija priėmė būtinus dokumentus, praskinančius kelią deponuoti Europos Bendrijos prisijungimo prie Madrido sutarties dokumentą tokiu būdu, kad Europos Bendrijos prisijungimas įsigaliotų 2004 m. spalio 1 d.

Europos Sąjungos vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba (OHIM) nuo 2004-10-01 priims tarptautines prekių ženklų paraiškas
            Nuo 2004 m. spalio 1 d. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas) priims tarptautines prekių ženklų paraiškas, kuriose nurodyta Europos Bendrija (EC), kad įgyti apsaugą visoje Bendrijoje, bei paraiškas tarptautinei apsaugai, grindžiamas Bendrijos prekių ženklo paraiška arba registracija.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos informaciniai pranešimai Nr. 14/2004 ir Nr. 17/2004 dėl Europos Bendrijos prisijungimo prie Madrido protokolo
            2004 m. liepos 1 d. Europos Sąjungos Taryba Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Generaliniam direktoriui pateikė saugoti prisijungimo prie Madrido protokolo dėl tarptautinės ženklų registracijos aktą. Madrido protokolas Europos Bendrijos atžvilgiu įsigalios 2004 m. spalio 1 d. Prie šio prisijungimo akto buvo pridėta deklaracija remiantis Protokolo 5(2)(b) straipsniu, pagal kurią vienerių metų terminas pranešti apie laikiną atsisakymą suteikti apsaugą yra pakeistas 18 mėnesių, ir deklaracija, remiantis Protokolo 8(7)(a) straipsniu, pagal kurią Europos Bendrija reikalauja mokėti individualų mokestį, kai ji nurodoma tarptautinėje paraiškoje arba vėlesniame išplėtime arba pratęsiant tarptautinę registraciją.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) informacinis pranešimas Nr. 18/2004 dėl mokesčių grąžinimo atsisakius Europos Bendrijos tarnybai (OHIM) suteikti apsaugą
            Sutinkamai su Reglamentu, įgyvendinančiu Bendrijos prekių ženklo reglamentą, pagal kurį apie galutinį atsisakymą suteikti apsaugą ženklui, kuris yra tarptautinės registracijos objektas, OHIM informuoja Tarptautinį biurą, dalis individualaus mokesčio, sumokėto už Europos Bendrijos nurodymą, OHIM grąžina tarptautinės registracijos savininkui arba jo atstovui.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) informacinis pranešimas Nr. 20/2004 dėl prašymo suteikti pirmenybę nurodant Europos Bendriją
            Pareiškėjai arba savininkai, norintys prašyti suteikti pirmenybę dėl Europos Bendrijos nurodymo pagal Madrido protokolą, privalo užpildyti atskirą oficialią formą (MM17), pridedamą konkrečiu atveju prie paraiškos formos arba vėlesnio nurodymo formos. Pirmenybės suteikimo duomenis skelbia Tarptautinis biuras PINO tarptautinių ženklų biuletenyje.

Pasaulinės Intelektinės Nuosavybės Organizacijos Patentų kooperacijos sutarties (PCT) reforma
          PCT reformos priemonės nukreiptos į PCT sistemos supaprastinimą ir modernizavimą: PCT taisyklių pakeitimai, harmonizuojant su Patentų Teisės Sutartimi (PLT), laikų apribojimų Sutartyje modernizavimas, tarptautinės paieškos ir ekspertizės plėtotė ir gerinimas. PCT reformos darbo grupės tikslai - išanalizuoti šalių pateiktus pasiūlymus ir pagal tuos pasiūlymus Tarptautinio biuro Sekretoriato paruoštus PCT Taisyklių arba PCT Administracinių instrukcijų pakeitimų projektus.

Nuorodų iš interneto patikimumas informacijos paieškos rezultatams
            Visi, atliekantys patentines paieškas naudoja internetą, tačiau kiek reikšmingi yra dokumentai, rasti internete, kai tenka įvertinti žinomą technikos lygį? Apie tai rašo Europos patentų tarnybos ekspertas, kuris atliko šio klausimo analizę.

Europos patentų tarnybos Tarptautinė akademija
        Europos patentų tarnyba 1997 m. įsteigė Tarptautinę akademiją, kuri siekia tapti pagrindiniu Europos profesinio rengimo centru ir forumu kompetencijai didinti ir keistis patirtimi pramoninės nuosavybės apsaugos srityje. Visapusė mokymo programa kiekvienais metais peržiūrima, kad tenkintų besimokančiųjų lūkesčius ir poreikius. Programa apima tarptautinius simpoziumus, tarpregioninius seminarus, pasikeitimo patirtimi seminarus ir kursus, kuriuose derinamos akademinės paskaitos ir apmokymas darbo vietoje.

Kaip elgtis su intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjais? [PDF]
            Intelektinės nuosavybės aktyvų vertė daugeliu atžvilgiu yra tiesiogiai susijusi su jų savininko gebėjimu apginti nuosavybės teises, besiremiančias tokiais intelektinės nuosavybės aktyvais, t.y. gebėjimu imtis veiksmų prieš pažeidėją. Todėl įmonei yra žymiai svarbiau neleisti arba apriboti pažeidimo apimtį anksčiau negu jis tapo dar sudėtingesniu ir reikalaujančiu vis daugiau išlaidų. Gebėjimas neleisti pažeidinėti ir nuolat kovoti su intelektinės nuosavybės pažeidimais turėtų būti svarbus įmonės intelektinės nuosavybės strategijos elementas.

Patarimai kaip naudoti prekių ženklą
            Kartais kompanijos savo ženklus naudoja netinkamai ir rizikuoja, kad pirkėjai pradės juos maišyti arba, dar blogiau, pradės prarasti pirkėjus. Jie taip pat gali statyti į pavojų paties ženklo galiojimą ir jų teisių apsaugą nuo pažeidėjų. Žinodamos kokios priemonės reikalingos plėtoti ženklo tapatumui ir klientų lojalumui, įmonės pačios turi teisingai naudoti savo prekių ženklus ir juos saugoti nuo kitų. Pateikiami pavyzdžiai ką reikėtų ir ko nereikėtų daryti, kad išlaikyti ir net sustiprinti prekių ženklo vertę laikui bėgant.

Kokia yra prekės ženklo vertė?
            Išskiriami tokie svarbiausi prekių ženklų vertės nustatymo kriterijai: piniginė vertė, nemateriali vertė, įsivaizduojama kokybė ir vertė bendrąja prasme. Aprašoma kaip tinkamai pasinaudoti žinomo prekės ženklo kuriama verte?

Kova su kibernetinės erdvės piratais tęsiama
            Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) pastangos įveikti neteisėtą prekių ženklų, kaip domenų vardų, registravimą davė pastebimus vaisius 2003 metais, nors problema ir nebuvo likviduota, ypač dėl vertingiausių pasaulyje ženklų. Nuo 1999 m. gruodžio mėnesio, kai įsigaliojo Bendroji ginčų sprendimo politika (UDRP – Uniform Dispute Resolution Policy), iki 2003 m. pabaigos, PINO Arbitražo ir tarpininkavimo centras (Arbitration and Mediation Center) išsprendė apie 6000 ginčų, apimančių 10000 domenų vardų.

Patentinės informacijos centro naujienos
            Pateikiamas naujų leidinių ir duomenų bazių sąrašas.

 į viršų

 

 

2004 m.

Nr. 3(23)

 

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymas
   
     Šiuo 2004-02-19 įstatymu Nr. IX-2033 pakeistas ir papildytas 2000-10-10 priimtas įstatymas Nr. VIII-1981 (kiti pakeitimai paskelbti Žin., 2000, Nr.92-2844;2002, Nr. 106-4744).

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004-04- 30 įsakymas Nr. 3R-37 „Dėl prekių ženklų registracijos taisyklių ZR/03/2004 patvirtinimo“
        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 2 straipsnio 19 punktu bei 551 straipsniu (Žin., 2000, Nr.92-2844; 2002, Nr.106-4744; 2004, Nr. 39-1272) Valstybinis patentų biuras 2004-04-30 įsakymu Nr.3R-37 patvirtino naujas prekių ženklų registracijos taisykles ZR/03/2004.

Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004
         
Naujos prekių ženklų registravimo taisyklės atspindi pakeitimus ir papildymus Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme (Žin., 2000, Nr.92-2844; 2002, Nr.106-4744; 2004, Nr. 39-1272).

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 2 ir 4 priedėlių papildymo įstatymas
        2004-04-29 priimtas įstatymas Nr. IX-2212 nustato mokesčių dydžius už paraiškų Bendrijos dizainui ir bendrijos prekių ženklui registruoti padavimą per Valstybinį patentų biurą.

Patentinės informacijos centro naujienos   [PDF]
        Lietuvos technikos bibliotekos patentinės informacijos centras (PIC) vartotojams pradėjo teikti naują paslaugą – patentų šeimos ir patentų teisinio statuso duomenų paiešką naudojantis centre įdiegta Europos patentų tarnybos Open Patent Services (OPS) programine įranga, kuri įgalina gauti šiuos duomenis iš INPADOC Patent Family Service (PFS) ir (Patent Register Service (PRS) duomenų bazių.
Paslaugos užsakymo blanką galima rasti Patentinės informacijos centre arba PIC interneto svetainėje. 

į viršų

 

 

 

 

2004 m.

Nr. 2(22)

 

Dizaino įstatymo 1, 2, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 36, 38, 39, 42 46, 47 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 51(1) straipsniu įstatymas
        Į šį įstatymą įtrauktos nuostatos, suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, ryšium su Lietuvos Respublikos prisijungimu prie Europos Sąjungos.

 Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 2 ir 4 priedėlių papildymo įstatymas
        Šiuo įstatymu mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą sąrašas papildytas punktais už paraiškų Bendrijos dizainui ir prekių ženklui registruoti padavimą per Valstybinį patentų biurą.

Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymas
        Šiuo įstatymu pripažįstama, kad Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymas nustoja galioti nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 Nutarimas „Dėl leidimo vartoti Lietuvos vardą juridinio asmens, juridinio asmens filialo arba atstovybės pavadinime ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios"
        2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 587 patvirtinamos Leidimo vartoti Lietuvos vardą juridinio asmens, juridinio asmens filialo arba atstovybės pavadinime suteikimo taisyklės ir pripažinti netekusiais galios, pakeičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. Vasario 12 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine bei Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) pavadinimą firmų varduose suteikimu ir pripažįstami netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1999 m. Spalio 7 d. nutarimas Nr. 1129 „Dėl Lietuvos Respublikos oficialiojo ar tradicinio (trumpojo) pavadinimo vartojimo firmų varduose bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. Sausio 21 d. nutarimo Nr. 63 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. Spalio 7 d. nutarimo Nr. 1129 ir 2001 m. Vasario 12 d. nutarimo Nr. 155 pakeitimo.

 Dėl Madrido sutarties ir protokolo bendrųjų taisyklių ir Administracinių instrukcijų pakeitimo
        Ryšium su laukiamu 2004 m. Europos Bendrijos prisijungimu prie Madrido protokolo, pateikiami pakeitimai Madrido sutarties ir protokolo Bendrosiose taisyklėse, kuriuos parengė Madrido Sąjungos Asamblėja savo 35-je sesijoje, kuri vyko 2003 m. rugsėjo mėnesį, atsižvelgdama į tam tikras ypatybes, kuriomis skiriasi Bendrijos prekių ženklų sistema.

Bendrijos ženklo sistemos prisijungimo prie Madrido protokolo poveikis [PDF]
   
     Manoma, kad Europos Bendrijos prisijungimas prie Madrido protokolo duos dvejopą poveikį. Pirma, Bendrijos prekių ženklo savininkai galės grįsti tarptautinę registraciją šiuo ženklu, jeigu jie Europos Sąjungoje turi buveinę arba realiai veikiančią pramonės/komercinę įmonę. Antra, paraiškoje tarptautinei registracijai Europos Bendrija gali būti nurodyta kaip tokia. Taigi bus galima gauti Bendrijos prekių ženklą tarptautinės registracijos keliu.

Mokesčiai už Bendrijos prekių ženklus
        Pateikiamas mokesčių už Bendrijos prekių ženklus sąrašas, nustatytas pagal Tarybos reglamentą Nr. 40/94 ir jį įgyvendinantį Komisijos reglamentą Nr. 2868/95 Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybai (OHIM).

Mokesčiai už Bendrijos dizainą
        Pateikiamas mokesčių už Bendrijos dizainą sąrašas, nustatytas remiantis 2002 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (EC) Nr. 2246/2002.

Vidinės rinkos harmonizavimo tarnybos (OHIM) prezidento 2004-03-01 pranešimas dėl Lokarno klasifikacijos 8-jo leidimo
        Įvardijami pagrindiniai 2004 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Tarptautinės pramoninio dizaino klasifikacijos (Lokarno klasifikacijos) 8-jo leidimo pakeitimai.

Žinomiausi 2003 m. prekių ženklai pasaulyje ir Lietuvoje
Pateikiami vertingiausių pasaulio ir Lietuvos prekių ženklų 25-tukai. Įvertinama bendra situacija Lietuvoje ir pasaulyje.

Geriausi Baltijos šalių 2004 m. prekių ženklai
        Aprašomi Baltijos šalių metų prekių ženklo „Baltic Brand 2004“ konkurso rezultatai, kur buvo varžomasi dėl keturių – Baltijos metų prekių ženklo bei nacionalinių Lietuvos, Latvijos ir Estijos metų prekių ženklų kategorijų apdovanojimų.

Patentinės informacijos centro naujienos
Pateikiamas gautų naujų leidinių ir naujų duomenų bazių sąrašas.

į viršų

 

 

2004 m.

Nr. 1(21)

Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymas 
        Pagal šį 2003 m. lapkričio 25 d. įstatymą Nr. IX-1846 firmų vardų registras, kuris buvo kaupiamas Valstybiniame patentų biure, likviduojamas. Firmų vardų registro duomenys perduodami valstybės įmonei Registrų centrui, naudojami ir saugomi teisingumo ministro nustatyta tvarka.

WIPO tarptautinio biuro klasifikacijos tarnybos rekomendacija Nr. 16 dėl Nicos klasifikacijos
        Ši rekomendacija taikoma Nicos klasifikacijos prekių sąrašo 3 klasei (pastilės ir kramtomoji guma kosmetikos reikmėms), 11 klasei (muilo burbulų ir putų generatoriai renginiams) ir 14 klasei (raktų arba ženkliukų žiedų virvutės) papildyti.

Pasikeitimai PCT sistemoje nuo 2004 metų
        Apžvelgiami mokesčių pasikeitimai, prašymo ir reikalavimo formų pakeitimas. Nurodomi tarptautinės paieškos ir preliminarios ekspertizės patobulintos sistemos procedūrų pagal I ir II skyrius svarbiausi bruožai.

Bendrijos prekių ženklo sistemos apžvalga [PDF]
        Trumpai apžvelgiami Bendrijos prekių ženklo ir vidinės Europos rinkos ryšys, įvardijami Bendrijos ženklo privalumai ptieš nacionalinius ženklus. Supažindinama su Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos pagrindiniais uždaviniais ir funkcijomis. Daugiausia dėmesio skiriama praktiniams prekių ženklo apsaugos klausimams, pavyzdžiui: koks ženklas gali būti įregistruotas ir kas tai gali padaryti; Harmonizavimo tarnybos kalbos; kaip parengti paraišką ženklui registruoti; atsisakymo registruoti pagrindai; paraiškos skelbimas; protestų ir apeliacijų pateikimo galimybės; prekių ženklui suteikiamų teisių gynimas ir kt.

Eksportuotojų laukia prekių ženklų dilema
        Maisto pramonės atstovai ir pramonininkų konfederacijos atstovas svarsto kaip geriau įtvirtinti nuosavus prekių ženklus Europos Sąjungos rinkoje.

Kaip lietuviai ginasi nuo jų gaminius parodose kopijuojančių kinų
        Dailiosios keramikos įmonių atstovai dalijasi savo karčia patirtimi kaip jie mokosi apsaugoti savo gaminius tarptautinėse parodose nuo plagiatorių ir kodėl jie vengia registruti pramoninį dizainą Valstybiniame patentų biure ir patentuoti užsienyje. Advokatė pataria kokias teisines priemones reikėtų naudoti įmonėms.

Nauji patentinės informacijos produktai: PatBase ir Minesoft Patent Family Portal
        Minesoft Ltd informuoja apie du naujus, vartotojams skirtus produktus: patentinės informacijos duomenų bazę ir įrangą patentų analogų šeimoms tikrinti daugiau negu 70-je šalių.

Patentinės informacijos centro naujienos: nauji leidiniai ir naujos duomenų bazės
        Nauji leidiniai – tai iš Europos Komisijos gautos knygos, išleistos įgyvendinant Inovacijų ir smulkių bei vidutinių įmonių programą. Naujos duomenų bazės – JAV patentų rodyklės, Japonijos patentų ir naudingųjų modelių paraiškos, Šveicarijos patentai. Interneto duomenų bazėje ipworldonline galima atlikti žurnalų Patent World ir Trademark World straipsnių paiešką nuo 2000 metų.

į viršų

 

 

2003 m.

Nr. 4(20)

Įsakymas dėl piliečių ir kitų asmenų priėmimo Valstybiniame patentų biure laiko ir 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 106 pakeitimo
       2003 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3R-109 nustatyta piliečių ir kitų asmenų priėmimo pas Valstybinio patentų biuro direktorių, direktoriaus pavaduotoją, struktūrinių padalinių vadovus bei kitus darbuotojus laikas ir tvarka. Priėmimo laikas ir vieta suderinami iš anksto užsiregistruojant telefonu, faksu arba elektroniniu paštu.

Europos Sąjungos teismai spaudžia dideles kompanijas
        Apžvelgiama kaip kai kurios pasaulinės vartojimo produktų kompanijos, kaip Wm. Wrigley Jr. Co., Adidas Salomon AG, Unilever, Mars Inc. kovoja su konkurentais pasitelkdamos prekių ženklus ir kokio požiūrio laikosi Europos Sąjungos Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai antimonopolijos bei su tuo susijusiais klausimais.

JAV prisijungia prie Madrido protokolo dėl tarptautinių ženklų registracijos
       Madrido protokolas JAV atžvilgiu įsigaliojo 2003 m. lapkričio 2 d Atkreipiamas dėmesys į tai, kad JAV atžvilgiu turi būti pateiktas ant specialios formos (MM18) pareiškimas dėl ketinimo naudoti ženklą. Prekių ir paslaugų sąrašas turi būti parengtas atsižvelgiant į specialias JAV patentų ir prekių ženklų tarnybos (USPTO) rekomendacijas. Pridedamas Madrido protokolo susitariančiųjų šalių sąrašas.

Galimi apsaugos tipai Europoje per Patentinės kooperacijos sutarties (PCT) sistemą
       Atitinkamose valstybėse gali būti išduotas nacionalinis, Europos ar Eurazijos patentas, naudingasis modelis vietoj nacionalinio patento, naudingasis modelis papildomai prie nacionalinio patento ir kitos išvardytos teisės. 

Intelektinės nuosavybės vertė: kas tai, kodėl ir kaip?
       Pateikiami vertingiausių pasaulyje prekių ženklų pavyzdžiai. Pateikiami atsakymai į tokius klausimus: kam reikalingas intelektinės nuosavybės aktyvų įvertinimas ir kaip vertinimas atliekamas? Trumpai apibūdinamas pajamų principas ir jo variantai (rojalti ir prieauginių pajamų metodai), rinkos ir išlaidų metodai. Apibūdinamos naujų įvertinimo požiūrių kūrimo tendencijos.

Intelektinės nuosavybės licencijavimo nauda [PDF]
       Įvardijamos keturios pagrindinės intelektinės nuosavybės teisių panaudojimo pasirinkimo galimybės. Paaiškinama licencijos sąvoka. Nurodomi galimi licencijavimo privalumai ir trūkumai licenciarui bei licenciatui.

Suomijos išradimų fondas apie intelektinės nuosavybės panaudojimą mažose ir vidutinėse įmonėse
       Trumpai apžvelgiama šio fondo veikla. Toliau pateikiami įmonių veiklos pavyzdžiai pereinant nuo inovacijų prie išradimų, intelektinės nuosavybės strategija ir politika. Išvardijama kas sudaro intelektinę nuosavybę. Išskiriami išradimai ir jų nuosavybė, nurodomi dažniausiai sutinkami patentavimo motyvai. Atkreipiamas dėmesys kokią informaciją galima rasti patentiniuose dokumentuose. Pateikiami įvairūs požiūriai apie intelektinės nuosavybės teisių vertę.

 Domenų vardai: kaip tinkamai juos pasirinkti?
       Pagrindžiamas domeno vardo turėjimo tikslingumas. Trumpai apibūdinama domenų vardų sudarymo tvarka ir reikalavimai. Patariama kaip pasirinkti pirmo ir antro lygio domenus. Įvardijamos prekių ženklo ir domeno vardo sąveikos galimos problemos. Siūloma kaip padaryti domeno vardą labiau pastebimą.

Lietuvos inovacijų centro veiklos kryptys
       Pateikiama trumpa informacija apie Inovacijų centrą. Apibūdinamos pagrindinės jo veiklos sritys: technologijų perdavimas, supažindinimas su inovacijų komercializavimu, informacinės ir technologijų brokerio paslaugos ir inovacijų verslumo skatinimas.

Patentinės informacijos centro naujienos: nauji leidiniai
       Pateikiamas gautų naujų leidinių sąrašas.

į viršų

 

 

2003 m.

Nr. 3(19)

Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybiniame patentų biure tvarka
     Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 106 patvirtinta tvarka reglamentuoja piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą Valstybiniame patentų biure.

Patentinės informacijos centro naujienos
     Šiame leidinio numeryje pradedama nauja rubrika „Patentinės informacijos centro naujienos“. Pateikiamas naujų leidinių sąrašas ir supažindinama su naujomis duomenų bazėmis.

epoline® Europos patentų registras online
     Registre galima rasti informaciją apie tarptautines patentines paraiškas (PCT paraiškas), stebėti pasirinktų patentinių paraiškų statusą ir sekti procedūrinius pasikeitimus. Aprašomos registro tobulinimo perspektyvos.

Europos Sąjungos plėtra ir jos poveikis Bendrijos prekių ženklams
     Pateikiami specialisto komentarai ryšium su automatišku visų galiojančių Bendrijos ženklų registracijų išplėtimu į naujas valstybes nares. Įvardijami privalumai Bendrijos ženklų savininkams ir pateikiamos rekomendacijos dėl atsargumo priemonių, kurių galima imtis dėl „nesąžiningų“ paraiškų, paduotų iki naujos valstybės prisijungimo datos. Daug dėmesio skiriama ankstesnėms nacionalinėms paraiškoms, nagrinėjamos ženklų vyresnumo, registracijų pakeitimo nacionaline paraiška ir teisių įgyvendinimo problemoms. 

Vertingiausi pasaulio prekių ženklai
     Pateikiamas 20 vertingiausių 2003 metais pasaulio ženklų pagal jų vertę JAV doleriais sąrašas, iš 100 vertingiausių ženklų išskirti po 5 labiausiai pabrangę ir labiausiai nuvertėję pasaulio prekių ženklai.

Patentų naudojimas įmonių konkurencingumui stiprinti
     Danijos išradimų centro pranešime verslininko požiūriu aiškinama kaip patentų naudojimas gali padidinti įmonių konkurencingumą. Įmonės, turėdamos patentus, gali siekti pozicijų vietinėje ir pasaulinėje rinkoje gerinimo, įmonės kompetencijos gerinimo, galimybių licencijavimui ir internacionalizavimui sudarymo. Aprašoma kaip patentas gali būti marketingo priemone. Trumpai apibūdinamos patentavimo ir patento galiojimo palaikymo išlaidos, pateikiamas bendrosios patentinės strategijos formulavimo pavyzdys.

Dažnai užduodami klausimai apie „Bendrijos dizainą“
     Europos Komisijos 2003 m. balandžio 1 d. pranešime pateikiami atsakymai į tokius klausimus: kokie yra naujos sistemos tikslai; kaip veikia sistema; kokią apsaugą suteikia dizaino registracija; kokia apsaugos trukmė; kiek kainuoja dizaino registravimas; kokius kriterijus turi atitikti dizainas, kad jam būtų suteikiama apsauga; ar yra kokia nors neregistruoto dizaino apsauga Europos Sąjungos lygyje; ar kompanijos dar gali registruoti dizainą pagal nacionalinį įstatymą; kokios yra Bendrijos dizaino sistemos įvedimo istorinės aplinkybės; ar yra kokios nors dizaino rūšys, kurių Bendrijos dizaino sistema neapima; koks yra ryšys su Bendrijos prekių ženklų sistema.

Kaip išvengti ginčų dėl teisių į intelektinę nuosavybę
     Apžvelgiamas teisių į intelektinę nuosavybę klausimas, kai įmonių darbuotojai sukuria išradimus, pramoninį dizainą, literatūros, mokslo ar meno kūrinį, kam priklauso intelektinė nuosavybė, sukurta pagal sutartis. Pateikiamos įmonėms praktinės gairės, kurios gali padėti išvengti ginčų su įmonės darbuotojais arba nepriklausomais užsakymų vykdytojais.

Prekyba intelektine nuosavybe – perspektyvi veiklos sritis [PDF]
     Pateikiami prekybos intelektine nuosavybe pavyzdžiai pasaulyje ir Lietuvoje, nurodomos pagrindinės kliūtys licencijų prekybai Lietuvoje ir rekomendacijos esamai padėčiai gerinti.

į viršų

 

2003 m.

Nr. 2(18)

 

Dizaino registracijos taisyklės DR/01/2002

Šios taisyklės, patvirtintos Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 126, parengtos vadovaujantis 2002 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu Nr. IX – 1181 ir nustato paraiškos įregistruoti pramoninį dizainą padavimo, paraiškos ir dizaino ekspertizės, dizaino įregistravimo, apeliacijos padavimo, paraiškos atšaukimo, Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų paskelbimo, dizaino registracijos užprotestavimo, liudijimo išdavimo, pakeitimų įrašymų į paraišką ir Lietuvos Respublikos dizaino registrą, dizaino išregistravimo, dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimo, teisės į dizainą perdavimo, licencijos suteikimo, teisės į dizainą įkeitimo, dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia tvarką.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1129 ir 2001 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 155 pakeitimo“

Šiuo nutarimu pakeičiama leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) pavadinimą firmos varde suteikimo tvarka įrašant nutarimo Nr. 1129  3 punkte po žodžio “ženkluose” žodžius “ir dizaine”, o nutarimo Nr. 155 antraštėje, 1, 2.1 ir 2.2 punktuose po žodžio “ženkluose” žodžius “ir dizaine”.

 Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos pranešimas

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos generalinis direktorius dr. Kamil Idris ragina “padaryti intelektinę nuosavybę savo reikalu”. Tai prašymas verslininkams pilnai pasinaudoti savo intelektiniu turtu bei pritaikyti intelektinės nuosavybės sistemos priemones savo verslo tikslams įgyvendinti, tai taip pat platesnis šūkis visuomenei, kad ji suvoktų, jog pagarba intelektinės nuosavybės teisėms yra naudinga ne tik kūrėjams, bet ir visuomenei kaip visumai.

Dėl pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimų už pramoninės nuosavybės objektų patentavimą ir registravimą nuostatų patvirtinimo

Šie nuostatai, kuriuos 2003 m vasario 13 d. įsakymu Nr. 3R-13 patvirtino Valstybinio patentų biuro direktorius, numato apdovanojimų už pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą skyrimo procedūrą. Apdovanojimus teikia Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, bendradarbiaudama su Valstybiniu patentų biuru. Apdovanojimų tikslas – skatinti kūrybinę veiklą ir visuomenės dėmesį pramoninės nuosavybės objektų – išradimų, dizaino ir prekių ženklų teisinei apsaugai, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie šių objektų teisinės apsaugos reikšmę socialiniam ir ekonominiam valstybės vystymuisi.

Bendrijos dizaino sistema jau veikia

Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos informaciniame pranešime apžvelgiama Bendrijos dizaino registravimo sistema, jos privalumai bei kūrimo istorija ir pateikiama būsimiems pareiškėjams reikalinga informacija

Elektroninės Bendrijos ženklų paraiškos

Trumpai informuojama, kad nuo 2002 m. lapkričio 12 d. galima paduoti paraišką Bendrijos prekių ženklui registruoti internetu. Paraiškos formą galima rasti Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (OHIM) interneto tinklapyje.

Europos Sąjungos vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba ir pagrindinės Bendrijos prekių ženklo precedentinės teisės tendencijos 

Apžvelgiami Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje (OHIM) 2001 metais priimti sprendimai, pagal kuriuos galima spręsti apie formuojamas precedentinės teisės tendencijas. Šiuos sprendimus galima suskirstyti sekančiai: absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai, santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai, ankstesnės teisės, išskyrus registruotus prekių ženklus, turintys reputaciją prekių ženklai.

Ar programinės įrangos apsaugai įmonės turi rinktis tarp autorinės teisės ir patento?

Straipsnio referate apžvelgiami kriterijai, į kuriuos turėtų atsižvelgti programinės įrangos kūrėjai siekdami teisiškai apsaugoti naują arba patobulintą programinės įrangos produktą. Jame pateikiami atsakymai į tokius klausimus: 

-
          ar autorinė teisė apsaugo programinę įrangą;
-          kokios yra tokios apsaugos problemos;
-          ar galima paduoti patentinę paraišką programinei įrangai;
-          ar gali būti pelninga paduoti patentinę paraišką programinei įrangai;
-          ar galima turėti naudos iš dviejų apsaugos formų vienu metu.

Komercinės paslaptys – konkurencinio pranašumo įgijimo priemonė [PDF]

Įmonėms primenama, kad jos ne visada suvokia poreikio pačioms rūpintis komercinės paslapties išsaugojimu būtinybę. Aiškinama kas tai yra komercinės paslaptys, kaip jos išaiškinamos ir pateikiamos rekomendacijos kaip praktiškai jas apsaugoti.

 į viršų

 

 

2003 m.

Nr. 1(17)

 

- Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas, 2002 m. lapkričio 7 d. Nr. IX-1181

Šis įstatymas įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. ir pakeičia iki tol galiojusį 1995 metų Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymą (Žin., 1995, Nr. 61-1531). Šis įstatymas nustato pramoninio dizaino teisinę apsaugą, registraciją ir naudojimą Lietuvos Respublikoje.

 

- Pažanga Patentinės kooperacijos sutarties reformos kelyje

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos aplinkraštyje apžvelgiamos 2001 ir 2002 metais atliktos Patentinės kooperacijos sutarties (PCT) Administracinių instrukcijų modifikacijos, suteikiančios galimybę įgyvendinti tarptautinių paraiškų pagal PCT elektroninį padavimą ir apdorojimą. Aplinkraščio priede F aprašytas tarptautinių paraiškų elektroninio padavimo ir apdorojimo standartas.

- Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos aplinkraštis dėl PCT Administracinių instrukcijų modifikacijų

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos aplinkraštyje apžvelgiamos priemonės, skirtos modernizuoti ir supaprastinti tarptautinių paraiškų pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) padavimo sistemą. Šios priemonės, kurios jau įgyvendintos arba bus įgyvendinamos 2003 metais, apima patobulintą tarptautinės paieškos ir preliminarios ekspertizės sistemą, naują šalių, kuriose siekiama gauti patentą, nurodymų sistemos įvedimą, mokesčio sumažinimą už paraiškas, paduotas elektronine forma.

- Kiek kainuoja tarptautinės PCT paraiškos tarptautinis lygis 2003 metais?

Išvardyti mokesčiai ir jų dydžiai, kuriuos turi mokėti pareiškėjas, paduodantis tarptautinę paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutarties (PCT) procedūrą. Taip pat nurodyti mokesčių dydžiai, jeigu pareiškėjas nusprendžia, kad būtų atlikta tarptautinė preliminari ekspertizė. (Išvardyti mokesčiai neįvertina pačios paraiškos parengimo sąnaudų ir mokesčių bei honorarų už paslaugas atstovams užsienyje, kai paraiška pereina į nacionalinį lygį ir gaunami patentai užsienio valstybėse).

- Išradimo požymių analizė kaip teisių pažeidimo nustatymo kriterijus
[PDF]

Apžvelgiama kaip išradimo požymių analizė proceso dėl patentinių teisių pažeidimo eigoje naudojama užpatentuoto išradimo objekto požymiams palyginti su pažeidėjo objekto požymiais. Patentų išdavimo procedūros arba jų anuliavimo proceso metu požymių rinkinys leidžia nustatyti nagrinėjamo išradimo ir pasiekto technikos lygio skirtumus.

- Pagrindiniai Bendrijos ženklo teisės ir nacionalinių prekių ženklų teisės skirtumai

Bendrijos ženklų apsaugos sistema įsigaliojo 1996 m. balandžio 1 d. Pagrindiniai Bendrijos teisės bruožai: autonomijos principas, Bendrijos ženklo vieningumo principas, koegzistavimo principas. Apžvelgiami ženklo teisės ypatumai ir skirtumai nuo nacionalinės ženklų teisės, būtent, absoliučios registracijos kliūtys, santykinės registracijos kliūtys, Bendrijos ženklų apsauga nuo pavojaus juos sumaišyti, nuo svetimos reputacijos išnaudojimo, Bendrijos ženklo teisinė apsauga.

- Lietuvos technikos bibliotekos patentinės informacijos centro prekių ženklų paieškos vykdymo taisyklės

Pagal šias taisykles reguliuojami santykiai tarp prekių ženklų paieškos užsakovo ir LTB patentinės informacijos centro. Taisyklėse numatyta dokumentų pateikimo tvarka, paieškos vykdymas, galimos nuolaidos, paieškos ataskaitos pateikimas, monitoringo vykdymas ir ataskaita, apmokėjimo sąlygos. Taisyklių priede nurodytos prekių ženklų paieškos kainos.

 

į viršų

 

 

2002 
Nr. 4 (16)

- Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 1, 18, 26, 32, 34, 38, 43, 44, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo priedu įstatymas / 2002 m. spalio 22 d. Nr. IX-1150

- Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 308 " Dėl Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo / 2002 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1543

- Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 513 "Dėl informavimo apie veiksmus su prekėmis, laikytinomis pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, tvarkos patvirtinimo ir muitinės pareigūnų, atsakingų už intelektinės nuosavybės apsaugos priemonių taikymą, paskyrimo" pakeitimo / 2002 m. lapkričio 6 d. Muitinės departamento direktoriaus įsakymas Nr. 719

- Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės (ištrauka) / patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170

- Mokesčiai už tarptautinę ženklų registraciją

-
epoline® - nauja kryptis Europos patentinėje sistemoje [PDF]

- Patentinės paieškos metodikos pasirinkimas

- Patentų vertės nustatymas

- Patentavimo tikslai

- Inovacijų perdavimo centras - tramplinas į Europos inovacijų rinką

 

 

į viršų

 

 

 

2002 m.
Nr. 3 (15)


- Dėl firmų vardų registracijos taisyklių pakeitimo ir papildymo / Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2002 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 49

- Dėl išduodamų dokumentų titulinio lapo formos / Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2002 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 79

- Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių / Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170

- Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės (ištrauka)

- Dizaino įtaka prekių paklausai 
[PDF]

- Europos Bendrijos prekių ženklas:galimybės ir perspektyvos

-
Žinomiausi 2002 metų prekių ženklai Lietuvoje [PDF]

- Europa pralaimi patentinę kovą

- Bendrijos patentas - matomas ar dar už horizonto

- Didėja Europos patentų konvencijos valstybių dalyvių skaičius

- Elektroninio paraiškų padavimo projektas "PCT-Safe"

- Neprivalomos ekspertizės įvedimas Ispanijos patentų išdavimo procedūroje

- Japonijoje pasiektas kompensacijos už patento pažeidimą rekordas

- Saugokite komercines paslaptis


į viršų

 

2002 m.
Nr. 2 (14)

- Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymo 2 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

- WIPO tarptautinio biuro klasifikacijos tarnybos rekomendacija Nr. 12 dėl Nicos klasifikacijos

- VPB išradimų skyriaus informacija

-
Prekių ženklų galiojimą reikia pratęsti  [PDF]

- Prekių ženklų vaidmuo marketinge

- Pramoninis šnipinėjimas ir prekių ženklai ikrų versle

- Ginčų dėl domenų vardų sprendimas

- Daugiakalbių domenų vardų problemos

- Kodėl Europa turėdama bendrą valiutą neturi vieningo patento?  
[PDF]

- Japonijos firmos išnaudoja sukauptus patentus

- Išradėjas pareiškia ieškinį buvusiam darbdaviui dėl patentų

- JAV lietuvis parengė įstatymo dėl genų patentų projektą

- Patentų įtaka farmacinių kompanijų veiklai

- Europos patentų žinyba gali priimti į darbą Lietuvo inžinierius ir mokslininkus

į viršų

 

2002 m.
Nr. 1 (13)

- Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1 priedėlio papildymo įstatymas

- Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas "Dėl papildomos apsaugos liudijimų išdavimo"

- Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklės PA/01/2001

- Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus pranešimas XVI PHARE-RIPP koordinaciniame susitikime

- Supratimo memorandumas tarp Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Tarptautinės pramoninės apsaugos asociacijos (AIPPI) Lietuvos grupės

- PCT elektroninio paraiškų padavimo sistema įgauna kontūrus

- Madrido sutarties ir Protokolo plėtra

- Lietuva dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos trūkumų išlieka USTR akiratyje

- Kaip ženklai gali įgyti skiriamuosius požymius  
[PDF]

į viršų


2001 m.
Nr. 4 (12)

- Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 2, 6, 26, 31, 41 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymas

- Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2001 m. rugpjūčio 14 d. direktoriaus įsakymas Nr.513 “ Dėl informavimo apie veiksmus su prekėmis, laikytomis pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, tvarkos patvirtinimo ir muitinės pareigūnų, atsakingų už intelektinės nuosavybės apsaugos priemonių taikymą, paskyrimo “

- Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2001 m. rugpjūčio 29 d. direktoriaus įsakymas Nr. 532 “ Dėl garantijų, susijusių su intelektinės nuosavybės apsauga importuojant ir eksportuojant prekes, pateikimo “

- Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2001 m. liepos 25 d. pranešimas Nr. 01-17-1351 “ Dėl mokėjimų už Europos patentų galiojimą tvarkos nustatymo “

- Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2001 m. liepos 25 d. pranešimas Nr. 01-17-1352 “ Dėl Europos patentų mokesčių taisyklių pasikeitimo “

- Europos patentų organizacijos administracinis tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimas CA/D 11/01 “Dėl mokesčių taisyklių pakeitimo “

- Protestų nagrinėjimo procedūra Europos patentų tarnyboje

- WIPO šalys narės pradeda pokalbius dėl PCT reformavimo  
[PDF]

- Specialisto vaidmuo patentinėje teisėje  
[PDF]

į viršų

 

2001 m.
Nr. 3 (11)

- Pramoninės nuosavybės apsauga Lietuvoje: istorinės datos

- Lietuva – Valstybinio patentų biuro dešimtmetis ( Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus Rimvydo Naujoko kalba Baltijos pramoninės nuosavybės apsaugos konferencijoje 2001 m. balandžio 26- 27 d., Vilniuje

- Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. balandžio 10 d. Nr. 65 įsakymas “Dėl leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialų jį ar tradicinį ( trumpąjį ) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose, suteikimo, tvarkos, leidimo formos patvirtinimo ir komisijos sudarymo “

- Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. gegužės 18 d. Nr. 288 įsakymas “ Dėl prašymų laikyti muitinės priežiūros priemones intelektinės nuosavybės teisėms apsaugoti formų patvirtinimo “

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 683 “ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 “Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo “ dalinio pakeitimo 

į viršų

 

2001 m.
Nr. 2 (10)

-Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymas

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “ Dėl Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo įgyvendinimo “

- Lietuvos Respublikos patentų įstatymo papildymo 411 straipsniu įstatymas 

- Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymo papildymo 26 1straipsniu įstatymas
- Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

- Ryšių tarp patentų ir standartų evoliucija

- Teisės normos dėl komercinių paslapčių ir firmų vardų Latvijos komercijos įstatyme

- Interneto adresai ir prekių ženklai

- WIPO Komitetas pasiekė susitarimą dėl ženklų apsaugos Internete

- Lietuvos Technikos bibliotekos patentinės informacijos centro prekių ženklų paieškos vykdymo taisyklės

- Pataisymas

į viršų

 

2001 m.
Nr. 1 (9)

- Lietuvos Respublikos valstybinio patento biuro direktoriaus 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 123 “ Dėl Lietuvos respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII – 1981 įgyvendinimo “

- Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/01/2001

- Apeliacijų ir protestų dėl prekių ženklų nagrinėjimo taisyklės AP/01/2001

- Madrido sutarties dėl tarptautinių ženklų registracijos Protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001

- Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2001 m. sausio 3 d. pranešimas Nr. 01 “Dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo “

- Valstybinė rinkliava už Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro atliekamas paslaugas

į viršų2000 m.
Nr. 4 (8)

- Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas

- Suomijos patentų tarnybos veikla techninei ir ekonominei pažangai skatinti

- Išradyba Suomijoje ir idėjos įgyvendinimas iki produkto

- Austrijos patentų tarnybos informacinė veikla ir paslaugos

- WIPO akademija

į viršų

 

2000 m.
Nr. 3 (7)

- Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 26, 39, 40 straipsnių pakeitimo bei 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

- Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

- Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 35, 142, 308, 3212 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 1421, 142 2, 142 3 straipsniais įstatymas 

- Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

- Informacijos pateikimo piliečiams ir kitiems asmenims bei jų aptarnavimo Valstybiniame patantų biure tvarka

- Žodis “ Biržiečių “ negali būti prekių ženklas alui

- Nauja tarptautinės patentų klasifikacijos redakcija

- “ EC klasifikacijos “ naudojimas patentinei paieškai esp@cenet

- Rusijos eksperto požiūris į kompiuterių programinės įrangos apsaugos būdus

į viršų

 

2000 m.
Nr. 2 (6)

- Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “ Dėl Lietuvos Respublikos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje eigos “

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutartis “ Dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo “ ( ištrauka )

- Prekių ženklų ir patentų ryšys 

- Prekių ženklų ir reklamos ryšys

- Teisinio saugumo priemonės pramoninės nuosavybės srityje

- Patentiniai ginčai

- Išradimų įvertinimas komercinio realizavimo tikslu

- Nemokama patentinė paieška internete ir pirmieji jos vertinimai

- Vokietijos patentinės informacijos centrų veikla

- Kiek kainuoja tarptautinės paraiškos tarptautinis lygis 2000 metais? 

- Patentinės informacijos centro informacija

į viršų

 

2000 m.
Nr. 1 (5)

- Lietuvos respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro įsakymas “ Dėl Valstybinio patentų biuro nuostatų patvirtinimo

- Firmų vardų registravimo taisyklės VR/01/2000

- Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimas “ Dėl bendrosios išimties suteikimo vertikaliesiems susitarimams taikant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5, 6, it 7 straipsnius “

-Valstybinė rinkliava

į viršų


1999 m.
Nr. 3 – 4

- Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas

- Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo įsigaliojimo įstatymas

- Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymas

- Europos patentų sistemos reforma

- Estijos pramoninės apsaugos sistema

- Naujas prekių ženklų įstatymas Latvijoje

į viršų

 

1999 m.
Nr. 2

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “ Dėl Valstybės informacijos politikos koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo “

- Valstybės informacijos politikos koordinavimo komisijos nuostatai

- Lietuvos respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas “ Dėl Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės informacijos sistemos strategijos 2000 patvirtinimo” 

- Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės informacijos sistemos strategija 2000

- Patentinės informacijos centras

- SCIT strateginis informacijos tinklas ( WIPONet )

- esp@cenet paslaugos internete
- Patentų bibliotekų vaidmens kitimas Prancūzijoje

- Čekijos patentų bibliotekos paslaugos

į viršų1999 m.
Nr. 1


- Įvadas

- Lietuvos įstatymų patentų ir prekių ženklų srityje apžvalga TRIPS kontekste

- Intelektualinės nuosavybės teisių puslaidininkiniuose gaminiuose apsaugos būdai

- Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas

- Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas “ Dėl puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo taisyklių patvirtinimo “

- Puslaidininkinių gaminių topografijų registracijos taisyklės TR/01/99

- Intelektualinės nuosavybės sutartis dėl integrinių schemų

- Sutartis dėl intelektualinės nuosavybės teisių prekyboje ( TRIPS ) ( 6 skyrius: Integrinių schemų topografijos )

- Europos Bendrijos 1986 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 87/54/EEC dėl puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos

į viršų

 

Informacinį leidinį "Pramoninės nuosavybės apsauga" galite skaityti:

 • Lietuvos technikos bibliotekos patentinės informacijos centre
  Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius,  tel. (85) 262 85 78; patent@tb.lt   

 • Kauno skyriuje
  L.Sapiegos g. 12LT-44251 Kaunas, tel. (837) 42 26 81; kaunas.tb@gmail.com

 • Klaipėdos skyriuje
  Sukilelių g. 14, LT-91244 Klaipėda, tel. (846) 41 04 91;
  valentinask@takas.lt 

 • Panevėžio skyriuje
  Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, tel. (845) 46 59 91; tb.panevezys@gmail.com

į viršų