Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudymo statutas. 1931 m.

Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudymo statutas. – Kaunas : Vyr. št. Spaudos ir šviet. sk. leidinys, 1931 (Kaune : „Vilniaus“ sp.).  – 175, [75 priedėlių], VII p. : iliustr.; 16 cm. – Prieš antr.: G –  26

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
623.55 Su61.

Visatekstis dokumentas

262. Kautynių šaudymas yra svarbiausia šaudymo mokymo dalis.

Jo tikslas – kuo tikresnėse kautynių aplinkybėse toliau lavinti taikytojus, siekti kuo geresnio visų numerių bendradarbiavimo, o žemesnius viršininkus įgudinti vadovauti ugniai ir, apskritai, kautynėms.

 Kautynių šaudymo pratimai atliekami poligone ( p.140).