Vidaus tarnybos statutas. Drausmės baudimo taisyklės. III d. 1931 m.

Vidaus tarnybos statutas. D. 3, Drausmės baudimo taisyklės / [Vyr. št. spaudos ir šviet. sk. leidinys]. –1928 m. laidos pakartojimas. – Kaunas : Vyr. št. spaudos ir šviet. sk. leidinys, [1931] (Kaune : „Vilniaus“ sp.). – 28, [1] p. ; 16 cm.– Prieš antr.: B – 19

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
355.511 Vi33.

Visatekstis dokumentas

1. Karališkoji drausmė yra griežtas ir tikslus kariškųjų įstatymų, įsakymų ir statutų reikalavimų vykdymas, nežiūrint nei asmeniškos naudos, nei pavojaus gyvybei.

2. Karališkoji drausmė reikalauja: a) neprieštaraujant vykdyti viršininkų įsakymus; b) sąžiningai eiti tarnybos pareigas; c) nepalikti nenubaudus nė vieno valdinio nusižengimo.

4. Karališkoji drausmė reikalauja iš viršininkų būti geru pavyzdžiu valdiniams, būti teisingais, tėviškai rūpintis jais, būti jų patarėjais ir vadovais, ugdyti valdinių sąmonėje šventą pareigą ginti tėvynę ir vengti nepagrįsto griežtumo.

5. Viršininkas neatsako už padarinius, jei pavartoja jėgą arba ginklą drausmei ir tvarkai įvesti, kai kitaip to pasiekti nebegali ( p.3).