Vidaus tarnybos statutas. Įgulos tarnyba. V d. 1932 m.

Vidaus tarnybos statutas. D. 5, Įgulos tarnyba / [Vyr. št. spaudos ir šviet. sk.leidinys]. – 1932 m. laid. pakart. – Kaunas : [Vyriausiojo štabo spaudos ir švietimo skyrius], 1932 ([Kaunas] : „Spindulio“ b-vės sp.). – 55, [2] p. ; 16 cm. – Prieš antr.: B – 22

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
355.511 Vi33.

Visatekstis dokumentas

Įgula

3. Šio statuto taisyklės vykdomos ir tose laikino postovio vietose, kur nereikia laikytis Lauko tarnybos statute išdėstytų postovio apsaugos taisyklių.

4. Įgulos tarnybos atžvilgiu yra atskira priklausomybės linija: įgulos viršininkas betarpiškai priklauso divizijos vado, divizijos vadas – krašto apsaugos ministerio ( p.3).