Ryšių statutas. Kabelinės lauko linijos. III d. 1940 m.

Ryšių statutas. D. 3, Kabelinės lauko linijos / Krašto apsaugos ministerija. – Kaunas : Kariuomenės štabas, Sp. ir švietimo sk., 1940 ([Kaunas] : akc. „Spindulio“ b-vės sp.). –  126 p.: iliustr. ; 16 cm. – Prieš antr.: Tch – 70

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
358.236 Ri-121.

Visatekstis dokumentas

1.Telefoniniams ryšiams sudaryti reikalingos telefono linijos ir stotys (p.5).

5. Labai svarbu apsisaugoti nuo priešo pasiklausymo. Pasiklausymo pavojus padidėja,kai kabelinės lauko linijos išbūna arti priešo ilgesnį laiką, pav.,ginantis, rengiantis pulti įsistiprinusi priešą ir t.t.

Priešui pasiklausyti ypač lengva, kai arti savų priekinių skaidinių naudojamos vienlaidės linijos. Žeme bėganti elektros srovės sklaidosi į visas puses ir sudaro elektrinį lauką.Dviem įžeminimais į tolį lauką įjungtas pasiklausomasis aparatas įgalina nugirsti visus pasikalbėjimus (3 ir 4 brėž.) ( p.8).