Sunkiųjų kulkosvaidžių mokymo statutas. Rikiuotė. 1935 m.

Sunkiųjų kulkosvaidžių mokymo statutas. D. 1, Rikiuotė. – Kaunas : Kariuomenės štabo Spaud. ir šviet. skyr. leidinys, 1935 (Kaunas : akc. „Spindulio“ b-vės sp.). – 54, [1] p. : iliustr. ; 16 cm. – Prieš antr.: G – 32

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
623.55 Su-61.

Visatekstis dokumentas

Sunkieji kulkosvaidžiai (trumpai s.k.) yra pagrindiniai pėstininkų ginklai.

1. Vienas sunkusis kulkosvaidis su skyrininku, 9 kulkosvaidininkais-numeriais, kurie jam tarnauja, ir dviem vežimėliais sudaro skyrių.

2. Bendrosios pėstininkų rikiuotės ( be kulkosvaidžio) kulkosvaidininkai mokomi pagal P. R. St. I d.

3. Skyrininkas, 1,4,5,6,7,8 ir 9 nr. ginkluojami karabinais, 2 ir 3 nr.– pistoletais.

4. Prie kiekvieno kulkosvaidžio mokymo reikalams turi būti 9 šovinių dėžės su juostomis, 2 vandens dėžės, garų žarna ir visi kiti priedai, kurie būtinai reikalingi šaudant (p.5).