Žvalgomosios aviacijos statutas. 1939 m.

Žvalgomosios aviacijos statutas / Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Sp. ir šviet. sk., 1939 ([Kaunas] : „Spindulio“ sp.). – 157 p. : iliustr. ; 16 cm. – Prieš antr.: Av – 58

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
358.421 Žv01.

Visatekstis dokumentas

1. Žvalgomoji aviacija yra vadovybės ir kitų ginklų rūšių padedamoji priemonė.

Jos paskirtis yra:

a) rinkti ir teikti žinias apie priešą ir apie savosios kariuomenės dalis;

b) bendradarbiauti kautynių lauke su kitomis ginklų rūšimis;

c) palaikyti ryšį tarp vadovybės ir kariuomenės dalių (p.5).

Žvalgomąją aviaciją sudaro:

a) tolimosios žvalgybos eskadrilės;

b) artimosios žvalgybos eskadrilės ( p.6 ).