Automatinių pabūklų šaudymo statutas. 1938 m.

Automatinių pabūklų šaudymo statutas / Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas. Sp. ir šviet. sk., 1938 (Kaunas : „Spindulio“ sp.). – 109, [3] p. : iliustr. ; 16 cm. – Prieš antr.: P – 78

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje.
Šifras 623.5 Au-76.

Visatekstis dokumentas

45. Šaudymo mokymas prasideda nuo pamokų apie ginklą ir jo padedamąsias priemones. Po to eina pats taikymo, šaudymo ir sekimo mokymas.

Vienu metu reikia mokyti veikti prie pabūklo įvairiose parengtyse (šaudant nuo ratų, nuo trikojo), užtaisyti pabūklą, taikyti ir kitų rengiamųjų veiksmų.

Visi kovotojai turi būti nuolat pratinami sekti ir surasti taikinius paprasta akimi, su žiūronu, su dujokauke, blogame ore ir blogoje šviesoje ir greitai nutaikyti į juos pabūklą.

Be to, reikia taip pat įgudinti spręsti iš akies ir tolimačiu matuoti atstumus ( p.20-21).