LIETUVOS ŪKIO EKONOMIKA 
2001-2007


Pirmas puslapis Bibliografijos rodyklė Asmenvardžių rodyklė Antraščių rodyklė

 

 

A  B  C  Č  D  E  F G  H  I  K  L  M  N  O  P  Q R  S  Š  T  U  V  W  Ž      SKAIČIAI     ĮRAŠAI RUSŲ KALBA

A                                                                                                                B

AB "Klaipėdos nafta" didina krovos apyvartą ir planuoja naujus investicinius projektus 5076

AB "Linas" veiklos ekonominio efektyvumo įvertinimas 5166

Abipusė nauda: apmokestinamojo rezultato mažinimas įmokomis darbuotojų naudai 3976

Accessibility of foteign news in Lithuania = Žinių iš užsienio prieinamumas Lietuvoje 7475

The accessibility of the primary health care and the citizens'statifaction with the services in the context of the development of family medicine = Pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas ir gyventojų pasitenkinimas paslaugomis šeimos medicinos plėtros kontekste 8259

Achievements of Lithuania and Latvia regarding the Implementation of Kyoto commitments = Lietuvos ir Latvijos pasiekimai, siekiant įgyvendinti Kioto protokolo įsipareigojimus 471

Achieving environmental and fiscal goals in Lithuania using environmental taxes = Aplinkosaugos ir fiskalinių tikslų užtikrinimas, taikant aplinkosaugos mokesčius Lietuvoje 387

Activity of economic interest groups in the EU institutions = Ekonominių interesų grupių veikla ES institucijose 787

Adaptation of bank's X risk management model to the new Basel capital acord using algorithm based on paired comparison 3000

Adaptation of management accounting methods in the process of organizational performance measurement = Valdymo apskaitos metodų adaptavimas organizacijos veiklos vertinimo procese 1153

Adding value through managing the logistics chain = Pridėtinė vertė logtistikos grandies valdyme 6670

Adekvataus pelno galimybių nevienareikšmiškumui investicijų portfelio sudarymas 3224

Administracijos direktoriaus kaip savivaldybės vykdomosios valdžios institucija Lietuvoje 1438

Administracinių ir civilinių teisių sąveika bendrovių valdyme 4403

Administravimo logistika: naujos valdymo optimizavimo galimybės 1349

Administravimo pareigūnų etika 1176

Advokatų pajamų apmokestinimas 3864

Ageing challenges in the construction sector = Su senėjimu susiję iššūkiai statybos sektoriui 5313

Agrarinė aplinkosauga bendroje ES erdvėje 5922

Agrarinės aplinkosaugos programas įgyvendinti naudinga 5933

Agrarinio kraštovaizdžio monitoringas 5899

Agrarinio mokslo sklaida = Dissemination of agrarian science: Lietuvos žemės ūkio universitetui - 80: pastarojo penkmečio ženklai 7685

Agrarinio mokslo šaknys ir vaisiai 8169

Agrarinių mokslų šventovei 80 metų 8198

Agrarinių santykių raida ir dinamika Lietuvoje: XVIII a. pabaiga - XIX a. pirmoji pusė 162

Agrarinių teritorijų žemėtvarka 5797

Agriculture of Lithuania, 2001 5410

Agroekologija 5918

Agronomijos pagrindų ir augalininkystės technologijų laboratorinių darbų metodiniai patarimai 6110

Agrosocialinių mokslų ir studijų raida Lietuvoje 5411

Agroverslai 5418

Aims of monetary policy and options to instrumentate it in Lithuania 2913

Aistrų gesintojai: ginčų sprendimas [darbe] taikiu būdu 2007

Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų žodynas 2

Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas 6494

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas 5159

Akademikas Kazimieras Ragulskis 176

Akademinio jaunimo kultūrinių vertybių tyrimas 8162

Akademinio jaunimo motyvacija studijuoti: teoriniai ir praktiniai aspektai 7928

Akademinio jaunimo požiūris į darbą, verslą ir įsidarbinimo galimybes 2113

Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos ir vadybos įžvalgos 1100

Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos ir vadybos įžvalgos, 2005 1099

Akademinio jaunimo teorinių ir praktinių gebėjimų plėtra šiuolaikinėje visuomenėje 7686

Akademinis jaunimas apie ekonominius ir socialinius pokyčius Lietuvoje 925

Akademinis jaunimas: gyvenimo būdas ir vertybės 7687

Akademinis jaunimas permainų metais = Academic youth in the time of changes 7688

Akcijų kainas veiks ir JAV doleris 3184

Akcijų kainų kitimo rangavimo metodas vertybinių popierių prekybos sistemose 3259

Akcijų rinkos formavimosi Lietuvoje problemos 2985

Akcijų vertės nustatymas pinigų srautų diskonto metodais 3171

Akcinės komercinės bankininkystės pradininkui Lietuvoje - 130 metų 3293

Akcininko atsakomybė už bendrovės prievoles 2728

Akcininkų ir įmonės vadovo interesų konfliktas 4206

Akcinių bendrovių valdymo organų kompetencija 2647

Akcinių bendrovių valdymo reformos, naujos akcininkų teisės 2595

Akcizų administravimo naujovės 3685

Akcizų mokesčio naujovės ūkio subjektams, prekiaujantiems su ES valstybėmis narėmis akcizais apmokestinamomis prekėmis 3903

Akmenės rajonas: verslo aplinka ir "namų darbai" 596

Akmenės rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 983

Aktyvaus ekonomikos ir vadybos mokymo samprata ir ypatumai "Ecosys" imitacinės veiklos pavyzdžiu 1489

Aktyvi įsidarbinimo ES institucijose Lietuvos politika 1967

Aktyvių ir preventyvių darbo rinkos reguliavimo priemonių raida ES užimtumo politikos kontekste 2019

Aktyvumo indeksų taikymas prognozuoti Lietuvos bendrąjį vidaus produktą 1078

Aktualios kiaulininkystės problemos integruojantis į ES 6175

Aktualios reklaminės veiklos reglamentavimo problemos 7447

Aktualūs apskaitos ir mokesčių klausimai 3360

Aktualūs Lietuvos būsto strategijos įgyvendinimo uždaviniai 8408

Aktualūs mokesčių ir apskaitos klausimai 3361

Aktualusis pelno mokestis 3573

Alcohol use as the subsequence of stress at work = Alkoholio vartojimas - streso darbo vietoje pasekmė 2382

Aleksandras Čyras: [statybos mechanikas] 5275

Algorithm for optimal correction of train traffic schedule = Traukinių eismo grafiko optimalaus koregavimo algoritmas 6797

Aliejinių augalų pasaulinės ir Lietuvos rinkos tendencijos 7367

Aliejinių augalų užsienio rinkos plėtros prognozės 7405

Alytaus ir Utenos apskričių įmonių ypatumai ūkio transformacijos sąlygomis 603

Alytaus miesto istorijos fragmentai 506

Alytaus miesto savivaldybės gyventojai ir būstai 984

Alytaus rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 985

Alkoholinių gėrimų kokybė ir kontrolės problemos 5241

Alternatyvi žemės ūkio veikla pasaulyje 5585

Alternatyvios augalininkystės perspektyvos 6128

Alternatyvios žemės ūkio veiklos plėtojimo galimybės Alytaus rajone 5523

Alternatyviosios energijos šaltiniai 4798

Alternatyvių metodų taikymas, kompleksiškai vertinant Lietuvos regionų socialinius-ekonominius skirtumus 818

Altman modelių taikymas Lietuvos įmonių bankrotui prognozuoti 4421

Amatininkus iš rinkos veja valdžia, bet saugo sakraliniai dalykai 2716

Ambicijos stiebiasi aukštyn: apie daugiaaukščių biurų pastatų perspektyvas kalbamės su architektu Audriumi Ambrasu 5288

Analitinių informacinių sistemų diegimo Lietuvoje aktualijos 1736

Analizės taikymas finansiniam auditui 3925

Analizuojami ištekliai, silpnybės, išeities pozicijos 5586

Analysis and elimination of nonconformity causes - increase of organization efficiency = Neatitikčių priežasčių analizė ir šalinimas - organizacijos efektyvumo didinimas 1277

Analysis of the absorption of the European Union structural funds support in small and medium business in Lithuania = Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įsisavinimo analizė smulkiame ir vidutiniame versle Lietuvoje 2724

Analysis of education problems at higher education institutions = Mokymo problemų analizė aukštojo mokslo institucijoje 7995

Analysis of efficient energy consumption processes in industry applying computer-aided energy accounting systems = Energijos efektyvaus vartojimo procesų tyrimas pramonėje panaudojant kompiuterizuotas energijos apskaitos sistemas 4769

Analysis of forecast of the dynamics of passenger transportation by public land transport = Keleivių vežimų visuomeniniu bendrojo naudojimo sausumos transportu apimčių dinamikos analizė bei prognozė 6620

Analysis of heat sector problems at the national regions level = Šilumos ūkio problemų analizė šalies regionuose 4961

Analysis of housing sector in Lithuania = Lietuvos būsto sektoriaus analizė 8397

Analysis of the impact of fiscal and exchange rate on growth: Lithuanian and Polish case = Fiskalinės ir valiutų kurso politikos poveikio ekonomikos analizė: Lietuvos ir Lenkijos pavyzdžiu 3010

Analysis of the investment climate and foreign investments in Lithuania 2939

Analysis of investment options into rural water management sector through the EU SAPARD programme 5592

An analysis of land prices: a structural time-series approach = Žemės kainos analizė: struktūrinis laiko eilučių metodas 3018

The analysis of land use and its market price in Alytus region 575

The analysis of Lithuanian forest programme in European context 6407

Analysis of obstacles for joint venturing and FDI in CEECs 2893

Analysis of the prospectives of intermodal transport and logistics centres in Lithuania =  Intermodalinio transporto ir logistikos centrų Lietuvoje perspektyvų tyrimas 6812

The analysis of some risk-adjustment rules = Kai kurių vertinimo pagal riziką taisyklių analizė 760

The analysis of strategic planning in transport = Strateginio planavimo transporto sektoriuje analizė 6677

Analysis of supply system models for planning construction project logistics = Statybos projektų logistikos planavimui taikomų tiekimo sistemos modelių analizė 5372

Analysis of threats to economic security of  Lithuania 780

Analysis of transport performance indicators = Transporto veiklos rodiklių analizė 6678

Analytical procedures in the work of an auditor 3696

Ančių auginimas 6210

Anykščių rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 986

Ankstyvos emocijos: ruošiamės svarbiausioms deryboms [su Europos Sąjunga dėl Žemės ūkio derybinio skyriaus] 5597

Ant permainų slenksčio 6741

Antalieptės hidroelektrinė, 1940-2000 4819

Antiglobalistų judėjimas: galima ekonominių priežasčių bei argumentų interpretacija 107

Antikrizinio įmonės valdymo priemonės 4326

Antikrizinio valdymo turinys: esmė, tikslai ir priemonės 1352

Antikrizinis įmonės valdymas : [ efektyviausi investiciniai instrumentai, taupiausias įmonės veiklos organizavimas, efektyviausios savalaikio apmokėjimo užtikrinimo priemonės, greiti ir patikimi įmonės veiklos efektyvumo nustatymo būdai] 4222

Antreprenerystė ir inovacijos - regioninės plėtros veiksnys eurointegracijos procese 2461

Antreprenerystė ir jos įtaka ekonomikos augimui 2702

Antreprenerystė keičia tradicinę vadybą 1397

Antreprenerystės įtaka mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacijai 2583

Antrinės darbo rinkos vertinimo problemos 2278

Antrinių asociacijų įtaka prekių ženklo vertei: ryšio tarp kompanijos įvaizdžio dimensijų ir vartotojų pasiryžimo mokėti eksperimentinis tyrimas 7226

Antroji milijono pusė: loterijų organizavimas ir apskaita 3800

Antrojo demografinio perėjimo teorijos bruožai 265

Antrosios Lietuvos Respublikos žemės ūkio problemos ir jų sprendimo rezultatai 5536

Apakaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas 3882

Apatinio trikotažo prekės ženklo konkurencingumo tyrimas 5167

Apgaulių ir klaidų rizikos vertinimas audito metu 3710

Apibendrintos SHARPE metodikos taikymas portfeliui valdyti 2972

Apie galvijininkystės ateitį: 6219

Apie gydymo įstaigų restruktūrizaciją - iš pirmų lūpų 8285

Apie gyventojų skaičiaus didėjimą ir gyvybės rūšių nykimo proceso spartėjimą 273

Apie kainų pokyčius, Lietuvai įstojus į ES 3008

Apie konfliktus ir jų sprendimą 1159

Apie Lietuvos ekonominį saugumą 929

Apie Lietuvos gyventojų darbą užsienyje 2068

Apie mokesčius - paprastai 3687

Apie mokslo institutų finansavimą 8097

Apie naująjį Mokesčių mokėtojų registrą 3712

Apie naująjį Statybos įstatymą 5295

Apie nesąžiningą konkurenciją reklamoje 7509

Apie tai, dėl ko žmonės dirba: atlyginimo sistemos 2436

Apie verslininkų bendradarbiavimo tinklą 2672

Apyvartinio kapitalo analizės metodikos 3748

Apyvartinio kapitalo finansavimo strategijos 3305

Apklausos marketingo tyrimuose 7600

Aplinka ir ekonomika 298

Aplinka ir pasaulis = Environment and the world 299

Aplinką tausojanti plėtra: samprata ir diskutuotinos problemos 466

Aplinkonauda ekonomikos transformacijos laikotarpiu 381

Aplinkonaudos valdymo tendencijos ekonominių sistemų sankirtos laikotarpiu 319

Aplinkos akustinės taršos žemės ūkyje mažinimo problemos ir jų sprendimas = The problems and solutions of environmental acoustical pollution diminishing in agriculture 323

Aplinkos apsauga 300

Aplinkos apsauga kariniuose poligonuose = Environment protection in military ranges 301

Aplinkos apsauga: problemos ir galimi sprendimai 302

Aplinkos apsauga Vilniuje: dabartis ir perspektyvos 303

Aplinkos apsauga Vilniuje: ekologinės problemos ir jų sprendimo būdai 304

Aplinkos apsaugos aspektų identifikavimo metodų analizė 467

Aplinkos apsaugos investicijų projektų rengimas ir valdymas 305

Aplinkos apsaugos inžinerija 307

Aplinkos apsaugos inžinerija = Environment protection engineering 306

Aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos integravimas bei įtaka Lietuvos pramonės įmonių ekonominiam ir aplinkos apsaugos veiksmingumui 4571

Aplinkos apsaugos politika ir teisė 8622

Aplinkos apsaugos technologijos 322

Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas Marijampolės apskrities smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse 570

Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimo Lietuvoje motyvacijos ir naudingumo tyrimas 448

Aplinkos apsaugos vadybos standartai 364

Aplinkos apsaugos  veiksmingumo įvertinimo procesas aplinkos apsaugos vadybos sistemoje 441

Aplinkos būklė, 2001 308

Aplinkos ekonomika 309

Aplinkos ištekliai 343

Aplinkos ištekliai: įvadas 342

Aplinkos kokybės Lietuvoje tyrimai, vertinimas ir gerinimas tvariosios plėtros kontekste 360

Aplinkos Kuznets kreivių galimybės tolydžios ekonominės plėtros vertinimui 79

Aplinkos oro kokybė 365, 366

Aplinkos oro tarša 367

Aplinkos politika 326

Aplinkos rizikos veiksniai ir pasekmių prevencija 427

Aplinkos tarša radionuklidais Černobylio AE avarijos labiausiai paveiktose teritorijose 431

Aplinkos teisė: Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais 346

Aplinkos vadyba: institucinis aspektas 388

Aplinkos vadybos koncepcijos: raktas į verslo sėkmę 389

Aplinkos vadybos koncepcijų svarba sėkmingai verslo plėtrai 390

Aplinkos vadybos sistema. Kas tai? 310

Aplinkos vadybos sistemų diegimas ir sertifikavimas. Problemos ir perspektyvos Lietuvos organizacijoms 468

Aplinkos veiksnių įtakos sprendimų priėmimui transporto įmonėse įvertinimas 6461

Aplinkosauga - brangi būtinybė 453

Aplinkosauga ir ekologinis ūkininkavimas 5949

Aplinkosauga: kaimo plėtra 446

Aplinkosauginiai mokesčiai 358

Aplinkosauginiai regioninės plėtros politikos aspektai 940

Aplinkosauginio gaminių projektavimo galimybės Baltijos šalių pramonėje 4500

Aplinkosauginis elektrinių palyginimas 4849

Aplinkosauginių ir energetinių energijos gamybos rodiklių įvertinimai 423

Aplinkosauginių ir socialinių problemų sprendimai, įveikiant energijos rinkų trūkumus 355

Aplinkosaugos ekonomikos pagrindinių terminų žodynėlis 311

Aplinkosaugos įrenginiai ir sistemos 353

Aplinkosaugos priemonių tarptautinė tipologija ir jų taikymo Lietuvos įmonėse tyrimas 449

Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti 312

Aplinkosaugos vadybos vertinimas Lietuvos įmonėse 4348

Aplinkotyros pagrindai 328

Apmokėjimas už darbą ir jo užtikrinimas 2434

Apmokestinamojo rezultato apskaičiavimas perleidžiant turtą 3744

Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita įmonėje 4642

Apmokestinimas ir mokesčiai Europos Sąjungoje 3539

Apmokestinimo ir mokesčių pokyčiai Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 3883

Apmokestinimo naujuoju socialiniu mokesčiu tvarka 3626

Applicability of internationally approved methodologies for consumers' attitude validation in Lithuania = Tarptautinėje praktikoje taikomų metodologijų vartotojų nuostatoms tirti pritaikomumas Lietuvoje 7331

Applicability of systematic competitiveness model for the evalution of company's potential in the countries of Central and Eastern Europe in the EU Single market = Sisteminio konkurencingumo modelio tinkamumas Vidurio ir Rytų Europos šalių įmonių potencialui ES vieningoje rinkoje vertinti 977

Application of conceptions of non-profit marketing in professional training of the unemployed = Nekomercinio marketingo koncepcijų taikymas profesinio bedarbių mokymo srityje 2127

The application of financial valuation methods in investment decisions 7046

An application of fuzzy numbers for property investment and valuation = Neapibrėžtųjų aibių teorijos taikymas nekilnojamojo turto investicijų ir vertinimo srityje 3260

Application of indicators of sustainable energy development (ISED) setting the climate change mitigation policies = Tvarios energetikos plėtros rodiklių taikymas nustatant klimato kaitą švelninančios politikos priemones 5039

Application of internal audit in enterprise risk management = Vidaus audito panaudojimas bendrovių rizikos valdyme 4479

Application of ISD for the preparation of sustainable development strategies = Darnios plėtros rodiklių taikymas, rengiant darnios plėtros strategijas 743

The application of multi-criteria analysis to decision support for the facility management of a residential district = Daugiakriterinės analizės taikymas miesto gyvenamojo rajono pastatų ūkio valdymo sprendimų paramai 5375

Application of the principles of total quality management in the knowledge formation = Visuotinės kokybės vadybos principų taikymas žinių formavimo procese 4594

Application of six sigma conception in quality management = Šeši sigma koncepcijos taikymas kokybės vadyboje 4595

Application of the theory of decision-making to decision about creative advertising strategy = Sprendimų priėmimo teorijos pritaikymas reklamos kūrybinės strategijos pasirinkimui 7429

Application of the USA methods and experience in controling shadov economy in Lithuania = Jungtinių Amerikos Valstijų taikomų kovos su šešėline ekonomika metodų panaudojimo Lietuvoje galimybės 825

Application of waste energy utilization techniques in Lihuanian industry = Atliekų energijos išteklių panaudojimo galimybės Lietuvos pramonėje 4935

Approaches to learning in Lithuanian institutions of higher education: prerequisites for lifelong learning = Požiūris į mokymąsi Lietuvos aukštosiose mokyklose: prielaidos mokymuisi visą gyvenimą 8225

Aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumas darbo jėgos kainos ir rinkos apsaugos priemonių aspektu pasaulinės prekybos kontekste 5186

Apribojimų teorijos adaptavimo valdymo apskaitoje modelis 1477

Aprūpintą senatvę susikurkite patys 4031

Apsaugos nuo triukšmo valdymas 409

Apsidraudęs - saugesnis! 4054

Apsidraudus - saugiau (2): draudimo išmokų apmokestinimas 4055

Apsidraudus - saugiau (I): draudimo išmokų apskaita 4056

Apskaita 3367, 3392

Apskaita biudžetinėse įstaigose 3364, 3519, 8621

Apskaita ir atskaitomybė vietos savivaldybėse 3540

Apskaita ir auditas 3365-3366

Apskaita ir įmonės valdymas 4705

Apskaita ir skaičiavimo technika (1): nuo seniausių laikų iki XIX amžiaus pradžios 3816

Apskaita ir skaičiavimo technika (2) 3817

Apskaita ir skaičiavimo technika (3) 3818

Apskaita - ne vien buhalterio reikalas 3865

Apskaita piramidžių šešėlyje: tęsiame pagal prof. dr. Jaroslavo Sokolovo ir Michailo Piatovo surinktą istorinę medžiagą parengtą pasakojimą apie apskaitos mokslo ištakas 3881

Apskaita - universalus instrumentas sėkmingiems verslo sprendimams priimti 3795

Apskaita vadybos vaidmeniui stiprinti 4677

Apskaitiniai įvertinimai - neatsiejama buhalterinės apskaitos dalis 3662

Apskaitos, audito ir apmokestinimo pokyčiai integruojantis į Europos Sąjungą 3407

Apskaitos dokumentai ir jų valdymas 3379

Apskaitos duomenų tvarkymo bei panaudojimo integracija žemės ūkio įmonėse 6070

Apskaitos einamąja verte koncepcija telekomunikacijų sektoriuje: I dalis. Einamosios vertės nustatymo metodų hierarchinė sistema 6935

Apskaitos einamąja verte koncepcija telekomunikacijų sektoriuje: II dalis. Einamosios vertės įgyvendinimo koncepcijos 6936

Apskaitos informacinių sistemų efektyvumo vertinimo modelis: daugiakriterinis aspektas 3851

Apskaitos institutas kurs Verslo apskaitos standartus 3874

Apskaitos instituto struktūra ir valdymas 3807

Apskaitos ir atskaitomybės sistema Lietuvos Respublikos įmonėse = The sistem of accounting and financial statements in the enterprises of Lithuanian Republic 4624

Apskaitos ir atskaitomybės sistema Lietuvos Respublikos įmonėse = Система учета и отчетности на предприятиях Литовской Республики 4625

Apskaitos ir audito sistemų integracija į Europos Sąjungos erdvę, nauji iššūkiai ir galimybės = Accounting and audit system integration into European Union area, new challenges and opportunities 3368

Apskaitos ir ekonominės analizės ypatumai ūkininko ūkyje 6089

Apskaitos ir finansų aktualijos integruojantis į Europos Sąjungą 3369

Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives 3370

Apskaitos ir mokesčių derinimas: kaip laikantis VAS, nepažeisti mokesčių įstatymų 3371

Apskaitos ir mokesčių dokumentai 3372

Apskaitos kompiuterizavimas - pagalba įmonei ar darbuotojui? 3704

Apskaitos metodika ir metodologijos sąveikos tyrimai 3950

Apskaitos metodika ir pelno mokesčio apskaičiavimo labirintai 3951

Apskaitos organizavimo ir sąskaitybos pagrindai 3541

Apskaitos pagrindai 3393, 3448

Apskaitos pagrindų studijos 3439-3440

Apskaitos pokyčiai Europos organizacijose 3406

Apskaitos politika 3373, 3380, 3749

Apskaitos politika - svarbi įmonių veiklos rezultatų teisingo ir palankaus atspindėjimo priemonė 3648

Apskaitos politika: verslo apskaitos standartai, apskaita ir mokesčių sistema 3556

Apskaitos politikos keitimo atvaizdavimas apskaitoje 3911

Apskaitos politikos nustatymas - neišvengiama prievolė ir nauda 3765

Apskaitos pradmenys 3420, 3421

Apskaitos praktika 3381

Apskaitos problemos 3557

Apskaitos procesas ir jo organizavimas 3547

Apskaitos sistema 3558

Apskaitos specialistų rengimo problemos 3374

Apskaitos statybos verslo įmonėse ypatumai 5400

Apskaitos terminų žodynas 3375

Ar atgaivinsime gipso pramonę Lietuvoje 5146

Ar darniai plėtojamas Lietuvos miškų ir medienos perdirbimo sektorius? 5116

Ar daug pasisemsime iš kitų kišenės?: ES finansai 3180

Ar galime XXI amžiuje gyventi su XIX amžiaus ekonomikos modeliu? 775

Ar greitai gyvensime informacinėje visuomenėje? 1632

Ar ilgai grūdų perteklius slėgs mūsų pečius? 6113

Ar įmanoma gauti TO, jeigu pats nežinai KO?: įmonės biudžetai - vadybos atramos taškas 4696

Ar įvykdysime tai, ką įsipareigojome Europai 4894

Ar Klaipėda taps Lietuvos jūrų turizmo sostine? 8524

Ar konkurencingi mūsų pieno ūkiai? 6207

Ar lengva parduoti paslaugą: buhalterinės apskaitos ypatumai aptarnavimo įmonėse 3917

Ar lietuviams reikalingi miškai? 6346

Ar Lietuvoje aukštasis mokslas prieinamas neįgaliajam? 7693

Ar Lietuvoje bus aktyvinama biokuro gamyba?: nacionalinės energetikos strategijos projekte - dėmesys vietiniams energijos šaltiniams 4828

Ar Lietuvoje galima moderni atominė jėgainė? 5011

Ar mokesčių reforma jau baigta? 3585

Ar MPP [mašinų ir prietaisų pramonė] Lietuvoje gali pasidaryti pagrindine apdirbimo pramonės šaka 5099

Ar mūsų šalies įmonės turi šansų Europos Sąjungos rinkoje: ar Lietuvos smulkųjį verslą nukonkuruos kitų Vidurio ir Rytų Europos šalių įmonės? 4196

Ar ne per lėtai gerėja vartojimo struktūra? 1793

Ar pagerės vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybė įstojus į Europos Sąjungą 1775

Ar pajėgs [Lietuvos] linų ūkis konkuruoti ES rinkoje? 6129

Ar patikimi traktoriai dirba Lietuvos laukuose? 5766

Ar perspektyvus tarpūkinis technikos naudojimas Lietuvoje? 5607

Ar racionalus miško naudojimas Lietuvoje? 6441

Ar reali pereinamosios ekonomikos šalių konvergencijos perspektyva 789

Ar realu Lietuvai turėti mokslininkų Nobelio laureatų? 8215

Ar reguliuosime žemės ūkio paskirties žemės rinką? 5810

Ar reikalinga naftos gavyba Lietuvoje? 5095

Ar reikia Lietuvai automagistralių? 6785

Ar reikia Lietuvai kvalifikuotų geležinkelių specialistų? 6906

Ar statysime Birštono hidroelektrinę? 4850

Ar suderinami mokslas ir tikėjimas 7937

Ar šiuolaikiniams technologiniams produktams tinka klasikinis produkto gyvavimo ciklas? 4095

Ar tikslinga didinti grūdų gamybą Lietuvoje? 6168

Ar turėsime efektyvią ir patikimą informaciją apie žemės išteklius? 463

Ar turime aukso puodą? 5070

Ar užtikrinta Lietuvos geležinkelių ateitis? 6596

Ar verta investuoti į darbuotojų mokymą 2099

Ar verta Lietuvoje saulės šviesą versti elektra 4911

Ar verta prekiauti išsimokėtinai? 7319

Ar verta tęsti karą tarp "dviejų kultūrų"? 8216

Ar vidaus auditorius yra nepriklausomas? 3808

Ar visi klientai įmonei vienodai reikalingi?: klientų vertės valdymo principai 7609

Ar [žemės ūkio] technika naudojama racionaliai? 5522

Architektūros studijos Lietuvoje (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje) XVIII a. II pusėje - XIX a. I pusėje 7703

Arčiau ES - daugiau užsienio investicijų 3115

Ariamosios žemės naudojimo pokyčiai vidurio Lietuvos rajonuose 6125

Arklių paštas: Sankt Peterburgo - Varšuvos trakto Ukmergės - Kauno ruože 6955

Artėja inventorizacija - laukia darbas 4160

Artimiausio dešimtmečio orientyrai 8070

Asignavimai mokslui ir studijoms 2002 metais 8159

Asmeninės karjeros plėtros ir mokymosi visą gyvenimą vadybiniai aspektai 2031

Asmeninės karjeros projektavimas ir vystymas globalizacijos kontekste 2076

Asmeninės karjeros valdymo gebėjimai ir jų ugdymo gairės 2032

Asmeninio turto valdymas ir jo aktualijos Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą 1798

Asmenybė ir karjera 1860

Asociacija "Lietuvos keliai" - patikimumas ir kokybė 6658

Asociacija sieks išsaugoti garbingą buhalterio vardą 3842

Asociacijos "Linava" XVI kongresas: pokyčiai ES rinkoje, tendencijos, asociacijos misija ir vežėjų perspektyva 6752

Aspects of crises management = Krizinių situacijų valdymo aspektai 1382

The aspects of evaluation and management of the national economic security level = Nacionalinio ekonominio saugumo lygio vertinimo ir valdymo aspektai 793

Aspects of exchange rate policy and the currency board in Lithuania 2958

The aspects of land market value calculations while preparing economical background of land management projects 5803

Asphalt concrete production management 6822

Assessing the financial state of construction enterprises = Statybos įmonių finansinės būklės kompleksinis įvertinimas 5396

Assessment of environmental costs for sustainable industrial development 347

Assessment of growth in bank credit to the private sector = Bankų paskolų augimo privačiam sektoriui įvertinimas 3311

Assessment of risks and opportunities expanding business abroad 8587

Assessment of statistical probability of the technological transportation process 6586

Ataskaita apie [akcinės] bendrovės veiklos efektyvumą 3690

Ateities apskaita: 3706

Ateities garantas - kokybiška produkcija 5203

Ateities transporto tendencijos 6786

Ateities vizija ar šiandienos uždavinys?: santykių su klientais valdymas 1473

Ateities vizija - vieningas ir stiprus šalies medienos sektorius, konkurencingas regionas! 5133

Ateitis - geležinkeliai 6777

Ateitis - mūsų pačių rankose: pamąstymai apie Lietuvos medienos pramonės ateitį 5113

Ateitis - naujoms informacinėms sistemoms 6739

Atestacija - ne mada, o būtinybė 3655

Atestavimo tvarką galima patobulinti 5384

Atgal į praeitį?: prekių apyvarta - vėl mokesčio objektas 3617

Atgavę prestižą, siekiame profesionalumo: (Lietuvos buhalterių nueito kelio atkarpos) 3729

Atidėjimai: pripažinimas, apskaita ir mokesčiai 3628

Atidėliojami darbai kelia rūpesčių: informacijos apie įmonės veiklos faktus pateikiamas valdžios institucijoms 4337

Atimanti ranka neglosto: išskaitos iš darbo užmokesčio 2440

Atitikties įstatymų reikalavimams auditas 3926

Atkurtajai Lietuvos darbo federacijai - 15 metų: įvykiai, datos, faktai 1861

Atkurti galima ne visus prarastus dokumentus 3854

Atkurto Lietuvos banko veiklos 1990-2002 m. trumpa apžvalga 3196

Atliekiniai energijos ištekliai - pirminių energijos išteklių taupymo rezervas: (1991-2002 m. atliktų tiriamųjų darbų apžvalga) 4966

Atliekinių energijos išteklių panaudojimo galimybės Lietuvos pramonės įmonėse 4936

Atliekinių energijos išteklių panaudojimo šalyje galimybės 4887

Atliekos - civilizacijos problema. Kaip ją spręsime? 8402

Atliekos ir jų tvarkymas 8370

Atliekų ir biomasės panaudojimas energetikos ir transporto reikmėms ekologiškumas 395

Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės 8355

Atliekų tvarkymas 8377

Atliekų tvarkymas Kaune 8428

Atliekų tvarkymas Lietuvoje 8444

Atliekų tvarkymas: žmonės ir technologijos 8356

Atliekų tvarkymo planavimas ir optimizavimas = Waste management planning and optimisation 8357

Atliekų tvarkymo problemos Lietuvoje 8420

Atliekų tvarkymo sistemos diegimas 8378

Atlyginimą renkamės patys: kaip uždirbti daugiau 2432

Atlyginimo už darbą tendencijos ekonomikos globalizavimo kontekste 2448

Atmosferos apsauga šiluminėje energetikoje = Impact of the heat power energineering to atmosphere 313

Atmosferos taršos energetikos sektoriuje imitacinis modeliavimas 4939

Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą 8421

Atominių elektrinių sistemų rizikos minimizavimas ir patikimumo kontrolė atsižvelgiant į duomenų ir modeliavimo neapibrėžtumą 4764

Atostogos: suteikimas ir apmokėjimas: konsultacija kasmetinių atostogų, tikslinių atostogų, atostoginių paskaičiavimo klausimais 2325

Atostogos. Poilsio laikas 2320, 2321

Atsakomybė už netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą 3639

Atsakomybės apskaita, arba kaip įmonės vadybą padaryti efektyvesnę 4683

Atsakomybės centrų valdymas 1254

Atsargų apskaitos ištakos bendrojoje apskaitos raidoje 3615

Atsargų inventorizacija finansinio audito metu 3927

Atsargų inventorizacijos rezultatų apskaita ir apmokestinimas 4733

Atsargų įsigijimo ir nurašymo apskaitos problemos 4736

Atsargų perkainojimo finansinė apskaita ir mokesčių koregavimai 4753

Atsargų perkainojimo galimybės ir būdai 4691

Atsigaunantis verslas pamažu pildo bankų paskolų portfelius 3342

Atsinaujinančios energijos gavybos ir naudojimo Lietuvos žemės ūkyje potencialas 5027

Atsinaujinančios energijos naudojimo plėtra 4851

Atsinaujinančiosios ir alternatyviosios energetikos praktikumas 4766

Atsinaujinančiosios ir alternatyviosios energijos naudojimas šilumos gamybai = The usage of renewable and alternative energy for heat production 4767

Atsinaujinančiosios ir alternatyviosios energijos šaltiniai = Renewable and alternative energy sources 4762

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo aplinkosauginiai aspektai 4945

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo vieta Lietuvos energetinėje sistemoje 5066

Atsinaujinančių energijos šaltinių žemės ūkyje paieška 4944

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas - viena pagrindinių nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo krypčių: Nacionalinei energijos vartojimo efektyvumo didinimo programai - 10 metų 4913

Atsinaujinančiųjų šaltinių energijos technologijų centro veiklos kryptys 4836

Atsinaujinantys energijos ištekliai ir jų naudojimo plėtra 4979

Atsinaujinantys energijos šaltiniai 4791

Atsiskaitymas dokumentiniais akredityvais: taikymo sąlygos 2860

Atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis saugumo spragos ir patirti nuostoliai 3273

Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais samprata 3325

Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais teisinis reguliavimas 2835

Atskaitingų ir materialiai atsakingų asmenų atmintinės 3404

Atskaitomybės problemos: metinės atskaitomybės sudarymo metodika: 3559

Atskleistasis santykinis pranašumas Lietuvos pieno sektoriuje 5268

Atskleistasis santykinis pranašumas: teorinis požiūris ir Lietuvos pieno sektoriaus analizė ES-15 atžvilgiu 5269

The attempts to cut spending may results in mass disturbances 765

Attractiveness of the Lithuanian labour market for foreign investors in the EU new member state context = Lietuvos darbo rinkos patrauklumas užsienio investuotojams naujųjų Europos Sąjungos narių kontekste 2308

Atvirojo ir distancinio mokymosi vaidmuo kuriant informacijos visuomenę Lietuvoje 7801

Atviros jūros trauka: lengvatinio apmokestinimo zonos ir kompanijos 3599

Atvykstamojo turizmo ekonominio produkto vertinimas 8457

Audit risk assessment in the national audit office of the Republic of Lithuania: evaluation and development = Audito rizikos įvertinimas Lietuvos Respublikos valstybinėje kontrolėje: analizė ir tobulinimo galimybės 3750

Auditas 3447, 3533

Auditas ir revizija Lietuvoje 1919-1940 metais ir po 1990 metų 3941

Auditas: teorija, praktika, perspektyvos 3484

Audito atranka 3928

Audito atranka: statistinių metodų taikymas 3884

Audito kokybės kontrolės sistemos kūrimas Lietuvoje 3716

Audito kokybės priežiūros metodika tobulės iš esmės 3717

Audito komitetas - akcinių bendrovių valdymo praktika 3666

Audito paslaugas teikiančių įmonių plėtra Lietuvoje (1998-2002 m.) 3799

Audito paslaugų sąnaudų registravimas 3918

Audito raida Lietuvoje ir sistemos kūrimo problemos 3734

Audito rizikos veiksnių vertinimas 3751

Auditoriaus išvada ir ataskaita 3929

Auditorijos pasiekiamumo rodikliai, jų įvertinimas ir reikšmė komunikacijos procesui 7581

Auditorių problemos narystės ES išvakarėse 3778

Augalininkystė 6097

Augalininkystė ir aplinkos apsauga 6150

Augalininkystės produktų pasiūlos dėsningumai ir specifika Lietuvoje 6131

Augalininkystės sektoriui veriasi nauji veiklos horizontai 6142

Augalinių aliejų rinkos reguliavimas: pasaulyje 7366

Augančios defliacinės ekonomikos modelis 753

Augantis verslas ir jo plėtros galimybės Lietuvoje 2548

Auklėjimas darbu: kaip vadovų komandos darbą padaryti efektyvesnį 2379

"Aukmergės baldai" didins apyvartą 5111

Aukštaitijos investiciniai projektai = Aukštaitija region investment projects = Инвестиционные проекты Аукштайтийского региона 507

Aukštaitijos regiono mokslas ir pramonė 508

Aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių integracijos į darbo rinką problemos 2279

Aukštąjį išsilavinimą turinčių bei jo siekiančių asmenų padėties darbo rinkoje įvertinimas 2280

Aukštasis mokslas ir studentai, turintys negalę: būklės ir galimybių tyrimas 7694

Aukštasis mokslas Lietuvoje 8000

Aukštasis mokslas Lietuvoje 1918-1939 metais 8038

Aukštasis mokslas: problemos ir sprendimų galimybės 8203

Aukštasis techniškasis mokymas Centrinės ir Rytų Europos šalyse ir NVS 8191

Aukštojo mokslo akreditavimo atsiradimo sąlygos: europinis kontekstas ir Lietuvos situacija 8212

Aukštojo mokslo demokratiškumo pagrindai 7745

Aukštojo mokslo finansavimas ir jo tobulinimas 8174

Aukštojo mokslo finansavimas ir plėtra Pirmojoje Lietuvos Respublikoje 8043

Aukštojo mokslo institucijų išorinių informacijos ryšių tyrimų modelio sudarymo prielaidos 7845

Aukštojo mokslo plėtra ir akademinė didaktika 8230

Aukštojo mokslo plėtra Lietuvoje 8071

Aukštojo mokslo reforma ir profesinio rengimo kaita 8231

Aukštojo mokslo reforma, plėtra ir erdvė ES kontekste 7862

Aukštojo mokslo sistema ir informacinė visuomenė 8065

Aukštojo mokslo studijų kokybės valdymo teorija ir rekonstrukcijos monitoringo strategijoje 7962

Aukštojo mokslo tapimo masiniu tyrimo metodologiniai aspektai 7940

Aukštojo mokslo tapimo masiniu tyrimo metodologiniai aspektai : institucinė bei funkcijų įvairovė 7941

Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo pasaulinė praktika ir jos taikymo Lietuvoje gairės 7695

Aukštojo mokslo tradicija, šiuolaikiškumas ir perspektyva 7696

Aukštos kvalifikacijos aplinkos apsaugos specialistų rengimas Lietuvoje 8057

Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir Europos socialinio fondo parama 8098

Aukštosios mokyklos dėstytojo kompiuterizuotos darbo vietos organizavimo problemos 8020

Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginių kompetencijų bei gebėjimo taikyti šiuolaikines studijų technologijas tobulinimas 7697

Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginių kompetencijų bei gebėjimo taikyti šiuolaikines studijų technologijas tobulinimo inovatyvi modulinė programa 7698

Aukštosios mokyklos vidaus audito turinys ir jo transformacija 8014

Aukštų technologijų firmų adaptacija hiperkonkurencijos sąlygomis 4125

Aukštųjų mokyklų absolventų integracijos į darbo rinką galimybės 2281

Aukštųjų technologijų gamybos problemos Lietuvoje 4126

Aukštųjų technologijų pramonės šakų plėtra Lietuvoje 4112

Autoavarijos Lietuvoje ir kelių eismo saugumo gerinimo galimybės 6833

Autoavarijų nuostolių kompleksinis vertinimas 6918

Autoįvykiai ir jų tyrimo problemos Lietuvoje 6775

Automagistralės A1 plėtra bus tęsiama 6709

Automobilių istorija 6535

Automobilių keliai ir jų problemos žvelgiant į trečiąjį tūkstantmetį 6605

Automobilių kelių dulkėtumas ir būdai jį mažinti 6655

Automobilių kelių infrastruktūros integracijos į transeuropinį tinklą analizė 6669

Automobilių kelių infrastruktūros plėtros ir turizmo vystymo sąvokos geografiniai aspektai 6529

Automobilių kelių mikroklimato tyrimai Lietuvoje 6615

Automobilių kelių statybinių medžiagų ir gaminių sertifikavimas 5153

Autoregressive conditional skewness, kurtosis and Jarque-Bera in Lithuanian stock market measurement = Autoregresinio sąlyginio asimetriškumo, eksceso ir Jarque-Bera testavimo modelio naudojimas vertinant Lietuvos akcijų rinką 2959

Autorių turtinių teisių apribojimai mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos tikslais 8055

Autotransporto teršalų žala aplinkai, 1998-2002 314

Avaringumo analizė Lietuvoje 6672

Aviatoriai - Europos Sąjungos prieigose 6597

Avienos rinka Lietuvoje ir užsienio šalyse 7337

Ąžuolų giraitės ir parkai Šilutėje 6320

 

Baigiamas įgyvendinti pirmasis žemės konsolidavimo projektas 5821

Baigiamujų darbų ir diplominių projektų ekonominio pagrindimo metodika 7796

Balance of payments constrained economic growth in the Baltics = Mokėjimų balanso apribojimo poveikis Baltijos šalių ekonomikos augimui 757

Baldai - svarbiausia Lietuvos medienos produkcija 5119

Baldų pramonė drąsiai pasitinka artėjančią narystę ES 5118

Baldų pramonės ekonominės raidos ypatybės Lietuvoje 5107

Baltic business directory, 2001-2002 2466

Baltic states business cycle symmetry: shock correlation approach = Baltijos šalių verslo ciklų simetriškumas žvelgiant iš šokų koreliacijos perspektyvos 954

Baltic states trends to sloping its trade to Western Europe or Scandinavian states = Baltijos šalių prekybos su Vakarų Europa ir Skandinavijos šalimis mažėjimo tendencijos 7329

Baltijos ir Europos Sąjungos šalių telekomunikacijų kompanijų svarbiausių finansinių rodiklių lyginamoji analizė 6943

Baltijos jūros aplinkos būklė 315

Baltijos jūros ir Kuršių marių aplinkos būklė 370

Baltijos jūros žvejybos konkurencingumas globalizuojantis rinkoms 6263

Baltijos laivų statykla 6470

Baltijos šalių IT [informacinių technologijų] rinka: tarpiniame finiše lietuviai taikosi į lyderius 1759

Baltijos šalių maisto gaminiai Rusijos rinkoje 7299

Baltijos šalių mokesčių sistemos įstojus į Europos Sąjungą 3904

Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos ciklai 7108

Baltijos šalys: aktyvi diplomatinė veikla siekiant bendrų transporto politikos tikslų 6778

Baltijos tranzitas - Europos logistikos uvertiūra 6737

Baltijos valstybių ekonomika: pavyzdžių analizė: ekonominės politikos klausimai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 623-625

Baltijos valstybių mėsos perdirbimo pramonė integracijos į ES išvakarėse 5209

Baltijos valstybių mokėjimų balansų ekonominis statistinis įvertinimas 799

Baltijos vertybinių popierių rinkos ypatumai 3106

Bank valuation research: experience of the Baltic States = Bankų vertinimo tyrimas: Baltijos šalių patirtis 3270

Bankai atsigręžė į privačius klientus 3130

Bankai Lietuvoje = Banks in Lithuania: XIX a. pabaiga - XX a. I pusė: 2742

Bankas "Snoras" - 10 metų 2743

Banking system stability in Lithuania 3214

Bankininkystė 2791

Bankininkystė kryžkelėje 3131

Bankininkystės sektoriaus poveikis ekonomikos augimui: teoriniai ir praktiniai aspektai 2967

Bankininkystės tendencijos lengvatinėse zonose 2900

Banko operacinės rizikos valdymas, remiantis Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijomis 3045

Banko paskolų portfelio valdymo tyrimo metodologiniai aspektai 3120

Banko personalo profesinio potencialo modelių kūrimas konkurencinėje aplinkoje 3218

Bankrotai - rinkos ekonomikos elementas 4384

Bankrotas turi būti skelbiamas 4438

Bankroto administratoriai ieško neužimtų nišų ir originalių sprendimų 4383

Bankroto diagnostikos metodikos pritaikomumas Lietuvos ūkio sąlygomis 4372

Bankroto diagnozavimo modelių patikimumo įvertinimas bankrutavusių įmonių pavyzdžiu 4344

Bankroto įstatymas ir apskaita 4748

Bankroto požymių atpažinimas naudojant neuronų tinklus 4461

Bankroto prognozavimo modelių palyginamoji analizė 4380

Bankroto teorija ir praktika 4467

Bankruptcy prediction in Lithuanian enterprises using discriminat analysis = Lietuvos įmonių bankroto prognozė taikant diskriminantinę analizę 4462

Bankrutuojančių įmonių valdymas, 1996-2001 4231

Banks operational risk management model = Bankų operacinės rizikos valdymo modelis 2777

Bankų atsargų rinkos veikimo dėsningumai 3279

Bankų įtaka įmonių veiklos efektyvumui 3011

Bankų komunikacijos priemonių prieinamumas vartotojui 2999

Bankų kredito didėjimas makroekonominiu požiūriu 3203

Bankų kreditų naudojimas būsto sąlygoms gerinti 3029

Bankų organizacinių valdymo struktūrų projektavimas: informaciniai aspektai = Design of the organisational management structures of banks: information aspects 2827

Bankų pasyvų ir aktyvų valdymas: ekonominės ir socialinės realijos 3077

Bankų portfeliai storėja - ekonomika atsigavo 2861

Bankų sistemos efektyvumas vis dar abejotinas 3132

Bankų strateginis valdymas: naujos kapitalo sutarties ir subalansuotos bankininkystės principų taikymas 3046

Bankų veiklos valdymo koncepcijų analizė 2968

Bankų vidinio vertinimo efektyvumo didinimas 3271

Bankų vidinio vertinimo metodikos tobulinimo kryptys 3272

Bausti ar toleruoti?: darbuotojų drausminimo sistema 2393

Bedarbių profesinis rengimas: mokymosi visą gyvenimą kontekste 2237

Bedarbių socialinių-psichologinių problemų tyrimas mokymo ir konsultavimo programų tobulinimui 2269

Bedarbystės ypatumai Kauno apskrityje 2257

"Bega" - dešimtieji veiklos metai 6795

Bėginis transportas: traukiniai, metro, tramvajus 6463

Belaukiant lito susiliejimo su euru 3280

Bendra privatizacijos prielaidų charakteristika 4532

Bendradarbiaujama penkiolika metų 8217

Bendradarbiavimo saugumas Baltijos jūros regione: dabartis ir ateitis 8599

Bendravimo meistriškumas 1242

Bendravimo psichologija 1113, 1271

Bendri Taivano, Lietuvos ir Latvijos projektai tęsiasi 8187

Bendrieji aplinkos apsaugos principai ir tvarka įmonėje 317

Bendrieji Lietuvos ūkio raidos rodikliai 809, 810, 811, 812

Bendrieji vadybos aspektai 1228

Bendroji pridėtinė vertė ir pajamos žemės ūkyje 6081, 6082

Bendroji vandens politikos direktyva ir jos įgyvendinimas Lietuvoje 407

Bendroji žemės ūkio produkcija 5551, 5612

Bendrojo vidaus produkto ekonometrinis modelis 132

Bendrojo vidaus produkto išankstinis vertinimas 3040

Bendros konsultavimo, mokymo, informavimo agroaplinkosaugos ir ekologinio žemės ūkio srityje sistemos reikalingumas šalyje 5961

Bendros veiklos krypčių sąjungų vieta ekonomikos teorijoje 103, 104

Bendrosios ES žemės ūkio politikos reforma 5499

Bendrosios žemės ūkio politikos įtaka 5552

Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje: problemos ir kliūtys 5500

Bendrovės įvertinimas: meno ir mokslo derinys 2685

Bendrovių valdymas 2469

Bendrovių valdymas, akcininkų susirinkimai, vertybiniai popieriai 2501

Bendrų įmonių su užsienio kapitalu kūrimas: kursinio darbo nurodymai: 8569

Bendrųjų ir dalinės pusiausvyros modelių taikymas vertinant aplinkosaugos politikos įtaką energetikai ir ekonomikai 472

Bendruomenių vaidmuo plėtojant kaimą 5689

The benefits of business combinations = Ekonominė verslo susijungimų nauda 1507

Besimokanti organizacija: mokymo(si) metodai ir jų taikymo galimybės 2003

Besimokantis regionas - naujas regioninės plėtros kontekstas 804

Bevielės revoliucijos iššūkiai verslui 6950

Bibliotekininkystės plėtra informacijos ir kultūros politikos kontekste 7716

Bibliotekininkų tęstinis mokymas informacinės visuomenės kompetencijai = Competencies for the information society 7699

Bibliotekos ekonominė veikla ir analizė 7954

Bibliotekų ir informacijos paslaugų kaitos valdymas: teorinių įžvalgų ir sėkmingo atvejo analizė 8101

Bibliotekų politika: dabartis ir ateitis 7911

Bibliotekų veiklos vertinimas vadybos požiūriu 7800

Biblioterapijos, skaitymo ir gyvenimo kokybės sąsajos: tarpdisciplinarinis požiūris 1812

Biodegalų gamyba ir naudojimas 4804

Biodegalų gamybos plėtra - strateginis ES uždavinys 4905

Biodegalų gamybos plėtra valstybiniu požiūriu 4938

Biodegalų ir bioalyvų naudojimas Lietuvoje 4789

Biodizeliniai degalai: gamyba, kokybė, perspektyvos 4906

Biodyzelino gamybos galimybės ir problemos: net kelios priežastys skatina naudoti atsinaujinančius energijos išteklius: pagrindinės - aplinkosaugos, ekonominės ir socialinės 4907

Biodujos - galimybės ir perspektyvos 4805

Biodujų gamyba iš žemės ūkio ir maisto pramonės atliekų 4909

Biodujų jėgainės energetikai, ūkiui ir aplinkai 4985

Biodujų jėgainės energetinio efektyvumo įvertinimas 4986

Bioenergetiniai įsipareigojimai ir galimybės 5071

Bioindukaciniai aplinkos vertinimo metodai 351

Biokuras: nauda žemdirbiams, aplinkai ir valstybei 4823

Biokuro gamybos perspektyvos Lietuvoje 4843

Biokuro ir biodegalų plėtra: galimybės ir perspektyvos 4908

Biokuro naudojimas energijos gamybai Lietuvoje 5005

Biokuro naudojimas - palankus aplinkai sprendimas 4946

Biokuro naudojimo įtaka CŠT įmonių ekonominiams rodikliams 4963

Biokuro panaudojimo Lietuvoje galimybės: medienos kuro gamybos galimybės septyniose Šiaurės rytų Lietuvos miškų urėdijose 4770

Biologinė įvairovė ekologiniuose ūkiuose 5958

Biologinio oro valymo taikymo galimybės 487

Biologinio turto įkainojimo problemos 6093

Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos apskaita pagal Verslo apskaitos standartus 6094

Biologinis turtas - nauja sąvoka žemės ūkio ekonomikoje 5604

Biologinių dujų gamybos iš augalinės masės galimybės ir energetinis potencialas 4910

Biomasės panaudojimo energetinėms reikmėms technologijų ir technikos taikymo Lietuvoje galimybės 4772

Birštono sanatorijų sveikatinimo paslaugų kokybės vertinimas 8283

Birštono savivaldybės gyventojai ir būstai 987

Biržų krašto miškai ir miškų ūkis = Forest and forestry of the Biržai region = Леса и лесное хозяйство Биржайского края 6285

Biržų miestas ir miestiečiai XVI a. pabaigoje XVII a. viduryje 569

Biržų rajono savivaldybės gyventojai ir būstai 988

Bitininkystė Lietuvoje - pamotės podukra 6189

Bitininkystės organizavimas ir nauda kaimo turizmo verslo plėtrai 6185

Bitininkystės plėtros perspektyvos Lietuvoje 6227

Biudžetai ir jų vykdymo kontrolė: teorija ir praktika 2741

Biudžetas = krepšelis 4684

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka 3603

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir atskaitomybės sudarymo metodika ir metodologija 3560

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo metodika 3561

Biudžeto ir finansų valdymo sprendimas viešajam sektoriui 2887

Biudžeto lėšų apskaita turi būti skaidri 3618

Biudžeto pajamų iš pelno mokesčio prognozavimas 2911

Biuro techninė įranga 4302

Biurokratijos mechanizmas ir perspektyvos 1371

Biurų rinkos Baltijos šalyse - panašumai ir skirtumai = Office markets in the Baltic countries -similarities and differences 8519

Biznio ir vadybos konsultavimo paslaugų profesionalumas 7665

Botanikos mokslo raida Lietuvoje 1919-1943 m. = Development of botany science in Lithuania in 1919-1943 7743

The bottom-up strategy for the development of learning society in a country in transition and the particularities of its implementation = Regioninė besimokančios visuomenės strategija ir jos įgyvendinimo ypatumai pereinamojo laikotarpio šalyje 1384

BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonių pavyzdiniai dokumentai ir jų komentarai 6243

'Brain Drain' causes and consequences: country in transition perspective = Protų nutekėjimo reiškinio priežastys ir pasekmės: esminius pokyčius patiriančios šalies aspektas 8209

Brain drain causes and tendencies: the case of Lithuania = Protų nutekėjimo priežastys ir tendencijos: Lietuvos atvejis 204

Brand: evolutionary cognition, modern interpretation and empirical research = Prekės ženklas: raida šiandienos interpretacija ir empirinis tyrimas 7134

Branduolinė energetika Lietuvoje 4957

Branduolinė energetika: mitai ir realybė 5067

Branduolinės energetikos perspektyvos Lietuvoje po 2010 metų 5072

Branduolinės energetikos tęstinumo galimybės Lietuvoje sustabdžius Ignalinos atominės elektrinės reaktorius 4888

Brangiausias Lietuvos turtas ir naujausi projektai 6444

Brangu pirkti, pigu parduoti: kainodaros metodai 3154

Broadening of the theoretical bases for organizational development = Organizacijų vystymosi teorinių pagrindų plėtra 38

Buhalteriams - metodinės rekomendacijos 3718

Buhalterinė apskaita 3422

Buhalterinė apskaita - ekonominės informacijos registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema 3752

Buhalterinės apskaitos įstatymas: kokie pasikeitimai jame? 3579

Buhalterinės apskaitos įstatymo paskirtis ir taikymas 3885

Buhalterinės apskaitos liberalizavimas profesinių sąjungų apskaitos nepalengvina 3846

Buhalterinės apskaitos moksliniai tyrimai Vilniaus universitete 1965-2004 metais 3753

Buhalterinės apskaitos organizavimo tobulinimo kryptys 3952

Buhalterinės apskaitos pagrindai 3395, 3433, 3434, 3435, 3437

Buhalterinės apskaitos pagrindai: užduočių sprendimai 3436

Buhalterinės apskaitos pagrindai: užduotys ir jų sprendimai 3438

Buhalterinės apskaitos pradmenys 3426

Buhalterinės apskaitos pradmenų teorija 3359

Buhalterinės apskaitos praktinių darbų užduotys ir metodiniai patarimai 3569

Buhalterinės apskaitos pratybos 3427

Buhalterinės apskaitos reglamentavimas 3542, 3590

Buhalterinės apskaitos studijų raida ir perspektyvos 3396

Buhalterinės apskaitos turinys. Pagrindinės sąvokos 3886

Buhalterinės apskaitos tvarkymas kompiuteriu 3543

Buhalterinės apskaitos užduotys ir sprendimai 3397

Buhalterinių profesionalų etikos kodeksas; Tarptautiniai audito standartai 3398

Buhalterinių uždavinių "Nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės sudarymo" sprendimas pagal tarptautinius ir verslo apskaitos standartus naudojant buhalterinės apskaitos programos modulį "Didžioji knyga" 3567

Buhalterio atsakomybė: administracinė atsakomybė ir administracinių nuobaudų taikymas 3640

Buhalterio darbo kokybė 3754

Buhalterio profesija amžių sandūroje 3755

Buhalterio profesijos istorinės ištakos: dvejybinė apskaita ir jos plitimas pasaulyje XVI-XIX a. 3819

Buhalterio profesijos istorinės ištakos: renesanso epochos apskaita 3820

Buhalteris profesionalas. Kaip juo tampama? 3656

Buhalterių profesionalų etikos kodeksas 3399

Bulvės 6146

Bulvės ir daržovės: Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų bei žemės rinkos 7170

Bulvės: Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų bei žemės rinkos 7144, 7212

Bulvės: Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinka 7145, 7146, 7171, 7213, 7214, 7215, 7216

Bulvininkystė Lietuvoje 1900-2000 m. 6101

Bulvininkystė Lietuvoje: konkurencingumo didinimas 6157

Bulvių rinkos plėtros tendencijos ir ypatumai 7160

Bulvių rinkos plėtros tendencijos [Lietuvoje] 7161

Bumpy road towards economic monetary union = Sudėtingas konvergencijos procesas, siekiant narystės ekonominėje pinigų sąjungoje 3127

Būsimų specialistų integravimosi į darbo rinką prielaidos 2251

Business and management 1121

Business and management'2006 1122

Business change, caused by information and communication technologies development, management modeling = Verslo pokyčių, susijusių su informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtra, valdymo modeliavimas 1150

Business cycle and small business = Ekonominis ciklas ir smulkusis verslas 2676

Business cycle formation and development in Lithuania = Ekonominio ciklo formavimasis ir plėtra Lietuvoje 710

Business consulting support to small and medium enterprises in Lithuania = Smulkiųjų ir vidutinių įmonių naudojamų verslo konsultacijų specifika pereinamojo laikotarpio ekonomikoje 2719

Business development from the point of view of process = Verslo vystymas procesiniu požiūriu 2661

Business development possibilities in the new European area = Verslo plėtros galimybės naujojoje Europos erdvėje 2472-2473

Business education in Lithuania = Verslo mokymas Lietuvoje 2686

Business ethics: from theory to practice 2474

Business: a global prospective 2475-2476

Business liberalization in Lithuania - a decade - long journey to free market 2602

Business potential in senior services = Paslaugų pagyvenusiems asmenims verslo potencialas 2678

Business rule based knowledge base integrated intelligent system framework = Verslo taisyklių žinių baze grindžiamas integruotų intelektualių sistemų karkasas 1763

Business systems: national, institutional and cultural contexts = Verslo sistemos: nacionalinis, institucinis ir kultūrinis kontekstai 2722

A business valuation model based on the analysis of business value drivers = Verslo vertės veiksnių analize pagrįstas verslo vertinimo modelis 2499

Būsto fizinio ir moralinio nusidėvėjimo įvertinimo aspektai 8379

Būsto įsigijimo finansavimo mechanizmas ir jo rezultatyvumas 8364

Būsto kreditavimo sistemos Lietuvoje ir užsienyje 3163

Būsto paskolų draudimo įtaka būsto rinkai 8411

Būsto politika ir tarptautinis bendradarbiavimas 8407

Būsto rekonstrukcijos strateginis valdymas 8433

Būsto situacija Lietuvoje ir būsto politikos strateginės nuostatos 8409

Būtina žemės ūkio kooperatyvų kontrolė 5663

Būtinas didesnis privačių investuotojų hidronergetikoje rėmimas 4852