Artilerijos statutas. D.1. Rikiuotė. 1940 m.

Artilerijos statutas. D. 1, Rikiuotė : b) 105 mm 1934 m. haubica/ Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, sp. ir šviet. sk., 1940 (Kaunas : „Spindulio“ sp.). – 248 p.: iliustr.; 16 cm.  – Prieš antr.: A – 50 b

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje.
Šifras 358.1 Ar-178.

Visatekstis dokumentas

2. Vadovavimo būrys renka sekyklas, ugniavietes, traukovietes, sudaro baterijos vidinius ryšius, užmezga ryšius su pėstininkais, dirba topografinius darbus, padeda baterijos vadui rengti šaudymo duomenis, seka priešą, savo šaudymą ir savų pėstininkų veikimą. Vadovavimo būrys skirstomas į žvalgomąjį skyrių (ŽvSk), ryšių skyrių (RSk) ir ryšių grandį (Rg).

3. Ugnies būriai sustato pabūklus ir šovinių dėžes ugniavietėje, vykdo ugnies uždavinius, naudoja betarpei ugniavietės apsaugai kulkosvaidžių (apsaugos) ir chemijos skyrius; pabūklų ir šovinių dėžių pakinkytus pirmagalius sustato traukovietėje.

4. Padedamasis būrys tiekia baterijai maistą ir pašarą, veda baterijos atskaitomybę, taiso įvairų turtą, teikia pirmąją pagalbą susirgusiems ar sužeistiems žmonėms ir arkliams ir rūpinasi jų evakuavimu, kausto baterijos arklius. Padedamajame būryje yra ūkio, sanitarijos ir veterinarijos pareigūnai ( p.6).