Artilerijos statutas. 1938 m.

Artilerijos statutas.D.1, Rikiuotė: a) 75 (76 ir 84) mm patranka / Krašto apsaugos ministerija. –  Kaunas : Kariuomenės štabas, sp. ir šviet. sk., 1938. –  488 p.: iliustr.; 16 cm. –  Prieš antr.: A – 50

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
358.1 Ar-178.

Visatekstis dokumentas

26. Artilerijoje vartojamos rikiuotės:

a)     artilerinė

b)     pėstinė ir

c)     raitinė

27. Artilerinė rikiuotė yra statuto nustatyta karių, arklių, pabūklų, šovinių dėžių ir vežimų tarpusavio sustatymo tvarka bendriems veiksmams atlikti (p.14).