Šautuvų, karabinų, kulkosvaidžių, pistoletų, granatų svaidymo statutas. 1933 m.

Šautuvų, karabinų, l. kulkosvaidžių ir pistoletų šaudymo ir rankinių granatų svaidymo statutas : vyr. štabo viršininko patvirtinta 1933.VI. 1. – Kaunas : Vyr. št. spaudos ir šviet. skyriaus leidinys, 1933 ([Kaunas] : „Spindulio“ b-vės sp.). – 316, IV p., [4] lent. lap. : iliustr. ; 16 cm.  –  Prieš antr.: G – 30 

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
623.55 Ša-143.

Visatekstis dokumentas

1. Šūvis yra kulkos išmetimas iš vamzdžio parako dujų jėga.

Sudavus dužikliui į šovinio kapsulę, užsidega parako užtaisas. Jam bedegant, plečiasi dujos, o taip pat ir į užraktą, duoda atatranką, kurią priima šaulio petis (p.3).

112. Pradedamieji šaudymo pratimai turi supažindinti mokinį su šūviu ir išmokyti: iš pradžių kliudymų    tankumo, t.y. mokėti suspiesti kliudymus į pageidaujamą taikymo tašką (p.66).

505.Pagrindinis mokymo tikslas yra tas, kad šaulys gerai  mokėtų leisti greituosius šūvius ir tuo būdu galėtų kaip reikiant vartoti pistoletą artimose kautynėse ( p.226-227).