GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
SMIS

Smis.lt – tai nemokama interaktyvi nuotolinio mokymosi sistema.
„Suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje“ ( toliau – SMIS) siūlomas platus e -
mokymosi programų pasirinkimas, o programų medžiaga pateikiama įvairia ir patrauklia forma –
teksto, vaizdo, garso, animuotos grafikos ir pan. būdais.
SMIS turinį sudaro 500 e-mokymosi pamokų ar programų, skirtų tobulinti bendrąsias kompetencijas 9-iose srityse:

1. Gimtoji ir valstybinė kalba
2. Užsienio kalba
3. Pilietinis ir politinis raštingumas
4. Teisinis raštingumas
5. Kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas
6. Verslumas
7. Tarpasmeninė ir tarpkultūrinė komunikacija
8. Sveikatingumas
9. Meninė išraiška

Užsiregistravę SMIS sistemoje ir aktyvavę šį prisijungimą savo el. pašte, Jūs
galėsite nemokamai naudotis visa joje esančia informacine arba mokymosi medžiaga.
Įvertinus tai, kad suaugusieji neturi daug laisvo laiko, e-mokymosi programų turinys yra
parengtas koncentruotas ir kiekvienos programos apimtis yra nedidelė – įsisavinti medžiagą
pakaktų vidutiniškai apie 20-40 minučių. Mokymosi pabaigoje galima atlikti savikontrolės testą
ir pasitikrinti įgytų žinių lygį.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt