Kavalerijos statutas. D. 2. Kautynės. 1938 m.

Kavalerijos statutas. D. 2, Kautynės/ Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Sp. ir šviet. sk., 1938 ([Kaunas] : akc.  b-vės „Spindulio“ sp.). – 540, [4] p.; 16 cm. – Prieš antr.: K – 51

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje.
Šifras 357.1 Ka-649.

Visatekstis dokumentas

Kavalerija yra kariuomenės ginklų rūšis, galinga savo paslankumu ir ugnimi, galinti kautis bet kurioje vietovėje ir bet kuriuo laiku.

Kariuomenės kavalerija, pagal reikalą sustiprinta motorizuotomis bei mechanizuotomis dalimis, vežamais bei paprastais pėstininkais ar dviratininkais, artilerija, aviacija ir kitomis trūkstamomis uždaviniui įvykdyti priemonėmis, gali dalyvauti mūšyje atskirai, vykdydama savarankiškas kautynes ( pulti, gintis, žvalgyti, įpulti ( reiduoti) giliai į priešo užnugarį) arba veikti su kitais kariuomenės junginiais bendrame kautynių lauke. Kavalerija niekuomet neturės tiek gyvųjų pajėgų ir priemonių kaip pėstininkų vienetai ( p.5).