Tarpukario Lietuvos

kariniai  STATUTAI

1936–1940

 


Vidaus tarnybos statutas. Sargybų tarnyba. V d. 1938 m. (p. 78)

 
 

 

Priešlėktuvinės apsaugos oro sekėjų tarnybos statutas. 1936 m.

Artilerijos ir aviacijos bendradarbiavimo statutas. 1937 m.

Kariuomenės junginių statutas. Tarnybos. II d. 1937 m.

Pėstininkų statutas. Rikiuotė. 1937 m.

Poligono statutas. 1937 m.

Artilerijos statutas. 1938 m.

Automatinių pabūklų šaudymo statutas. 1938 m.

Vidaus tarnybos statutas. Sargybų tarnyba. D5. 1938 m.

Kavalerijos statutas. D2. Kautynės. 1938 m.

 

 

 

Karo sanitarijos lauko tarnybos statutas. 1939 m.

Kulkosvaidinio ir šautuvinio lėktuvų šaudymo statutas. 1939 m.

Pėstininkų statutas. D2. 1939 m.

Žvalgomosios aviacijos statutas. 1939 m.

Artilerijos statutas. D4. Pabūklai ir šaudmenys. 1939 m.

81 mm minosvaidžių mokymo statutas. 1940 m.

Artilerijos statutas. D1. Rikiuotė. 1940 m.

Ryšių statutas. Kabelinės lauko linijos. III d. 1940 m.