Kariuomenės raštvedybos statutas. 1928 m.

Kariuomenės raštvedybos statutas : (rikiuotės sritis) : projektas : [patvirtintas 1928-04-21]. – Kaunas : Vyriausiojo štabo Karo mokslo valdyba, 1928 [fakt. 1929] (Kaunas : „Spindulio“ sp.). – 125, [1] p., [2] blankų lap. ; 23 cm. – Prieš. antr.: Lietuvos kariuomenės statutai; Ad-1

Originalas saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Šifras A 178/928.

Visatekstis dokumentas

Šio statuto projektą rašant kad ir buvo vadovautasi kitų šalių kariuomenės raštvedybos vadovėliais, bet yra jame kai kas ir naujo, kas labiau tinka mūsų kariuomenės gyvenimui.

Daugiausiai skiriasi nuo rusų vadovėlių štai kuo: a) raštų registracijos procedūra suvesta į vieną, savos formos kombinuotą žurnalą, b) visiems raštams nustatytas terminas vykdyti, c) raštvedybos taisyklių pritaikymas specialiesiems raštinių darbams paliekama pačioms tarnyboms ir specialioms darbo sritims.

Rašant statutą buvo žiūrėta, kad išdėstytos jame taisyklės labiausiai tiktų pulko štabo organizacijai. Taisyklės ir formos, kurios pažymėtos kituose statutuose, pav. drausmės statute pabaudų žurnalas ir t.t., į šį statutą nededamos ( p.7).