Vidaus tarnybos statutas. Sargybų tarnyba. V d. 1938 m.

Vidaus tarnybos statutas. D. 5, Sargybų tarnyba / [Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo skyrius]. – Kaunas : [Vyriausiojo štabo spaudos ir švietimo skyrius], 1938 ([Kaunas] : akc. „Spindulio“ b-vės sp.). – 90, [3]p.; 16 cm. – Prieš antr.: B – 55

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
355.511Vi33.

Visatekstis dokumentas

1. Sargyba yra ginkluotos kariuomenės dalinys, skiriamas turtui arba suimtiesiems saugoti, viešajai tvarkai palaikyti arba pagerbti ( p.3 ).

31. Jei yra postų, kur sargybiniui įsakyta praleisti tik tam tikrus asmenis, tai duodamas dar vienas slaptažodis – leidimas . Leidimas turi būti žinomas sargybiniui, kad galėtų pažinti tuos asmenis, kurie turi būti praleidžiami. Tvarka tokia: ateinančiam asmeniui sargybinis liepia sustoti (už keliolikos žingsnių), šaukdamas: „stok!‘‘ ir, pasiruošęs vartoti ginklą, klausia: „koks leidimas‘‘. Leidimo nežinančių nepraleidžia (p.11).