Minėdami Lietuvos Respublikos karinių statutų 100-ąsias metines,
pristatome Lietuvos tarpukario (1919–1940 m.) statutus.

Parodoje siūlome susipažinti su šio laikotarpio statutais, kurie reglamentavo viršininkų ir pavaldinių tarpusavio santykius, tvarką, karių teises, pareigas, drausmę ir atsakomybę.  Svarbu pažymėti,  kad tarpukario statutai turėjo dar vieną paskirtį – mokyti karinių veiksmų, ugdyti  konkrečius įgūdžius, suteikti teorinių ir praktinių  žinių.

Parodos rengėjų tikslas – surinkti ir paskelbti visus 1919–1940 metais išleistus Lietuvos karinius statutus.

Jei turite informacijos apie karinius statutus, kurių nėra parodoje, maloniai prašome informuoti el. paštu dalia.juodiene@lka.lt


LCVA. Aukštikalnio nuotrauka

Partneriai: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno technologijos universiteto biblioteka

Parodą rengė: Dalia Juodienė (idėja, medžiagos atranka), Eglė Ragauskaitė (medžiagos atranka), Rita Lapienienė (skaitmeninimas, e. sprendimas),
Daiva Kalvaitienė (bibliografinis aprašas), Dalia Dudzinskienė (redagavimas)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų biblioteka, © 2019