Pėstininkų statutas. II d. 1939 m.

Pėstininkų statutas. D. 2, Kautynės / Krašto apsaugos ministerija. – 2 laida. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Sp. ir švietimo sk., 1939 ([Kaunas] : akc. „Spindulio“ b-vės sp.). – 452, [6] p.: iliustr.; 16 cm.  – Prieš antr.: P – 51

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
356.1 Pe-197.

Visatekstis dokumentas

Šiame statute duodamas bendras kautynių vaizdas ir apibūdinamas pėstininkų vaidmuo šių dienų kautynėse, nuodugniai nagrinėjamos pėstininkų kautynės, aptariami pagrindiniai pėstininkų kautynių veiksmai, įvairios tų kautynių rūšys paprastose ir ypatingose sąlygose ir, pagaliau įvairių pėstininkų vienetų kautynėse.

Šiuo statutu turi vadovautis ir įvairios kitos ginklų rūšis, veikdamos pėsčioje rikiuotėje.

Šis statutas privalomas ir atsargos karininkams (p.3).