LIETUVOS ŪKIO EKONOMIKA 
2001-2007


Pirmas puslapis Bibliografijos rodyklė Asmenvardžių rodyklė Antraščių rodyklė

 

 

TURINYS

01.  BENDRI KLAUSIMAI  [1-12]

02.  EKONOMIKOS MOKSLAI. POLITINĖ EKONOMIJA  [13-159]

03.  LIETUVOS ŪKIO ISTORIJA  [160-175]

04.  EKONOMIKOS MOKSLŲ VEIKĖJAI  [176-191]

05.  GYVENTOJAI. DEMOGRAFIJA  [192-294]

06.  GAMTINIAI RESURSAI. APLINKOS APSAUGA  [295-504]

07.  MIESTŲ EKONOMIKA  [505-618]

08.  LIETUVOS ŪKIO EKONOMIKA 

08.1.  BENDRI KLAUSIMAI  [619-980]

08.2.  LIETUVOS CSV STATISTINIAI LEIDINIAI IR PRANEŠIMAI  [981-1062]

08.3.  EKONOMIKOS PLANAVIMAS IR PROGNOZAVIMAS  [1063-1098]

09.  LIETUVOS ŪKIO VALDYMAS

09.1.  BENDRI KLAUSIMAI  [1099-1588]

09.2. KOMPIUTERIZACIJA, INFORMATIZACIJA. EKONOMIKOS INFORMACINIS APRŪPINIMAS  [1589-1774]

10.  GYVENIMO LYGIS. VARTOJIMO PROBLEMOS  [1775-1857]

11.  DARBO EKONOMINĖS PROBLEMOS  [1858-2147]

11.1.  DARBO IŠTEKLIAI  [2148-2194]

11.2.  DARBO RINKA. UŽIMTUMAS. BEDARBYSTĖ  [2195-2318]

11.3.  DARBO ORGANIZAVIMAS. DARBO NORMAVIMAS. DARBO APSAUGA  [2319-2424]

11.4.  DARBO APMOKĖJIMAS  [2425-2460]

12.  RINKOS EKONOMIKOS SUBJEKTŲ ORGANIZACINĖS FORMOS ( AB, smulkus ir vid. verslas, valst. įstaigos)  [2461-2731]

13.  FINANSAI IR BANKAI. KAINOS. PINIGAI  [2732-3357]

14.  APSKAITA IR STATISTIKA  [3358-3978]

15.  DRAUDIMO EKONOMIKA  [3979-4062]

16.  NAUJOS TECHNOLOGIJOS. INOVACIJOS   [4063-4129]

17.  GAMYBOS ŠAKŲ EKONOMIKA

17.1.  PRAMONĖS EKONOMIKA. BENDRI KLAUSIMAI  [4130-4220]

17.1.1 VALDYMAS, PLANAVIMAS  [4221-4526]

17.1.2. PRIVATIZACIJA  [4527-4537]

17.1.3. KOKYBĖ  [4538-4622]

17.1.4. ĮMONIŲ FINANSAI  [4623-4761]

17.1.5. ATSKIROS PRAMONĖS ŠAKOS 

17.1.5.1. ENERGETIKA IR KURO PRAMONĖ  [4762-5084]

17.1.5.2. CHEMIJOS PRAMONĖ  [5085-5095]

17.1.5.3. MAŠINŲ GAMYBOS IR METALO APDIRBIMO PRAMONĖ  [5096-5104]

17.1.5.4. MIŠKO, MEDŽIO APDIRBIMO IR CELIULIOZĖS POPIERIAUS  PRAMONĖ  [5105-5137]

17.1.5.5. STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR STIKLO PRAMONĖ  [5138-5158]

17.1.5.6. LENGVOJI PRAMONĖ  [5159-5187]

17.1.5.7. MAISTO PRAMONĖ  [5188-5273]

17.2.  STATYBOS EKONOMIKA. BENDRI KLAUSIMAI  [5274-5338]

17.2.1.  VALDYMAS, PLANAVIMAS   [5339-5379]

17.2.2.  DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBO APMOKėJIMAS. DARBO APSAUGA  [5380-5388]

17.2.3.  FINANSAI IR APSKAITA  [5389-5406]

17.3.  ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKA. BENDRI KLAUSIMAI  [5407-5717]

17.3.1.  VALDYMAS, PLANAVIMAS, PROGNOZAVIMAS  [5718-5792]

17.3.2.  ŽEMĖTVARKA  [5793-5913]

17.3.3.  ŪKININKAVIMAS IR GAMTOSAUGA  [5914-5961]

17.3.4.  MELIORACIJA  [5962-5988]

17.3.5.  DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBO APMOKĖJIMAS. DARBO APSAUGA  [5989-6010]

17.3.6.  FINANSAI IR APSKAITA  [6011-6096]

17.3.7.  ATSKIRŲ ŽEMĖS ŪKIO ŠAKŲ EKONOMIKA 

17.3.7.1.  LAUKININKYSTĖ. SODININKYSTĖ  [6097-6174]

17.3.7.2.  GYVULININKYSTĖ. BITININKYSTĖ  [6175-6242]

17.3.8.  MEDŽIOKLĖS ŪKIS. ŽUVININKYSTĖ  [6243-6279]

17.4.  MIŠKŲ ŪKIO EKONOMIKA  [6280-6454]

17.5.  TRANSPORTO EKONOMIKA  [6455-6920]

17.6.  RYŠIŲ EKONOMIKA  [6921-6962]

17.7.  PREKYBOS EKONOMIKA  [6963-7409] 

17.7.1 REKLAMA  [7410-7525]

17.7.2 MARKETINGAS  [7526-7631]

18.  PASLAUGŲ EKONOMIKA. ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS  [7632-7681]

18.1.  MOKSLO IR ŠVIETIMO EKONOMIKA  [7682-8238]

18.2.  SVEIKATOS APSAUGOS EKONOMIKA  [8239-8354]

18.3.  NAMŲ IR KOMUNALINIO ŪKIO EKONOMIKA  [8355-8449]

18.4.  KITŲ ŠAKŲ EKONOMIKA (turizmas, viešbučiai)  [8450-8567]

19. TARPTAUTINIAI EKONOMINIAI SANTYKIAI  [8568-8622]