GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Mokslo informacijos išteklių naudojimo mokomoji medžiaga
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt

Teminių bibliotekininkų parengta mokomoji medžiaga:

- Bibliografinio literatūros sąrašo sudarymas ir citavimas APA (American Psychological Association) citavimo stiliumi (7-asis leidimas)  

- KMILC bibliotekinės paslaugos

LMBA Projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-01-0001) įgyvendinimo metu buvo siekiama užtikrinti galimybę mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis elektroninėmis mokslo duomenų bazėmis. Šiam tikslui įgyvendinti sukurta nuotoliniam mokymuisi būtina informacinė infrastruktūra ir savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytas mokymo modulių komplektas, kurį sudaro 12 temų. Daugiau informacijos apie mokymo modulių kūrimą galite paskaityti LMBA svetainėje. Mokomąją medžiagą sudaro:

 • vaizdo paskaitos,
 • vaizdo klipai,
 • teorinė dalis,
 • pateiktys,
 • praktinės užduotys,
 • savikontrolės testai,
 • nuorodos,
 • naudotos ir rekomenduojamos literatūros sąrašai

Kviečiame naudotis šia LMBA įgyvendinto projekto medžiaga tiek akademijos studentus, tiek ir dėstytojus. 

Mokomoji medžiaga „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“:

 1. Šaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymas
 2. Informacijos tvarkymo programa RefWorks
 3. Informacijos tvarkymo programa EndNote Online
 4. Informacijos tvarkymo programa Mendeley
 5. Informacijos šaltiniai mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos procese
 6. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos naujovės
 7. Mokslo rezultatų vertinimas 
 8. Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijų
 9. Autorių teisės, mokslinė etika ir plagiato prevencija
 10. Autorių teisės ir Kūrybinių bendrijų licencijos
 11. Kaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuoti
 12. Kaip parengti mokslinį straipsnį publikuoti