Kariuomenės junginių statutas. D. 2. Tarnybos. 1937 m.

Kariuomenės junginių statutas. D. 2, Tarnybos. – Kaunas : Kariuomenės štabas, spaudos ir šviet. sk., 1937 (Kaune : „Vilniaus“ sp.). – 84, [2] p.; 16 cm. – Prieš antr.: B – 69

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje.
Šifras 355.5 ka-424.

Visatekstis dokumentas

1. Tarnybų uždavinys – visokiose aplinkybėse tenkinti medžiaginius ir kitus kariuomenės reikalus, išlaikyti jos žmones ir gyvylius, gaminti ir laikyti visų rūšių tiekmenis, tvarkyti visus tiekimo ir evakuacijos reikalus (p.5).

39. Rengiant tarnybų veiklą, dar taikos metu reikia turėti galvoje, kad priešo aviacijos veiksmai, tolima ir galinga artilerijos ugnis, tankų ir šarvuočių prasiveržimai, nuodingos dujos dažnai sudarys aplinkybes, ypač lemiamais laikotarpiais, kur kovotojų aprūpinimas negalės būti tvarkomas bet kuriuo iš anksto nustatytu ar įprastu laiku ( p.16).