LIETUVOS ŪKIO EKONOMIKA 
2001-2007


Pirmas puslapis Bibliografijos rodyklė Asmenvardžių rodyklė Antraščių rodyklė

 

11.  DARBO EKONOMINĖS PROBLEMOS. BENDRI KLAUSIMAI  [1858-2147]

11.1.  DARBO IŠTEKLIAI  [2148-2194]

11.2.  DARBO RINKA. UŽIMTUMAS. BEDARBYSTĖ  [2195-2318]

11.3.  DARBO ORGANIZAVIMAS. DARBO NORMAVIMAS. DARBO APSAUGA  [2319-2424]

11.4.  DARBO APMOKĖJIMAS  [2425-2460]

Grįžti į turinį

 11. DARBO EKONOMINĖS PROBLEMOS. BENDRI KALUSIMAI

 

                Knygos 

1858. Adamonienė, Rūta.  Karjeros projektavimas ir valdymas : metodinė priemonė / R.Adamonienė. - K. : [Judex], 2006. - 94 p. - Bibliogr.: p. 93-94 (78 pavad.).

1859. Adamonienė, Rūta.  Personalo valdymas : mokomoji knyga / R.Adamonienė, A.Sakalas, V.Šilingienė. - K. : Technologija, 2002. - 135 p. - Bibliogr.: p. 134 - 136 (61 pavad.).

1860. Albrechtas, Juozas.  Asmenybė ir karjera / J.Albrechtas. - V. : Naujoji matrica, 2005. - 233 p. : schem. - Bibliogr.: p. 231 ( 11 pavad.).

1861.  Atkurtajai Lietuvos darbo federacijai - 15 metų: įvykiai, datos, faktai / [paruošė J.Pugačiauskas ir J.Švedienė]. - [V.] : Lietuvos darbo federacija, [2006]. - 24 p. : iliustr.

1862. Bagdanavičius, Juozas.  Žmogiškasis kapitalas : mokymo metodinė priemonė / J.Bagdanavičius. - V. : VPU, 2002. - 111 p. : iliustr. - Bibliogr. sk. gale.

1863. Bakanauskienė, Irena.  Personalo valdymas : metodinė priemonė / I.Bakanauskienė. - K. : VDU l-kla, 2002. - 141 p. - Bibliogr.: p. 140-141 (28 pavad.).

1864. Bakanauskienė, Irena.  Personalo valdymo organizacijos lygmenyje metodologija ir jos taikymas : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga: socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S) / I.Bakanauskienė. - K. : VDU leidykla, 2005. - 52 p. - Aut. darbų sąrašas: p. 51-52 (19 pavad.).

1865. Baltrušienė, Aldona.  Profesinis bendravimas : mokomoji knyga / A.Baltrušienė. - K [i.e. Vilnius : Biznio mašinų kompanija], 2004. - 100 p. : iliustr. - Bibliogr. sk. gale.

1866. Budbergytė, Rasa.  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo komentaras / R.Budbergytė, A.Šakočius, D.Žilinskas. - V. : Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2004. - 230 p. - Bibliogr. išnašose.

1867. Butkus, Fabijonas Saulius.  Darbas, vadyba, gyvenimas : vadovėlis gyvenimui / F.S.Butkus. - V. : Eugrimas, 2006. - 246 p. - Bibliogr. išnašose.

1868. Čiarnienė, Ramunė.  Personalo organizavimas : mokomoji knyga / R.Čiarnienė. - K. [i.e.V. : Petro ofsetas], 2007. - 73 p. - Bibliogr.: p. 73 (14 pavad.).

1869. Čiutienė, Rūta.  Coordination of employees and organization interests in career development = Darbuotojų ir organizacijos interesų derinimas formuojant karjerą : summary of doctoral dissertation: social sciences, management and administration (03S) / R.Čiutienė. - K. : Technologija, 2006. - 40 p : schem. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 38 (8 pavad.).

1870. Dambrauskienė, Genovaitė.  Darbo sutartis: sudarymas, vykdymas, nutraukimas : metodinė mokymo priemonė / G.Dambrauskienė, R.Macijauskienė, I.Mačernytė-Panomariovienė. - V. : Žaltvykslė, 2007. - 358 p. - Bibliogr. sk. gale.

1871. Dambrauskienė, Genovaitė.  Tarptautinė darbo organizacija ir Lietuva : konvencijų priėmimas, ratifikavimas, vykdymas / G. Dambrauskienė, I. Mačernytė-Panomariovienė. - V. : LTU Leidybos centras, 2001. - 296 p. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 293-295 (42 pavad.).

1872.  Darbo ir socialinės apsaugos teisė XXI amžiuje: iššūkiai ir perspektyvos = Labour and social security law in the XXI century: challenges and perspectives = Arbeits-recht und das Recht der sozialen Sicherheit im 21. Jahrhundert: Möglichkeiten und Herausforderungen : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2006 m. gegužės 11-13 d. / [moksliniai redaktoriai T.Davulis, D.Petrylaitė]. - V. : Teisinės informacijos centras, 2007. - 620 p. : iliustr. - Str. liet., angl., lenk., rus., vok. - Santr. liet., angl. - Bibliogr. išnašose.

1873.  Darbo kodeksas ir jo populiarus aiškinimas / Lietuvos komercijos ir kooperacijos darbuotojų profesinė sąjunga. - [V., 2003]. - 148 p.

1874.  Darbo migracijos ypatumai - veiksniai, pasekmės ir tendencijos - Kauno mieste / VDU Socialinio darbo institutas, VŠĮ Šeimos santykių institutas. - K. : [Šeimos santykių institutas], 2007. - 76 p. : diagr. - Bibliogr.: p. 57-59 (31 pavad.).

1875.  Darbo santykiai ir darbo ginčai : norminių aktų sąvadas: [sąvadas parengtas pagal 2000 m. sausio 1 d. galiojusius norminius aktus]. - [V.] : Pačiolis, [2001]

 [D.1]. - [V.], [2001]. - 1 segtuvas.

1876.  Darbo santykiai : [seminaro medžiaga] / UAB "Mokesčių srautas". - V. : Mokesčių srautas, 2005. - 84 p.

1877.  Darbo santykius ir darbo saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje. - V. : Indiv. įm. "Teisinių ir finansinių sprendimų aspektas", 2002-

T.5. :  Darbo srities susitarimus reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje. - 2002. - 63 p.

1878.  Darbo santykius Lietuvoje reguliuojančių teisės aktų taikymas praktikoje. - V. : Indiv. įm. "Teis. ir fin. sprendimų spektras", 2001

Kn. 1 :  Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo komentaras. - 2001. - 74 p.

1879.  Darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai (sutartys, atostogos, draudimas, apmokestinimas) : oficialus tekstas su pataisymais ir papildymais iki 2001 m. rugpjūčio 27 d. - V. : UAB "Mokesčių srautas", 2001. - 153 p.

1880.  Darbo teisė : [oficialių dokumentų tekstai su pakeitimais ir papildymais iki 2001 m. rugpjūčio 25 d. / sudarytoja E. Mirončikienė]. - [V.] : Saulužė, [2001]. - 599 p.

1881.  Darbo teisė : [oficialių dokumentų tekstai su pakeitimais ir papildymais iki 2001 m. spalio 5 d. / sudarytoja E. Mirončikienė. - [Vilnius] : Saulužė, [2001]. - 599 p.

1882.  Darbo teisės pagrindai : paskaitų konspektas / Panevėžio kolegija. - Panevėžys : [Panevėžio kolegija], 2006. - 189 p. - Bibliogr.: p. 160-164 (52 pavad.).

1883.  Darbo teisės žinynas / Advokatų kontora "Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai". - [V.] : UAB "Verslo žinios", [2003]. - 1 segtuvas.

1884.  Darbuotojų įdarbinimas ir darbo sutarties su jais nutraukimas pagal darbo kodeksą bei teismų praktiką : leidinys skirtas įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, personalo tarnybų darbuotojams, samdomąjį darbą dirbantiems asmenims, studijuojančiam jaunimui ir visiems, kurie domisi darbo teisės klausimais: leidinyje medžiaga pateikta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, galiojantį nuo 2003 m. sausio 1 dienos su visais pakeitimais ir papildymais, padarytais jame iki 2006 m. sausio 1 dienos / H.Davidavičius. - [K.} : H.Davidavičius, 2006. - 342 p.

1885. Davidavičius, Henrikas.  Darbo įstatymų komentaras : straipsnių rinkinys / H. Davidavičius. - (2-asis papild. leid.). - [K. : AB "Spindulys"], 2001. - 180 p.

1886. Davidavičius, Henrikas.  Darbo įstatymų komentaras : straipsnių rinkinys: praktinis vadovas darbdaviams, personalo tarnybų specialistams, finansininkams ir visiems, kurie domisi darbo įstatymais / H. Davidavičius. - K. : KVKC, 2001. - 180 p.

1887. Davidavičius, Henrikas.  Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo komentaras / H.Davidavičius. - K. : Firma "Katalizė", 2001. - 156 p.

1888. Davulis, Tomas.  Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva : monografija / T.Davulis. - V. : Teisinės informacijos centras, 2004. - 351 p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 345-346 (28 pavad.), ir išnašose. - R-klė: p. 347-351.

1889. Davulis, Tomas.  Lietuvos darbo teisės integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą problemos : daktaro disertacijos santrauka: socialiniai mokslai, teisė (01S) / T.Davulis. - V. : [VU l-kla, 2002. - 39 p. - Santr. angl. - Aut. darbų sąrašas: p. 5 (6 pavad.).

1890. Elijošius, Egidijus.  Profesinio apsisprendimo metas : ES Leonardo da Vinčio programa / E. Elijošius. - Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2001. - 101 p. : brėž. - Bibliogr.: p. 83-90 (157 pavad.).

1891.  Europos Sąjungos profesinės kvalifikacijos pripažinimo sektorių direktyvos / [sudarytojas A.Tamulevičius]. - V. : UAB "TeleSATpressa", 2003. - 237 p.

1892. Gražulis, Vladimiras.  Motyvacijos pasaulis - jo supratimo keliai ir klystkeliai : [metodinė mokymo priemonė] / V.Gražulis. - V. : Ciklonas, 2005. - 69 p. : diagr. - Bibliogr.: p. 53-54 (32 pavad.).

1893. Griškevičienė, Vaclava.  Personalo vadyba / V.Griškevičienė. - V. : [UAB "Baltijos kopija"], 2002. - 143 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 143 (14 pavad.).

1894.  Handbook for career guidance professionals: systems, theories, practice and terminology in five European countries. - K. : VDU leidykla, 2005. - 172 p. : iliustr.

1895.  Individuali karjera - mokymosi visą gyvenimą proceso dalis : respublikinė dėstytojų praktinė mokslinė konferencija [2004 m. kovo 31 d., Šiauliai]. Studijos. Verslas ir aš: respublikinė studentų mokslinė praktinė konferencija [2004 m. gegužės 14 d., Šiauliai] / Šiaulių kolegija. - Šiauliai : [Šiaulių kolegija], 2004. - 144 p. : diagr. - Str. liet., angl. - Santr. angl., rus. - Bibliogr. str. gale.

Turinyje: Šedžiuvienė N. Asmeninės karjeros projektavimas, p. 104-111. Veršinskienė R., Adomaitienė K. Darbdavių požiūrio į Šiaulių kolegijos studentus tyrimas, p. 121-124. Eitmantytė I. Darbuotojų skatinimo veiksniai, p. 69-73. Valentienė D., Leščinskienė L. Dėstytojų kvalifikacijos kaita kaip individualios karjeros galimybė, p. 33-44. Razaliūnaitė V. Etiketas švenčių, priėmimo metu, p. 94-97. Veršinskienė R., Urbonienė L. Gėrimo "Vivus" paklausos tyrimas, p. 125-131. Stulpinaitė J. Gido profesinės kompetencijos. Teoriniai ir praktiniai aspektai, p. 20-24. Dimšaitė D., Audenytė L. Įmonių steigimo etapai, p. 54-57. Donskytė S., Baltulytė A. Kaimo turizmo paslaugų teikimo psichologija, p. 64-68. Žakevičienė V. Karjera ir asmenybės žavesys, p. 45-46. Žiaunytė I., Lešinskaitė G. Kompiuterizuotos apskaitos programos, p. 137-139. Žemrietaitė L. Lietuvos ir Didžiosios Britanijos viešbučių rentabilumo palyginimas, p. 132-136. Indrišiūnienė B., Špecht V. Lygių teisių pažeidimo priėmimo į darbą metu tyrimas Šiaulių miesto įmonėse, p. 82-86. Lešinskaitė G., Žiaunytė I. Mokesčių harmonizavimo ES esmė ir principai, p. 140-144. Adeikienė A. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimas: profesinių ir individualių gebėjimų pritaikymas darbo rinkos pokyčiams, p. 4-8. Paulavičiūtė A. Moters, kultūros vadybininkės, karjerą lemiantys veiksniai, p. 13-19. Skrodenytė A., Ušinskytė E. Raštvedybos problematikos ir galimybių tyrimas Šiaulių verslo įmonėse, p. 100-103. Girtaitė I. Saugus darbas - problemos ir perspektyvos, p. 79-81. Mikalajūnaitė G. Studentų galimybės viešojoje įstaigoje "Šiaulių regiono plėtros agentūra", p. 92-93. Vaičiūnas P.G. Studijų programos tęstinumo įtaka individualiai karjerai, p. 31-32. Stoškus V. Suaugusiųjų tobulinimasis JAV, p. 25-26. Ivanasova J., Raubickas L. Šiaulių kolegijos dėstytojų ir studentų nuotaikos Lietuvai įstojus į ES , p. 87-91. Veršinskienė R., Adomaitienė K. Šiaulių kolegijos studentų požiūrio į karjerą tyrimas, p. 9-12. Adomaitytė K., Luinytė J. Šiaulių miesto įmonių dalyvavimo ES programose tyrimas vadovo požiūriu, p. 47-53. Gavrilovaitė I. Šiaulių miesto viešbučių teikiamų paslaugų pasiūlos ir paklausos tyrimas, p. 74-78. Stasiūnaitė V. Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas - inovatyvus konkurencingas verslas Šiaurės Lietuvoje, p. 98-99. Vaitilionytė D., Latvėnienė V. Tarptautinio kelio Via Hanza turistinių galimybių tyrimas Šiaulių regione, p. 112-120. Breivytė D. Valstybės parama besimokančiam jaunimui, p. 61-63. Šedžiuvienė N. Vidinė motyvacija - sėkmės garantas, p. 27-30.

1896. Jurkauskas, Algirdas.  Vadybininkų atranka: testai ir rekomendacijos : mokomoji knyga / A.Jurkauskas. - K. : Technologija, 2006. - 45 p. - Bibliogr.: p.45 (17 pavad.).

1897. Kapočiūtė, Jūratė.  Darbo teisė / J.Kapočiūtė. - K. : Smarta, 2006. - 367 p. : schem.

1898. Kapočiūtė, Jūratė.  Darbo teisės vadovas praktikams / J.Kapočiūtė. - K. : Smatra, 2006. - 166 p. : schem. - Bibliogr. dalių gale ir išnašose.

1899.  Karjera šiandien ir rytoj / ŠU. - Šiauliai : ŠU leidykla, 2002. - 96 p. : iliustr. - Bibliogr.: p.79-80 (33 pavad.).

1900.  Karjeros konsultavimas tarpkultūrinėje Europos erdvėje = Career counselling in cross-cultural European space : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. rugsėjo 7 d. [Klaipėda] / Klaipėdos socialinių mokslų kolegija. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. - 107 p. : iliustr. - Santr. liet., angl., pranc., rus. - Bibliogr. str. gale.

Turinyje: Egger A., Savanevičienė A. Cross-cultural business values and a training method, p. 31-36. Baltrimienė R. Cultural dimensions of Lithuania and its relative position in the context with other European countries, p. 11-17. Šlušnys K. Darbo ir karjeros galimybių teisinis reguliavimas Europos Sąjungos piliečiams, p. 80-94. Dzemyda I. Europos dimensija karjeros informavime ir konsultavime. Euroguidance patirtis, p. 24-30. Minkevičienė A. Karjera be sienų mokymosi visą gyvenimą kontekste, p. 60-64. Stanišauskienė V. Nuolatinis mokymasis kaip karjeros sėkmės sąlyga: studentų požiūrių tyrimas, p. 71-79. Valeckienė D. Profesijos pasirinkimą lemiančių veiksnių teorinė analizė, p. 95-103. Navickienė L., Navikienė Ž. Profesinio konsultavimo paslaugų efektyvinimas. Problemos ir jų sprendimo būdai, p. 65-70. Labukaitė J., Augustinienė A. Vaikų globos namų auklėtinių ugdymas karjerai, p. 45-59. Butkienė D., Jurkšaitienė N. Želdinių ir jų dizaino specialybės absolventų integracijos į darbo rinką aspektai, p. 18-23.

1901.  Karjeros projektavimo vadovas: sistemos, teorijos, praktika ir terminologija penkiose Europos šalyse. - K. : VDU leidykla, 2005. - 185 p. : iliustr.

1902.  Karjeros raida žinių visuomenėje: Europos patirtis ir perspektyvos = Career development in knowledge society: European experience and perspective : tarptautinė mokslinė konferencija [2004, Klaipėda] / Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla 2004. - 66 p.

1903.  Karjeros samprata, 1999-2002 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka. - V. : Lietuvos technikos biblioteka, 2003. - 21 p.

1904. Kasiliauskas, Nerijus.  Kolektyvinės derybos Lietuvoje / N.Kasiliauskas. - V. : [Biznio mašinų kompanija], 2005. - 150 p. - Bibliogr. išnašose.

1905.  Kolektyvinės sutarties maketas : dirbantiems pagal darbo sutartis / parengė I. Žvaigždinienė, L.Pivoras, N.Kasiliauskas, G.Gruzdienė]. - V. : Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2003. - 26 p.

1906. Kučinskienė, Ramutė.  Ugdymo karjerai metodologija : monografija / R.Kučinskienė. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. - 229 p. : schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 207-220.

1907. Kumpikaitė, Vilmantė.  Evaluation of the personnel development system = Personalo ugdymo sistemos vertinimas : summary of doctoral dissertation: social sciences, management and administration (03 S) / V.Kumpikaitė. - K. : Technologija, 2004. - 34 p. : schem. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 28 (11 pavad.).

1908.  Laiko žingsniai Vilniaus biržoje, 1991-2006. - V. : Jandrija, 2006. - 23 p. : iliustr. - Santr. angl.

1909. Leonienė, Birutė.  Darbuotojų vadyba : praktinės užduotys ir savarankiški darbai kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studentams / B. Leonienė. - K. : Šviesa, 2001. - 61 p.

1910. Leonienė, Birutė.  Darbuotojų vadyba : vadovėlis kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studentams / B.Leonienė. - K. : Šviesa, [2001]. - 199 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 183-184. - Darbuotojų vadybos terminų r-klė: p. 181-182.

1911.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir jo komentaras. - V. : Ekonominės informacijos analizės ir leidybos centras, 2002. - 95 p. - Bibliogr.: p. 93 (13 pavad.).

1912.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir jo komentaras. - V. : Verslo tyrimų ir teisinės analizės studija, 2002. - 95 p. - Bibliogr.: p. 93 (13 pavad.).

1913.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : (įsigalioja nuo 2003 01 01). - V. : Indiv. įm. "Teisinių ir finansinių sprendimų spektras", 2002. - 66 p.

1914.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, jį lydintis teisės aktai, komentaras. - V. : Nacionalinis strateginių tyrimų centras, 2004. - 103 p.

1915.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas: Nr.IX-926, 2002 m. birželio 4 d. : įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d. - V. : UAB "Mokesčių srautas", 2002. - 107 p.

1916.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : [oficialaus dokumento tekstas, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.]. - V. : Mūsų saulužė, 2002. - 110 p.

1917.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : [oficialaus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2005 m. rugsėjo 1 d.]. - [V.] : Mūsų saulužė, [2005]. - 111 p.

1918.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. IX-926, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną: oficialus tekstas (parengtas ir išleistas vykdant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. IR-253) / Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. - 3-ioji papild. laida. - V. : Teisinės informacijos centras, 2006. - 215 p. - Abėc.-dalyk. r-klė: p. 159-215.

1919.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigalioja 2003 m. sausio 1 d.: oficialus tekstas (parengtas ir išleistas vykdant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 214) / Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. - V. : Teis. informacijos centras, 2002. - 190 p. - Abėc. dalyk. r-klė: p. 127-190.

1920.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigalioja 2003 m. sausio 1 d.: oficialus tekstas: rinkinys-segtuvas / Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. - V. : Teisinės informacijos centras, 2002. - 1 segtuvas. - Abėc. dalykinė r-klė: p. 143-173.

1921.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926: (įsigaliojo 2003 01 01) / Uždaroji akcinė bendrovė "Teisės informacija". - V. : UAB "Teisės informacija", 2003. - 92 p.

1922.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.: oficialus tekstas (parengtas ir išleistas vykdant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. 1R-274) / Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. - 2-oji pakeist. ir papild. laida. - V. : Teisinės informacijos centras, 2005. - 215 p. - Abėc.-dalyk. r-klė: p. 159-215.

1923.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.: oficialus tekstas (parengtas ir išleistas vykdant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. IR-194) / Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. - 4-oji papild. laida. - V. : Teisinės informacijos centras, 2007. - 214 p. - Abėc.-dalyk. r-klė: p. 156-209.

1924.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m., birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d.: papildymai ir pakeitimai: 2003 m. birželio 26 d.  (Valstybės žinios, 2003 Nr. 70-3167), 2004 m. birželio 22 d. (Valstybės žinios", 2004, Nr. 103-3756), 2005 m. balandžio 21 d. ("Valstybės žinios", 2005, Nr. 58-2001), 2005 m. gegužės 12 d. (Valstybės žinios, 2005, Nr. 67-2400). - V. : Mokesčių srautas, 2005. - 126 p.

1925.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d.: [su papildymais ir pakeitimais iki 2006 m. birželio 15 d.]. - V. : Mokesčių srautas, 2006. - 134 p. - Darbo kodekso abėc.-dalyk. r-klė: p. 128-134.

1926.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926: galioja nuo 2003 m. sausio 1 d. - K. : UAB "Poligrafija ir informatika", 2003. - 95 p. - Dalyk. r-klė: p.91-95.

1927.  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : teisės aktų sąvadas. - [V.] : UAB "Inrema", 2002. - 1 segtuvas.

1928-1929.  Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras / G.Bužinskas, G.Dambrauskienė, T.Davulis, P.Grėbliauskas, P.Koverovas, J.Maculevičius, V.Nekrašas, I.Nekrošius, D.Petrylaitė, V.Tiažkijus, V.Vėgelis. - V. : Justitia, 2003-

 T.1 / I.Nekrošius, V.Tiažkijus, P.Koverovas, G.Dambrauskienė, D.Perylaitė. - 2003. - 287 p. - Bibliogr. išnašose.

 T.2 / V.Nekrašas, I.Nekrošius, T.Davulis, P.Koverovas, V.Vėgelis, J.Maculevičius, P.Grėbliauskas, G.Bužinskas. - V., 2004. - 622 p. - Bibliogr. išnašose.

1930.  Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymas su komentarais / komentarų autorius - H. Davidavičius. - (2-asis papild. leid.). - K. : Smaltija, 2001. - 112 p.

1931.  Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas : [oficialaus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2006 m. balandžio 1 d.]. - [V.] : Mūsų saulužė, [2006]. - 15 p.

1932.  Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas : [oficialaus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2006 m. balandžio 1 d.]. - [V.] : Mūsų saulužė, [2006]. - 11 p.

1933.  Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas : [oficialaus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2006 m. balandžio 1 d.]. - [V.] : Mūsų saulužė, [2006]. - 11 p.

1934.  LR darbo kodekso pakeitimai : 37-ojo seminaro medžiaga / UAB "Mokesčių srautas". - V. : Mokesčių srautas, [2004]. - 80 p.

1935. Macijauskienė, Rasa.  Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės : mokomasis leidinys / R.Macijauskienė. - 2-asis patais. ir papild. leid. - V. : LTU Leidybos centras, 2001. - 32 p. - Bibliogr.: p. 29-30(30 pavad.).

1936. Malinauskas, Gedas.  Darbo migracija - iššūkis ar parama šeimos gerovei? : (šeimos ir darbo suderinimo galimybių Lietuvoje studija) / G.Malinauskas. - K. : [Šeimos santykių institutas], 2006. - 25 p. : diagr. - Bibliogr.: p. 25 (16 pavad.).

1937. Malinauskas, Gedas.  Šeima ir darbas: suderinimo dilemos ir galimybės : šeimos ir darbo suderinimo galimybių Lietuvoje, Čekijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje studija / G.Malinauskas. - K. : [Šeimos santykių institutas], 2006. - 44 p. - Bibliogr.: p. 42-43 (23 pavad.).

1938. Merkevičius, Juozas.  Personnel management of virtual organization = Virtualios organizacijos personalo valdymas : summary of doctoral dissertation: social sciences, management and administration (03 S) / J.Merkevičius. - V. : Technika, 2005. - 24 p. : schem. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 16-17 (14 pavad.).

1939.  Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros raida žinių visuomenėje = Lifelong learning and career development in knowledge society : II-oji tarptautinė mokslinė konferencija gruodžio 1-2, 2005 [Klaipėda / Klaipėdos universitetas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. - 104 p. - Str. liet., angl., pranc.

1940.  Nelegalus darbas: praktika, komentarai, atsakomybė. - V. : Verslo tyrimų ir teisinės analizės studija, 2002. - 77 p. - Bibliogr.: p. 77 (11 pavad.).

1941. Orenienė, Ramutė.  The paradigm of career guidance for prevention of social exclusion = Karjeros projektavimo paradigma socialinės atskirties prevencijai : summary of doctoral dissertation: social sciences, education (07 S) / R.Orenienė. - K. : VDU leidykla, 2006. - 24 p.

1942. Palujanskienė, Aldona.  Darbo ir karjeros psichologija / A.Palujanskienė. - Akademija (Kauno raj.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2003. - 32 p. - Bibliogr.: p. 32(15 pavad.).

1943. Palujanskienė, Aldona.  Darbo ir karjeros psichologija : metodinė priemonė / A.Palujanskienė. - K. : [Judex], 2006. - 92 p. - Bibliogr.: p. 91-92 (44 pavad.).

1944.  Personalo vadyba : 2003 m. balandžio 29 d. ir 2003 m. spalio 27 d. mokslinių seminarų medžiaga / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. - V. : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004. - 115 p. : diagr. - Santr. angl.

Turinyje: Kaukas E., Liutkus N., Vijeikis J. Dalykiniai žaidimai, p. 71-74.Jasienė M. Ekonomikos žinių formavimas ir jo tobulinimo galimybės, p. 67-69. Makštutis A. Intelekto ugdymo metodologiniai aspektai, p. 58-66. Makštutis A. Kompleksinių uždavinių sprendimas vadyboje: metodika ir metodai, p. 85-91. Alonderis A. Lyderių ugdymas Lietuvos karo akademijoje, p. 44-57. Dubauskas G. Lietuvos valstybės skolos viešosios vadybos paradigma, p. 95-115. Makštutis A. Personalo vadybos dabartiniai veiksniai, p.39-43. Smaliukienė R. Personalo valdymo ypatumai karinėse struktūrose, p. 15-17. Jėčiuvienė M. Vadybos kultūros Lietuvoje ir pasaulyje aspektai, p. 24-27. Dubauskas G. Viešojo administravimo finansiniai aspektai, p. 28-38.

1945.  Personalo vadybos teorijos ir praktikos aktualijos : mokslinių straipsnių rinkinys / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. - V. : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2006. - 209 p. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale.

Aut.: A.Ažubalis, A.Baležentis, G.Dubauskas, M.Jėčiuvienė, A.Makštutis, A.Malovikas, D.Prakapienė, V.Rakutis, J.Vijeikis.

1946.  Personalo valdymas viešojo administravimo įstaigose : mokymo programos metodinė medžiaga / [E.Bagdžiūnaitė, I.Beniušienė, R.Burokas, E.Chlivickas, L.Daujotaitė-Prūsaitienė, J.Deveikytė, L.Jančiauskaitė, A.Kvietkus, L.Lobanova. J.Merkevičius, J.Palidauskaitė, R.Rekašienė, A.Rusteika, L.Satkutė, L.Tuleikienė, E.Žukauskas; sudarytojas J.Merkevičius; atsakingasis redaktorius E.Chlivickas]. - V. : Lietuvos viešojo administraimo institutas, 2007. - 102 p. - Bibliogr.: p. 101-102, ir išnašose.

1947.  Personalo vertė ir vadyba / Vadybos sprendimų centras. - [V.] : UAB "Verslo žinios", [2002]. - 1 segtuvas.

1948. Petkevičiūtė, Nijolė.  Karjeros valdymas: asmeninė (individualioji) perspektyva : mokomoji knyga / N.Petkevičiūtė. - K. : VDU leidykla, 2006. - 171 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 169-171 (48 pavad.).

1949. Petrylaitė, Daiva.  Kolektyviniai darbo ginčai : monografija / D.Petrylaitė. - V. : Teisinės informacijos centras, 2005. - 296 p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 267-292 (427 pavad.).

1950. Petrylaitė, Daiva.  Kolektyvinių darbo ginčų instituto teorinės ir praktinės problemos : daktaro disertacijos santrauka: socialiniai mokslai, teisė (01S) / D.Petrylaitė. - V. : [Vilniaus universitetas], 2004. - 29 p. - Santr. liet. - Aut darbų sąrašas: p. 31 (4 pavad.).

1951.  Profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse : (teisės aktai, komentarai, reglamentuojamos profesijos) / Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. - V. : [Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; Marijampolė: UAB "TeleSATpressa"], 2003. - 347 p.

1952.  Profesinės rizikos vertinimo nuostatai : [patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 86/307]. - V. : Rekona, 2002. - 32 p.

1953.  Profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų mokymas dirbti naujos ekonomikos sąlygomis, skatinant socialinį dialogą ir nedarbo prevenciją : vadovėlis. - [V] : PIF spaustuvė [i.e. PIF agentūra], 2006. - 127 p. - Bibliogr. išnašose.

Turinyje aut.: T.Davulis, P.Grėbliauskas, B.Gruževskis, R.Gutauskas, K.Krupavičienė, A.Malukaitė, D.Petrylaitė, A.Pocius.

1954.  Rengiamo specialisto atitikmuo rinkos poreikiams : respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2005 m. gruodžio 14 d., medžiaga / Vilniaus kolegija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija. - V. : Vilniaus kolegija, 2006. - 305 p. : diagr. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale.

1955. Sakalas, Algimantas.  Personalo vadyba / A.Sakalas. - 2-oji patais. ir papild. laida. - V. : Margi raštai, 2003. - 296 p. : iliustr. - Bibliogr. sk. gale.

1956. Sakalas, Algimantas.  Personalo vadyba : mokomoji knyga / A.Sakalas. - K. : Technologija, 2001. - 82 p. - Bibliogr. str. gale

1957. Smailys, Algimantas.  Jūs darbdavio akimis / A.Smailys. - [V. : Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2007]. - 31 p.

1958.  Socialinė parama neįgaliesiems įsidarbinimo situacijoje : mokslinės praktinės konferencijos, vykusios Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakultete 2004 m. gegužės 28 d. pranešimų medžiaga (straipsnių rinkinys) / Šiaulių universitetas. Specialiosios pedagogikos fakultetas. Specialiojo ugdymo mokslinis centras. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004. - 202 p. : iliustr. - Bibliogr. str. gale.

1959.  Socialinės įmonės - kas tai? / [sudarė R. Vilimienė, I. Liegienė]. - V. : Inter Nos, 2001. - 88 p. : schem. - Santr. angl. - Aut.: E. Andriuškevičienė, V. Girdauskas, R. Kairelis, D. Kuhn, E. Kuncevičienė, I. Liegienė, J. Meškauskienė, R. Narečionienė, V. Raukštas, G. Strazdienė, J. Tulabienė, R. Vilimienė, L. Zinkevičienė.

1960.  Socialiniai partneriai Lietuvoje : nacionaliniai profesinių sąjungų susivienijimai, nacionaliniai darbdavių organizacijų susivienijimai, valstybinių institucijų atstovai: 2003 gruodis / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. - [V. : Trišalės tarybos sekretoriatas, 2003]. - 48 p.

1961. Stanišauskienė, Vilija.  Rengimosi karjerai proceso socioedukaciniai pagrindai : monografija / V.Stanišauskienė. - K. : Technologija, 2004. - 170 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 156-162 (148 pavad.).

1962. Stankevičienė, Asta.  Personalo politika nedarbo prevencijos sistemoje : daktaro disertacijos santrauka: socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S) / A.Stankevičienė. - V. : Technika, 2000. - 43 p. - Aut. darbų sąrašas: p. 36 (10 pavad.).

1963. Tvaronavičienė, Manuela.  Collection of business cases : (humain recources and leadership): material for class discussion / M.Tvaronavičienė, R.Ginevičius. - V. : Technika, 2003. - iliustr.

 Vol. 1. - 2003. - 69 p. : iliustr.

1964. Valackienė, Asta.  Skirtingų kartų moterų profesinė karjera: padėties ir požiūrio vertinimas Lietuvoje : daktaro disertacija: socialiniai mokslai, sociologija (05 8) / A. Valackienė. - K. : Technologija, 2001. - 30 p. : iliustr. - Santr. angl. - Aut. darbų sąrašas: p. 8 (9 pavad.).

1965. Vilkevičiūtė, Jolanta.  Darbo sutarties sudarymas ir jos pasibaigimo pagrindai / J.Vilkevičiūtė. - Akademija (Kauno raj.) : LŽŪU Leidybos centras, 2005. - 36 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 31 (11 pavad.).

1966. Žukauskienė, Rita.  Moterų profesinė karjera / R.Žukauskienė, J.Šakalytė. - V. : [A.Malinausko individuali įmonė], 2003. - 126 p. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 11-106 (99 pavad.).

 

         Straipsniai 

  

 

1967. Aleksiejūnas, Nerijus.  Aktyvi įsidarbinimo ES institucijose Lietuvos politika / N.Aleksiejūnas. - Diagr., iliustr., lent. // Valstybės tarnybos aktualijos. - 2004, Nr. 1, p. 21-23.

1968. Alonderienė, Raimonda.  Darbuotojų vertinimas komandose / R.Alonderienė, I.Bakanauskienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]30(2004), p. 21-33.

1969. Anskaitis, Antanas.  Kuo vertingos investicijos į žmones? / A.Anskaitis, V.Bareišis. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 6 pavad. // Ekonomika ir vadyba. - 2000, Nr. 2(3), p. 7-12.

1970. Avižinis, Paulius.  Kintanti karjeros samprata / P. Avižinis // Verslo žinios. - 2002, lapkr. 7, 14, 21, 28, priedas "Karjera ir vadyba".

1971. Bačiulis, Gediminas.  Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas: etapų analizė / G.Bačiulis. - Portr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Personalo vadyba. - 2003, Nr. 2, p. 5-11.

1972. Bagdanskis, Tomas.  Darbdavio materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje / T.Bagdanskis. - Santr. angl. - Bibliogr.: 29 pavad. // Jurisprudencija. - T. 40(32)(2003), p. 74-84.

1973. Bagdanskis, Tomas.  Darbdaviui atstovaujančio asmens materialinės atsakomybės problemos / T.Bagdanskis. - Santr. angl. - Bibliogr.: 22 pavad. // Jurisprudencija. - T. 56(48)(2004), p. 87-96.

1974. Baranauskas, Vincentas.  Kaip įsidarbinsime, taip ir gyvensime: ekonomikos reforma ir prognozės / V.Baranauskas. - Bibliogr.: 10 pavad. // Lietuvos ūkis. - 2000, Nr.11/12, 49-51.

1975. Beresnevičienė, Danguolė.  Profesinis orientavimas Lietuvoje / D. Beresnevičienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 22 pavad. // Acta paedagogica Vilnensia. - T. 9(2002), p. 342-350.

1976. Beržinskienė, Daiva.  The research of work search method choice applying the cluster analysis = Darbo paieškos metodo pasirinkimo tyrimas taikant klasterinę analizę / D.Beržinskienė, S.Stoškus. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 31 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2006, Nr. 3, p. 50-55.

1977. Bučiūnienė, Ilona.  Sėkmės veiksniai, lemiantys darbuotojų įsipareigojimą organizacijai / I.Bučiūnienė. - Portr. // Vadovo pasaulis. - 2006, Nr. 4, p. 8-10.

1978. Bukantaitė, Daiva.  Darbo birža: besimokanti organizacija? Teoriniai aspektai / D.Bukantaitė, T.Sabaliauskas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Jaunimas siekia pažangos. - 2003, p. 110-116.

1979. Bukantaitė, Daiva.  Lietuvos darbo birža - tinklinė organizacija: pagrindiniai bruožai / D.Bukantaitė. - Schem. - Gretut tekstas liet., angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Profesinis rengimas. - Nr. 8(2004), p. 30-37.

1980. Bukantaitė, Daiva.  Parameters of labour market as a learning organization = Darbo biržos kaip besimokančios organizacijos parametrai / D.Bukantaitė, R.Laužackas. - Diagr., graf. - Santr. liet. - Bibliogr.: 24 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]29(2004), p. 7-19.

1981. Červiakova, Vera.  Personalo problemos: kokios jos, kaip jas spręsime? / V.Červiakova. - Iliustr. - Santr. angl. // Lietuvos geležinkeliai. - 2003, Nr. 1, p. 30-34.

1982. Čiarnienė, Ramunė.  Strategic personnel management in public sector: the case study of Kaunas municipality = Strateginis personalo valdymas viešajame sektoriuje (Kauno miesto savivaldybės pavyzdžiu) / R.Čiarnienė, A.Sakalas, M.Vienažindienė. - Iliustr. - Santr.liet. - Bibliogr.: 37 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2006, Nr. 2, p. 62-69.

1983. Čiutienė, Rūta.  Career models comparative analysis = Karjeros modelių lyginamoji analizė / R.Čiutienė, A.Sakalas. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 29 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2004, Nr. 3, p. 55-62.

1984. Čiutienė, Rūta.  Darbuotojų kompetencija - organizacijos konkurencingumą lemiantis veiksnys / R.Čiutienė, I.Šarkiūnaitė. - Lent., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 20 pavad. // Ekonomika. - T. 67(2)(2004), p. 18-26.

1985. Čiutienė, Rūta.  Organizacijos ir darbuotojų interesų derinimas šiuolaikinių ir ateities pokyčių kontekste / Č.Čiutienė, A.Sakalas. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 23 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 5, p. 82-87.

1986. Čiužas, Antanas.  Požiūrio į darbą kitimas / A.Čiužas, V.Ratkevičienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 27 pavad. // Filosofija. Sociologija. - 2003, Nr.4, p. 20-26.

1987. Dainytė, Urtė.  Darbo įstatymų garantijos dirbančioms moterims / U.Dainytė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2001, Nr.3, p. 45-48.

1988. Damidavičius, Matas.  Darbo jėgos tyrimo ir Lietuvos darbo biržos duomenų lyginamoji analizė / M.Damidavičius. - Santr.angl., p.81. // Lietuvos statistikos darbai, 2000. - 2001, Nr.38, p.26-34.

1989. Daugėla, Vladas.  Darbo jėgos migracijos priežastys ir migracijos pobūdis Lietuvoje / V.Daugėla, A.Kazlauskienė, V.Snieška. - Iliustr. - Santr.angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2000, Nr.5, p.17-22.

1990. Daukantaitė, Loreta.  Personalo atranka įmonėje "Alnos" biuro sistemos: darbuotojų nuomonės tyrimas / L.Daukantaitė, A.Bliunstrubas. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 4 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 83-87.

1991. Davidavičius, Henrikas.  Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva / H.Davidavičius. - Iliustr. // Juristas. - 2005, Nr.2, p. 19-25.

1992. Davidavičius, Henrikas.  Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu / H.Davidavičius. - Iliustr. // Juristas. - 2005, Nr. 5, p. 38-40.

1993. Davidavičius, Henrikas.  Darbuotojų informavimas apie įmonės veiklą: darbo teisė / H.Davidavičius. - Iliustr. // Juristas. - 2006, Nr. 9, p. 31-34.

1994. Davidavičius, Henrikas.  Darbuotojų skaičiaus mažinimas / H.Davidavičius // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 2, p. 58-60.

1995. Davidavičius, Henrikas.  Kaip atleisti ligotą?: darbuotojų atleidimas iš darbo dėl sveikatos būklės / H.Davidavičius. - Iliustr. // Juristas. - 2005, Nr. 9, p. 3-10.

1996. Davidavičius, Henrikas.  Lygių galimybių teisės darbo santykių srityje / H.Davidavičius. - Iliustr. // Juristas. - 2006, Nr. 11, p. 36-39.

1997. Davidavičius, Henrikas.  Renkamės geriausią!: išbandymas sudarant darbo sutartį / H.Davidavičius // Juristas. - 2003, Nr.2, p. 23-26.

1998. Davidavičius, Henrikas.  Terminuotos darbo sutarties ypatumai / H.Davidavičius // Vadovo pasaulis. - 2005, Nr. 2, p. 50-54.

1999. Dubinas, Valentinas.  The motivation of choice specified professional activities in Lithuania / V.Dubinas. - Lent., schem. - Bibliogr.: 6 pavad. // Vadyba. - 2006, Nr.2(11), p. 34-41.

2000. Dubinas, Valentinas.  Profesinės veiklos motyvacija / V. Dubinas, D. Ševareikienė. - Schem., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - Nr. 22(2002), p. 81-89.

2001. Dževeckytė, Rasa.  Ir profesionalas, ir asmenybė : [apie darbuotojų atrankos būdą - socialinės kompetencijos tyrimą] / R. Dževeckytė // Verslo žinios. - 2002, liep. 25, priedas "Karjera ir vadyba", p. 1, 4.

2002. Ertelt, Bernd Joachim.  Informacijos struktūros metodologija (USM) karjeros konsultavimo procese / B.-J.Ertelt, W.E.Schulz. - Lent., schem. - Gretut tekstas liet., angl. - Bibliogr.: 4 pavad. // Profesinis rengimas. - Nr. 8(2004), p. 126-133.

2003. Garalis, Algirdas.  Besimokanti organizacija: mokymo(si) metodai ir jų taikymo galimybės / A.Garalis. - Santr. angl. - Bibliogr.: 36 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.]4(2004), p. 81-88.

2004. Gontienė, Kristina.  Įmonės vadovo teisiniai santykiai su įmone: priėmimas į darbą ir santykių nutraukimo ypatumai: įmonių teisė / K.Gontienė. - Iliustr. // Juristas. - 2006, Nr. 9, p. 38-44.

2005. Gotberg, Kotryna.  Reikia naujų idėjų: iš kur jų gauti? : [apie darbuotojų kūrybiškumo skatinimą] / K.Gotberg. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2002, Nr. 10, p. 38-41.

2006. Grigas, Romualdas.  Personalo vadybos filosofija: dešimt vadybinės elgsenos principų / R.Grigas. - Portr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Personalo vadyba. - 2003, Nr. 5, p. 3-9.

2007. Grižibauskienė, Eugenija.  Aistrų gesintojai: ginčų sprendimas [darbe] taikiu būdu / E. Grižibauskienė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2002, Nr. 7/8, p. 8-12.

2008. Grybauskienė, Nijolė.  Specialistų migracija kaip vienas kvalifikacijos kėlimo būdų / N.Grybauskienė. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 112-116.

2009. Guigaitė, Audronė.  Lietuvos darbo inspekcijos vizitinė kortelė / A.Guigaitė. - Iliustr. // Statyba ir architektūra. - 2003, Nr. 2/3, p. 21-22.

2010. Jakubauskas, Giedrius.  Darbuotojų lojalumas: karas ir taika: kaip išlaikyti geriausius darbuotojus / G. Jakubauskas // Verslo žinios. - 2002, spal. 24, 31, priedas "Karjera ir vadyba".

2011. Jaloveckienė, Asta.  Personalo mokymas: mados ar ekonomikos būtinybė? : [pokalbis su UAB koncerno SBA personalo viceprezidente A.Jaloveckiene / kalbėjosi S. Lengvenytė / A.Jaloveckienė, S.Lengvenytė // Personalo vadyba. - 2003, Nr. 1, p. 15-19.

2012. Jankauskienė, Milda.  Keiskime požiūrį į neįgaliuosius / M.Jankauskienė // Darbo biržos naujienos. - 2003, Nr. 10, p. 11-13.

2013. Jėčiuvienė, Marija.  Darbo santykių kokybės valdymas / M.Jėčiuvienė. - Lent. - Santr. angl., rus. - Bibliogr.: 19 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.] 38(2006), p. 67-78.

2014. Jėčiuvienė, Marija.  Liberalas ar autokratas?: darbo santykių vadybos optimizavimo aspektai / M.Gedminaitė-Jėčiuvienė // Vadovo pasaulis. - 2005, Nr. 3, p. 15-19.

2015. Jovaišienė, Rūta.  Lietuvos muitinės pareigūnų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų nustatymo problematika / R.Jovaišienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 7 pavad. // Jurisprudencija. - T.48(40)(2003), p. 33-54.

2016. Junevičius, Algis.  Laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje : pagrindiniai elementai ir Lietuvos pasirengimas / A.Junevičius. - Santr. angl. - Bibliogr.: 20 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 13, t. 1(2003), p. 182-189.

2017. Juodkaitė, Dovilė.  Lietuvos įstatymų, reglamentuojančių neįgaliųjų teisę į darbą, atitikimas tarptautines normas ir standartus / D.Juodkaitė. - Lent., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 42 pavad. // Jurisprudencija. - T.56(48)(2004), p. 69-86.

2018. Juozaitis, Aurimas Marijus.  Darbuotojų mokymas: mada ar būtinybė? : [pokalbis su Organizacijų vystymo centro konsultantu A. Juozaičiu / kalbėjosi M. Valuckienė / A.Juozaitis, M.Valuckienė // Personalo vadyba. - 2003, Nr. 2, p. 22-25.

2019. Kabaila, Algis.  Aktyvių ir preventyvių darbo rinkos reguliavimo priemonių raida ES užimtumo politikos kontekste / A.Kabaila. - Diagr., graf., lent. // Lietuvos ekonomikos apžvalga. - 2004, Nr. 1, p. 104-110.

2020. Kaminskienė, Ligija.  Core skills and image building for leadership = Keliamieji įgūdžiai ir lyderio įvaizdžio kūrimas / L.Kaminskienė. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 6 pavad. // Tiltai. - Nr. 28(2005), p. 64-68.

2021. Kazlauskienė, Aušra.  Lithuanian "brain drain" causes push and pull factors = Lietuvos "protų nutekėjimo" priežastys: stūmimo ir traukos veiksniai / A.Kazlauskienė, L.Rinkevičius. - Lent., diagr. - Santr. liet. - Bibliogr.: 38 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2006, Nr. 1, p. 27-37.

2022. Kazlauskienė, Aušra.  The role of social capital in the highly-skilled migration from Lithuania = Socialinio kapitalo vaidmuo Lietuvos aukštos kvalifikacijos darbo jėgos migracijoje / A.Kazlauskienė, L.Rinkevičius. - Diagr., lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 27 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2006, Nr. 4, p. 69-75.

2023. Kirdeikytė, Laima.  Laikinoji darbo sutartis / L.Kirdeikytė // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 2, p. 56-57.

2024. Kiškytė, Sigita.  Efektyvi žmogiškųjų išteklių vadyba - iššūkis intelektinį produktą kuriančioms organizacijoms / S.Kiškytė. - Iliustr., diagr., lent. // Marketingas. - 2005, Nr. 10, p. 20-25.

2025. Kločkova, Olga.  Personalo skyrius "nuo nulio" : [apie personalo tarnybos steigimą bendrovėje] / O. Kločkova. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2002, Nr. 11, p. 18-21.

2026. Korotkova, Margarita.  Verslo valdymo sistemos diegimas: kadrų aspektai / M.Korotkova. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2002, Nr. 12, p. 19-21.

2027. Krasauskas, Rytis.  Įmonės kolektyvinės sutarties, kaip darbo teisės šaltinis, reikšmė Lietuvos darbo teisei, vietinio teisinio reguliavimo įmonėse raida ir perspektyvos / R.Krasauskas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. // Jurisprudencija. - T. 40(32)(2003), p. 25-32.

2028. Kripaitis, Rolandas.  Tarptautinė darbo jėgos migracija: jos esmė, formos ir ją sąlygojantys veiksniai / R.Kripaitis, B.Romikaitytė. - Graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.] 5(2005), p. 171-179.

2029. Kriščiūnas, Marijus.  Užsieniečio įdarbinimas: praktiniai aspektai ir problemos / M.Kriščiūnas. - Iliustr. // Juristas. - 2004, Nr. 2, p. 32-38.

2030. Krumplytė, Jolita.  Darbo jėgos migracijos įtaka moderniai organizacijai žinių visuomenėje / J.Krumplytė, J.Palumickaitė, Ž.Obrikytė; [su prierašu apie autores]. - Diagr., graf. - Santr. angl., rus. - Bibliogr.: 16 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.] 35(2005), p. 81-95, 93.

2031. Kučinskienė, Ramutė.  Asmeninės karjeros plėtros ir mokymosi visą gyvenimą vadybiniai aspektai / R. Kučinskienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 20 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 11(2002), p. 75-81.

2032. Kučinskienė, Ramutė.  Asmeninės karjeros valdymo gebėjimai ir jų ugdymo gairės / R.Kučinskienė. - Schem. - Gretut. tekstas liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Profesinis rengimas. - Nr.7(2003), p. 72-81.

2033. Kučinskienė, Ramutė.  Methodological foundation for rational individual career decision-making = Karjeros rinkimosi racionalumo metodologinis pagrindimas / R.Kučinskienė. - Iliustr. - Santr. liet. - Bibliogr.: 23 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]25(2003), p. 139-148.

2034. Kumpikaitė, Vilmantė.  Personalo ugdymo vieta XXI amžiaus organizacijoje / V.Kumpikaitė, A.Sakalas. - Schem., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 24 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 13, t. 1(2003), p. 230-239.

2035. Kviatkovskis, Antonas.  Darbo kodekso naujovės / A.Kviatkovskis. - Iliustr. // Juristas. - 2005, Nr. 9, p. 26-30.

2036. Kviatkovskis, Antonas.  Kelios pastabos dėl Darbo kodekso pakeitimų, arba Žingsnis į priekį ar atgal? / A.Kviatkovskis. - Iliustr. // Verslo labirintas. - 2005, Nr. 7/8, p. 51-54.

2037. Lašienė, Neringa.  Kol šiaudas sulaužo nugarkaulį… : norint gerai dirbti, reikia mokėti pamiršti darbą / N. Lašienė // Vadovo pasaulis. - 2002, Nr. 4, p. 4-6.

2038. Laumenskaitė, Egidija.  Self-management in times of change = Savęs valdymas sparčiai kintančioje aplinkoje / E.Laumenskaitė. - Graf., diagr. - Santr. liet. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]27(2003), p. 71-79.

2039. Laurinavičius, Alfonsas.  Dalykinės etikos infrastruktūra ir statutinių pareigūnų kvalifikacija / A.Laurinavičius. - Santr. angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Jurisprudencija. - T. 48(40)(2003), p. 5-5.

2040. Laurinavičius, Alfonsas.  Statutinių pareigūnų karjeros problemos / A.Laurinavičius. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 18 pavad. // Jurisprudencija. - T. 36(28)(2002), p. 44-58.

2041. Lengvenytė, Silvija.  Personalo mokymas: mados ar ekonomikos būtinybė? : [apie personalo valdymą ir mokymą AB "Kauno energija"] / S.Lengvenytė. - Iliustr. // Personalo vadyba. - 2002, Nr. 5, p. 22-27.

2042. Lengvenytė, Silvija.  Personalo mokymas: mados ar ekonomikos būtinybė? : [apie personalo valdymą Vyriausybės kanceliarijoje] / S.Lengvenytė // Personalo vadyba. - 2002, Nr. 6, p. 18-23.

2043.  Lietuvos darbo biržos veikla 2005 metais. - Diagr. // Darbo biržos naujienos. - 2006, Nr. 3, p. 14-17.

2044. Lileikis, Saulius.  Etikos ir personalo valdymo stiliaus paralelių fragmentai / S. Lileikis. - Santr. vok. // Vadyba. - Nr. 1(2002), p. 60-62.

2045. Lipinskienė, Diana.  Competence development: in searching for the sucessful environment = Kompetencijai kaupti palanki aplinka / D.Lipinskienė. - Graf., schem. - Santr. liet. - Bibliogr.: 28 pavad. // Tiltai. - 2005, Nr. 2, p. 25-31.

2046. Lukaševičus, Robertas.  Terminuotos darbo sutarties nutraukimo ypatumai / R.Lukaševičius. - Iliustr. // Juristas. - 2005, Nr. 5, p. 41-43.

2047. Lukoševičius, Rimantas.  Šiuolaikinis personalo departamentas ir jo organizacinė raida / R.Lukoševičius. - Santr. angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Informacijos mokslai. - T. 30(2004), p. 83-89.

2048. Macijauskienė, Rasa.  Darbo sutarties nutraukimas neįspėjus, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas / R.Macijauskienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Jurisprudencija. - T. 40(32)(2003), p. 46-55.

2049. Macijauskienė, Rasa.  Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas / R.Macijauskienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 23 pavad. // Jurisprudencija. - [T.] 10(88)(2006), p. 71-78.

2050. Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida.  Darbo sutarties rūšių išskyrimo reikšmė ir jų nustatymas / I.Mačernytė-Panomariovienė. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Jurisprudencija. - T. 74(66)(2005), p. 5-12.

2051. Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida.  Dispozityvios garantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam / I.Mačernytė-Panomariovienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Jurisprudencija. - T. 40(32)(2003), p. 65-73.

2052. Makštutis, Antanas.  Personalo darbo efektyvumo prognozavimo metodologija modernioje organizacijoje / A.Makštutis. - Santr. angl. - Bibliogr.: 18 pavad. // Personalo vadyba. - 2005, Nr. 2, p. 20-27.

2053. Marcinkevičiūtė, Lina.  Darbuotojų darbo motyvavimo modeliai / L.Marcinkevičiūtė. - Schem., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 10 pavad. // Tiltai. - 2006, Nr. 1, p. 11-18.

2054. Marcinkevičiūtė, Lina.  Darbuotojų motyvavimo būdai / L.Marcinkevičiūtė. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Vagos. - Nr.55(8)(2002), p. 84-90.

2055. Marcinkevičiūtė, Lina.  Darbuotojų motyvavimo modeliai besikeičiančios rinkos sąlygomis / L.Marcinkevičiūtė. - Lent., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.]4(2004), p. 136-143.

2056. Marcinkevičiūtė, Lina.  Teoriniai ir praktiniai darbuotojų motyvavimo modeliai / L.Marcinkevičiūtė. - Diagr., graf., lent. - Santr. angl., rus. - Bibliogr.: 8 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]34(2005), p. 77-92.

2057. Marčinskas, Albinas.  Darbuotojų pasitenkinimu darbu didinimo strategijos / A. Marčinskas, A. Šikšnelytė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 10 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - Nr. 21(2002), p. 137-146.

2058. Marozaitė, Vilita.  Karjeros galimybės kaip darbuotojus motyvuojantis veiksnys / V.Marozaitė. - Lent., diagr., graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Vadyba. - 2006, Nr.1(8), p. 40-45.

2059. Martinkienė, Jurgita.  Darbo biržos personalo valdymo ypatumai / J.Martinkienė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Vadyba. - 2006, Nr. 2(9), p. 105-111.

2060. Martinkus, Bronius.  Role of specialist personality in production management / B. Martinkus, R. Venskus. - Santr. liet. - Bibliogr.: 6 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 2, p. 44-46.

2061. Martinkus, Bronius.  Valstybinio darbo sampratos teoriniai aspektai / B.Martinkus. - Santr.angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2001, Nr.1, p.91-93.

2062. Matkevičienė, Renata.  Komunikavimo įgūdžių įtaka verslumui ir karjerai: tyrimo rezultatų pristatymas / R.Matkevičienė. - Diagr., graf., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Informacijos mokslai. - T.28(2004), p. 30-43.

2063. Matuzienė, Ina.  Darbinės veiklos dominuojančių motyvų ir pasitenkinimo darbu ryšio įvertinimas / I.Matuzienė, D.Šavareikienė. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 29 pavad. // Jaunųjų mokslininkų darbai. - Nr. 5(2005), p. 159-163.

2064. Matuzienė, Ina.  Darbo motyvacija: kvalifikacijos kėlimo aspektas / I.Matuzienė, E.Petukienė, R.Talijūnaitė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 7 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 178-184.

2065. Matuzienė, Ina.  Darbo motyvacijos problematikos analizė žurnale "Vadovo pasaulis" / I.Matuzienė, T.Tijūnaitienė, E. Petukienė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 184-189.

2066. Mecajeva, Liudmila.  Profesinės veiklos lyginamoji charakteristika Europos šalyse lyčių lygiateisiškumo aspektu / L.Mecajava, M.Teresevičienė. - Diagr. - Santr.angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - Nr.18(2001), p.101-112.

2067. Moskvina, Julija.  Pagyvenusio amžiaus asmenų ekonominio bei socialinio aktyvumo skatinimo prielaidos : Apie Darbo ir socialinių tyrimų instituto atliktą tyrimą "Pagyvenusio amžiaus asmenų nuostatos mokymosi ir užimtumo atžvilgiu". / J.Moskvina // Darbo biržos naujienos. - 2004, Nr. 2, p. 14-15.

2068. Nausėdienė, Inga.  Apie Lietuvos gyventojų darbą užsienyje / I.Nausėdienė. - Diagr. // Marketingas. - 2005, Nr. 4, p. 62-63.

2069. Navardauskienė, Rūta.  Kiek įmonei kainuoja darbuotojo atranka / R.Navardauskienė // Vadovo pasaulis. - 2001, Nr.3, p.28-29.

2070. Nėjutė, Jolanta.  Organizacijos personalo vadybos auditas / J.Nėjutė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2003, Nr. 10, p. 31-33.

2071. Pacevičius, Jonas.  Žmogaus elgesio ir veiklos savireguliacijos stiliai ir jų ryšys su baziniais asmenybės bruožais / J.Pacevičius. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 193-196.

2072. Paukštys, Vytautas.  Lietuviškos virtualios darbo biržos, arba kur internete ieškoti darbo ir darbuotojų / V. Paukštys // Vadovo pasaulis. - 2002, Nr. 7/8, p. 24-26.

2073. Paukštytė, Lina.  Lietuvos darbuotojų prisirišimas: žvilgsnis iš organizacijų psichologijos ir sociologijos perspektyvų / L.Paukštytė. - Iliustr. // Marketingas. - 2005, Nr. 11, p. 24-28.

2074. Paukštytė, Lina.  Lietuvos darbuotojų prisirišimas: žvilgsnis iš organizacjų psichologijos ir sociologijos perspektyvų / L.Paukštytė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2005, Nr.11, p. 20-23.

2075. Paulionis, Justas Vytautas.  Išeitinė išmoka - nutraukiant darbo sutartį / J.V.Paulionis. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Vadyba. - 2006, Nr. 1(8), p. 45-49.

2076. Petkevičiūtė, Nijolė.  Asmeninės karjeros projektavimas ir vystymas globalizacijos kontekste / N.Petkevičiūtė. - Lent. - Gretut. tekstas liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Profesinis rengimas. - Nr.7(2003), p. 82-97.

2077. Petkevičiūtė, Nijolė.  Darbuotojų poreikiai įvairiuose karjeros vystymo perioduose / N. Petkevičiūtė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - Nr. 22(2002), p. 219-230.

2078. Petkevičiūtė, Nijolė.  Moterų streso ypatumai skirtingo tipo organizacijose / N.Petkevičiūtė, A.Saudargaitė. - Diagr. - Santr. angl., rus. - Bibliogr.: 15 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]39(2006), p. 189-202.

2079. Petkevičiūtė, Nijolė.  Peculiarites of the energetic potential of the "Human-Organization-Ambience" system = Sistemos "Žmogus - organizacija, aplinka" energetinio potencialo ypatumai / N.Petkevičiūtė, S.Stašienė. - Iliustr. - Santr. liet. - Bibliogr.: 11 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]26(2003), p. 173-186.

2080. Petkevičiūtė, Nijolė.  Veiksniai, didinantys darbuotojų organizacinį įsipareigojimą / N.Petkevičiūtė, I.Kalinina. - Graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: 40 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]31(2004), p. 179-193.

2081. Petraitienė, Asta.  Darbdavių reikalavimai potencialiems vadovams ir vadybininkams: personalo atrankos aspektas / A.Petraitienė, A.Blinstrubas. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 196-202.

2082. Petrauskas, Antanas.  Darbas ir įstatymas: privalomieji sveikatos patikrinimai ir mokymai / A.Petrauskas. - Iliustr. // Verslo labirintas. - 2004, Nr. 11/12, p. 53-58.

2083. Petrauskas, Antanas.  Darbas kaime: prabanga ar būtinybė? / A. Petrauskas. - Iliustr. // Darbo biržos naujienos. - 2002, Nr. 7, p. 15-16.

2084. Petrauskas, Antanas.  Įsigali darbo kodeksas / A.Petrauskas // Personalo vadyba. - 2003, Nr. 3, p. 21-23.

2085. Petrauskas, Antanas.  Jei dirbti trukdo negalia / A.Petrauskas // Bičiulis. - 2003, Nr. 10, p. 20-23.

2086. Petrylaitė, Daiva.  Tarpininkavimas sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus / D.Petrylaitė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Jurisprudencija. - T. 40(32)(2003), p. 33-40.

2087. Petrylaitė, Daiva.  Teisminio kolektyvinių darbo ginčų sprendimo ypatumai užsienio valstybėse ir perspektyvos Lietuvoje / D.Petrylaitė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Teisė. - T. 57(2005), p. 128-135.

2088. Pivoras, Saulius.  Tarnybinės veiklos vertinimas Lietuvos valstybės tarnybos personalo vadyboje / S.Pivoras, R.Dapkutė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 22 pavad. // Politologija. - 2004, Nr. 1, p. 56-74.

2089. Pluktas, Mindaugas.  Priešnuodis laukiniams darbo santykiams : [pokalbis su Valstybinės darbo inspekcijos vadovu M.Pluktu / kalbėjosi] E. Grižibauskienė / M.Pluktas, E.Grižibauskienė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 1, p. 29-32.

2090. Pocienė, Jurgita.  Teisiniai-ekonominiai profesinės rizikos vertinimo ypatumai Lietuvoje / J.Pocienė. - Bibliogr.: 14 pavad. // Žmogaus ir gamtos sauga. - [2006], p. 38-41.

2091. Pocius, Arūnas.  Darbo teisės pažeidimų statistinė analizė / A.Pocius. - Lent., diagr. // Lietuvos ekonomikos apžvalga. - 2006, Nr. 1, p. 70-79.

2092.  Profesinės karjeros projektavimas: darbo vertinimo ir lyties dimensijos (Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų sociologinis tyrimas) / D.Tureikytė, M.Lukoševičiūtė, I.Juozeliūnienė, J.Čyžiūtė. - Bibliogr.: 16 pavad. // Filosofija. Sociologija. - 2005, Nr. 2, p. 51-55.

2093. Pukelis, Kęstutis.  Karjeros projektavimo gebėjimai žinių visuomenėje: nauji iššūkiai profesiniam konsultavimui ir karjeros planavimui / K.Pukelis. - Schem. - Gretut. tekstas liet., angl. // Profesinis rengimas. - 2003, Nr. 6, p. 66-75.

2094. Pukelis, Kęstutis.  Lietuvos karjeros konsultavimo sistema / K.Pukelis, D.Garnienė. - Gretut. tekstas liet., angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Profesinis rengimas. - Nr. 8(2004), p. 92-107.

2095. Pukelis, Kęstutis.  Profesinis konsultavimas karjeros projektavimui: paradigmų kaita / K. Pukelis, A. Pundzienė. - Schem. - Tekstas lygiagr. liet., angl. - Bibliogr.: 22 pavad. // Profesinis rengimas: Tyrimai ir realijos. - 2002, Nr. 5, p. 96-106.

2096. Raipa, Alvydas.  Valstybės tarnautojų mokymo-lavinimo turinio ir formų pokyčiai / A.Raipa, A.Velička. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Viešoji politika ir administravimas. - 2003, Nr. 5, p. 77-85.

2097. Raudeliūnienė, Jurgita.  Situation of e-work in Europe = E-darbo situacija Europoje / J.Raudeliūnienė. - Santr. liet. - Bibliogr.: 10 pavad. // Verslas, vadyba ir studijos. - 2003, p. 343-349.

2098. Rimkevičiūtė, Giedrė.  Šiuolaikinių personalo atrankos būdų analizė / G.Rimkevičiūtė; [su prierašu apie autorę]. - Santr. angl. - Bibliogr.: 6 pavad. // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. - T.10, Nr.3(2004), p. 129-133.

2099. Rinkevičienė, Viktorija.  Ar verta investuoti į darbuotojų mokymą / V.Rinkevičienė // Vadovo pasaulis. - 2003, Nr.12, p. 13-17.

2100. Rinkevičienė, Viktorija.  Darbo projektavimas: už ir prieš / V.Rinkevičienė // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 2, p. 17-21.

2101. Rinkevičienė, Viktorija.  Personalo planavimas ir atranka / V.Rinkevičienė // Vadovo pasaulis. - 2003, Nr. 10, p. 10-14.

2102. Sakalas, Algimantas.  Personalo ugdymo vystymosi tendencijos / A.Sakalas. - Santr.angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2001, Nr.2, p.61-65.

2103. Simonkevičienė, Irma.  Šiandienos vadovai: talentų ugdymas / I.Simonkevičienė // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 4, p. 11-13.

2104. Sysas, Algirdas.  Reali socialinė partnerystė: profesinės sąjungos ir profesinis rengimas / A. Sysas. - Tekstas lygiagr. liet., angl. // Profesinis rengimas: Tyrimai ir realijos. - 2002, Nr. 5, p. 56-57.

2105. Skiauterienė, Ina.  Svarbiausias kapitalas - žmonės: geriausių beieškant: kur ir kaip rasti tinkamą darbuotoją / I.Skiauterienė. - Portr. // Vadovo pasaulis. - 2001, Nr.4, p.14-17.

2106. Skupienė, Giedrė.  Darbuotojų veiklos vertinimas / G.Skupienė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 7/8, p. 50-52.

2107. Skupienė, Giedrė.  Jokių staigmenų: darbuotojų veiklos vertinimas remiantis tikslais / G.Skupienė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 10, p. 20-21.

2108. Smalskys, Vainius.  Policijos personalo atrankos ir rengimo politikos lyginamieji aspektai (Lenkijos pavyzdžiu) / V.Smalskys. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Jurisprudencija. - T. 36(28)(2002), p. 101-112.

2109. Stancikas, Edmundas Regimundas.  Darbuotojų mokymasis ir tobulėjimas / E.R.Stancikas. - Schem. - Santr.angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Ekonomika. - T.53(2001), p.115-125.

2110. Stancikas, Edmundas Regimundas.  Investavimo į žmoginį kapitalą efektyvumas / E.R.Stancikas. - Brėž. - Santr.angl. - Bibliogr.: 19 pavad. // Ekonomika. - T.51(2000), p.108-114.

2111. Stankevičienė, Asta.  Personalo ugdymo proceso įvertinimas Lietuvos įmonėse / A.Stankevičienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Verslas, vadyba ir studijos. - 2003, p. 73-78.

2112. Stankevičienė, Asta.  Šiuolaikiškų personalo politikos nuostatų įgyvendinimas / A. Stankevičienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Tiltai. - 2001, Nr.4, p. 71-78.

2113. Stankevičius, Petras.  Akademinio jaunimo požiūris į darbą, verslą ir įsidarbinimo galimybes / P.Stankevičius. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 4 pavad. // Verslas: teorija ir praktika. - T. 5, Nr. 2(2004), p. 59-64.

2114. Stukaitė, Dalia.  Socialiai atsakinga organizacija personalo vadybos požiūriu / D.Stukaitė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 21 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 13, t. 2(2003), p. 428-433.

2115. Sundukova, Zoja.  The system of criteria for labor resource evaluation in the craft business / Z.Sundukova, S.Pucevica. - Diagr., lent. // Vadyba. - 2006, Nr.1(10), p. 101-111.

2116. Šadrakovas, Andrejus.  Kad tikrovė atitiktų lūkesčius: personalo adaptacijos problemų sprendimas / A.Šadrakov. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 9, p. 10-13.

2117. Šaknys, Žilvytis Bernardas.  Jaunimo neintensyvaus darbo savitumai Lietuvoje (XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė) / Ž. Šaknys. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose // Lituanistica. - 2002, Nr. 1, p. 42-56.

2118. Šarkiūnaitė, Ingrida.  Employees human relations at work: the basic factors = Darbuotojų žmogiškieji santykiai darbe: pagrindiniai faktoriai / I.Šarkiūnaitė. - Diagr. - Santr. liet. - Bibliogr.: 11 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]25(2003), p. 287-300.

2119. Šarkiūnaitė, Ingrida.  Human relation in organization / I. Šarkiūnaitė. - Santr. liet. - Bibliogr.: 15 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 1, p. 56-63.

2120. Šerikova, Anželika.  Darbuotojų atrankos ypatumai Šiaulių miesto privačiame sektoriuje / A.Šerikova, J.Smilgienė. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Socialiniai tyrimai. - 2005, [Nr.] 2(6), p. 84-89.

2121. Šernas, Vytautas.  Profesinio elito ugdymo gerinimo būdų paieškos / V.Šernas // Profesinis rengimas. - 2003, Nr. 6, p. 226-227.

2122. Šileika, Algis.  Investicijos į žmogiškąjį kapitalą ir jų efektyvumas / A.Šileika, Z.Tamašauskienė. - Graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: 28 pavad. // Ekonomika. - T. 64(2003), p. 146-157.

2123. Šileikis, Vytautas.  Darbdavių funkcijos pirminiame ir tęstiniame profesiniame rengime / V.Šileikis. - Lent. - Bibliogr.: 5 pavad. // Profesinis rengimas: Tyrimai ir realijos. - 2002, Nr.5, p. 48-55.

2124. Šilingienė, Violeta.  Evaluation of personnel motivation systems / V. Šilingienė. - Santr. liet. - Bibliogr.: 15 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 2, p. 61-65.

2125. Šlekys, Albertas.  Operatyvus veiksmų planavimas - esminė valdymo pagal tikslus sistemos dalis / A.Šlekys // Darbo biržos naujienos. - 2004, Nr. 1, p. 4-6.

2126. Šlekys, Albertas.  Profesinio mokymo prieinamumas bedarbiams didėja / A. Šlekys. - Diagr. // Darbo biržos naujienos. - 2002, Nr. 3, p. 10-11.

2127. Šmergelienė, Valdonė.  Application of conceptions of non-profit marketing in professional training of the unemployed = Nekomercinio marketingo koncepcijų taikymas profesinio bedarbių mokymo srityje / V.Šmergelienė. - Lent., schem. - Santr. liet. - Bibliogr.: 25 pavad. // Ekonomika. - T. 66(2004), p. 144-162.

2128. Šukys, Povilas.  Profesinio lavinimosi poreikio vertinimas remiantis kvalifikacijos deficitais / P.Šukys. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 288-290.

2129. Tamoliūnas, Aleksas.  Darbuotojų stažuotės už Europos Sąjungos lėšas / A.Tamoliūnas // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 11, p. 18-19.

2130. Thom, Norbert.  Personalo vadyba per padidinamąjį stiklą / N.Thom, J.Harasymowicz-Bimbach. - Lent., portr., schem. - Bibliogr.: 7 pavad. // Personalo vadyba. - 2005, Nr. 3, p. 2-7.

2131. Urbienė, Jolita.  Darbuotojų priėmimas ir atleidimas: ką turi žinoti personalo dokumentus tvarkantis asmuo / J.Urbienė. - Lent. // Biuro administravimas. - 2004, Nr. 10, p. 15-22.

2132. Urbonaitė, Indrė.  Teisiniai, etiniai klausimai personalo atrankos precese / I.Urbonaitė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 7 pavad. // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste. - [2006], p. 127-129.

2133. Usevičius, Kęstutis.  Darbuotojų motyvacija - valdymo stiliai ir priemonės / K.Usevičius // Personalo vadyba. - 2002, Nr. 5, 6; 2003, Nr.1, p. 10-14; Nr.2, p. 12-15; Nr.3, p. 16-20; Nr.5, p. 10-13.

2134. Usonis, Algirdas.  Darbo įstatymų bendrumo ir diferenciacijos principas / J.Usonis. - Santr. angl. - Bibliogr.: 24 pavad. // Jurisprudencija. - T. 40(32)(2003), p. 85-91.

2135. Valackienė, Asta.  Lietuvos moterų profesinės karjeros veiksniai: subjektyvus vertinimas / A.Valackienė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 18 pavad. // Filosofija, sociologija. - 2003, Nr. 1, p. 49-57.

2136. Valackienė, Asta.  Moterų profesinės karjeros kliūčių tyrimas kanoninės koreliacijos metodu / A.Valackienė, O.Purvinis. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 312-314.

2137. Valackienė, Asta.  Moterų saviraiška darbo aplinkoje: profesinę karjerą lemiantys veiksniai / A. Valackienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 32 pavad. // Tiltai. - 2002, Nr. 1, p. 67-74.

2138. Valackienė, Asta.  Moterų stresai darbo aplinkoje: jų identifikavimas socialinių tinklų ir asmenybės saviraiškos aspektu / A. Valackienė. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 34 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - Nr. 21(2002), p. 223-236.

2139. Valackienė, Asta.  Profesinę karjerą sąlygojantys veiksniai: subjektyvus vertinimas / A.Valackienė. - Diagr., lent. - Gretut. tekstas liet., angl. - Bibliogr.: 27 pavad. // Profesinis rengimas. - Nr.7(2003), p. 110-127.

2140. Valackienė, Asta.  Profesinės karjeros procesas: teoriniai aspektai / A.Valackienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 10 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.] 5(2005), p. 382-388.

2141. Valionienė, Aistė.  Darbuotojo atleidimas - nematomi nuostoliai / A.Valionienė // Vadovo pasaulis. - 2000, Nr.12, p.14-18.

2142. Vasiliauskienė, Ligita.  The employess' competence development inside organization: managerial solutions = Darbuotojų kompetencijos vystymas organizacijoje: vadybiniai sprendimai / L.Vasiliauskienė, B.Stanikūnienė, D.Lipinskienė. - Santr. liet. - Bibliogr.: 29 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2005, Nr. 5, p. 51-59.

2143. Virkutytė, Ona.  Pasitenkinimas darbu: ar sustabdysime jaunimo migraciją į kitas šalis? / O.Virkutytė // Personalo vadyba. - 2004, Nr. 6, p. 22-24.

2144. Vitkauskas, Kęstutis.  Pareigūnų vertybinių orientacijų ir motyvacijos ryšys bei jų poveikis studijoms / K.Vilkauskas, S.Greičius. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Jurisprudencija. - T. 36(28)(2002), p. 71-81.

2145. Zabarauskaitė, Rasa.  Profesinės realibitacijos paslaugų neįgaliesiems tobulinimo kryptys Lietuvoje / R.Zabarauskaitė, A.Šileika. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 6 pavad. // Verslas, vadyba ir studijos. - 2003, p. 200-205.

2146. Zakšauskaitė, Vilija.  Klientų aktyvumo skatinimui diegiamas naujas jų aptarnavimo modelis : [pokalbis su Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos politikos realizavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja V.Zakšauskaitė / užrašė] D. Šalkauskienė / V.Zakšauskaitė, D.Šalkauskienė // Darbo biržos naujienos. - 2003, Nr. 10, p. 6-7.

2147. Бахин, Владимир Петрович.  Подготовка кадров как условие совершенствования борьбы с преступностью = Kadrų rengimas - kovos su nusikalstamumu tobulinimo sąlyga / В.П.Бахин, Н.С.Карпов. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Jurisprudencija. - T. 65(57)(2005), p. 122-127.

 

 11.1. DARBO IŠTEKLIAI

 

                Knygos 

  

 

2148. Baršauskienė, Viktorija.  Žmogiškųjų išteklių vadyba : mokomoji knyga / V.Baršauskienė. - K. : Vitae Litera, 2006. - 93 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 92-93 (22 pavad.).

2149. Chlivickas, Eugenijus.  Verslo ir viešojo sektoriaus žmogiškųjų ištaklių potencialo plėtra : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga: socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S) / E.Chlivickas. - V. : Technika, 2005. - 40 p. : schem. - Santr. angl. - Aut. darbų sąrašas: p.: 29-33 (36 pavad.).

2150. Griškevičienė, Daiva.  Žmonių išteklių valdymas šalies ūkyje ir transporto sektoriuje : mokomoji knyga / D.Griškevičienė. - V. : Technika, 2006. - 145 p. : diagr. - Bibliogr.: p. 144-145 (31 pavad.).

2151.  Investicijos į žmogiškuosius išteklius: konkurencinio pranašumo siekis = Investments in human resources: the quest for competitive advantage : tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje 2006 m. gegužės 4 d., medžiaga / Vilniaus teisės ir verslo kolegija. - V. : Vilniaus teisės ir verslo kolegija, 2006. - 160 p. : iliustr. - Str., liet., angl. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale.

Turinyje: Zinkevičiūtė V. Darbuotojų kompetencija - strateginių sprendimų kokybės sąlyga, p. 152-160. Bikas E. Gyventojų santaupų problema Lietuvoje, p. 18-26. Kažemikaitienė E., Bilevičienė T. Integracijos į ES proceso atspindys Lietuvos valstybinio valdymo institucijų interneto svetainėse, p. 55-66. Buckiūnienė O. Investicijos į žmogiškuosius išteklius, p. 27-30. Daugvilienė D., Ruževičius J. Quality in education: a case study, p. 31-44. Kindurienė B. Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas pagal ES teise, p. 67-70. Rudaitienė A. Romų verslumo skatinimo galimybės Lietuvoje, p. 101-111. Kučinskienė M. Verslumas ir aplinkos dinamiškumas, p. 71-79. Melnikas B. Žmogiškieji ištekliai plėtojant žinių visuomenę: Europos dimensija, p. 85-100.

2152. Kinderis, Remigijus.  Lietuvos darbo išteklių tyrimas : mokomoji knyga / R.Kinderis. - V. : Ciklonas, 2004. - 78 p : diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 69-72 (76 pavad.).

2153. Martinkus, Bronius.  Darbo išteklių ekonomika ir valdymas : vadovėlis / B.Martinkus, A.Sakalas, A.Savanevičienė. - K. : Technologija, 2006. - 255 p. : iliustr. - Bibliogr. sk. gale.

2154.  Žmogiškųjų išteklių plėtros būklės Lietuvoje įvertinimas : Socialinės analizės ir konsultacijų centro tyrimo ataskaita / Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. - V. : [Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba], 2003. - 81 p. : schem. - Bibliogr. išnašose.

2155.  Žmogiškųjų išteklių vadyba privačiose įmonėse / [parengė R. Paškevičius]. - V. : Prof. mokymo inform. tarnyba, 2001. - 58 p.

2156.  Žmonių išteklių valdymo viešajame sektoriuje vadovas : mokomoji knyga / Dvynių projektas LT.2002.IB.FL.03, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. - V. : Varosa, 2005. - 186 p. : schem. - Bibliogr. išnašose.

 

         Straipsniai 

  

 

2157. Adamonienė, Rūta.  Darbo ištekliai ir su jais susijusių sąvokų samprata / R.Adamonienė. - Schem. - Santr.angl. - Bibliogr.: 27 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2001, Nr.4, p.42-46.

2158. Adamonienė, Rūta.  Darbo išteklių pasiūlos ir paklausos derinimo būdai ir mechanizmai / R. Adamonienė, A. Sakalas. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 3, p. 67-71.

2159. Adamonienė, Rūta.  Darbo išteklių pasiūlos ir paklausos lygio analizės teorinis pagrindimas / R.Adamonienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 19 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2003, Nr. 1, p. 91-95.

2160. Adamonienė, Rūta.  Kaimo žmogiškųjų išteklių pasiūlos prognozavimas / R.Adamonienė, F.Klupšas. - Graf., schem. - Bibliogr.: 15 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 13, t. 1(2003), p. 1-7.

2161. Adamonienė, Rūta.  Presumptions of the human resources development (HRD) management / R.Adamonienė, V.Pilipavičius. - Iliustr. - Bibliogr.: 34 pavad. // Economics and rural development. - Vol. 1, Nr. 1(2005), p. 7-12.

2162. Chaudhuri, Sujit.  Žmogiškųjų išteklių vadyba - narastos verslo galimybės Lietuvoje / S.Chaudhuri // Vadovo pasaulis. - 2005, Nr.10, p. 8-10.

2163. Chlivickas, Eugenijus.  Human resources development strategy for public administration institutions = Žmogiškųjų išteklių plėtros strategija viešojo administravimo institucijose / E.Chlivickas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Viešasis administravimas. - 2005, Nr. 2, p. 86-93.

2164. Chlivickas, Eugenijus.  Valstybės tarnautojai žmogiškųjų išteklių sistemoje: tobulinimosi strategija / E. Chlivickas. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 3, p. 72-77.

2165. Chlivickas, Eugenijus.  Verslo ir viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių potencialo plėtra / E.Chlivickas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 22 pavad. // Verslas: teorija ir praktika. - T. 7, Nr. 2(2006), p. 98-107.

2166. Chlivickas, Eugenijus.  Viešasis administravimas: žmogiškųjų išteklių tobulinimas / E.Chlivickas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. // Viešasis administravimas. - 2003, Nr. 2, p. 26-32.

2167. Česynienė, Rima.  The most recent trends and emerging values in human resource management: comparative analysis = Naujausios žmonių išteklių valdymo tendencijos ir vertybės: lyginamoji analizė / R.Česynienė. - Santr.liet. - Bibliogr.: 25 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2005, Nr. 4, p. 50-55.

2168. Daugėlienė, Rasa.  Žmogiškųjų išteklių raiškos tendencijų analizė žinių ekonomikos aspektu / R.Daugėlienė, L.Volodzkienė. - Schem., lent., diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 24 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 34, kn. 1(2006), p. 55-67.

2169. Dobravolskas, Algis.  Laisvo darbo jėgos judėjimo padariniai / A.Dobravolskas. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Integracijos žinios. - 2001, Nr.5, p.7-8.

2170. Dromantienė, Leta.  Europos Sąjungos socialinė neįgaliųjų politika: žmogiškųjų išteklių diskursas / L.Dromantienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 43 pavad. // Jurisprudencija. - T. 67(59)(2005), p. 140-150.

2171. Ginevičius, Romualdas.  Human resources management - ein Erfordernis zur sinnvollen Ausschöpfung von Potentialen / R. Ginevičius, Th. Hausmann, S. Schafir. - Schem., lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 20 pavad. // Tiltai. - 2002, Nr. 1, p. 27-35.

2172. Gudauskas, Renaldas.  Integrated knowledge management and the role of human resources: building a workforce for the knowledge economy = Integruotoji žinių vadyba ir intelekto išteklių vaidmuo: žinių ekonomikos darbo jėgos išteklių kūrimas / R.Gudauskas, R.Lukoševičius, U.Radvila. - Santr. liet. - Bibliogr.: 5 pavad. // Informacijos mokslai. - T. 32 (2005), p. 9-14.

2173. Gustas, Evaldas.  Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai valstybės tarnyboje: tarnautojų veiklos vertinimas ir kvalifikacijos tobulinimas / E.Gustas. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. // Viešoji politika ir administravimas. - 2003, Nr. 5, p. 65-70.

2174. Jovaiša, Tomas Raimundas.  Profesinis konsultavimas žmogiškųjų išteklių plėtros kontekste / T.Jovaiša, R.Orenienė. - Diagr., schem. - Gretut tekstas liet., angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Profesinis rengimas. - Nr.7(2003), p. 48-61.

2175. Keršienė, Kristina.  The role of human resources management in the context of cultural integration = Žmogiškųjų išteklių valdymo vaidmuo kultūrinės integracijos kontekste / K.Keršienė, A.Savanevičienė. - Santr. liet. - Bibliogr.: 29 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2004, Nr. 3, p. 63-70.

2176. Kumpikaitė, Vilmantė.  Research of activity with human resources efficiency / V. Kumpikaitė, A. Sakalas. - Schem. - Santr. liet. - Bibliogr.: 23 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 2, p. 39-43.

2177. Kumpikaitė, Vilmantė.  Žmogiškųjų išteklių vadybos ypatumai šiuolaikinėje organizacijoje / V. Kumpikaitė, A. Sakalas. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2001, Nr.6, p. 53-57.

2178. Labanauskaitė, Daiva.  Human orientated program for productivity improvement = Į žmonių išteklius orientuotos produktyvumo didinimo programos diegimas / D.Labanauskaitė, H.Misiulytė. - Schem. - Santr. liet. - Bibliogr.: 5 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 13, t. 1(2003), p. 240-245.

2179. Lobanova, Liudmila.  Konkurencingumo modelis: žmogiškųjų išteklių kokybės potencialas / L. Lobanova. - Lent., brėž. - Santr. angl. - Bibliogr.: 49 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - Nr. 20 (2001), p. 135-155.

2180. Lobanova, Liudmila.  Žmogiškųjų išteklių transformacijos: problemos kontūrai / L.Lobanova. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 48 pavad. // Tiltai. - 2003, Nr. 1, p. 23-38.

2181. Mačerinskienė, Irena.  Human capital measurement theory and methods = Žmogiškojo kapitalo matavimo teorija ir metodai / I.Mačerinskienė, R.Viržintaitė. - Lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 32 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]28(2003), p. 70-85.

2182. Matiušaitytė, Raimundė.  Darbo jėgos migracija Europos Sąjungoje ir Lietuvoje / R.Matiušaitytė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Ekonomika. - T.63(2003), p. 41-48.

2183. Matiušaitytė, Raimundė.  Žmogiškojo kapitalo reikšmė ekonomikoje ir vadyboje / R.Matiušaitytė, I.Šarkiūnaitė. - Graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 28 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 13, t. 2(2003), p. 293-304.

2184. Melnikas, Borisas.  Human resource quality: life-long learning systems for management specialists = Žmogiškųjų išteklių kokybė: "mokymosi visą gyvenimą" sistemos vadybos specialistams / B.Melnikas. - Santr. liet. - Bibliogr.: 34 pavad. // Viešasis administravimas. - 2005, Nr. 3/4, p. 44-56.

2185. Melnikas, Borisas.  Modernios visuomenės vadybinis potencialas: žmogiškųjų išteklių ugdymas / B.Melnikas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Viešasis administravimas. - 2004, Nr. 4, p. 46-58.

2186. Mielink, Barbara.  Freedom of movement of workers between old and new member states of the EU = Laisvas darbuotojų judėjimas tarp senųjų ir naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių / B.Mielink. - Santr. liet. - Bibliogr.: 6 pavad. // Jurisprudencija. - T. 72(64)(2005), p. 61-65.

2187. Navardauskienė, Rūta.  Reikia vadovo. Ar turime tinkamą?: vadovų rezervo formavimas / R. Navardauskienė // Vadovo pasaulis. - 2002, Nr.1, p. 32-35.

2188. Palumickaitė, Jurgita.  Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumas Lietuvoje: išsilavinimo pajamų normų analizė / J.Palumickaitė, I.Kleivienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 6 pavad. // Vadyba. - 2005, Nr. 1(6), p. 140-143.

2189. Pilipavičius, Vytautas.  Žmogiškųjų išteklių formavimo vadybinės prielaidos XXI a. prieigose / V.Filipavičius. - Santr. angl. - Bibliogr.: 25 pavad. // Jaunimas siekia pažangos. - 2003, p. 183-187.

2190. Skiauterienė, Ina.  Žmogiškųjų išteklių įvertinimas - kryptingo personalo ugdymo pradžia / I.Skiauterienė // Vadovo pasaulis. - 2001, Nr.7/8, p.33-35.

2191. Urbaniak, Bogusława.  New approach to human resource management: Polish experience = Naujas požiūris į žmogiškųjų išteklių vadybą: Lenkijos patirtis / B.Urbaniak. - Santr. liet. // Viešasis administravimas. - 2003, Nr. 3, p. 71-79.

2192. Zemdliauskaitė, Anastasija.  Kaip surasti gerą darbuotoją ir jį išlaikyti / A. Zemdliauskaitė. - Iliustr. // NK verslas. - 2001/2002, Nr. 3, p. 48-52.

2193. Žakaitienė, Roma.  Kaimo žmogiškųjų išteklių plėtra: problemos ir perspektyvos / R.Žakaitienė. - Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. - 2006, Nr. 12, p. 28-31.

2194. Žitkus, Leonas.  Žmogiškųjų išteklių valdymo struktūrų formavimasis Lietuvos įmonėse globalizacijos ir integracijos kontekste / L.Žitkus. - Schem., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 34, kn. 1(2006), p. 68-74.

 

 11.2. DARBO RINKA. UŽIMTUMAS. BEDARBYSTĖ

 

                Knygos 

2195. Baranauskienė, Ingrida.  Neigaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika : monografija / I.Baranauskienė, J.Ruškus. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004. - 274 p. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 262-274 (244 pavad.).

2196. Beržinskienė, Daiva.  Employment and models of its development = Gyventojų užimtumas ir jo plėtros modeliai : summary of doctoral dissertation: social sciences, economics (04S) / D.Beržinskienė. - K. : Technologija, 2005. - 35 p : schem. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 29-31 (16 pavad.).

2197.  Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas "Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas" = European Union EQUAL initiative project "The Creation and Testing of the Mechanism of Integration of Roma People into the Labour Market = Проект "Создание и опробирование механизма интеграции ромов в рынок труда" инициативы Европейских Сообществ EQUAL / [sudarytojos L.Fedosejeva, L.Sukackienė; vertimas į anglų kalbą A.Federas, vertimas į rusų kalbą - N.Rutkienė]. - V. : [Lietuvos vaikų fondas], 2007. - 72 p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl., rus.

Turinyje aut.: R.Burba, T.Jovaiša, R.Krikščiukaitytė, T.Leončikas, R.Navikaitė, S.Novopolskaja, R.Paliukienė, V.Targamadzė, J.Tyčina.

2198.  Europos užimtumo ir socialinė politika: politika žmonėms / Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas. - V. : UAB "Alora", [2001]. - 33 p. : iliustr.

2199. Gruževskis, Boguslavas.  Užimtumo pokyčiai: lanksčių užimtumo formų taikymo galimybių įvertinimas / B.Gruževskis. - V. : Justitia, 2001. - 116 p. - Bibliogr.: p. 115.

2200. Gruževskis, Boguslavas.  Žmogaus socialinė raida: užimtumas / B.Gruževskis. - V. : Justitia, 2002. - 110 p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 93-94.

2201. Jančauskas, Eduardas Enrikas.  Valstybės darbo rinkos politika : studijų metodika / E.Jančauskas. - V. : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2006. - 58 p.

2202.  Lietuvos darbo rinka skaičiais, 2003 / Lietuvos darbo birža. - V. : [Lietuvos darbo birža], 2004. - 17 p.

2203.  Lietuvos Respublikos 2004 metų užimtumo veiksmų planas / [Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija]. - V. : Efrata, 2004. - 130 p. : schem.

2204.  Lietuvos Respublikos užimtumo ir darbo rinkos vystymo, siekiant Lisabonos tikslų įgyvendinimo, 2005-2008 metų programa / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jungtinių Tautų vystymo programa. - V. : Efrata, 2005. - 84 p.

2205. Martinkus, Bronius.  Lietuvos gyventojų užimtumo ekonominiai aspektai : monografija / B.Martinkus, D.Beržinskienė. - K. : Technologija, 2005. - 171 p. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 154-171 (259 pavad.).

2206. Matiušaitytė, Raimundė.  Darbo rinkos probleminės grupės ir jų padėties gerinimas : daktaro disertacijos santrauka: socialiniai mokslai, ekonomika (04S) / R. Matiušaitytė. - K. : Technologija, 2001. - 39 p. - Santr. vok. - Aut. darbų sąrašas: p. 8-9 (9 pavad.).

2207.  Moterys ir vyrai: galimybės darbo rinkoje : seminarų "Moterų ir vyrų vaidmuo ekonominėje veikloje ir šeimoje: ar realybė užtikrina socialinį teisingumą" medžiaga. - V. : [Danielius], 2006. - 64 p.

Aut.: J.Andriuškevičiūtė, J.Pečiūrienė, G.Purvaneckienė, U.Siparienė.

2208. Paulavičius, Kęstutis Balys.  Darbo rinka / K.B.Paulavičius. - V. : VPU, 2002. - 173 p. : diagr. - Bibliogr.: p. 172-174 (50 pavad.).

2209. Smailys, Algimantas.  Noriu darbo! : ką reikia žinoti ieškant darbo / A.Smailys. - V. : [Leonardo da Vinčio koordinavimo paramos fondas], 2005. - 24 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 24 (2 pavad.).

2210.  Socialiai atskirtų asmenų užimtumo kryptys : patvirtino Europos socialinės sanglaudos komitetas (CDCS) 2004 m. lapkričio 4 d. Europos Tarybos valstybių narių socialiai atskirtų asmenų užimtumo politikos ir patirties tyrimo ataskaita / parengė J.Pilinger. - [V. : Gironda, 2004]. - 58 p. - Bibliogr.: p. 57-58.

 

         Straipsniai   

2211. Adamonienė, Rūta.  Kaimo gyventojų užimtumo didinimo problemos Lietuvoje / R.Adamonienė, A.Astromskienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Tiltai. - 2003, Nr. 1, p. 15-21.

2212. Adamonienė, Rūta.  Monitoring of demand of agricultural specialists in labour market of Lithuania / R.Adamonienė, A.Radzevičius, L.Stabingis. - Lent. // Rural development. - Vol. 2, b. 1(2005), p. 221-224.

2213. Andriušaitienė, Daiva.  Ilgalaikio nedarbo mažinimo priemonių plėtra / D.Andriušaitienė. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Verslas, vadyba ir studijos. - 2004, p. 195-203.

2214. Andriušaitienė, Daiva.  Regioninės nedarbo diferenciacijos problemos / D.Andriušaitienė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 4 pavad. // Verslas, vadyba ir studijos. - 2003, p. 187-192.

2215. Andriušaitienė, Daiva.  Užimtumo didinimas depresiniuose šalies regionuose - prioritetinis regioninės politikos tikslas / D.Andriušaitienė, A.Šileika. - Lent., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Vagos. - Nr.61(14)(2003), p. 20-29.

2216. Bagdžiūnienė, Dalia.  Jaunimo nedarbo problemos: socialiniai ir psichologiniai aspektai / D. Bagdžiūnienė, L. Okunevičiūtė-Neverauskienė. - Lent., diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Tiltai. - 2001, Nr.4, p. 61-69.

2217. Bajorūnienė, Irena Stanislava.  Integracijos į darbo rinką sprendimas taikant šiuolaikines technologijas / I.Bajorūnienė, I.Patašienė, A.Kazakevičiūtė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 7 pavad. // Vadyba. - 2006, Nr. 2(9), p. 5-10.

2218. Bajorūnienė, Irena Stanislava.  Nedarbo problemų sprendimas per edukacines programas / I.S.Bajorūnienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. // Vadyba. - 2005, Nr. 1(6), p. 28-30.

2219. Balčiūnas, Norbertas.  Unemployment in Europe, structural changes and employment enhancement / N. Balčiūnas. - Graf. - Santr. liet. - Bibliogr.: 8 pavad. // Ekonomika. - T.54(2001), p. 145-156.

2220. Beržinskienė, Daiva.  Darbo paieškos teoriniai modeliai ir jų taikymas / D.Beržinskienė, S.Stoškus. - Graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: 25 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.]4(2004), p. 40-44.

2221. Beržinskienė, Daiva.  Gyventojų užimtumo ir ekonomikos dinamikos pokyčiai globalizacijos kontekste / D.Beržinskienė, S.Stoškus. - Graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Vadyba. - 2003, Nr.2(3), p. 13-17.

2222. Beržinskienė, Daiva.  Gyventojų užimtumo plėtros modeliavimas / D.Beržinskienė. - Graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 46-51.

2223. Beržinskienė, Daiva.  Gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas / D.Beržinskienė, B.Martinkus. - Brėž. - Santr.angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2000, Nr.4, p.76-81.

2224. Beržinskienė, Daiva.  Globalizacijos įtaka gyventojų užimtumo pokyčiams / D.Beržinskienė. - Graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 7 pavad. // Jaunimas siekia pažangos. - 2003, p. 96-100.

2225. Beržinskienė, Daiva.  Model of population employment estimation = Gyventojų užimtumo vertinimo modelis / D.Beržinskienė. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 31 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2005, Nr. 4, p. 43-49.

2226. Beržinskienė, Daiva.  Nedarbas ir ekonominės bei socialinės jo pasekmės / D.Beržinskienė. - Santr.angl. - Bibliogr.: 7 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2001, Nr.2, p.57-60.

2227. Beržinskienė, Daiva.  Nepanaudotų užimtumo galimybių priežastys / D.Beržinskienė. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 26 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.] 5(2005), p. 38-42.

2228. Beržinskienė, Daiva.  Šiaurės Lietuvos karstinio regiono darbo rinkos ypatumai / D.Beržinskienė, R.Kripaitis. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.7 pavad. // Jaunimas siekia pažangos. - Nr. 1(2005), p. 69-73.

2229. Dambrauskienė, Genovaitė.  Lanksčių užimtumo formų taikymas Lietuvoje / G. Dambrauskienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Jurisprudencija. - T. 25(2002), p. 19-25.

2230. Dromantienė, Leta.  Užimtumo politika - socialinis garantas Europos Sąjungoje / L. Dromantienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 18 pavad. // Socialinis darbas. - Nr. 1(2002), p. 117-126.

2231. Dumčiuvienė, Daiva.  Heckscher- Ohlin-Samuelson modelio taikymo galimų ES plėtros pasekmių jos darbo rinkos analizė / D.Dumčiuvienė. - Graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 5, p. 29-34.

2232. Dvarionas, Džiugas.  Savipagalbos grupė - pagalba ilgalaikiams bedarbiams grįžtant į darbo rinką / D.Dvarionas, V.Ivanauskienė. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste. - [2006], p. 34-36.

2233. Gineitienė, Zinaida.  Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo užimtumo didinime / Z.Gineitienė, J.Girdenis. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Verslas, vadyba ir studijos. - 2004, p. 179-185.

2234. Glodenytė, Diana.  Darbo rinkos profesinio mokymo (II lygio) programų įvertinimas / D.Glodenytė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.]4(2004), p. 92-100.

2235. Grybaitė, Virginija.  Lyčių lygybė darbo rinkoje: moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai / V.Grybaitė. - Diagr. - Bibliogr.: 14 pavad. // Verslas: teorija ir praktika. - T.7, Nr.3(2006), p. 168-173.

2236. Gruževskis, Boguslavas.  Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos / B.Gruževskis, L.Okunevičiūtė-Neverauskienė. - Diagr., schem. - Gretut. tekstas liet., angl. - Bibliogr.: 37 pavad. // Profesinis rengimas. - 2003, Nr. 6, p. 174-189.

2237. Jovaiša, Tomas Raimundas.  Bedarbių profesinis rengimas: mokymosi visą gyvenimą kontekste / T. Jovaiša. - Brėž. - Tekstas lygiagr. liet., angl. - Bibliogr.: 7 pavad. // Profesinis rengimas: Tyrimai ir realijos. - 2002, Nr. 5, p. 58-65.

2238. Jovaiša, Tomas Raimundas.  Mokymasis visą gyvenimą : [pokalbis su Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriumi T.Jovaiša / kalbėjosi] M. Valuckienė / T.Jovaiša, M.Valuckienė. - Iliustr. // Personalo vadyba. - 2003, Nr. 1, p. 6-9.

2239. Jovaiša, Tomas Raimundas.  Suaugusiųjų profesinis mokymas ir nedarbas : [apie Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos veiklą] / T. Jovaiša. - Diagr. // Mokslas ir technika. - 2001, Nr. 12, p. 32-33.

2240. Junevičius, Algis.  Laisvas darbo jėgos judėjimas: pasekmės ir poveikis Europos Sąjungai bei Lietuvai / A. Junevičius. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 20 pavad. // Socialiniai mokslai. - 2002, Nr. 1, p. 85-90.

2241. Kabaila, Algis.  Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos / A. Kabaila, L. Okunevičiūtė-Neverauskienė. - Graf. - Santr. angl., p. 78. - Bibliogr.: 6 pavad. // Lietuvos statistikos darbai, 2001. - 2002, Nr.39, p. 15-19.

2242. Kankevičius, Juozas.  Nepasirengusių darbo rinkai asmenų įdarbinimas / J. Kankevičius, A. Petrauskas. - Iliustr. // Darbo biržos naujienos. - 2002, Nr. 5, p. 13-15.

2243. Kankevičius, Juozas.  Partnerystė - jaunimo užimtumui / J.Kankevičius. - Portr., diagr. // Gedimino universitetas. - 2003, Nr. 5, p. 11-13.

2244. Kanopienė, Vida.  Moterų užimtumas Lietuvoje: ES kontekstas / V.Kanopienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Socialinis darbas. - Nr. 4(2)(2005), p. 5-12.

2245. Kanopienė, Vida.  Užsiėmimų segregacija Lietuvos darbo rinkoje / V.Kanopienė. - Santr.angl. - Bibliogr.: 30 pavad. // Filosofija, sociologija. - 2000, Nr.4, p.57-65.

2246. Karaliūnaitė, Eglė.  Planuoti personalo išteklius skatina įkarštis darbo rinkoje / E.Karaliūnaitė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2006, Nr. 4,p. 4-7.

2247. Kirvelienė, Daiva.  Šiaulių kolegijos turizme administravimo studijų programos absolventų (2002-2004 m.) įsidarbinimo analizė ir perspektyvos / D.Kirvelienė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Profesinės studijos: teorija ir praktika. - [T.] 1(2005), p. 35-43.

2248. Kliukienė, Rita.  Darbo birža turi įvairių galimybių padėti darbo netekusiems žmonėms [Jurbarkas] / R.Kliukienė // Lietuvos ūkis. - 2000, Nr.9/10, p.37-38.

2249. Kondrotaitė, Audronė.  Darbo rinkos labirintai: darbuotojo atranką geriausia patikėti specialistams / A.Kondrotaitė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2001, Nr.3, p.26-29.

2250. Kropienė, Rūta.  JAV ir ES nedarbo lygio rodiklių palyginimas / R.Kropienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Ekonomika. - T.61(2003), p. 75-87.

2251. Kučinskienė, Ramutė.  Būsimų specialistų integravimosi į darbo rinką prielaidos / R.Kučinskienė, V.Kučinskas. - Diagr. - Santr.angl. - Bibliogr.: 24 pavad. // Tiltai. - 2001, Nr.2, p.11-18.

2252. Leščinskienė, Laima.  Nedarbo prevencija - viena prioritetinių veiklos krypčių / L.Leščinskienė. - Diagr. // Lietuvos ūkis. - 2000, Nr.11/12, p.39-40.

2253. Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida.  Socialinės užimtumo įmonės / I.Mačernytė-Panomariovienė. - Iliustr. - Santr.angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Jurisprudencija. - T.56(48)(2004), p. 20-29.

2254. Marcinkevičiūtė, Lina.  Kaimo socialinė raida ir gyventojų užimtumas / L. Marcinkevičiūtė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 6 pavad. // Tiltai. - 2002, Nr. 3, p. 121-126.

2255. Martinkus, Bronius.  The economic problems of inhabitants employment in Lithuanis = Lietuvos gyventojų užimtumo ekonominės problemos / B.Martinkus. - Diagr., lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 13 pavad. // Vagos. - Nr. 58(11)(2003), p. 67-72.

2256. Martinkus, Bronius.  Lietuvos gyventojų užimtumo raida integracijos į ES laikotarpiu / B.Martinkus. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Ekonomika. - T. 60(2)(2002), p. 79-83.

2257. Matiušaitytė, Raimundė.  Bedarbystės ypatumai Kauno apskrityje / R.Matiušaitytė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Ekonomika ir vadyba. - 1999, Nr.1(1), p. 45-52.

2258. Matiušaitytė, Raimundė.  Darbo rinkos segmentavimas / R.Matiušaitytė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 18 pavad. // Tiltai. - 2005, Nr. 2, p. 15-23.

2259. Matiušaitytė, Raimundė.  Jaunimo padėtis Europos Sąjungos darbo rinkoje / R.Matiušaitytė. - Lent., diagr. - Santr. vok. - Bibliogr.: 15 pavad. // Ekonomika ir vadyba. - 2002, Nr. 1(6), p. 45-53.

2260. Matiušaitytė, Raimundė.  Smulkus ir vidutinis verslas - nedarbo mažinimo veiksnys / R.Matiušaitytė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste. - [2003], p.63-66.

2261. Matiušaitytė, Raimundė.  Statistische Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt in Litauen = Statistinė diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje / R.Matiušaitytė. - Graf., diagr. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 23 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 5, p. 88-93.

2262. Matiušaitytė, Raimundė.  Teritorinis nedarbo aspektas / R.Matiušaitytė. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 20 pavad. // Vadyba. - 2003, Nr. 2(3), p. 118-122.

2263. Matuzevičiūtė, Kristina.  Moterys Lietuvos darbo rinkoje: situacijos ir problemos / K.Matuzevičiūtė, J.Palumickaitė. - Diagr., graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - 2004[i.e2003], p. 174-178.

2264. Nemickas, Jonas.  Kodėl dalis bedarbių neįsitvirtina darbo rinkoje? / J.Nemickas. - Diagr. // Darbo biržos naujienos. - 2003, Nr. 10, p. 8-9.

2265. Nezabitauskas, Paulius.  Užimtumo didinimas Lietuvoje integruojantis į Europos Sąjungą / P. Nezabitauskas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 7 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - Nr. 23(2002), p. 95-104.

2266. Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima.  Ilgalaikio nedarbo atsiradimo priežastys / L.Okunevičiūtė-Neverauskienė, A.Pocius. - Santr. angl., p. 19 // Darbo biržos naujienos. - 2004, Nr. 6, p. 12-13.

2267. Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima.  Neoficialiojo užimtumo dinamikos tendencijų įvertinimas Lietuvoje / L.Okunevičiūtė-Neverauskienė, A.Pocius. - Graf. - Santr.angl. - Bibliogr.: 24 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2001, Nr.5, p.52-57.

2268. Okunevičiūtė-Neverauskienė, Laima.  Pakartotinai darbo biržoje užsiregistravusių bedarbių padėties darbo rinkoje problemos / L.Okunevičiūtė-Neverauskienė, A.Pocius. - Diagr. // Lietuvos ekonomikos apžvalga. - 2004, Nr. 1, p. 93-103.

2269. Orenienė, Ramutė.  Bedarbių socialinių-psichologinių problemų tyrimas mokymo ir konsultavimo programų tobulinimui / R. Orenienė, L. Sajienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Pedagogika. - T.51 (2001), p. 122-132.

2270. Paliulytė, Regina.  Globalizacijos era: prisitaikymo strategija Vokietijos darbo rinkoje / R.Paliulytė, E.Ulvidienė. - Santr. vok. - Bibliogr.: 10 pavad. // Ekonomika. - T.60(2)(2002), p. 84-90.

2271. Palumickaitė, Jurgita.  Darbo rinkos priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas Šiaulių apskrityje / J.Palumickaitė, K.Matuzevičiūtė. - Lent., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 18 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.]4(2004), p. 176-181.

2272. Paulauskas, Stasys.  Povidurinio mokymo darbo rinkos darnos problemos ir jų sprendimas / S.Paulauskas, V.Grublienė. - Diagr., graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 32 pavad. // Strateginė savivalda. - Nr. 1(2004), p. 46-61.

2273. Paulavičius, Kęstutis Balys.  Užimtumas ir nedarbas Lietuvoje 1990-2000 metais / K.B.Paulavičius. - Santr.angl., p.79. - Bibliogr.: 10 pavad. // Istorija. - T.45(2000), p.56-59.

2274. Petrauskas, Antanas.  Grupės darbuotojų atleidimas ir priešpensinio amžiaus bedarbiai; Įdarbinai asmenį - išduodi darbo pažymėjimą / A.Petrauskas // Lietuvos ūkis. - 2000, Nr.9/10, p.34-38.

2275. Petrauskas, Antanas.  Tautinių mažumų užimtumas ir užsieniečių įdarbinimas / A.Petrauskas. - Lent. // Darbo biržos naujienos. - 2004, Nr. 6, p. 17-18.

2276. Petrauskas, Antanas.  Užimtumo politika - ekonominės politikos dalis / A. Petrauskas // Darbo biržos naujienos. - 2002, Nr. 4, p. 15-16.

2277. Petrauskas, Antanas.  Užimtumo rėmimo subsidijų darbdaviams mokėjimas / A. Petrauskas // Lietuvos ūkis. - 2002, Nr. 7/8, p. 34-35.

2278. Pocius, Arūnas.  Antrinės darbo rinkos vertinimo problemos / A.Pocius. - Brėž. - Santr.angl., p.81. - Bibliogr.: 32 pavad. // Lietuvos statistikos darbai, 2000. - 2001, Nr.38, p.12-25.

2279. Pocius, Arūnas.  Aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių integracijos į darbo rinką problemos / A.Pocius, L.Okunevičiūtė-Neverauskienė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Verslas, vadyba ir studijos. - 2003, p. 193-199.

2280. Pocius, Arūnas.  Aukštąjį išsilavinimą turinčių bei jo siekiančių asmenų padėties darbo rinkoje įvertinimas / A.Pocius. - Lent., diagr. - Santr. angl., p. 94. - Bibliogr.: 10 pavad. // Lietuvos statistikos darbai. - Nr. 42(2005), p. 20-41.

2281. Pocius, Arūnas.  Aukštųjų mokyklų absolventų integracijos į darbo rinką galimybės / A.Pocius. - Diagr., lent. // Darbo biržos naujienos. - 2003, Nr. 10, p. 15-17.

2282. Pocius, Arūnas.  Darbo rinka ir jos statistika tarpukario Lietuvoje / A.Pocius. - Santr.angl. - Bibliogr.: 24 pavad. // Filosofija, sociologija. - 2000, Nr.3, p.31-38.

2283. Pocius, Arūnas.  Ekonominio nuostolio dėl Lietuvos darbo rinkos pokyčių įvertinimas / A.Pocius, L.Okunevičiūtė-Neverauskienė. - Graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 46 pavad. // Pinigų studijos. - [T.]9, Nr. 2(2005), p. 30-46.

2284. Pocius, Arūnas.  Ilgalaikio nedarbo problema Lietuvoje / A.Pocius, L.Okunevičiūtė-Neverauskienė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 18 pavad. // Filosofija, sociologija. - 2003, Nr. 1, p. 43-48.

2285. Pocius, Arūnas.  Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje įvertinimas / A.Pocius, L.Okunevičiūtė-Neverauskienė. - Diagr., lent. - Santr. angl., p. 89. - Bibliogr.: 18 pavad. // Lietuvos statistikos darbai. - Nr. 41(2004), p. 37-45.

2286. Pocius, Arūnas.  Jaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybės / A. Pocius, L. Okunevičiūtė- Neverauskienė. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 39 pavad. // Filosofija, sociologija. - 2001, Nr.4, p. 25-34.

2287. Pocius, Arūnas.  Pagyvenusių žmonių padėtis bei jų aktyvumas darbo rinkoje / A.Pocius, J.Moskvina. - Graf., lent. - Santr. angl., p-. 89-90. - Bibliogr.: 16 pavad. // Lietuvos statistikos darbai. - Nr. 41(2004), p. 49-56.

2288. Pocius, Arūnas.  Skirtingų nedarbo lygio rodiklių lyginamoji analizė ir metodiniai vertinimo aspektai pagal regionus / A.Pocius, L.Zabulytė. - Lent. - Santr. angl., p. 94. - Bibliogr.: 10 pavad. // Lietuvos statistikos darbai. - Nr. 42(2005), p. 4-11.

2289. Pocius, Arūnas.  Specialistų su aukštuoju išsilavinimu konkurencijos darbo rinkoje galimybės / A. Pocius. - Diagr. - Santr. angl., p. 78. // Lietuvos statistikos darbai, 2001. - 2002, Nr. 39, p. 4-14.

2290. Pocius, Arūnas.  Struktūrinis nedarbas Lietuvoje / A.Pocius. - Lent. // Lietuvos ekonomikos apžvalga. - 2005, Nr. 2, p. 17-23.

2291. Pocius, Arūnas.  Šalies darbo rinkos raidos tendencijos ir perspektyvos: gyventojų aktyvumo pokyčių įvertinimas / A.Pocius, J.Moskvina. - Diagr., lent. - Santr. angl., p. 69. - Bibliogr.: 11 pavad. // Lietuvos statistikos darbai. - 2006, [Nr. 1](44), p. 4-12.

2292. Poviliūnas, Arūnas.  Profesinis rengimas ir darbo rinka I: nacionalinis viešosios politikos lygmuo / A.Poviliūnas. - Schem. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 30 pavad. // Acta paedagogica Vilnensia. - T. 12(2004), p. 28-38.

2293. Putelytė, Giedrė.  Growing unemployment raises: new demands for the labor market / G.Putelytė. - Iliustr. // Lithuanian business review. - 2000, Nr.2, p.26-29.

2294. Radvilavičiūtė, Janina.  Užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integravimo į darbo rinką politika / J.Radvilavičiūtė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Viešoji politika ir administravimas. - Nr. 12(2005), p. 126-129.

2295. Rakauskienė, Ona Gražina.  Užimtumas ir jo plėtros prielaidos / O.G.Rakauskienė // Lietuvos ekonomikos apžvalga. - 2001, Nr.1, p.140-146.

2296. Rimkus, Tadas.  Internetinė darbo rinka: kokia ji buvo 2004 metais? / T.Rimkus. - Diagr. // Reklamos ir marketingo idėjos. - 2005, Nr. 2, p. 79-80.

2297. Sakalas, Algimantas.  Human capital measurement in a systematic organizations measurement framework / A. Sakalas, L. Vaškelienė. - Schem. - Santr. liet. - Bibliogr.: 15 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 2, p. 51-56.

2298. Senčila, Viktoras.  Lietuvos jūrininkų darbo rinkos įvertinimas / V.Senčila. - Diagr. - Santr.angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Jūra ir aplinka. - 2000, Nr.2, p.5-13.

2299. Simpson, Dorota.  Personnel recruitment practice in the international corporations in Poland = Įdarbinimo praktika tarptautinėse įmonėse Lenkijoje / D.Simpson. - Santr. liet. - Bibliogr.: 13 pavad. // Viešasis administravimas. - 2005, Nr. 3/4, p. 63-69.

2300. Stanikūnas, Donatas.  Nedarbo problemos kaime / D. Stanikūnas. - Iliustr. // Lietuvos ūkis. - 2002, Nr. 3/4, p. 15-17.

2301. Stankevičienė, Asta.  Possibilities for de developing flexible employment forms in Lithuania = Lanksčių užimtumo formų plėtros galimybės Lietuvoje / A.Stankevičienė, B.Gruževskis. - Santr. liet. - Bibliogr.: 10 pavad. // Ekonomika. - T. 66(2004), p. 132-143.

2302. Stankevičius, Petras.  Gyventojų užimtumo pokyčiai Lietuvoje / P.Stankevičius. - Santr. angl., p. 80. - Bibliogr. išnašose // Istorija. - [T.]58(2003), p. 63-69.

2303. Stankūnas, Mindaugas.  Unemployment, as risk factor for health: facts and explanations = Bedarbystė - sveikatos rizikos veiksnys: faktai ir teorijos / M.Stankūnas, R.Kalėdienė. - Schem. - Santr. liet. - Bibliogr.: 75 pavad. // Tiltai. - 2005, Nr. 1, p. 61-67.

2304. Stoškus, Stasys.  The influence of human capital on the structural labour market changes / S. Stoškus, D. Beržinskienė. - Graf. - Santr. liet. - Bibliogr.: 14 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2002, Nr. 2, p. 57-60.

2305. Streikutė, Audronė.  Lietuvos darbo rinkos reguliavimo modelis makroekonomikos teorijų aspektu / A.Streikutė, R.Šnapštienė. - Diagr., graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Jaunųjų mokslininkų darbai. - 2006, Nr. 2(9), p. 34-37.

2306. Šalkauskienė, Danutė.  Vietinės užimtumo iniciatyvos - reali pagalba bedarbiams / D.Šalkauskienė, M.Jankauskienė. - Iliustr. // Darbo biržos naujienos. - 2004, Nr. 2, p. 2-6.

2307. Šarkinienė, Eglė.  Verslo ciklų ir užimtumo lygio sąryšio vertinimas / E.Šarkinienė, V.Kvainauskaitė. - Lent., graf., diagr. - Santr. angl., rus. - Bibliogr.: 23 pavad. // Vagos. - Nr. 69(22)(2005), p. 47-53.

2308. Šeputienė, Janina.  Attractiveness of the Lithuanian labour market for foreign investors in the EU new member state context = Lietuvos darbo rinkos patrauklumas užsienio investuotojams naujųjų Europos Sąjungos narių kontekste / J.Šeputienė. - Diagr., lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 7 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.]4(2004), p. 257-263.

2309. Šeputienė, Janina.  Labour market regulations in the new European Union member states = Darbo rinkos reguliavimas naujosiose Europos Sąjungos šalyse narėse / J.Šeputienė. - Diagr., lent. - Santr. liet. - Bibliogr.: 7 pavad. // Vadyba. - 2004, Nr. 2(5), p. 47-50.

2310. Šlekaitis, Vidas.  Darbo rinka: didėja įsidarbinimo galimybės, mažėja nedarbas / V.Šlekaitis // Verslo labirintas. - 2003, Nr. 2, p. 14-17.

2311. Šlekaitis, Vidas.  Darbo rinkos monitoringas ir profesinis rengimas / V. Šlekaitis. - Schem., diagr. - Tekstas lygiagr. liet., angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Profesinis rengimas: Tyrimai ir realijos. - 2002, Nr. 5, p. 40-47.

2312. Šukelienė, Nina.  Mokykimės nugalėti konkurentus darbo rinkoje / N.Šukelienė // Biuro administravimas. - 2004, Nr.7/8, p. 15-21.

2313. Tartilas, Juozas.  Nedarbo problema / J.Tartilas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Jurisprudencija. - T. 74(66)(2005), p. 30-38.

2314. Treigienė, Dalia.  Nedarbas ir darbo rinkos politikos priemonės / D.Treigienė. - Graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 6 pavad. // Verslas, vadyba ir studijos. - 2003, p. 86-91.

2315. Valentinavičius, Stasys.  Užimtumą ir nedarbą lemiantys ekonominiai veiksniai / S. Valentinavičius. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - T. 55-56(2001), p. 156-171.

2316. Valuckienė, Marija.  Nauja bedarbių įdarbinimo tvarka / M. Valuckienė // Personalo vadyba. - 2002, Nr.3, p. 4-8.

2317. Vitkienė, Elena.  Rekreacijos ir turizmo verslo darbo rinka Europos Sąjungos plėtros sąlygomis / E.Vitkienė. - Graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. // Tiltai. - 2004, Nr. 4, p. 55-62.

2318. Woolfson, Charles.  Darbo aplinka Baltijos šalyse: problemos ir sprendimai / Ch.Woolfson. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 76 p. // Pinigų studijos. - [T.]9, Nr.3(2005), p. 28-41.

 

 11.3. DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBO NORMAVIMAS. DARBO APSAUGA

 

                Knygos 

2319. Andziulienė, Beatričė.  Darbo kompiuteriu ergonomika : [mokymo priemonė] / B.Andziulienė. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. - 114 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 112-114.

2320.  Atostogos. Poilsio laikas. - V. : Nacionalinis strateginių tyrimų centras, 2006. - 43 p.

2321.  Atostogos. Poilsio laikas : knyga įmonių vadovams, buhalteriams, personalo specialistams. - V. : Nacionalinis strateginių tyrimų centras, 2003. - 22 p.

2322. Bakanauskienė, Irena.  Vadovo darbas : metodinė priemonė / I.Bakanauskienė, N.Petkevičiūtė. - K. : VDU leidykla, 2003. - 165 p. - Bibliogr.: p. 163-165 (56 pavad.).

2323. Barauskienė, Elvyra.  Darbo sauga : metodiniai nurodymai / E.Barauskienė. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. - 40 p. - Bibliogr.: p. 9-10 (58 pavad.).

2324. Bareiša, Eduardas.  Teledarbo organizavimas : mokomoji knyga / E.Bareša, V.Limanauskienė, K.Motiejūnas. - K. : Technologija, 2004. - 78 p. : iliustr. - Bibliogr. sk. gale.

2325. Bartkevičius, Algirdas.  Atostogos: suteikimas ir apmokėjimas: konsultacija kasmetinių atostogų, tikslinių atostogų, atostoginių paskaičiavimo klausimais : teisės aktai / A.Bartkevičius. - V. : Kvalifikacijos kėlimo kursai "Vananta", 2003. - 61 p.

2326. Baublys, Juozas.  Darbų saugos organizavimas ir ergonomikos pagrindai : mokomoji knyga / J.Baublys, P.Jankauskas. - V. : Generolo Jono Žemaičio karo akademija, 2003. - 125 p. : iliustr. - Bibliogr. sk. gale.

2327. Danielienė, Renata.  Teledarbo pagrindai: informacinių technologijų taikymas darbe : mokomoji knyga / R.Danielienė, P.Danielius, V.Limanauskienė. - K. : Technologija, 2004. - 200 p. : iliustr. - Bibliogr. sk. gale.

2328-2331.  Darbo santykius ir darbo saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje. - V. : Indiv. įm. "Teisinių ir finansinių sprendimų aspektas", 2002-

T.1 :  Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo taikymas praktikoje. - 2002. - 78 p.

T.3. :  Darbo ir poilsio laiką reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje. - 2002. - 62 p.

T.4. :  Socialinį draudimą ir kitas garantijas bei lengvatas reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje. - 2002. - 84 p.

T.6 :  Darbo saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje. - 2002. - 53 p.

2332.  Darbo sauga : metodiniai nurodymai / Klaipėdos universitetas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. - 38 p. - Bibliogr.: p. 9-10.

2333.  Darbo vietų ergonomika, 1998-2001 : bibliografijos rodyklė / sudarė D.Kubilienė. - V. : LTB, 2001. - 16 p.

2334.  Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai : [patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353]. - V. : Rekona, 2001. - 44 p.

2335.  Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai : [patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406]. - V. : Rekona, 2001. - 20 p.

2336.  Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai : [patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406]. - V. : Rekona, 2001. - 16 p.

2337.  Darbuotojų sauga ir sveikata : [teisės aktai / sudarytojas UAB "SDG"]. - K. : Smarta, 2007. - 412 p. - Bibliogr. išnašose.

2338.  Darbuotojų sauga ir sveikata : teisės aktai [su pakeitimais ir papildymais, padarytais iki 2001 m. rugsėjo 12 dienos / parengė V.Paulavičiūtė]. - V. : UAB "Inrema", 2001. - 128 p.

2339.  Darbuotojų saugos ir sveikatos vadovas praktikams / [sudarytojas UAB "SDG"]. - K. : Smarta, 2007. - 223 p. : schem. - Bibliogr. išnašose.

2340. Ereminas, Darius.  "Lietuvos avialinijų" pilotų darbo sąlygų ir organizmo psichofiziologinių pokyčių įvertinimas = The evaluation ofwork conditions and psychophysiological changes of "Lithuanian Airlines" pilots : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (10B) / Darius Ereminas. - Kauno medicinos universitetas. - K. : [KMU], 2001. - 34 p. : diagr. - Santr. angl. - Aut. darbų sąrašas : p. 30-31 (12 pavad.).

2341.  Europos nelaimingų atsitikimų darbe statistikos vadovas / Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. - V. : Statistikos departamentas, 2004. - 107 p.

2342.  Europos profesinių ligų statistikos vadovas / [Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės]. - V. : Statistikos departamentas, 2004. - 49 p.

2343.  Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai: [patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 77/262]; Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrieji nuostatai: [patvirtinta Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos  2002 m. balandžio 11 d. posėdžio protokolu Nr. 65]. - V. : Rekona, 2002. - 31 p.

2344.  Instruktavimo, mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatai : [patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 76/261]. - V. : Rekona, 2002. - 31 p.

2345. Jazukevičiūtė, Jūratė.  Specialistų komandos darbas : mokomoji knyga / J.Jazukevičiūtė, E.Lamsodienė. - K. : Kauno kolegijos Leidybos centras, 2007. - 113 p. - Bibliogr.: p. 101-104 (51 pavad.).

2346. Kaminskas, Kazys Algirdas.  Ergonomika inžinerijoje : vadovėlis / K.A.Kaminskas. - V. : Technika, 2003. - 332 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 329-332.

2347.  Kelio darbininko, paskirto atlikti kelio ir kelio statinių apžiūrą, darbo instrukcija : K/154, Kelio darbininko, paskirto atlikti kelio ir kelio statinių apžiūrą, saugos ir sveikatos instrukcija: SS/335 patvirtinta SPAB "Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus 2001 05 29 įsakymu Nr. 209: [galioja nuo 2001 09 01 / Specialios paskirties akcinė bendrovė] "Lietuvos geležinkeliai". - V. : [SPAB] "Lietuvos geležinkeliai" Leidybos centras, 2001. - 37 p. - Bibliogr.: p. 36.

2348. Kliučininkas , Algirdas Jurgis.  Ergonomika : mokomoji knyga / A.J.Kliučininkas. - K. : Technologija, 200. - 137 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 137 (20 pavad.).

2349.  Komandinis darbas, 2000-2005 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka. - V. : Lietuvos technikos biblioteka, 2006. - 14 p.

2350. Kučinskas, Vytolis.  Ergonomika : [vadovėlis] / V. Kučinskas. - V. : Jandrija, 2001. - 172 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 169-171 (75 pavad.).

2351.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. - V. : UAB "Rekona", 2000. - 71 p.

2352.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. - [Vilnius] : AB "Lietuvos energija", 2000. - 44 p.

2353.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. - [V.] : AB "Lietuvos energija", [2000]. - 44 p.

2354.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. - [V. : AB "Lietuvos energija", 2001]. - 44 p.

2355.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. - V. : Rekona, 2003. - 50 p.

2356.  Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas : [oficialaus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2006 m. balandžio 1 d.]. - [V.] : Mūsų saulužė, [2006]. - 15 p.

2357. Marcinkevičiūtė, Lina.  Darbuotojų motyvavimo modeliai : [metodinė priemonė] / L.Marcinkevičiūtė. - Akademija (Kauno raj.) : LŽŪU Leidybos centras, 2003. - 43 p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 39-40 (38 pavad.).

2358. Nadzeikienė, Jūratė.  Influence of environmental factors on thermal comfort of a working person = Aplinkos veiksnių įtaka dirbančiojo šiluminei konfortinei būsenai : summary of the doctoral dissertation: technological sciences, environmental engineering and landscape management - 04T / J.Nadzeikienė. - K. [i.e. Akademija (Kauno raj.)] : LŽŪU Leidybos centras, 2005. - 29 p. : graf. - Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 25-26 (7 pavad.).

2359.  Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos : norminių aktų rinkinys: (oficialusis tekstas su pataisymais ir papildymais iki 2001 m. lapkričio 1 d.) / Valstybinė darbo inspekcija. - V. : VDI, 2001. - 162 p.

2360.  Nelaimingi atsitikimai: tyrimas, apskaita, tyrimo dokumentų tvarkymas, reguliavimas, analizė : (oficialusis tekstas su visais papildymais ir pataisymais iki 2002 04 01). - Klaipėda : UAB "Olsiba", 2002. - 77 p.

2361.  Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. - V. : [Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba], 2007. - 63 p.

2362.  Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai : Nelaimingų atsitikimų, įvykusių darbe, kelyje į darbą / iš darbo tyrimo dokumentų tvarkymo, registravimo ir analizės metodiniai nurodymai. - [V. : AB "Lietuvos energija"], 2001. - 94 p.

2363.  Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai : [patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 748]. - V. : Rekona, 2001. - 36 p.

2364.  Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai : [patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 118]. - V. : Rekona, 2004. - 39 p.

2365.  Potencialiai pavojingi įrenginiai : darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų rinkinys: (oficialusis tekstas su pataisymais ir papildymais iki 2002 m. spalio 15 d. / Valstybinė darbo inspekcija. - V. : Valstybinė darbo inspekcija, 2002. - 183 p. : iliustr.

2366.  Profesinė sauga ir sveikata. Ergonomikos principai : vadovėlis / P.Čyras, V.Girnius, K.A.Kaminskas, V.Nainys, P.Šukys, J.Tartilas. - V. : Technika, 2003. - 404 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 401-404 (82 pavad.).

2367. Raižienė, Saulė.  Organizacinė psichologija: komandų formavimo principai : metodinė priemonė / S.Raižienė, A.Endriulaitienė. - K. : VDU leidykla, 2007. - 111 p. : iliustr. - Bibliogr. sk. gale.

2368. Ramonas, Zenonas.  Ergonomika : mokomoji knyga / Z.Ramonas, D.Čikotienė. - Šiauliai : Lucilijus, 2004. - 128 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 126-127 (41 pavad.).

2369. Ramonas, Zenonas.  Ergonomika projektuotojams : [mokomoji knyga] / Z.Ramonas, D.Čikotienė. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005. - 96 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 96 (19 pavad.).

2370. Ramonas, Zenonas.  Žmonių sauga : mokomoji knyga / Z.Ramonas, D.Čikotienė. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003. - 211 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 208-211(50 pavad.).

2371.  Saugaus ir sveiko darbo organizavimas : mokymo priemonė / VGTU. - Panevėžys : [UAB "Nevėžio spaustuvė"], 2003. - 139 p. - Bibliogr.: p. 133-134 (31 pavad.).

2372.  Stresas darbe : praktiniai patarimai: [darbuotojų sauga ir sveikata] / Valstybinė darbo inspekcija. - [V. : Valstybinė darbo inspekcija, 2004]. - 52 p. : iliustr.

2373. Šalkauskienė, Ligita.  Komandinis darbas paslaugų sferoje : mokomoji knyga / L.Šalkauskienė, L.Žalys, I.Žalienė. - Šiauliai : Lucilijus, 2006. - 68 p. : schem. - Bibliogr.: p. 65-66.

2374. Šibilskis, Petras.  Saugaus ir sveiko darbo organizavimas : mokymo priemonė / P.Šibilskis, V.Matulionis. - Panevėžys, 2005. - 168 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 164-165 (54 pavad.).

2375. Tartilas, Juozas.  Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas : mokomasis leidinys / J.Tartilas. - V. : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003. - 45 p. - Bibliogr.: p. 37 (16 pavad.).

2376.  Žmogaus sauga: laboratoriniai darbai : mokomoji knyga / [R. Adaškevičius, V. Barkauskienė, R. Kurila, G. Seniūnas, S. Stašienė, A. Vegys]. - K. : Technologija, 2002. - 96 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 95 (19 pavad.).

 

         Straipsniai 

2377. Aleknienė, Henrieta.  Kolektyviniai sprendimai apsimoka: darbas su komanda / H. Aleknienė // Verslo žinios. - 2002, spal. 31, priedas "Karjera ir vadyba", p. 1, 3.

2378. Antanaitytė, Laura.  Nelaimingų atsitikimų darbo priklausomybės statistinė analizė / L.Antanaitytė, M.Matulis. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Žmogaus ir gamtos sauga. - [2003], p. 32-35.

2379.  Auklėjimas darbu: kaip vadovų komandos darbą padaryti efektyvesnį / parengė V. Jakštaitė. - Diagr. // Vadovo pasaulis. - 2001, Nr.12, p. 12-15.

2380. Banytė, Jurga.  Darbo grupė - dar ne komanda: komandinio darbo populiarėjimas - viena iš dabartinės vadybos tendencijų… / J.Banytė // Verslo žinios. - 2001, lapkr.30, priedas "Karjera ir vadyba", p.3.

2381. Banytė, Jurga.  Įvairiafunkcių komandų naudojimas : [apie vieną iš darbo organizavimo tendencijų siekiant gerinti organizacijos veiklą] / J. Banytė // Verslo žinios. - 2002, bal. 25, priedas "Karjera ir vadyba", p. 1, 3.

2382. Bartkutė, Rasa.  Alcohol use as the subsequence of stress at work = Alkoholio vartojimas - streso darbo vietoje pasekmė / R.Bartkutė. - Schem. - Santr. liet. - Bibliogr.: 14 pavad. // Ekonomika ir vadyba. - 2004, Nr. 2(8), p. 12-18.

2383. Čepas, Gintaras.  Socialinis dialogas ir darbų sauga: administravimo tobulinimas / G.Čepas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 13 pavad. // Viešasis administravimas. - 2005, Nr. 3/4, p. 81-88.

2384. Čepas, Gintaras.  Valstybės politika darbuotojų saugos ir sveikatos srityje: efektyvumo problemos / G.Čepas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 6 pavad. // Viešasis administravimas. - 2003, Nr. 3, p. 99-106.

2385. Čyras, Petras.  Investigation of the efficiency of labour safety means by statistical games / P. Čyras, S. Vakrinienė. - Lent. - Santr. liet., rus., p. 222, 225-226. // Journal of civil engineering and management. - 2002, vol. 8, Nr. 3, p. 192-196.

2386. Davidavičius, Henrikas.  Darbas ne visą darbo laiką / H.Davidavičius. - Iliustr. // Juristas. - 2005, Nr. 1, p. 21-25.

2387. Davidavičius, Henrikas.  Dirbti ne viso darbo laiko sąlygomis / H.Davidavičius // Personalo vadyba. - 2005, Nr. 6, p. 21-23.

2388. Davulis, Tomas.  Darbuotojų informavimas apie jų darbo sąlygas Europos Bendrijos ir Lietuvos darbo teisėje / T.Davulis. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. ir išnašose // Jurisprudencija. - T. 40(32)(2003), p. 14-24.

2389. Dranginytė, Ingrida.  Telework as an instrument for development of organization operating in EU area = Nuotolinis darbas kaip priemonė ES erdvėje veikiančios organizacijos kaitai / I.Dranginytė, K.Kriščiūnas. - Schem., diagr., lent. - Santr. lent. - Bibliogr.: 7 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 34, kn. 1(2006), p. 85-92.

2390. Dromantas, Mykolas.  Komandinio darbo diagnostikos, naudojant testą Team Pulls, galimybės smulkaus ir vidutinio verslo organizacijose / M.Dromantas, G.Merkys. - Diagr., graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. // Viešoji politika ir administravimas. - Nr.8(2004), p.89-98.

2391. Elskytė, Vida.  Changing work environment coused by development of ICT = ITT plėtros poveikis darbo aplinkai / V.Elskytė, J.Raudeliūnienė. - Diagr. - Santr. liet. - Bibliogr.: 9 pavad. // Verslas, vadyba ir studijos. - 2003, p. 276-281.

2392.  ES direktyvų dėl saugos ir sveikatos darbe įgyvendinimas Lietuvoje: kaštų tyrimai / P.Čyras, A.Jakutis, A.V.Rutkauskas, R. Šukys. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. - 2003, t. 9, Nr. 2, p. 60-66.

2393. Jazdauskaitė, Vilhelmina.  Bausti ar toleruoti?: darbuotojų drausminimo sistema / V.Jazdauskaitė. - Iliustr. // Juristas. - 2004, Nr. 1, p. 59-62.

2394. Jazdauskaitė, Vilhelmina.  Vadovo vaidmuo formuojant komandą: efektyvios komandos / V.Jazdauskaitė. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2003, Nr. 12, p. 38-40.

2395.  Komandinio darbo ir organizacijos klimato sąryšio ypatumai / I.Beniušienė, J.Vveinhardt, G.Merkys, M.Dromantas. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 24 pavad. // Socialiniai tyrimai. - 2005, [Nr.] 1(5), p. 38-45.

2396. Kurila, Romualdas.  Sėkmę garantuoja ergonomika : [apie ergonomikos principų taikymą organizuojant saugų darbą] / R.Kurila // Mokslas ir technika. - 2001, Nr.9, p.26.

2397. Lipinskienė, Diana.  Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis / D.Lipinskienė, I.Stokaitė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. - [Nr.] 5(2005), p. 208-212.

2398. Macijauskienė, Rasa.  Darbo tvarkos taisyklių reglamentavimo problemos / R.Macijauskienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Jurisprudencija. - T.56(48)(2004), p. 97-105.

2399. Mackevičius, Jonas.  Darbo sąnaudų analizės metodika / J.Mackevičius, R.Subačienė. - Graf., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 27 pavad. // Socialiniai tyrimai. - 2005, [Nr.] 1(5), p. 105-111.

2400. Michelkevičiūtė, Violeta.  Jaunų darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo problemos / V.Michelkevičiūtė. - Schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Žmogaus ir gamtos sauga. - [2006], p. 256-258.

2401. Motiekaitienė, Vitalija.  Darbo laiko panaudojimas Lietuvoje / V.Motiekaitienė. - Lent. // Mokslas ir gyvenimas. - 2006, Nr. 2, p. 32.

2402. Naujalis, Jonas.  Kad darbe būtume saugūs: darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos klausimais / J.Naujalis. - Iliustr. // Juristas. - 2004, Nr. 2, p. 18-23.

2403.  Organisational climate test for Lithuanian work organisations: validation and correlation with team work test = Organizacinio klimato testas Lietuvos darbo organizacijoms: validacija ir sąsajos su komandinio darbo testu / G.Merkys, R.Kalinauskaitė, I.Beniušienė, J.Vveinhardt, M.Dromantas. - Lent. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 39 pavad. // Socialiniai mokslai. - 2005, Nr. 3, p. 39-51.

2404.  Organizacijos vystymosi veiksniai efektyvaus komandinio darbo aspektu / L.Šalkauskienė, I.Janulienė, L.Žalys, M.Gedvilienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Jaunųjų mokslininkų darbai. - 2006, Nr. 1(8), p. 134-139.

2405. Perkumienė, Dalia.  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų požiūris į poilsio laiko paskirstymą / D.Perkunienė, R.Brazienė. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Tiltai. - 2006, Nr. 1, p. 45-51.

2406. Petrauskas, Antanas.  Darbas ne visu krūviu: pliusai ir minusai / A. Petrauskas. - Lent. // Darbo biržos naujienos. - 2002, Nr. 3, p. 12-13.

2407. Petrauskas, Antanas.  Papildomų ir specialių pertraukų darbuotojams nustatymas / A.Petrauskas // Personalo vadyba. - 2005, Nr. 6, p. 28-29.

2408. Poškienė, Nijolė.  Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ekonominės problemos / N.Poškienė, V.Raižys, G.Vilkevičius. - Lent., graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Žmogaus ir gamtos sauga. - [2006], p. 42-44.

2409.  Profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų darbe ekonominės ir socialinės pasekmės / R.Šukys, P.Čyras, A.Jakutis, A.Stankiuvienė. - Diagr., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. - T.10, Nr. 1(2004), p. 26-31.

2410. Rimdžiūtė, Laura.  Profesinės rizikos analizė AB "Lifosa" / L.Rimdžiūtė, G.Vilkevičius. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. // Žmogaus ir gamtos sauga. - [2006], p. 51-53.

2411. Seilius, Antanas.  Grupinio darbo principų analizė / A.Seilius. - Santr.angl. - Bibliogr.: 56 pavad. // Tiltai. - 2000, Nr.4, p.1-10.

2412. Seilius, Antanas.  Komandų formavimas esamų struktūrų pagrindu / A.Seilius. - Schem. - Santr. pranc. - Bibliogr.: 13 pavad. // Tiltai. Priedas. - Nr. 13, t. 2(2003), p. 379-387.

2413. Stankiuvienė, Aušra.  Pokyčiai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, Lietuvai tapus ES nare / A.Stankiuvienė, R.Šukys, P.Čyras. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 20 pavad. // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. - T. 12, Nr. 2(2006),p. 146-151.

2414.  Sveiko darbo kompiuterių aplinkoje organizavimo problemos / A. Otas, V. Petrauskas, P. Kanapeckas, A. Valys. - Graf. - Santr. angl. // Informacijos mokslai. - T.18(2001), p. 128-133.

2415. Šalkauskienė, Ligita.  Komandinis darbas šiuolaikinėje organizacijos vadyboje: efektyvios komandos formavimo ypatumai / L.Šalkauskienė. - Lent., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 30 pavad. // Mokslas ir edukaciniai procesai. - [T.1](2006), p. 62-78.

2416. Šukys, Ritoldas.  Profesinės saugos ir sveikatos strateginės kryptys 2004-2006 metams / R.Šukys, P.Čyras. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 27 pavad. // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. - T.10, Nr.2(2004), p. 67-72.

2417. Šumskas, Gintaras.  Komandinis darbas: veiklos kokybės diagnostika / G.Šumskas. - Lent. // Marketingas. - 2005, Nr. 10, p. 30-33.

2418. Tartilas, Juozas.  Darbuotojų darbo sąlygų garantijos naujajame darbo kodekse / J.Tartilas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Jurisprudencija. - T.40(32)(2003), p. 41- 45.

2419.  Teamwork dysfunctions at large-scale enterprises: comparative research based on norm referenced testing = Komandinio darbo disfunkcijos stambiose gamybos įmonėse: tyrimo, paremto norminiu testavimu, duomenys / G.Merkys, V.Žydžiūnaitė, G.Šaparnis, D.Urbonaitė-Šlyžiuvienė, M.Dromantas. - Lent., diagr. - Santr.liet. - Bibliogr.: 51 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2006, Nr. 1, p. 51-61.

2420. Verikas, Andrius.  Darbdavio atsakomybė padarius žalą darbuotojo sveikatai / A.Verikas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 19 pavad. // Jurisprudencija. - T.56(48)(2004), p. 61-68.

2421. Vilkas, Mantas.  Modelling of planned change of organizational work processes in terms of process'internal structure = Planuotų darbo procesų pokyčių modeliavimas remiantis vidine procesų struktūra / M.Vilkas, E.-R.Stancikas. - Lent. - Santr.liet. - Bibliogr.: 28 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2006, Nr. 4, p. 76-86.

2422. Virkutytė, Ona.  Nuo darbo grupės iki darnios komandos / O.Virkutytė. - Schem. // Personalo vadyba. - 2002, Nr. 4, 5.

2423. Vveinhardt, Jolita.  Expressions of team work and organizational climate in "X" police office = Komandinio darbo ir organizacijos klimato išraiškos "X" policijos komisariate / J.Vveinhardt, I.Beniušienė. - Diagr. - Santr. liet. - Bibliogr.: 25 pavad. // Jaunųjų mokslininkų darbai. - 2006, Nr. 1(8), p. 140-146.

2424. Vveinhardt, Jolita.  Komandinio darbo tematikos publikacijų srautų kitimo dinamika Lietuvoje: komandos vadovo/lyderio vaidmuo ir įtaka komandai / J.Vveinhardt, I.Beniušienė. - Lent., graf. - Santr. angl. - Bibliogr.: 68 pavad. // Mokslas ir edukaciniai procesai. - [T.1](2006), p. 79-92.

 

 11.4. DARBO APMOKĖJIMAS

 

                Knygos 

2425. Bartkevičius, Algirdas.  Darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios darbdavio mokamos išmokos / A.Bartkevičius. - V. : Kvalifikacijos kėlimo kursai "Vananta", 2004. - 98 p.

2426.  Darbininkų ir tarnautojų darbo užmokestis, 1994-1999 / Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. - V. : LSD, 2002. - 203 p. - Gretut. tekstas liet., angl.

2427.  Darbo santykius ir darbo saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje. - V. : Indiv. įm. "Teisinių ir finansinių sprendimų aspektas", 2002-

T.2. :  Darbo apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų taikymas praktikoje. - 2002. - 73 p.

2428.  Darbo užmokesčio struktūra Europos Sąjungos šalyse, 2002 / Statistikos departamentas [prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės]. - V. : Statistikos departamentas, 2005. - 132 p. : diagr. - Gretut. tekstas liet., angl.

2429.  Darbo užmokesčio struktūra pagal darbuotojų amžių ir darbo stažą, 2002 = Earnings structure by employees' age and length of service, 2002 / Statistikos departamentas [prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės]. - V. : Statistikos departamentas, 2004. - 231 p.

2430.  Darbo užmokesčio struktūra pagal darbuotojų profesijas ir išsilavinimą, 2002 = Earnings structure by employess' occupation and level of education, 2002 / Statistikos departamentas [prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės]. - V. : Statistikos departamentas, 2004. - 198 p. : diagr.

2431.  Darbo užmokestis : kursų metodinė medžiaga (parengta pagal 2002 m. gegužės 20 d. galiojusius norminius aktus) / Mokymo centras "Pačiolis". - 3-ioji papild. laida. - V. : Pačiolis, 2002. - 245 p.

2432. Dževeckytė, Rasa.  Atlyginimą renkamės patys: kaip uždirbti daugiau / R.Dževeckytė, A.Ranonytė. - V. : Verslo žinios, 2007. - 207 p. - Bibliogr.: p. 207. - R-klė: p. 205-206.

2433.  LR atostogų įstatymas ir jo komentaras ir LR darbo apmokėjimo įstatymas ir jo komentaras. - V. : Verslo tyrimų ir teisinės analizės studija, 2002. - 59 p.

2434. Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida.  Apmokėjimas už darbą ir jo užtikrinimas : mokomasis leidinys / I.Mačernytė-Panomariovienė. - V. : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003. - 155 p. : iliustr. - Bibliogr. išnašose.

 

         Straipsniai 

2435. Ališauskienė, Birutė.  Kas lemia kiekvieno mūsų darbo užmokestį? / B.Ališauskienė. - Graf., schem., lent., iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl., rus. // Lietuvos geležinkeliai. - 2003, Nr. 2, p. 46-50.

2436.  Apie tai, dėl ko žmonės dirba: atlyginimo sistemos / parengė J.Sokol. - Schem. // Vadovo pasaulis. - 2001, Nr.5, p.20-21.

2437. Avižonienė, Genovaitė.  Darbuotojų motyvacija ir darbo užmokesčio formos / G.Avižonienė, V. Avižonytė. - Diagr., lent., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 33 pavad. // Vadyba. - 2003, Nr. 1(2), p. 5-21.

2438. Bakanauskienė, Irena.  Setting the price of an employee in the organization: different approaches = Darbuotojo kainos nustatymas organizacijoje: skirtingi požiūriai / I.Bukauskienė, A.Bakanauskas, V.Liesionis. - Iliustr. - Santr. liet. - Bibliogr.: 25 pavad. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - [Nr.]28(2003), p. 21-32.

2439. Bartkevičius, Algirdas.  Darbo apmokėjimas pagal naująjį darbo kodeksą / A.Bartkevičius // Personalo vadyba. - 2003, Nr. 2, p. 19-21.

2440. Dauskurdas, Vaidotas.  Atimanti ranka neglosto: išskaitos iš darbo užmokesčio / V.Dauskurdas. - Portr., schem. // Juristas. - 2003, Nr. 2, p. 3-11.

2441. Dauskurdas, Vaidotas.  Darbo užmokestis: ką turi žinoti teisininkas / V.Dauskurdas. - Iliustr. // Juristas. - 2004, Nr. 1, p. 20-24.

2442. Dauskurdas, Vaidotas.  Kodėl reikalinga tarifinio darbo apmokėjimo sistema / V.Dauskurdas. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 12, p. 16-19.

2443. Davidavičius, Henrikas.  Išskaitos iš darbo užmokesčio / H.Davidavičius. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2005, Nr. 11, p. 54-61.

2444. Domeika, Povilas.  Darbo apmokėjimo apskaitos kompiuterizavimas / P. Domeika. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Vagos. - Nr. 51(4)(2001), p. 31-37.

2445. Dragūnevičius, Gediminas.  Padidinti atlyginimus būtina ir galima / G.Dragūnevičius. - Iliustr. // Vadovo pasaulis. - 2004, Nr. 7/8, p. 12-13.

2446. Dumčiuvienė, Daiva.  Level of labour force and average wage: correlation aspect = Darbo jėgos žinių lygio ir vidutinio darbo užmokesčio koreliacija / D.Dumčiuvienė, G.Startienė, R.Morkvėnas. - Lent., graf., diagr. - Santr.liet. - Bibliogr.: 27 pavad. // Inžinerinė ekonomika. - 2006, Nr. 2, p. 70-76.

2447. Gaučionytė, Giedrė.  Darbuotojų skatinimas ir apdovanojimas / G.Gaučionytė // Vadovo pasaulis. - 2000, Nr.12, p.62-63.

2448. Gerikienė, Valerija.  Atlyginimo už darbą tendencijos ekonomikos globalizavimo kontekste / V.Gerikienė, A.Marčinskas. - Diagr., schem., lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. // Ekonomika. - T.60(2002), p. 37-46.

2449. Gerikienė, Valerija.  Minimalaus darbo užmokesčio diferencijavimas: tarptautinės nuostatos ir Europos Sąjungos šalių patirtis / V.Gerikienė, I.Blažienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Jurisprudencija. - T. 40(32)(2003), p. 56-64.

2450. Gerikienė, Valerija.  Mokėjimo už valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimas: Europos šalių patirtis ir Lietuvos praktika / V.Gerikienė, I.Blažienė. - Diagr., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Jurisprudencija. - T.56(48)(2004), p. 39-51.

2451. Ignatavičius, Mečislovas.  Uždarbio pakeitimo santykio tyrimas / M. Ignatavičius. - Brėž. - Santr. angl., p. 78. // Lietuvos statistikos darbai, 2001. - 2002, Nr.39, p. 28-35.

2452. Jakštienė, Sandra.  Darbuotojų veiklos vertinimo ir skatinimo analizė UAB "Vandenėlis" / S.Jakštienė. - Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Vadyba. - 2006, Nr. 2(9), p. 77-80.

2453.  Kodėl žmonės turėtų Jums dirbti: atlyginimo sistemos / parengė D.Jurčienė // Vadovo pasaulis. - 2001, Nr.7/8, p.29-31;Nr.10, p.42-43.

2454. Petrauskas, Antanas.  Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka / A. Petrauskas // Sąskaityba. - 2002, Nr. 7, p. 28-29.

2455. Pranckevičius, Kęstutis.  Parengta darbo užmokesčio lentelė / K.Pranckevičius. - Lent., portr. // Sąskaityba. - 2005, Nr. 1, p. 36-40.

2456. Rinkevičienė, Viktorija.  Skatinimo sistemos pagrindas - darbuotojų vertinimas: ciklas "Žmonės - vertingiausias verslo šaltinis" / V.Rinkevičienė // Vadovo pasaulis. - 2003, Nr. 11, p. 18-22.

2457. Subačienė, Rasa.  Darbo užmokesčio sąnaudų efektyvumo įvertinimas / R. Subačienė. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 7 pavad. // Ekonomika. - T. 55-56(2001), p. 150-155.

2458. Vankevičiūtė, Lina.  Išskaitos iš darbo užmokesčio / L.Vankevičiūtė // Vadovo pasaulis. - 2003, Nr. 10, p. 59-63.

2459. Venckienė, Jurgita.  Darbo užmokestis Lietuvoje 1997-2001 m. / J. Venckienė, A. Tamkus // Mano ūkis. - 2001, Nr.12, p. 36-37.

2460. Žaptorius, Jonas.  Darbo rinka: darbo užmokesčio tendencijų barometras / J.Žaptorius. - Lent., schem. - Santr. angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Filosofija. Sociologija. - 2005, Nr. 4, p. 53-61.