81 mm minosvaidžių mokymo statutas. 1940 m.

81 mm minosvaidžių mokymo statutas / Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Sp. ir šviet. sk., 1940 ([Kaunas] : akc. „Spindulio“ b-vės sp.). – 107, [1] p.: iliustr. ; 16 cm. – Prieš antr.: P – 86

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje.
Šifras 358.1 Aš-24.
 

Visatekstis dokumentas

162. Minosvaidis priklauso prie pėstininkų sunkiųjų ugnies priemonių.

164. Minosvaidžio ugnis yra palyginti labai taikli, lengvai kilnojama ir telkiama. Ji papildo ugnį kitų pėstininkų ginklų, ypač tų, kurie dėl savo trajektorijos lėkštumo negali kliudyti taikinių, esančių už uždangų. Be to, minosvaidžiai papildo taip pat ir artilerijos ugnį ir ją pakeičia, kai reikia šaudyti tokius taikinius, kurių šaudymas būtų pavojingas saviesiems dėl nepakankamo saugumo ruožo ( p.55).