Poligono statutas. 1937 m.

Poligono statutas / Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Spaudos ir šviet. sk., 1937 (Kaune : „Vilniaus“ sp.). – 37, [3] p. ; 16 cm. –  Prieš antr.: B – 68

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
355.525 Po-99.

Visatekstis dokumentas

1. Poligonas yra įvairių kariškų pratimų laukas, kur kas metai tam tikrais laikotarpiais kariuomenės vado nustatytu planu pratinasi kariuomenės dalys (p.5).

12. Visas poligono plotas turi būti tinkamai naudojamas. Be to, turi  būti žiūrima, kad nė viena ginklo rūšis nedarytų savo pratimų tame pačiame poligono plote.

13. Ypatingą dėmesį reikia kreipti į dalinių kautynių šaudymą. Šaudymui vietos turi būti parenkamos tokios, kur būtų galima pratinti atskirus ginklus (šaulius, kulkosvaidžius, artileriją ar kitus) bendradarbiauti, kur būtų galima šaudyti ne tik frontine, bet ir šonine ugnimi. Visi įrengimai (uždangos, sekyklos ir t.t.). turi būti įengiami, kad atitiktų tikslingiausią vietos išplanavimą šaudymo atžvilgiu ( p.9).