Kulkosvaidinio ir šautuvinio lėktuvų šaudymo statutas. 1939 m.

Kulkosvaidinio ir šautuvinio lėktuvų šaudymo statutas / Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Sp. ir šviet. sk., 1939 ([Kaunas] : akc. „Spindulio“ b-vės sp.). – 104 p., [1] iliustr. lap. : iliustr. ; 16 cm. – Prieš antr.: P – 81

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje.
Šifras 623.55 Ku-146.

Visatekstis dokumentas

64. Kulkosvaidžių tarnyba turi būti kuo geriausiai išmokyta taikyti į lėktuvus. Pradėti šio dalyko mokyti reikia tada, kai kovotojai yra pakankamai išmokę veikti prie kulkosvaidžio ir taikyti į žemės taikinius.

Įvairios įžanginės pamokos, per kurias reikia išsiaiškinti, kokie yra  lėktuvai, koks jų greitis, kaip atskirti savuosius lėktuvius nuo priešo, kas tai yra užuobėga, kokiomis kulkomis šaudomi lėktuvai ir panašūs dalykai, turi būti pradėtos žymiai anksčiau ( p.43).