Artilerijos ir aviacijos bendradarbiavimo statutas. 1937 m.

Artilerijos ir aviacijos bendradarbiavimo statutas / Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Sp. ir šviet. sk., 1937 (Kaune : „Spindulio“ b-vės sp.). – 101, [1] p.; 16 cm. – Prieš antr.: A – 56

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje.
Šifras 358.1 Ar-178.

Visatekstis dokumentas

Su aviacijos pagalba galima praplėsti artilerijos šaudymo galimumus ir pasiekti didesnį artilerijos ugnies tikslumą.Todėl aviacijos veiksmai artilerijos naudai yra būtini ir jos uždaviniai veikti kartu su artilerija yra lygiai svarbūs, kaip ir kiti jos vykdomieji pagrindiniai uždaviniai (p.5).

Numatant kautynes, lėktuvai artilerijai paskiriami iš anksto. Dažniausiai paskyrimas įvyks tada, kai bendroji aviacijos žvalgyba suteiks pirmąsias žinias apie būsimus artilerijos šaudymų objektus arba kada iš kitų žinių rinkimo organų pranešimų bus galima spręsti apie susitikimo su priešu galimumus. Kai lėktuvai pereina artilerijos viršininko valdžion, artilerijoj atliekami parengiamieji veiksmai ( p.10).